Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

Ολόκληρο το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό

Μοιραστείτε το

Μείωση κατά 15% στις συντάξεις άνω των 750 ευρώ για τους νέους συνταξιούχους προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργού Εργασίας, Γιώργου Κατρούγκαλου, το οποίο δόθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς νωρίτερα σήμερα.

Στην πρόταση των 180 σελίδων περιλαμβάνονται:

– Η ενοποίηση όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης σε ένα. Αυτό σημαίνει ότι καταργούνται ΝΑΤ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

– Ο επανυπολογισμός των συντάξεων με νέους συντελεστές αναπλήρωσης για όλα τα χρόνια του εργασιακού βίου. Αυτό θα οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις συντάξεων σε όσους συνταξιοδοτηθούν από δώ και στο εξής. Για τους παλιούς συνταξιούχους θα υπάρχει πρόβλεψη της «προσωπικής διαφοράς» έτσι ώστε να μην μειωθεί η κύρια σύνταξη τους μετά από το νέο υπολογισμό.

– Η προσαρμογή των συντάξεων μέσω των νέων συντελεστών αναπλήρωσης θα γίνει με την τροποποίηση του νόμου 3863 και την άμεση εφαρμογή των προβλέψεων του.

– Η μείωση του πλαφόν για τις ανώτατες συντάξεις στα 2.300 ευρώ το μήνα (από 2.773 ευρώ σήμερα) και του πλαφόν για τις πολλαπλές συντάξεις στα 3.000 ευρώ το μήνα (από 3.680 ευρώ σήμερα)  

– Η μετατροπή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος σε ρήτρα βιωσιμότητας για τα επικουρικά ταμεία με ταυτόχρονη απορρόφηση των αποθεματικών τους για την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο επανυπολογισμός του συνόλου των συντάξεων σε ατομική βάση όπως περιέγραφε ο Γιώργος Κατρούγκαλος θεωρείται αδύνατος.

Με όλες αυτές τις παρεμβάσεις, οι οποίες παραμένει άγνωστο αν θα γίνουν ή όχι αποδεκτές από την τρόικα, η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει αμείωτες τις κύριες συντάξεις μεταφέροντας το βάρος σε όσους βγουν στη σύνταξη από εδώ και πέρα.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο:

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Κεφάλαιο Α’ Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. 3

Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές  του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. 3

Άρθρο 2 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας. 4

Κεφάλαιο Β’ Προνοιακές παροχές ηλικιωμένων και υπερηλίκων. 7

Άρθρο 3 Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων. 7

Άρθρο 4 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ). 7

Άρθρο 5 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων. 10

Κεφάλαιο Γ’ Κύρια Κοινωνική Ασφάλιση-Ενιαίοι Κανόνες Παροχών. 13

Άρθρο 6 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 13

Άρθρο 7 Εθνική Σύνταξη. 13

Άρθρο 8 Ανταποδοτική σύνταξη. 15

Άρθρο 9  Σύνταξη αναπηρίας-επίδομα τετραπληγίας. 16

Άρθρο 10 Προσαύξηση σύνταξης. 18

Άρθρο 11 Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού  ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας  19

Άρθρο 12 Παροχές σε χρήμα του Ενιαίου Φορέα.. 19

Άρθρο 13 Σύνταξη λόγω θανάτου. 20

Άρθρο 14 Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης. 22

Άρθρο 15 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων. 22

Άρθρο 16 Χρόνος ασφάλισης. 23

Άρθρο 17 Εφάπαξ παροχή. 25

Άρθρο 18 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης. 27

Κεφάλαιο Δ’ Ενιαίος Φορέας Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης. 27

Άρθρο 19 Μετονομασία ΙΚΑ – Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. 27

Άρθρο 20 Σκοπός του ΕΦΚΑ.. 28

Άρθρο 21 Κλάδοι του ΕΦΚΑ.. 28

Άρθρο 22 Ασφαλιστέα πρόσωπα.. 32

Άρθρο 23 Διοίκηση του ΕΦΚΑ.. 32

Άρθρο 24 Αρμοδιότητες Διοικητή. 36

Άρθρο 25Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου. 37

Άρθρο 26 Κυβερνητικός Επίτροπος. 39

Άρθρο 27 Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών. 40

Άρθρο 28 Διοικητική Οργάνωση. 40

Άρθρο 29 Τμήμα Γραφείου Διοικητή. 42

Άρθρο 30 Τμήματα Γραφείων Υποδιοικητών. 42

Άρθρο 31 Διεύθυνση Διοίκησης. 42

Άρθρο 32 Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. 45

Άρθρο 33  Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων. 46

Άρθρο 34 Γενική Διεύθυνση Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων. 51

Άρθρο 35 Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών. 61

Άρθρο 36 Γενική Διεύθυνση Παροχών. 78

Άρθρο 37 Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης. 93

Άρθρο 38 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 101

Άρθρο 39 Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 118

Άρθρο 40  Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ.. 125

Άρθρο 41 Διευθύνσεις Ασφάλισης και Παροχών Τρίτων Χωρών. 130

Άρθρο 42 Ενιαίο μητρώο ασφαλισμένων. 132

Άρθρο 43 Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία.. 132

Άρθρο 44 Θέματα Προσωπικού. 134

Κεφάλαιο Ε’ Διαχρονικό Δίκαιο. 135

Άρθρο 45 Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις. 135

Άρθρο 46 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού. 139

Άρθρο 47 Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 140

Άρθρο 48 Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών. 142

Άρθρο 49 Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων- Εξουσιοδοτικές διατάξεις. 144

Κεφάλαιο Στ’ Επικουρική  Κοινωνική Ασφάλιση. 145

Άρθρο 50 Παροχές ΕΤΕΑ-Υπολογισμός Επικουρικής σύνταξης –Διαδοχική  και Παράλληλη Ασφάλιση-Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων. 145

Άρθρο 51 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης. 147

Κεφάλαιο Ζ’ Ενιαίοι Κανόνες Εισφορών – Πόροι-Ανακεφαλαιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης  148

Άρθρο 52 Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών. 148

Άρθρο 53 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών. 150

Άρθρο 54 Εισφορές αγροτών. 153

Άρθρο 55 Ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών. 155

Άρθρο 56 Προθεσμία Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 156

Άρθρο 57 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων. 157

Άρθρο 58 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων. 157

Άρθρο 59 Κοινό Μητρώο Εισφορών και Φόρου Εισοδήματος. 158

Άρθρο 60 Αντικειμενικό  σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών. 160

Άρθρο 61 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών  161

Άρθρο 62 Σύσταση Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ Α.Ο.) και συγχώνευσης σε αυτήν εταιριών ΕΔΕΚΤ ΕΠΕΥ & ΑΕΔΑΚ ΑΟ Α.Ε. 165

Άρθρο 63 Νέοι Πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος. 168

Άρθρο 64 Ευθύνη διοικούντων προσώπων Ανωνύμων Εταιριών για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς και τους  εργαζομένους. 168

 

Κεφάλαιο Α’ Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

 

Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές  του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

 

 1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται στο πλαίσιο  Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξασφάλιση κοινωνικής ασφάλειας και αξιοπρεπούς διαβίωσης, με όρους ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών. Το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαμβάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τις παροχές υγείας, το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές, όπως ρυθμίζεται από το νόμο αυτό.
 2. Η  κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν δικαίωμα όλων των πολιτών και όσων διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Το κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας και για την παροχή των σχετικών παροχών σε όλους όσοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 3. Το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί με ενιαίους κανόνες για όλους τους εργαζομένους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Τα θέματα του νόμου αυτού που αναφέρονται στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμίδας θα ρυθμιστούν μεόμοιο τρόπο με ειδικό συνταξιοδοτικό νόμο. Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του νόμου θα ρυθμιστούν από τον Κανονισμό της Βουλής.

