Ποιες επιχειρήσεις θα παίρνουν άδεια λειτουργίας… με ένα κλικ

0
επιχείριση

Στο υπουργικό συμβούλιο παρουσιάστηκε σήμερα το νομοσχέδιο για την απλοποίηση της άδειας λειτουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η παρουσίαση έγινε από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στους τρεις πυλώνες του νομοσχεδίου, στη φιλοσοφία του και στις επιμέρους λεπτομέρειές του.

Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου για την άδεια λειτουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συμπυκνώνεται στη μετατόπιση από τον εκ των προτέρων έλεγχο και την αδειοδότηση, στην καταρχήν ελεύθερη άσκηση δραστηριότητας και στον εκ των υστέρων έλεγχο.

Με λίγα λόγια, οι επιχειρήσεις ξεκινούν να λειτουργούν με απλή γνωστοποίηση στο notifybusiness.gov.gr και οι έλεγχοι διεξάγονται εκ των υστέρων, κάτι που μειώνει το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων, που, προ γνωστοποίησης, αναγκάζονται να αναμένουν τον έλεγχο για να αρχίσουν να λειτουργούν.

Άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων: Οι 3 πυλώνες του νομοσχεδίου

Το μεταρρυθμιστικό έργο βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

    Την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης για μεγάλο τμήμα των οικονομικών δραστηριοτήτων.
    Την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων και την αγορά προϊόντων.
    Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ-ΑΔΕ), το οποίο θα υποστηρίζει την ψηφιοποίηση των παραπάνω διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτείας.

Άδεια λειτουργίας: Ποιους τομείς αφορά

Με το νομοσχέδιο διευρύνεται και επιταχύνεται η αδειοδότηση στους τομείς μεταφορών, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας και ναυτιλίας.

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες στον τομέα των μεταφορών αφορούν:

    στην πώληση, συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών,
    σταθμούς επιβατικών αυτοκινήτων,
    πλυντήρια-λιπαντήρια.

Οι δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης αφορούν:

    στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
    ενοικίαση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών,
    δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας,
    δραστηριότητες φυσικής ευεξίας.

Οι δραστηριότητες στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας αφορούν:

    Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
    Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας.

Οι δραστηριότητες στον τομέα της ναυτιλίας αφορούν:

    σχολές ναυαγοσωστικής,
    εκμίσθωση ταχύπλοων αναψυχής.

Οι δραστηριότητες στον τομέα ψυχαγωγίας αφορούν:

    λούνα παρκ,
    τσίρκο,
    παγοδρόμιο