Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

Υπό πτώχευση η ΝΔ με τον νέο νόμο

Μοιραστείτε το

Του Χρήστου Κυμπιζή από την Κυριακάτικη Κontranews

ΧΡΩΣΤΑΕΙ… ΜΟΝΟ 320.000.000 € ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ

«Για να λειτουργεί ο καπιταλισμός πρέ­πει αυτός που δεν πληρώνει να υφί­σταται τις συνέπειες» έλεγε την προ­ηγούμενη εβδομάδα ανερυθρίαστα ο Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή τον πτωχευτικό κώδι­κα που ψήφισε η κυβέρνηση. Όμως φαίνεται πως η παραπάνω κυνική ρήση του αντιπροέ­δρου της ΝΔ ισχύει …για τους άλλους και όχι για το κόμμα του, το οποίο σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2019 που δημοσιεύει σήμε­ρα η Κυριακάτικη Kontranews, όχι μόνο είναι καταχρεωμένο, αλλά συνεχίζει να αυξάνει τα χρέη του αντί να τα μειώνει.

Τα χρέη του κυβερνώντος κόμματος για το 2019 άγγιξαν τα 318.957.080 ευρώ, ενώ το 2018 ήταν 288.252.487 ευρώ. Δηλαδή μέσα σε έναν χρόνο υπήρξε αύξηση πάνω από 30 εκα­τομμύρια. Μάλιστα σε σχέση με το 2017, το χρέ­ος είναι αυξημένο κατά 56 εκατομμύρια ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 τα έσοδά της ΝΔ ήταν λίγο παραπάνω από 11 εκατ. ευρώ. Και όπως φαίνεται από τον ισολογισμό, το 90% των εσόδων προήλθε από κρατική χρη­ματοδότηση, την ώρα που από τις εισφορές των μελών και των βουλευτών της εισέπραξε κάτι περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ. Και βεβαίως αυτά τα 11 εκατομμύρια μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τα έξο­δα της τη συγκεκριμένη χρονιά που φτάνουν τα 41.715.925 ευρώ.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση πτώχευσης

Ρίχνοντας μια πιο προσεκτική ματιά στον ισο­λογισμό θα παρατηρήσει ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του, οι δανειακές υποχρεώσεις τις ΝΔ ξεπερνούν τα 308 εκατομμύρια ευρώ.

Με τον νέο πτωχευτικό κώδικα μπορούν να πτωχεύσουν όσοι έχουν χρέη άνω των 30.000 ευρώ και καθυστέρησαν τουλάχιστον για 6 μήνες το 40% των υποχρεώσεων προς κάθε πιστωτή (Δημόσιο, τράπεζες, ταμεία). Τότε ρευστοποιείται το σύνολο της ακίνητης και κινητής περιουσίας του οφειλέτη, συμπε­ριλαμβανομένης της πρώτης κατοικίας. Στη συνέχεια ο οφειλέτης θα μπορεί να παραμείνει στο σπίτι του, πληρώνοντας όμως ενοίκιο σε έναν ιδιωτικό φορέα, ο οποίος θα είναι πλέον ο νέος ιδιοκτήτης του σπιτιού του! Η διάρκεια της ενοικίασης θα είναι 12 έτη. Ο νέος ιδιο­κτήτης θα μπορεί να πετάξει στον δρόμο τον μισθωτή αν καθυστερήσει τρία ενοίκια. Στο τέλος της 12ετίας, ο πτωχευμένος θα μπορεί να αγοράσει το σπίτι του, χωρίς να λαμβάνο­νται υπόψη ούτε τα ενοίκια, ούτε το ποσό του δανείου που έχει αποπληρώσει.

Η πτωχευτική διαδικασία για τις επιχειρή­σεις προβλέπει τη ρευστοποίηση είτε του συνό­λου της επιχείρησης, είτε των επιμέρους περι­ουσιακών στοιχείων αυτής. Εάν δεν επιτευχθεί η πώληση ως σύνολο εντός 18 μηνών, τότε εκποιούνται τα επιμέρους περιουσιακά στοιχεία.