Άρθρο 2 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας

 

 1. Συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας(Ε.ΣΥ.ΚΑ.) ως συμβουλευτικό όργανο των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη των πολιτικών της Πολιτείας, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.ΚΑ. είναι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.
 2.  Η Ολομέλεια του Ε.ΣΥ.ΚΑ. συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Τον Πρόεδρο του Ε.ΣΥ.ΚΑ., ο οποίος είναι μέλος Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Πανεπιστημίου ή ομότιμος καθηγητής, ή προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα κοινωνικής Προστασίας και ορίζεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπής.

β. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων  του  αρ. 23 του Ν. 3232/2004.

γ. Ανά ένα εκπρόσωπο των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Υγείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τους αναπληρωτές τους.

δ. Το Διοικητή του ΟΑΕΔ, με τον αναπληρωτή του.

ε. Το Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) του άρθρου 18 του παρόντος, με τον αναπληρωτή του.

στ. Το Διοικητή του ΟΓΑ, με τον αναπληρωτή του.

ζ. Τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

η. Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, με τον αναπληρωτή του.

θ. Εκπρόσωπος φορέων Υπουργείου Υγείας

ι. Τον Συνήγορο του Πολίτη, με αναπληρωτή του το Βοηθό Συνήγορο με αρμοδιότητα την Κοινωνική Προστασία.

ια. Έναν εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ, με τον αναπληρωτή του.

ιβ. Έναν εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, με τον αναπληρωτή του.

ιγ. Έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ και του ΣΕΤΕ, που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του.

ιδ. Έναν εκπρόσωπο της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του.

ιε. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του.

ιστ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του.

ιζ. Έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας που υποδεικνύεται από κοινού από τις δύο οργανώσεις, με τον αναπληρωτή του.

ιη. Δύο  ειδικούς επιστήμονες επί θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και  προστασίας που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ιθ. Δύο ειδικούς επιστήμονες επί θεμάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.

 1. Σε περίπτωση, κατά την οποία οι αρμόδιοι φορείς των περιπτώσεων ια’ έως ιζ’ της προηγούμενης παραγράφου δεν υποδείξουν εντός δύο μηνών από σχετική πρόσκληση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τους εκπροσώπους τους, το Ε.ΣΥ.ΚΑ. λειτουργεί νόμιμα και χωρίς την συμμετοχή τους.

4. α) Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.ΚΑ. αποτελείται από τον  Πρόεδρο του και τα μέλη των περιπτώσεων ιη’ και ιθ’ της προηγούμενης παραγράφου.
β)  Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ασκεί όσες εκτελεστικές αρμοδιότητες του ανατίθενται από την Ολομέλεια και, παράλληλα, λειτουργεί ως παρατηρητήριο της εφαρμογής της νομοθεσίας κοινωνικής προστασίας, εισηγούμενο προς τον αρμόδιο Υπουργό επί θεμάτων επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργανωτικού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των φορέων του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας.

5. α. Η θητεία των μελών του Ε.ΣΥ.ΚΑ. είναι τριετής και παρατείνεται μετά τη λήξη της αυτοδικαίως, όχι όμως πέρα από ένα εξάμηνο. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους κατά τη διάρκεια της θητείας του, το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

β. Με την απόφαση της συγκρότησης της Ολομέλειας ορίζεται ως Αντιπρόεδρος ένα από τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου των περιπτώσεων ιη’ ή ιθ’, με σκοπό την αναπλήρωση του Προέδρου όταν αυτός κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντα του στην Ολομέλεια ή το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

γ. Χρέη γραμματέα της Ολομέλειας και του Εκτελεστικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του στην απόφαση συγκρότησης.

6. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του συντάσσει την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας και του Εκτελεστικού Συμβουλίου, εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση ή ορίζει εισηγητές, διευθύνει τις εργασίες τους και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία τους.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Οικονομικών ορίζεται η αποζημίωση των μελών της Ολομέλειας και του Εκτελεστικού Συμβουλίου ανά συνεδρίαση.

Κεφάλαιο Β’ Προνοιακές παροχές ηλικιωμένων και υπερηλίκων

 

Άρθρο 3 Προνοιακά Επιδόματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ηλικιωμένων και υπερηλίκων

 

Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και στους συνταξιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 καταβάλλονται τα προβλεπόμενα στις ρυθμίσεις αυτών ειδικά προνοιακά επιδόματα, η δαπάνη για την καταβολή των οποίων βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Άρθρο 4 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ)

 

1. Από 1.1.2016 και έως την 31.12.2019 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), το οποίο θεσπίσθηκε με το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (188, Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταβάλλεται στους ήδη συνταξιούχους και στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, οι οποίοι εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του παρόντος. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο (7.972) ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884)ευρώ.

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000)ευρώ.  Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους.

ε.Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας, να μην υπερβαίνει τα                                                                                                                                                        εξακόσια εξήντα τέσσερα (664) ευρώ.

Για κάθε έτος, αρχής γενομένης από 1.1.2017 και μέχρι 31.12.2019, εξετάζεται το καταβαλλόμενο ως ανωτέρω ποσό συντάξεων κατά το μήνα έκδοσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 ή το δικαιούμενο ποσό συντάξεων κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησης, αν η συνταξιοδότηση χωρεί μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης.

στ. Προκειμένου περί αλλοδαπών, να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

2.   Ποσά Επιδόματος:

α. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι (7.216,00) ευρώ καταβάλλεται επίδομα  διακόσια τριάντα (230) ευρώμηνιαίως.

β. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (7.972,00) καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:

βα. Από επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ένα λεπτό (7.216,01)                         ευρώ και μέχρι του ποσού τωνεπτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώευρώ(7.518,00) ποσό εκατόν εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών(172,50).

ββ. Από επτά χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό(7.518,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, ποσό εκατόν δέκα πέντε (115,00) ευρώ.

