ΣΥΡΙΖΑ: Τροπολογία για άδεια ειδικού σκοπού μετ’ αποδοχών για γονείς με παιδιά που νοσούν με κορωνοϊό

5

Τροπολογία για άδεια ειδικού σκοπού στους γονείς που τα παιδιά τους νοσούν με κορωνοϊό κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ με την πρόβλεψη να είναι μετ’ αποδοχών.

Η ρύθμιση αφορά εργαζόμενους γονείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που έχουν παιδιά προσχολικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης τα οποία διαγιγνώσκονται θετικά στον covid-19.

Προβλέπεται ακόμα, η δυνατότητα επέκτασης της άδειας για όσες ημέρες τα παιδιά παραμένουν θετικά και χρειάζεται να παραμείνουν σπίτι, καθώς και ειδικής άδειας απουσίας των εκπαιδευτικών με υποκείμενο νόσημα.

Ως γονείς εργαζόμενοι νοούνται οι γονείς παιδιών:

α) που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,

β) που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

γ) που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, καθώς και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Η άδεια ειδικού σκοπού δύναται να έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον πέντε (5) ημερών.