Συνάντηση Πατούλη – Πιερρακάκη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κρίσιμες υπηρεσίες

7
Πατούλης Πιερρακάκης

Στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη και τους υφυπουργούς Υποδομών και Επικοινωνιών Γ. Κεφαλογιάννη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γ. Γεωργαντά, με συμμετοχή του γ.γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λ. Χριστόπουλου, καθώς και του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Η. Δόλγυρα, βρέθηκαν η διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε κρίσιμες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Κατά τη συνάντηση, ο περιφερειάρχης επισήμανε την ανάγκη επαναλειτουργίας του on line πληροφοριακού συστήματος καταχωρήσεων αδειών οδήγησης, αδειών κυκλοφορίας κ.λ.π. (G-link) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί στις 30 Σεπτεμβρίου – ζήτημα το οποίο η ηγεσία και των δύο υπουργείων δεσμεύθηκε επιλύσει άμεσα. Χαρακτηρίστηκε αναγκαία η υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων για την είσοδο σε μια νέα ψηφιακή εποχή προκειμένου να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι πολίτες. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην πιλοτική υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα διατίθεται από την Περιφέρεια Αττικής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του ελληνικού Δημοσίου, gov.gr, μέσω της οποίας θα ορίζονται ραντεβού για τη διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας των υποψήφιων οδηγών.

Τη συνάντηση απασχόλησε ακόμη το πρόγραμμα που αφορά στην έκδοση διπλωμάτων οδήγησης λόγω απώλειας, φθοράς κλπ, με ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών, το οποίο θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία στην Περιφέρεια Κρήτης, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του μητρώου οχημάτων με την καθιέρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας. Τέλος, έγινε αναφορά στην καθιέρωση της άυλης έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για τα διπλώματα – διαδικασία η οποία θα γίνει κατά τα πρότυπα της άυλης συνταγογράφησης.

Με αφορμή τη συνάντηση, ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι έχει ήδη μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία χάρη στη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Επικοινωνιών και της Περιφέρειας Αττικής. “Αυτοδιοίκηση και Κεντρική Διοίκηση συνεργαζόμαστε στενά προκειμένου να εισέλθουμε στην ψηφιακή εποχή και να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη”, τόνισε ο κ. Πατούλης.

Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις γόνιμες συνέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί από κοινού με τις Περιφέρειες της χώρας, ενώ ο υφυπουργός Γ. Κεφαλογιάννης, αναφερόμενος στο πλαίσιο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κοινή προσπάθεια του υπουργείου και της Περιφέρειας.