βγ. Από επτά χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και ένα λεπτό (7.720,01) και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (7.972,00) ποσό  πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (57,50).

γ. Τα ίδια ως άνω ποσά επιδόματος χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.

δ. Στους συνταξιούχους γήρατος και αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, καθώς και σε όσους συνταξιούχους λόγω γήρατος δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με χρόνου ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, το επίδομα ισούται με τα 2/3 των ανωτέρω ποσών. Για τους τελευταίους η διαφορά του 1/3 ποσού Ε.Κ.Α.Σ. που τυχόν δεν είχε καταβληθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης διάταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν χορηγείται.

Προκειμένου για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ., δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.

Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις του οικείου ασφαλιστικού φορέα, άλλως από την κληρονομική μερίδα τους.

3.          Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του Ε.Κ.Α.Σ. για το μέχρι 31.12.2015 χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν άσκησαν το δικαίωμα τους ή δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα και, εφόσον δεν έχει επέλθει παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 3655/2008 και την παρ. 6 του άρθρου 40 του α.ν. 1846/1951, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2556/1997, όπως ισχύουν, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4.          Από 1.1.2017 και μέχρι 31.12.2019 και σε ετήσια βάση τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Από 1-1-2020 η παροχή αυτή καταργείται και οι κοινωνικοί σκοποί που υπηρετούσε καλύπτονται από την εθνική σύνταξη του άρθρου 7 και τις παροχές του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

      5.          Το επίδομα καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση με δόλο υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για τον φορέα καταβολής του επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση πολλαπλής είσπραξης του επιδόματος, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της κύριας σύνταξης, σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΦΚΑ.

6.          Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο μέχρι το τέλος του Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο αυτό,  από την 1η Μαΐου του ίδιου έτους.Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκαν από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν λαμβάνονται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

7.          Τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α`115), όπως ισχύει.

      8.          Το Ε.Κ.Α.Σ. δεν εξάγεται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

      9.          Το άρθρο 20 του ν. 2434/1996 (188, Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει καταργείται.

 

Άρθρο 5 Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων

 

1.Από 01.01.2016 στους ανασφάλιστους υπερήλικεςκαισε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ,επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β. Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το κατωτέρω στην παρ. 3 πλήρες ποσό του επιδόματος.

Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω σύνταξη ή παροχή από δημόσιο φορέαπου λαμβάνουν είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από είκοσι(20)ευρώ δεν καταβάλλεται το επίδομα.

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα,αντίστοιχα,οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από τον φορέα του εξωτερικού.

γ. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα δεκαπέντε (15) συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα (10) συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής.

δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα (1) έτος που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στη χώρα.

ε. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8.640) ευρώ.

στ. Εξαιρούνται της παροχής όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης

ζ. Εξαιρούνται επίσης όσοι ο ή ή σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή.

2. Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται:

α) Το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία μέχρι 100 τ.μ.

β) Οι  οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΑμεΑ λόγω της αναπηρίας τους.

γ) Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους.

δ) Το επίδομα ανεργίας

3. Το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται σε 360 Ευρώ.

4. Η ως άνω παροχή καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για όσους δικαιούχους κάνουν αίτηση μετά την 01.01.2016 από την 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα.  Εκκρεμείς αιτήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο διοικητικής διαδικασίας, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις του παρόντος.

5. Για τη χορήγηση της παροχής σε όσους ελάμβαναν τη σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα, η οποία διακόπηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικής δήλωσης επιλογής του επιδόματος του άρθρου αυτού αντί της προηγούμενης παροχής. Η επαναχορήγηση της παροχής σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

6. Ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν μέχρι τη διακοπή της παροχής του ανασφάλιστου υπερήλικα, όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 δεν αναζητούνται.

7.  Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν ήδη, πριν την 01.01.2016, επίδομα από τον ΟΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1296/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, εξακολουθούν να λαμβάνουν την παροχή σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου διατάξεις.

8. Κατά της απόφασης περί απονομής ή μη του παρόντος επιδόματος χωρεί ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ, εντός προθεσμίας τριών μηνών, αρχομένης από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αποφανθεί επί της ένστασης μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά, η διαδικασία καταβολής της παροχής καθώς και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

10. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 69 του ν.4144/2013 (Α’ 88) εφαρμόζονται και στην παρούσα ρύθμιση.

Κεφάλαιο Γ’ Κύρια Κοινωνική Ασφάλιση-Ενιαίοι Κανόνες Παροχών

 

Άρθρο 6 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

 

 1. Από 1.1.2016, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυτού, η σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
 2. Η Εθνική Σύνταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αρμόδιος για την καταβολή της εθνικής σύνταξης είναι ο ΕΦΚΑ του παρόντος.
 3. Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατόν εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Υπολογίζεται βάσει των αποδοχών ή του εισοδήματος επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου αυτού.

4. Το ποσό της κανονισθείσας κατά τα ανωτέρω σύνταξης καταβάλλεται ανά μήνα, δώδεκα φορές το χρόνο.

5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών.

 

Άρθρο 7 Εθνική Σύνταξη

 

 1. Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται σε όλους, όσοι  διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων xωρών. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας.

2. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης.

3. Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Οι προσαρμογές αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α`), καθώς και για τα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α`).

4. Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό της εθνικής σύνταξης προσδιορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο και κάθε συνδικαιούχο με βάση το δικαιούμενο ποσοστό σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα προέλευσης, άλλως του κληρονομικού δικαίου. Προκειμένου για τέκνα, η καταβολή του εν λόγω ποσοστού της εθνικής σύνταξης λήγει με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που ορίζονται από το άρθρο 13. Το καταβαλλόμενο σε αυτά ποσοστό, μετά τη διακοπή χορήγησης του, προστίθεται στο ποσοστό που χορηγείται στο δικαιούχο επιζώντα σύζυγο και έως το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης. Σε περίπτωση επιμερισμού της εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξης μεταξύ δικαιούχου και τέκνων, το ποσό της εθνικής σύνταξης κατανέμεται κατά τα ποσοστά του επιμερισμού.

5. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη. Στην περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούμενου μιας πλήρους σε ποσό και μιας μειωμένης κύριας σύνταξης, το ποσό της χορηγούμενης εθνικής σύνταξης είναι πλήρες.

6. Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) Ευρώ κάθε μήνα.

 

Άρθρο 8 Ανταποδοτική σύνταξη
 

 1. Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει  με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 16  και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών του πίνακα ο οποίος ενσωματώνεται στην παράγραφο 3, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.
 2. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης  κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη:

α. για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου, εξαιρουμένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας που τυχόν καταβλήθηκαν. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, πλην του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους, κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης, προσαυξαυνόμενες κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

β. για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, για τον υπολογισμό του  ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει των οποίων υπολογίζονταν οι εισφορές για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο μέχρι την θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, και, για το διάστημα μετά την δημοσίευση του νόμου, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54 του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.

3. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στο άρθρο 15, όπως φαίνεται στον πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της παραγράφου αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Ειδικότερα, το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίμακας ετών αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα. Σε περίπτωση συμπλήρωσης των ετών ασφάλισης της δεύτερης στήλης, το ποσοστό αναπλήρωσης, στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω, προσαυξάνεται περαιτέρω κατά το προβλεπόμενο ποσοστό για την επόμενη χρονική κατηγορία ετών ασφάλισης.

Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

 

5. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων,  τομέων και κλάδων, κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον ΕΦΚΑ, εφόσον οι συντάξεις τους είναι της αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον ΕΦΚΑ σύνταξη ίση με το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους. Σε περίπτωση που οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να καταβάλλει αυτές χωριστά.

 

Άρθρο 9  Σύνταξη αναπηρίας-επίδομα τετραπληγίας.

 

1. Για τις συντάξεις αναπηρίας που καταβάλλουν οι εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδοι και τομείς εξακολουθούν να ισχύουν οι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού γενικές και καταστατικές διατάξεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται επιτροπή με αντικείμενο την επανεξέταση των υφιστάμενων διατάξεων και τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους.

3. α. Στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στα μέλη των οικογενειών τους  χορηγείται επίδομα τετραπληγίας-παραπληγίας  σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, όπως τροποποιούνται με τη ρύθμισης του εδαφίου β.

β. Η παράγραφος .2 του άρθρου 5 Ν.3232/2004,ΦΕΚ Α 48/12.2.2004, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρ.61 Ν.3518/2006,ΦΕΚ Α 272/21.12.2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ68 Α), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, υπάγονται και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, που:

 α. πάσχουν από μυασθένεια μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

“β. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο.”

γ. έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση β` της παραγράφου αυτής,

 δ. πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

ε Έχουν οποιαδήποτε άλλη πάθηση ή βλάβη που συνεπάγεται αδυναμία χρήσης δυο τουλάχιστον άνω ή κάτω άκρων.

Στ). Έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους. Το ύψος του επιδόματος στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.»φ

 

Άρθρο 10 Προσαύξηση σύνταξης

 

1. Το ποσό της κατά τα άρθρα 8 και 9 υπολογιζόμενης σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, προσαυξάνεται κατά 8% για το  πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί και 12% για το τρίτο παιδί και κάθε ένα από τα επόμενα, εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο ημεδαπής ή αλλοδαπής.  Η κατά τα ανωτέρω  προσαύξηση παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον τα παιδιά φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Αν και ο έτερος των γονέων είναι συνταξιούχος, η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση (επίδομα τέκνων) χορηγείται στον έναν εκ των συζύγων κατ’ επιλογή τους. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής, το ποσό της προσαύξησης καταβάλλεται και στους δύο συζύγους κατά το ήμισυ. Οι χορηγούμενες προσαυξήσεις συντάξεων για τα τέκνα υπολογίζονται επί του μισού του κατά το έτος 2015 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

 

2. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, προσαυξάνεται κατά 50%, εφόσον οι συνταξιούχοι είναι πλήρως τυφλοί ή, λόγω πάθησης ή αναπηρίας, τελούν διαρκώς σε κατάσταση η οποία απαιτεί συνεχή επίβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου προσώπου.  Επί τετραπληγίας, το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης προσαυξάνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την δημοσίευση του νόμου διατάξεις.

3. Στην περίπτωση ασφαλισμένων μισθωτών οι οποίοι, υπό την ισχύ του προϊσχύοντος νομοθετικού καθεστώτος κατέβαλλαν εισφορές ανώτερες από αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως και στην περίπτωση ασφαλισμένων που θα καταβάλλουν εθελοντικά εισφορές ανώτερες από τις προβλεπόμενες στο νόμο αυτό, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά ποσοστό που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης.

4. Καταβαλλόμενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθμίσεων που καταργούνται στο εξής,  διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 14.

 

Άρθρο 11 Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού  ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας
 

1.  Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και τα μέλη της οικογένειας τους σύνταξη λόγω θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, αν η αναπηρία ή ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση. Για τη χορήγηση της σύνταξης του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης από τον κατά τα ανωτέρω δικαιούχο. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, η διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης του εργατικού ατυχήματος κατά την απασχόληση, το είδος της νόσου ανά επάγγελμα και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογήςκαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Με το εργατικό ατύχημα ή το ατύχημα κατά την απασχόληση εξομοιώνονται και οι επαγγελματικές ασθένειες. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ασθενείας του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης και για όσους ασφαλίζονται μετά την 1.1.2016 αυτές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύουν κατά την δημοσίευση του νόμου.

2.  Επί ατυχήματος εκτός εργασίας ή απασχόλησης, περί του οποίου κρίνουν τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας και τα μέλη της οικογενείας τους σύνταξη λόγω θανάτου, αν έχουν πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης, από αυτόν που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο του άρθρου 9. Τα ίδια όργανα προσδιορίζουν με αιτιολογημένη απόφαση τους, σε περίπτωση αμφισβήτησης, εάν το ατύχημα ήταν εργατικό ή εκτός εργασίας.

3. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ανωτέρω θέμα καταργείται. Καταβαλλόμενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθμίσεων που καταργούνται στο εξής,  διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 14.

Άρθρο 12 Παροχές σε χρήμα του Ενιαίου Φορέα

 

1. Παροχές σε χρήμα χορηγούνται στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των φορέων, κλάδων και τομέων του ΕΦΚΑ, ως εξής:

α. για τους μισθωτούς και συνταξιούχους φορέων ασφάλισης μισθωτών, με βάση τις γενικές και καταστατικές διατάξεις που ισχύουν για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά την δημοσίευση του παρόντος,

β. Για τους αυτοασπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματικές και ασφαλιστέους λόγω ιδιότητας και τους συνταξιούχους των οικείων φορέων ασφάλισης, με βάση τις γενικές και καταστατικές του ΟΑΕΕ  και

γ. για τους αγρότες, ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ  οι γενικές και καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ.

2.Από την 1.1.2017  το είδος και το ύψος των παροχών ασθένειας σε χρήμα, η έκταση, τα δικαιούχα πρόσωπα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή λεπτομέρεια ρυθμίζονται ενιαία με τον Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ του άρθρου 49 παρ. 3.

 

Άρθρο 13 Σύνταξη λόγω θανάτου
 

1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης, που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειας του:

α. Ο επιζών σύζυγος, και

β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά με την προϋπόθεση ότι: α. είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 25ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης β. κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

2.  Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη:

α.  Αν ο θάνατος του ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:

α.α.  Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα εργατικό ή ατύχημα εκτός εργασίας του άρθρου 11 ή φόνο.

