Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

Μνημόνιο συνεργασίας κατά της διαφθοράς μεταξύ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της ΔΕΗ

Μοιραστείτε το

Μνημόνιο συνεργασίας κατά της διαφθοράς υπέγραψαν ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Αγγελος Μπίνης με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα  Σύμβουλο της ΔΕΗ, κ.  Γιώργο Στάσση. Σκοπός του μνημονίου είναι η συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για την ανάπτυξη και εμπέδωση βέλτιστων πρακτικών, ενίσχυσης της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Από την ΔΕΗ ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης τόνισε ότι «είχα τη χαρά να συνυπογράψω με τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελο Μπίνη ένα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής και της ΔΕΗ με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπέδωση των βέλτιστων πρακτικών καθώς επίσης και την ενίσχυση της ακεραιότητας, της λογοδοσίας και της καταπολέμησης της οποιασδήποτε ενδεχόμενης μορφής διαφθοράς θα μπορούσε να διαπιστωθεί στις διαδικασίες και της δομές της ΔΕΗ και των εταιρειών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της».

 Ο κ.  Μπίνης δήλωσε σχετικά ότι «υπογράψαμε σήμερα με τον κ Στάσση, το περίγραμμα της συνεργασίας μας για την περαιτέρω ενδυνάμωση των μηχανισμών και των διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας της ΔΕΗ ΑΕ και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. Η συνεργασία αυτή θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μεθοδολογικών εργαλείων μεταξύ της ΕΑΔ και της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΔΕΗ ΑΕ, η ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διαχείριση κινδύνων ακεραιότητας, καθώς και η οργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης για θέματα ακεραιότητας και εσωτερικού ελέγχου, διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) και εκπαιδευτικών εργαστηρίων  (workshops) για το προσωπικό και τα στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ».

Το μνημόνιο συνεργασία, περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των μηχανισμών ακεραιότητας, την εμβάθυνση του εσωτερικού ελέγχου και την εντατικοποίηση της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Μηχανισμοί ακεραιότητας

 • Υποστήριξη για τον σχεδιασμό στρατηγικής, ολοκληρωμένης πολιτικής και στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση και την καταπολέμηση της διαφθοράς,
 • Ανάπτυξη εργαλείου για την εκτίμηση του επιπέδου ωριμότητας των μηχανισμών ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς (integrity maturity model),
 • Παροχή τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό μεθοδολογικού πλαισίου για τη διαχείριση κινδύνων ακεραιότητας,
 • Επισκόπηση του αναθεωρημένου Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς της ΔΕΗ και προτάσεις βελτιστοποίησης,
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και μεθοδολογικών εργαλείων μεταξύ της ΕΑΔ και της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΔΕΗ,
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την προστασία των καταγγελλόντων μέσω της δημιουργίας εσωτερικού διαύλου αναφοράς ανώνυμων καταγγελιών στη ΔΕΗ (internal reporting channel),
 • Υποστήριξη στην ανάπτυξη και παραμετροποίηση του δίαυλου καταγγελιών μέσω ΕΔΥΤΕ.

Εσωτερικός έλεγχος

 • Ανάπτυξη εργαλείου αξιολόγησης του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
 • Παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη εργαλείων στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου,
 • Παροχή πρόσβασης στο Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Εκπαίδευση/Ευαισθητοποίηση

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διαχείριση κινδύνων ακεραιότητας,
 • Διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) και εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) για θέματα ακεραιότητας και εσωτερικού ελέγχου,
 • Ημερίδες ευαισθητοποίησης για τον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς της ΔΕΗ όπως και για θέματα ακεραιότητας και εσωτερικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουνίου, στα γραφεία της ΔΕΗ, παραβρέθηκαν ο Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Αργύρης Οικονόμου, η Γενική Διευθύντρια Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ Μαίρη Κωνσταντινίδου και η Διευθύντρια Συμμόρφωσης της ΔΕΗ Αλεξάνδρα Σταυρινού.

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.