Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
12
54
12

Παγκόσμιοι στόχοι βιώσιμης Ανάπτυξης και οι προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Μοιραστείτε το

Όλα από την Αρχή! Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο κίνδυνος έλλειψης ενεργειακών πόρων και η γεωπολιτική αστάθεια, κάνουν τις κυβερνήσεις να ξαναγράφουν τους στόχους τους, τόσο για την Οικονομία, όσο και για το περιβάλλον, καθώς η ενεργειακή κρίση επαναπροσδιορίζει τα πράγματα. Σε αυτό, το γεμάτο κινδύνους, νέο περιβάλλον έχει ενδιαφέρον να δούμε πως αντέχουν τα σχέδια των μεγάλων επιχειρήσεων που αποτελούν ρυθμιστές της αγοράς και κυρίως πως είναι εφικτό να μένουν προσηλωμένες στην ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο

Η MYTILINEOS, έχει ήδη αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην προστασία του περιβάλλοντος και την υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που η αποδοχή τους από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το 2015, αποτέλεσε ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για οικουμενικούς στόχους, στην επίτευξη των οποίων καλούνται να συμβάλλουν από κοινού, όχι μόνο όλες οι ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και οι επιχειρήσεις, η Ακαδημαϊκή κοινότητα, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις πολιτών, που θα πρέπει να συμπράξουν για την επίτευξή τους. Για την Ελλάδα, οι στόχοι παρέχουν μία σημαντική ευκαιρία για την ανάκαμψη και μετάβαση προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με έμφαση και στους 3 βασικούς πυλώνες: περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία, καθώς εστιάζουν στο να μη «μείνει κανείς πίσω» («leaving no one behind») και στην άρση των ανισοτήτων κάθε είδους.

Έτσι το προηγούμενο διάστημα, η MYTILINEOS διακρίθηκε ξανά για τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης,  αποδεικνύοντας  εμπράκτως  το  υψηλό επίπεδο των δράσεων της και τον άμεσο αντίκτυπό τους στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. Για άλλη μια χρονιά, η εταιρεία διακρίθηκε σε δύο έγκριτους θεσμούς, συνεχίζοντας την επιτυχημένη σειρά βραβεύσεων στο υψηλότατο επίπεδο. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο η MYTLINEOS τιμήθηκε εις διπλούν στα Bravo Sustainability Awards 2022 για τις παρακάτω δράσεις, μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των Επιτροπών και της δημόσιας ψηφοφορίας του ευρύτερου κοινού:

  • Διάκριση της πρωτοβουλίας με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή & Ενεργειακή Μετάβαση» στη θεματική Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Εκπομπές Αερίων Ρύπων στον Πυλώνα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
  • Διάκριση της πρωτοβουλίας με τίτλο «Πρόγραμμα #mellonabilities» στη θεματική Εκπαίδευση – Νέα Γενιά – Διά βίου Μάθηση στον Πυλώνα ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Λίγο αργότερα, τον Ιούλιο, η MYTILINEOS έλαβε ακόμα τρία βραβεία, αυτή τη φορά στον θεσμό των Hellenic Responsible Business Awards 2022:

  • Βραβείο GOLD: Πρόγραμμα #mellonabilities, στην Κατηγορία Λιγότερες Ανισότητες.
  • Βραβείο SILVER: Νέος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT), στην Κατηγορία Μακροπρόθεσμη Επένδυση (Τοπικής/Περιφερειακής ή Εθνικής Εμβέλειας).
  • Βραβείο BRONZE: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 στην Κατηγορία Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Η αναγνώριση των πρωτοβουλιών Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της MYTILINEOS αποτελεί επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμής της στρατηγικής για την δημιουργία αξίας για όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους, συμβάλλοντας στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες.

Υπενθυμίζεται ότι η MYTILINEOS, από το 2016, εφαρμόζοντας το εργαλείο «SDG Compass Tool», του ΟΗΕ, προσδιόρισε τη συνάφειά τους με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και εντόπισε τους τρόπους συμβολής της στην επίτευξή τους, στο μέτρο που της αναλογεί. Από τότε συμβάλλει στα θερά στην επίτευξη 40 υπο-στόχων, εστιάζοντας σε 6 βασικές κατευθύνσεις.

 

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (SDGs: 7 & 13)

Η MYTILINEOS εκτιμά ότι η ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης, και ειδικότερα μετά την πανδημία, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από τη μετάβαση προς ένα νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο που θα είναι κλιματικά ουδέτερο, ανθεκτικό, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τη δραστηριότητά της, η Εταιρεία έχει αναδείξει τους Παγκόσμιους Στόχους 7 (προσιτή και καθαρή ενέργεια) και 13 (δράση για το κλίμα), ως βασικές στρατηγικές της προτεραιότητες υλοποιώντας ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μείωσης των συνολικών εκπομπών άνθρακα (CO2) κατά -30% μέχρι το 2030 και επίτευξης ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα μέχρι το 2050.