β.β. Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο.

γ.γ. Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.

δ.δ. Συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξαντος γάμου, αρκεί οι τελεσθέντες γάμοι, δηλαδή ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

 β.  Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά την απονομή της σύνταξης γήρατος του θανόντος, εκτός εάν συντρέχει ένας από τους ανωτέρω με στοιχεία (ββ) και (γγ) αναφερόμενους λόγους.

3. Το δικαίωμα σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου και των παιδιών καταργείται:

α.  Με το θάνατο του δικαιούχου.

β.  Με την τέλεση γάμου του δικαιούχου ή σύναψη συμφώνου συμβίωσης.

γ.  Με τη συμπλήρωση των ανωτέρω στην παρ. 1β περίπτωση α΄ οριζόμενων ορίων ηλικίας, και

δ.  Από τότε που έπαυσε η κατά την παρ. 1β περίπτωση β΄ ανικανότητα για εργασία.

4.Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ανωτέρω θέμα καταργείται, εκτός από τις διατάξεις που θέτουν πρόσθετους περιορισμούς στη λήψη σύνταξης από τον επιζώντα σύζυγο, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Καταβαλλόμενες συντάξεις που εκδόθηκαν βάσει ρυθμίσεων που καταργούνται στο εξής,  διατηρούνται ως έχουν, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 14.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου.

 

 

Άρθρο 14 Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης

 

Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής το καταβαλλόμενο καθαρό ποσό κάθε ατομικής σύνταξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και το άθροισμα του καταβαλλομένου καθαρού ποσού των συντάξεων,πουδικαιούταικάθε συνταξιούχος από οποιαδήποτε αιτία από τοΔημόσιο, ν.π.δ.δ., ή οιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικήςασφάλισης, το οκταπλάσιο αυτής. Για την διαπίστωση της λήξης του προγράμματος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Άρθρο 15 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων

 

1. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του ΕΦΚΑ και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την δημοσίευση του νόμου κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8, βάσει των ρυθμίσεων των επομένων παραγράφων.

2. α. Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχανκατά την δημοσίευση του παρόντος,

β. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, απομειούμενη μέχρι την τελική αντιστοίχιση με τις συντάξεις όσων θα συνταξιοδοτηθούν μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. Εάν είναι μικρότερο, καταβάλλεται στο συνταξιούχο το αναλογούν υπολειπόμενοποσό της διαφοράς.

3. Οι συντάξεις που εκδίδονται μετά την θέση σε ισχύ του νόμου, αυξάνονται κατ’ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 16 Χρόνος ασφάλισης

 

1. Χρόνος ασφάλισης στον  ΕΦΚΑ είναι

α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους για τον οποίο έχουν καταβληθεί ή οφείλονται εισφορές .

β. Ο  λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης  υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, κατά τα άρθρα 4 και 8 Ν. 2084/92, όπως ισχύουν.

γ. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 10 παρ.18 Ν.3863/10, των άρθρων 39,40 και 41 Ν.3996/11, του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17  του Ν.3865/10,  και του άρθρου 40 του ν. 2084/92. Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς,  η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς, στο ποσοστό που  ισχύει  κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά  υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης  προσαυξανόμενων κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

δ) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Αναγνωρίσεις χρόνων, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού.

ε) ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παράγραφο 2.

2. Κάθε ασφαλισμένος του ΕΦΚΑ, εφ’ όσον παύει να  έχει την ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ απασχόληση ή ιδιότητα,  δικαιούται να συνεχίσει την ασφάλισή του στον ΕΦΚΑ προαιρετικά κατ εφαρμογή του άρθρου 42 Ν. 2084/1992, ως ισχύει.Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων συνεχίζουν αυτήν στον ΕΦΚΑ.

3. Επί διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα του ενός εκ των εντασσόμενων στο ΕΦΚΑ ταμείων – τομέων και κλάδων μέχρι εντάξεως αυτών στον ΕΦΚΑ, ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόμενους φορείς και στον ΕΦΚΑ θεωρείται ότι  διανύθηκε στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

4. Πρόσωπα τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κατέστησαν συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας ενός εκ των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων και κλάδων και παράλληλα είναι ασφαλισμένοι ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σε κάποιον άλλο από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους δικαιούνται με αίτησή τους, οποτεδήποτε, να ζητήσουν την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης τους για την προσαύξηση της σύνταξής τους, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός ανέρχεται σε δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξή τους προσαυξάνεται με ποσοστό που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν οικονομικής αναλογιστικής μελέτης.

 

5. α. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, συνεχίζουν την ασφάλιση τους στον ΕΦΚΑ εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την οποία υπήχθησαν στην ασφάλιση των  εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων και κλάδων.

β. Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.

 

Άρθρο 17 Εφάπαξ παροχή

 

1.            Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών υπάγονται τα πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπαχθεί στην ασφάλιση των φορέων, τομέων – κλάδων του άρθρου 20 περ. β, καθώς και όσοι αναλαμβάνουν εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα, η οποία σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ως άνω τομέων – κλάδων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημιουργούσαν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση των εν λόγω φορέων, τομέων – κλάδων.

2.            Πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών αποτελούν:

α) Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των φορέων, τομέων – κλάδων πρόνοιας που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις.

β) Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων. Η συνολική εισφορά ασφάλισης για εφάπαξ παροχή ορίζεται σε ποσοστό 4%, βαρύνει αποκλειστικά τους ασφαλισμένους και υπολογίζεται για τους μισθωτούς επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους για τους ελεύθερους επαγγελματίες – αυταπασχολούμενους – αγρότες επί του εισοδήματός τους, κατ’ αναλογία των ειδικότερα προβλεπόμενων στα άρθρα 53 και 54  του παρόντος.

3. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών είναι:

 α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ και εφεξής.

 β) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους φορείς – τομείς και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία.

4. α) Από τον κλάδο εφάπαξ παροχών απονέμεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισμένος έτυχε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις από τις καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων φορέων, κλάδων ή τομέων.

β) Εφάπαξ παροχή χορηγείται σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, που δεν είχε αποκτήσει κατά το χρόνο του θανάτου του δικαίωμα για λήψη εφάπαξ παροχής, δηλαδή ασφαλισμένου ο οποίος απεβίωσε πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, στα πρόσωπα της οικογένειας του, εφόσον συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως λόγω θανάτου, του φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο θανών. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόσωπα της οικογένειας που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια δεν υπάρχουν πρόσωπα που να δικαιούνται την εφάπαξ παροχή, αυτή καταβάλλεται στους γονείς, αδελφούς  του θανόντος ασφαλισμένου, κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος

Εάν ο ασφαλισμένος απεβίωσε μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας, τότε η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

γ) Δεν επιτρέπεται προκαταβολής της εφάπαξ παροχής και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.