Φανταστείτε λοιπόν τι θα γινόταν αν μια οποιαδήποτε εταιρεία με τόσο μεγάλα χρέη, προσέθετε άλλα 30 εκατομμύρια χρέος σε ένα μόνο έτος, όπως έκανε η ΝΔ το 2019. Σύμφω­να λοιπόν με τον νόμο που η ίδια ψήφισε, θα περίμενε κανείς πως οι Τράπεζες θα την έδιω­χναν από το κτίριο στην οδό Πειραιώς, θα έχα­νε όλα όσα έχει και δεν έχει (κτίρια, γραφεία, αυτοκίνητα, έπιπλα) και θα δεσμεύονταν όλα της τα έσοδα. Αλλά μάλλον οι νόμοι που ψηφί­ζει η κυβέρνηση φαίνεται πως ισχύουν για τους άλλους. Για τους απλούς πολίτες που τους γονά­τισε η οικονομική κρίση και βρέθηκαν κατα­χρεωμένοι, με κίνδυνο πλέον να χάσουν και το σπίτι τους. Και δεν είναι λίγες οι φορές που πρωτοκλασάτα στελέχη της ΝΔ ζήτησαν να διαγραφούν όλοι οι τόκοι και οι προσαυξήσεις για τα δάνεια που έχει πάρει το κόμμα. Δεν έχουν βέβαια ανάλογη απαίτη­ση για τα χρέη των πολιτών που πλήρωσαν τα σπασμένα των μνημονίων.

Οι παλιότερες δεσμεύσεις

«Τα χρέη της ΝΔ είναι ασφυκτικά, καθώς ξεπερ­νούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ περίπου» παρα­δεχόταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μάρτιο του 2016, λίγες μόνο μέρες μετά την επικρά­τηση του στις εσωκομματικές εκλογές. Τότε ο πρόεδρος της ΝΔ δρομολόγησε τη μετακόμι­ση της έδρας του κόμματος από τη Συγγρού στο Μοσχάτο, μείωσε τον αριθμό των υπαλ­λήλων του κόμματος κατά το ήμισυ (πολλοί από αυτούς εργάζονταν απλήρωτοι για πολ­λούς μήνες) και διοργάνωσε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «βάζουμε σε τάξη το σπίτι μας» όπου αναφέρθηκε εκτενώς στους τρόπους με τους οποίους στόχευε να μειώσει τα χρέη.

«Έχουμε υποχρέωση να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά και να μην επιβαρύνουμε τον Έλληνα φορολογούμενο» είχε πει μεταξύ άλλων, συμπληρώνοντας: «Εύχομαι το παράδειγμα της ΝΔ να το ακολουθήσουν και άλλα κόμμα­τα. Τα κόμματα είναι πυλώνες του δημοκρα­τικού μας συστήματος. Η απαξίωσή τους υπο­νομεύει την ίδια τη δημοκρατία. Βάζουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματος και προτεί­νουμε ένα διαφορετικό μοντέλο χρηματοδό­τησης του κόμματος».

Αυτό το «διαφορετικό μοντέλο χρη­ματοδότησης» προέβλεπε τη χρηματοδό­τηση της ΝΔ από τα μέλη της και από επώνυ­μες ιδιωτικές χορηγίες. Ένα σχέδιο που ναυ­άγησε αφού το 2019 με αυτόν τον τρόπο η ΝΔ βρήκε περίπου 1,4 εκατομμύρια, την ώρα που είχε έξοδα άνω των 41 εκατομμυρίων ευρώ…

Το μόνο που κατάφερε λοιπόν η ΝΔ είναι να αυξήσει τα χρέη της παρά τις δεσμεύσεις για το αντίθετο.

Eξόφληση μέσω επιχορήγησης;

Υπενθυμίζεται πως το 2016, όταν συστάθη­κε η Εξεταστική επιτροπή για τα δάνεια των κομμάτων, στελέχη της ΝΔ υποστήριζαν πως θα εξοφλήσουν τα δάνεια του κόμματος μέσω της κρατικής επιχορήγησης, κάτι που σημαί­νει πως η ΝΔ θα μπορούσε να ξεπληρώσει τα χρέη της σε …250 χρόνια!

Τον Οκτώβριο του 2019 το site vouliwatch. gr αποκάλυψε πως η ΝΔ έλαβε σχεδόν 1 εκα­τομμύριο ευρώ για ερευνητικούς σκοπούς και «παρανόμως τα διέθεσε για να εξυπηρετήσει χρέη της στις Τράπεζες και το Δημόσιο». Σε μια τέτοια περίπτωση, υποστηρίζει το site, «ο νόμος προβλέπει ότι εφόσον δεν τα διέθεσε για έρευνα όφειλε να τα επιστρέψει στο Κρά­τος. Και εφόσον δεν τα επέστρεψε, όφειλε η Επιτροπή Ελέγχου να της επιβάλει να τα επι­στρέψει. Η Επιτροπή αποφάσισε και πάλι να μην επιβάλει καμία κύρωση ούτε για αυτήν την κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας».

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.