Στήριξη της καινοτομίας και της βιώσιμης βιομηχανοποίησης (SDGs: 9 & 12)

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του, ως μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες, η MYTILINEOS επενδύει στην κυκλική οικονομία, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων αξιοποίησης αποβλήτων και στην εφαρμογή «καθαρών» βιομηχανικών μεθόδων, μέσω της συμμετοχής της σε 24 ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα ενισχύει σταθερά την απασχολησιμότητα στον εγχώριο βιομηχανικό κλάδο και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα, σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει ενεργά, στο μέτρο που της αναλογεί, στους Παγκόσμιους Στόχους 9 (βιομηχανία & καινοτομία) και 12 (υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή).

Προαγωγή της ασφαλούς και παραγωγικής απασχόλησης (SDGs 3 & 8)

Η MYTILINEOS στο πλαίσιο της συμβολής της στους Παγκόσμιους Στόχους 3 (καλή υγεία και ευεξία) και 8 (Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη) προάγει και διασφαλίζει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας για τους άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους της με γνώμονα την πρόληψη. Όλες σχεδόν οι παραγωγικές της μονάδες διαθέτουν συστήματα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία πιστοποιημένα από ανεξάρτητους φορείς (ISO 45001:2018) ενώ, από τις πρώτες στιγμές που εντοπίστηκε η απειλή της πανδημίας, η MYTILINEOS έθεσε σε εφαρμογή ένα πολύπλευρο σχέδιο δράσης που συνεχίζει να εστιάζει στην προστασία των εργαζομένων της και των οικογενειών τους, καθώς και στη διασφάλιση της αδιάληπτης λειτουργίας της. H εταιρεία, παράλληλα με την οικονομική της ανάπτυξη, συνεχίζει την ενσωμάτωση πολιτικών & πρακτικών για την ενίσχυση της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για όλους.

Προώθηση της άμβλυνσης των ανισοτήτων (SDGs: 5 & 10)

Η εταιρεία, καθώς αναπτύσσεται, προωθεί στο εργασιακό της περιβάλλον πολιτικές και πρακτικές που ενισχύουν τις ίσες ευκαιρίες, τον σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των φύλων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει, τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, την ένταξη νέων εργαζομένων 30< ετών στο δυναμικό της καθώς και την προσπάθειά της για την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας άμεσα στους Παγκόσμιους Στόχους 5 (ισότητα των φύλλων) και 10 (λιγότερες ανισότητες).

Δέσμευση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (SDGs: 6, 14 & 15)

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της εταιρείας για την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος εφαρμόζονται Βέλτιστες Διεθνείς Τεχνικές για τη σωστή διαχείριση και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Πραγματοποιούνται επενδύσεις αναβάθμισης στην παραγωγική διαδικασία αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, ενώ σχεδόν όλες οι παραγωγικές μονάδες της εταιρείας διαθέτουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένα με τα πιο σύγχρονα διεθνή πρότυπα ISO14001:2015 καθώς και περιβαλλοντικά σχέδια αποκατάστασης εκμεταλλεύσιμων περιοχών, όπου απαιτούνται, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στους Παγκόσμιους Στόχους 6 (διαχείριση του νερού), 14 (ζωή στη θάλασσα) και 15 (ζωή στην ξηρά).

Συνέπεια στην κοινωνική υπευθυνότητα (SDGs 1, 2, 4 & 11)

Στόχος της MYTILINEOS είναι να συμβάλει έμμεσα και στους υπόλοιπους Παγκόσμιους Στόχους με την συνεπή εφαρμογή της κοινωνικής της πολιτικής με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Με στόχο, για την πενταετία 2020-2025, τους 250.000 ωφελούμενους από την κοινωνική της πολιτική, συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και οικονομίας με την δημιουργία θέσεων εργασίας (Στόχος 1) και την ενίσχυση τοπικών προμηθευτών και υποδομών (Στόχος 11), στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Στόχος 2), στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε τομείς νέων τεχνολογιών στα σχολεία, καθώς και προγράμματα ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων της νέας γενιάς (Στόχος 4).

Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και η ελληνική πολυεθνική που ήδη έχει επενδύσει σε αυτή την κατεύθυνση έχει τις δυνάμεις να συνεχίσει τις καλές πολιτικές. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν μπορούν να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις, που δεν έχουν το ίδιο μέγεθος.

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.