5.            Το ποσόν της εφάπαξ παροχής ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31.12.2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής.

α) Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως την 31.12.2013:

ι) Για τους μισθωτούς:

Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) των συνταξίμων αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης. Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκον της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, δια του αριθμού των μηνών απασχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εντός της χρονικής αυτής περιόδου.

ιι) Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους:

Το εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του ογδόντα πέντε επίτοις εκατό (85% ) των συνταξίμων αποδοχών, στις οποίες έγιναν οινόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης.

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικέςκατηγορίες βάσει των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές ολόκληρο το χρόνο της ασφάλισης του ασφαλισμένου, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12 τουπροηγούμενου της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης κάθε επιπλέον έτος ασφάλισης που πραγματοποιείται έως τη συμπλήρωση έτους.

β. Για το χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1.1.2014 και εντεύθεν:

Για τους μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες το τμήμα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται με βάση την αρχή της ισοδυναμίας και το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη  συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζεται η νέα τεχνική βάση για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης.

6. Εκκρεμείς αιτήσεις κρίνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.

7.  Οι διατάξεις του  άρθρου αυτού περί του τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής εφαρμόζονται και για τις εφάπαξ παροχές που καταβάλλονται από ΝΠΙΔ που προήλθαν εκ μετατροπής από ΝΠΔΔ κατά το άρθρο 6 παρ. 20 Ν.3029/02, καταργουμένου του άρθρου 180Ζ Ν.4261/14.

 

 

Άρθρο 18 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης

 

Με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης ως προς κάθε ασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή της εν γένει ασφαλιστικής ή προνοιακής νομοθεσίας.

Κεφάλαιο Δ’ Ενιαίος Φορέας Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Άρθρο 19 Μετονομασία ΙΚΑ – Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετονομάζεται σεΕθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί εφεξής το μοναδικό φορέα παροχής κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Στον ΕΦΚΑ εντάσσονται αυτοδίκαια από 1.1.2016 όλοι οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ρυθμίζονται στο άρθρο 19 κ.ε., με την εξαίρεση του ΝΑΤ και του ΟΓΑ που διατηρούν αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών τους αρμοδιοτήτων.

Άρθρο 20 Σκοπός του ΕΦΚΑ

 

Σκοπός του ΕΦΚΑ είναι: α) η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισμένους του ή στα μέλη οικογενείας τους, η ασφαλιστική τους κάλυψη για παροχές ασθένειας και μητρότητας, η χορήγηση των παροχών ασθένειας σε χρήμα, εξόδων κηδείας και η υλοποίηση όσων άλλων προγραμμάτων προβλέπονται από ειδικές διατάξεις και β) η καταβολή εφάπαξ παροχών στους ασφαλισμένους του και στα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 21 Κλάδοι του ΕΦΚΑ

 

 1. Τον ΕΦΚΑ συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι, με αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση, χωρίς διοικητική ή οικονομική αυτοτέλεια: α) κλάδος κύριας ασφάλισης, β) κλάδος εφάπαξ παροχών και γ) κλάδος λοιπών παροχών.
 2. Σε κάθε κλάδο του ΕΦΚΑ  εντάσσονταιοι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους, ως εξής:

 

Α) Στον κλάδο κύριας ασφάλισης εντάσσονται:

 

 1. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.)
  1. Κλάδος κύριας σύνταξης
   1. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
   2. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ
   3. Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ)
 2. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε.)
  1. Κλάδος κύριας ασφάλισης
   1. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
   2. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
   3. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
   4. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου
   5. Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης
   6. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών
   7. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης
   8. Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
   9. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ)
 3. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)
  1. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης
   1. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση
   2. Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων
   3. Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συστάθηκε με το άρθρο 39 του ν.4075/2012
 4. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
  1. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης
   1. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης ΟΑΕΕ
   2. Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων
 5. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
  1. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν.4169/1961
  2. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν.2458/1997
 6. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), εκτός του Οίκου Ναύτου και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας,

 

Β) Στον κλάδο εφάπαξ παροχών εντάσσονται:

 

 1. Το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) με τους Τομείς του:
  1. Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
  2. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
  3. Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος
  4. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους
  5. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών
  6. Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
 2. Το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους Τομείς του:
  1. Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου
  2. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων
  3. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων
  4. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών
  5. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων
  6. Τομέα Πρόνοιας  Ξενοδοχοϋπαλλήλων
  7. Τομέα Πρόνοιας  Λιμενεργατών
  8. Τομέα  Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος  Πειραιώς
  9. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
  10. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης
  11. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης
 3. Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του:
  1. Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
  2. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
  3. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
 4. Ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας  (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς του:
  1. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε
  2. Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ –Δ.Ε.Η.)
  3. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε
  4. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού
  5. Τομέα  Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης
  6. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης
 5. Ο κλάδος πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους Τομείς του:
  1. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και  Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
  2. Τομέα  Πρόνοιας Υγειονομικών
  3. Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών
  4. Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
  5. Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων
  6. Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
 6. Το Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.)
 7. Το Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.)
 8. Ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 9. Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών  του ΟΑΕΕ (Εφάπαξ Βοήθημα Αρτοποιών).

Γ) Στον κλάδο παροχών εντάσσονται:

 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  1. Κλάδος ασθένειας
   1. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα
  2. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου
  3. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
 1. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  1. Κλάδος ανεργίας και δώρου
   1. Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
   2. Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης
   3. Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών
  2. Κλάδος Υγείας
   1. Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου
   2. Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
   3. Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών
   4. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
 2. ΕΤΑΑ
  1. Κλάδος Υγείας
   1. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
   2. Τομέας Υγείας Υγειονομικών
   3. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών
   4. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά
   5. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
   6. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών
   7. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων
   8. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α.
 3. ΟΑΕΕ
  1. Κλάδος Υγείας
   1. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα
 4. ΟΓΑ
  1. Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας του ν.3050/2002
  2. Κλάδος Υγείας
   1. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα
 5. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
  1.  Κλάδος Υγείας
   1. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.)
   2. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.)
   3. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ)
   4. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (Τ.Α.Π.-ΔΕΗ)
   5. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.-ΕΤΒΑ)
   6. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ)
   7. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠ-ΕΤΕ)
   8. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.)
   9. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ)
   10. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
 6. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ)
  1. Κεφάλαιο Δυτών
  2. Ειδικός Λογαριασμός Οικογενειακών Επιδομάτων (ΕΛΟΕΝ)

 

3. Στους τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων, κλάδων και λογαριασμών.

 

Άρθρο 22 Ασφαλιστέα πρόσωπα

 

1. Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ είναι υποχρεωτική και αυτοδίκαιη.

2. Στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ υπάγονται:

α. Οι μέχρι την ένταξη ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των εντασσόμενων φορέων, κλάδων ή τομέων , οι οποίοι καθίστανται ασφαλισμένοι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ.

 β. Όσοι για πρώτη φορά από 1.1.2016 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων, κλάδων και τομέων. 

 

Άρθρο 23 Διοίκηση του ΕΦΚΑ

 

 1. Όργανα διοίκησης του ΕΦΚΑ είναι: α) ο Διοικητής και β) το Διοικητικό Συμβούλιο.
 2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με διοικητική εμπειρία και  κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής. Επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τριετή θητεία και είναι πλήρους και αποκλειστικής  απασχόλησης.
 3. Συνιστώνται στο ΕΦΚΑ πέντε (5) θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων με το Διοικητή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οι οποίοι διορίζονται, για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο Υποδιοικητής, ο οποίος αναπληρώνει τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντά του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ..
 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από:

α. το Διοικητή, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν από τους Υποδιοικητές,

β. δύο Υποδιοικητές, με τους αναπληρωτές τους λοιπούς Υποδιοικητές,

γ. έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) με τον αναπληρωτή του.

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων μισθωτών του δημοσίου τομέα που προτείνεται από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), με τον αναπληρωτή του.

ε. έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.) με τον αναπληρωτή του.

στ. έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από το Σωματείο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του.

ζ. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ),εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του

η. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών  που προτείνεται από κοινού με τον αναπληρωτή του από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και το Τεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

θ. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων αγροτών με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται  με διαδικασία που θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ι. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΕΕ), την Ομοσπονδία Συντάξεων ΙΚΑ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (ΠΟΣ ΟΑΕΕ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ), εκ περιτροπής ανά θητεία, με τον αναπληρωτή του,

ια. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του,

ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, ο οποίος εκλέγεται από τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, με τον αναπληρωτή του,

ιγ. δύο (2) υπαλλήλους προϊσταμένους Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους,

ιδ. έναν (1) προϊστάμενο τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του,

ιε. τέσσερις ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους οπωσδήποτε ένας ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας και ένας σε θέματα οικονομικών και οικονομικής διαχείρισης, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους.

Τα υπό στοιχ. γ’ έως ι’ μέλη επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από πίνακες που περιέχουν διπλάσιο αριθμό προσώπων, οι οποίοι υποβάλλονται από τις ως άνω οργανώσεις εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των σχετικών προτάσεων, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι σχετικές θέσεις παραμένουν κενές και η απαρτία του οργάνου υπολογίζεται με βάση τις θέσεις που έχουν καλυφθεί.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος καλείται πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ότι έγιναν νόμιμα και σε περίπτωση απουσίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλθαν.  

Ο Πρόεδρος, ο Κυβερνητικός Επίτροπος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία.

Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.

Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης.

Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του ΕΦΚΑ, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Διοικητή.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο απουσιάζει επί πέντε συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν  διορίζεται  ούτε  μπορεί  να  αποτελεί μέλος του διοικητικού Συμβουλίου:

α. Ο μη συμπληρώσας το 25ο  έτος  της  ηλικίας  του. 

β. Ο ανίκανος να αναλάβει ή να διατηρεί Δημόσιο λειτούργημα.

γ.  Ο διατελών σε υπηρεσιακή σχέση με  τον ΕΦΚΑ.

δ. Ο  διατελών βουλευτής.

ε. Ο τελών σε οποιαδήποτε άξια λόγου οικονομική σχέση με τονΕΦΚΑ.

στ. Ο μη έχων ή ο παύσας να έχει οριστικά την ιδιότητα, για την οποία διορίσθηκε.      

ζ. Ο  καθυστερών  εισφορές  προς  τον ΕΦΚΑ.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις αποτελούν λόγους έκπτωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το αξίωμά τους, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα παριστάμενα μέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί επείγουσας ανάγκης και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελούνται μετά την επικύρωση τους σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του ΕΦΚΑ.

 

Άρθρο 24 Αρμοδιότητες Διοικητή

 

1. Ο Διοικητής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Ο Διοικητής του ΕΦΚΑ, ως Πρόεδρος, συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

β. Ασκεί τη διοίκηση του ΕΦΚΑ και φέρει την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού του, καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία του.

γ. Μεριμνά για την εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει τον ΕΦΚΑ.

δ. Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τα ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΦΚΑ, καθώς και την τροποποίηση διατάξεων που αφορούν τον ΕΦΚΑ.

ε. Εκπροσωπεί τον ΕΦΚΑ δικαστικώς και εξωδίκως. Με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή σε μέλος του Δ.Σ. ή σε δικηγόρο ή σε προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Φορέα.

στ. Αναθέτει μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση του αρμόδιου Υπουργού σε τρίτους τη μελέτη για την αντιμετώπιση θεμάτων του ΕΦΚΑ.

ζ. Υπογράφει κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ. συμβάσεις που συνάπτει ο ΕΦΚΑ, όπως και άλλου περιεχομένου έγγραφα.

2. Ο Διοικητής μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Υποδιοικητές ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Διοικητή».

 

Άρθρο 25Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 

1. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ είναι οι εξής:

α. Καθορίζει την πολιτική δράσης του ΕΦΚΑ και αποφασίζει για τα ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης του ΕΦΚΑ προς εκπλήρωση των σκοπών του.

β. Εισηγείται προς το εποπτεύον Υπουργείο τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για την επίτευξη των σκοπών του ΕΦΚΑ και για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του.

γ. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό κάθε οικονομικού έτους, καθώς και τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού που απαιτούνται κατά την εκτέλεσή του.

δ. Διαχειρίζεται την περιουσία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ε. Μεριμνά για την είσπραξη των πόρων του ΕΦΚΑ.

στ. Αποφασίζει για την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ομάδες εργασίας και εξουσιοδοτεί τον Διοικητή για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

ζ. Αποφασίζει για τη δικαστική ή εξώδικη επιδίωξη αξιώσεων του ΕΦΚΑ ή υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού.

η. Εγκρίνει τη δαπάνη για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δαπάνη για τη σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης έργου.

θ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και μισθώσεων ή την παράταση της ισχύος αυτών, τη χορήγηση προκαταβολών σε προμηθευτές, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση, την κήρυξη προμηθευτών έκπτωτων και την κατάπτωση ή μη συμβατικών ρητρών, ως και την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων.

ι. Αποφασίζει για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους, συνταξιούχους και υπαλλήλους του ΕΦΚΑ.

ια. Αποφασίζει για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης.

ιβ. Μεριμνά και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση του μητρώου ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, καθώς και την τήρηση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων.

