Καταγγελία του πατέρα ότι οι πυροσβέστες καθυστέρησαν.