Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

Γιώτα Δούκα – Διαμεσολάβηση Στεγαστικών Δανείων: Ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των εν δυνάμει δανειοληπτών

Μοιραστείτε το

Η την έκδοση στεγαστικού δανείου διαµορφώνει νέες συνθήκες στην προσπάθεια όσων επιδιώκουν να πάρουν δάνειο καθώς ο ενδιαφερόµενος δανειολήπτης έχει πλέον πρόσβαση σε εξειδικευµένες γνώσεις και αµερόληπτη συµβουλευτική τραπεζική. Αυτό τους δίνει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα και µία ασφάλεια στη συνεργασία τους µε τις Τράπεζες.

Διαχρονικά, η αγορά ακινήτου όπως και ο χρυσός είναι σταθερά οι πιο αποδοτικές επενδύσεις, δεδοµένου ότι είναι περισσότερο προστατευµένες από διάφορες οικονοµικές και πολιτικές αλλαγές.

Και εµείς οι ‘Ελληνες διαχρονικά έχουµε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας κυρίως για ιδιοκατοίκηση.

Για µια τέτοια σηµαντική επενδυτική απόφαση, ο ‘Ελληνας πλέον µπορεί να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα – αυτό της ορθής πληροφόρησης από έναν εξειδικευµένο σύµβουλο διαµεσολάβησης, ο οποίος έχει άδεια «Μεσίτη Πιστώσεων» από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η διαµεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου είναι πολύ δηµοφιλής και διαδεδοµένη στο εξωτερικό. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το µερίδιο αγοράς των διαµεσολαβητών στεγαστικών δανείων ειδικά στην Αγγλία (>70%) αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Ιρλανδία (>60%), Ολλανδία (45%) και Γερµανία (33%), αυξάνεται διαρκώς και είναι ενδεικτικό της αξίας της εν λόγω υπηρεσίας.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους θέλουν να αγοράσουν κατοικία είτε ως ιδιοκατοίκηση είτε ως επένδυση. Εκτός βέβαια από την αγορά κατοικίας, καλύπτει και την αγορά οικοπέδου, την αποπεράτωσή εάν υπάρχει ηµιτελές ακίνητο, την ανακαίνιση και την επισκευή ακινήτου.

Ο βασικός στόχος του συµβούλου και της Lisis Stegis είναι να υποστηρίζει τους πελάτες από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας έκδοσης του στεγαστικού τους δανείου και να λειτουργεί αµερόληπτα και µόνο προς όφελός τους. Αυτή είναι και η δύναµη του εν δυνάµει δανειολήπτη.

Αρχικά, ο εξειδικευµένος σύµβουλος πρέπει να εκτιµήσει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης και να υπολογίσει το ποσό του δανείου το οποίο µπορεί κάποιος να ζητήσει σύµφωνα µε τα δεδοµένα του. Άρα ο πελάτης εµπεριστατωµένα γνωρίζει την πιστοληπτική του ικανότητα.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η γρήγορη και αποτελεσµατική πρόσβαση σε χρηµατοδότηση µε την ορθότερη επιλογή στεγαστικού προγράµµατος και µια βιώσιµη δόση. Η αναζήτηση της καλύτερης προσφοράς από τον διαµεσολαβητή, µε τους καλύτερους όρους µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων, απλουστεύοντας τη διαδικασία, η οποία είναι πολύ συχνά χρονοβόρα αλλά και περίπλοκη.

Εκτός από την απλούστευση της διαδικασίας, ο εξειδικευµένος σύµβουλος πρέπει να ενεργεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο και να προστατεύει τους καταναλωτές, εξασφαλίζοντας ότι θα λάβουν δάνεια τα οποία ταιριάζουν απόλυτα µε τις ανάγκες τους και όχι επιλέγοντας τυχαία ή on line χωρίς να γνωρίζουν τα επιµέρους χαρακτηριστικά.

Άρα ο πελάτης πρέπει να είναι πραγµατικά στο επίκεντρο, καθώς η προσεκτική ακρόαση των αναγκών του, η δηµιουργία µιας ουσιαστικής και ασφαλής σχέσης µαζί του είναι απαραίτητα στοιχεία ενός αξιόπιστου συµβούλου. Δεν πρόκειται λοιπόν για µια διαδικαστική εξυπηρέτηση. Χρειάζεται συνέπεια και αξιοπιστία.

Αν και η αγορά θα κλείσει περίπου στα 1,2 δισ. ευρώ σε νέες χρηµατοδοτήσεις για το 2023, φαίνεται ότι το 2024 θα υπάρξει αύξηση στη ζήτηση, και αυτό γιατί οι τράπεζες δηµιούργησαν ελκυστικά στεγαστικά προϊόντα σταθερού επιτοκίου έως 5 έτη και χαµηλού spread κυµαινόµενου, αναµένοντας την επόµενη περίοδο την εξοµάλυνση των επιτοκίων. ‘Ετσι, ο αγοραστής διασφαλίζει σταθερές δόσεις για τα επόµενα τρία ή πέντε χρόνια, καθώς και χαµηλό spread µετά την περίοδο σταθερού επιτοκίου.

 

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.