ιγ. Εγκρίνει, μετά από απόφαση του Διοικητή, τη διάθεση χρηματικών ποσών από τα έσοδα του ΕΦΚΑ για δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις, σεμινάρια κ.λ.π. που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες, για εκδηλώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία τη Διοίκησης ή των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού του κατά τις εθνικές εορτές, τις εορτές Χριστουγέννων, Νέου έτους και Πάσχα ή και άλλες μέρες για συγκεκριμένο σκοπό που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. καθώς και των δαπανών που γίνονται για τη φιλοξενία ξένων αποστολών που έχουν σαν σκοπό την ανταλλαγή απόψεων κ.λ.π. στα πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμβάσεων ή στο προπαρασκευαστικό στάδιο της υπογραφής συμβάσεων αυτής της μορφής.

ιδ. Εγκρίνει, μετά από απόφαση του Διοικητή, τη διάθεση χρηματικών ποσών από τα έσοδα του ΕΦΚΑ για δαπάνες που γίνονται για συγκεντρώσεις, σεμινάρια κ.λ.π. που εξυπηρετούν υπηρεσιακές ανάγκες, για εκδηλώσεις που γίνονται με πρωτοβουλία τη Διοίκησης ή των συνδικαλιστικών οργανώσεων του προσωπικού του κατά τις εθνικές εορτές, τις εορτές Χριστουγέννων, Νέου έτους και Πάσχα ή και άλλες μέρες για συγκεκριμένο σκοπό που προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. καθώς και των δαπανών που γίνονται για τη φιλοξενία ξένων αποστολών που έχουν σαν σκοπό την ανταλλαγή απόψεων κ.λ.π. στα πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμβάσεων ή στο προπαρασκευαστικό στάδιο της υπογραφής συμβάσεων αυτής της μορφής.

ιε. Μεριμνά και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ, ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.

2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στον Διοικητή ή στα μέλη αυτού ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ ορισμένες αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση “με εντολή Δ.Σ.”.

 

Άρθρο 26 Κυβερνητικός Επίτροπος

 

 1. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος, ο οποίος μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, παρακολουθεί τη νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούται να λαμβάνει το λόγο για οποιοδήποτε θέμα και να υποβάλλει προτάσεις.
 2. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος μπορεί να αναστείλει προσωρινά την εκτέλεση κάθε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της, αν κρίνει ότι αντίκειται σε διατάξεις νόμων,  διαταγμάτων, κανονισμών και υπουργικών αποφάσεων εν γένει που διέπουν τη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Η απόφαση δεν εκτελείται μέχρις ότου, μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αρθεί η διαφωνία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είναι υποχρεωτική για τον ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Υπουργός δεν κοινοποιήσει την επί της διαφωνίας απόφασή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης του Δ.Σ., αυτό μπορεί να αποφασίσει την εκτέλεση της απόφασης, για την οποία διατυπώθηκε η διαφωνία.
 3. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος μπορεί να αναστείλει για μια φορά μέχρι την επόμενη συνεδρίαση την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον διατυπώσει αιτιολογημένη επιφύλαξη που αφορά τα συμφέροντα του ΕΦΚΑ. Η απόφαση επανεισάγεται για συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο επιμείνει στην εκτέλεσή της.
 4. Ο Κυβερνητικός Επίτροπος και ο αναπληρωτής του καλούνται, επί ποινής ακυρότητας της συνεδρίασης, σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27 Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών[1]

 

1. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του ΕΦΚΑ θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάθε γραφείο ως εξής:

α. τέσσερις (4) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και

β. τρεις (3) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.

 

2. Τα προσόντα, η πρόσληψη στις θέσεις αυτές, η αποχώρηση και η εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των συμβούλων αυτών γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί ειδικών συνεργατών των πολιτικών γραφείων των μελών της Κυβέρνησης.

 

3. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλου του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή αναλόγως της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄).

 

Άρθρο 28 Διοικητική Οργάνωση

 

1. Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διακρίνονται σε Κεντρική και Περιφερειακές, οι οποίες διαρθρώνονται ως εξής:

Α. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΚΑ διαρθρώνεται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή:

α. Τμήμα Γραφείου Διοικητή

β. Τμήματα Γραφείων Υποδιοικητών

γ. Διεύθυνση Διοίκησης.

δ. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών.

ε. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων.

στ. Γενική Δ/νση Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων.

ζ. Γενική Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών.

η. Γενική Δ/νση Παροχών.

θ. Γενική Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης.

ι. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ια. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Επίσης, στην Κεντρική Υπηρεσία λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου

β. Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Β. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ διαρθρώνονται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή: 

α. Περιφερειακά Κέντρα σε επίπεδο Δ/νσης, τα οποία υπάγονται στη Γενική Δ/νση Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων, ως εξής:

αα. Περιφερειακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

αβ. Περιφερειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας

αγ. Περιφερειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου

αδ. Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

αε. Περιφερειακό Κέντρο Αττικής

αστ. Περιφερειακό Κέντρο Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου

αζ. Περιφερειακό Κέντρο Δυτικής Ελλάδος και Νήσων Ιονίου

αη. Περιφερειακό Κέντρο Πελοποννήσου

αθ. Περιφερειακό Κέντρο Κρήτης

 

β. Τοπικές Δ/νσεις

βα.

ββ.

βγ.

[…]

β… Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΕΕ και τρίτων χωρών Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας

β… Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΕΕ και τρίτων χωρών Βόρειας Ελλάδας

 

2. Η αναλυτική διάρθρωση ανά Γενική Διεύθυνση και Διεύθυνση καθώς και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων περιγράφονται στα άρθρα 27 έως  38 του παρόντος. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται εντός ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας  του ΕΦΚΑ με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ. Η αντιστοίχιση των οργανωτικών αυτών μονάδων με τις υφιστάμενες μονάδες του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, η κατανομή και η τοποθέτηση σε αυτές του προσωπικού του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και των εντασσόμενων φορέων, όπως και η προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.

 

Άρθρο 29 Τμήμα Γραφείου Διοικητή

 

Το Γραφείο του Διοικητή, το οποίο επικουρεί αυτόν στο έργο του, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Επιμέλεια της αλληλογραφίας του και η τήρηση του προσωπικού του πρωτοκόλλου και αρχείου.

β. Οργάνωση της επικοινωνίας του με τις υπηρεσιακές μονάδες του ΕΦΚΑ, το προσωπικό και τους Συλλόγους του, τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και το κοινό γενικά.

γ. Συντονισμός για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες κάθε θέματος που αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο ή τον έλεγχο από τις Ανεξάρτητες Αρχές.

δ. Μέριμνα για τη σωστή εκπλήρωση των εθιμοτυπικών του υποχρεώσεων.

ε. Συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων προς ενημέρωσή του κατά την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων του.

 

Άρθρο 30 Τμήματα Γραφείων Υποδιοικητών

 

Τα Γραφεία επικουρούν τους Υποδιοικητές στην άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν την επιμέλεια της αλληλογραφίας τους και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνουν την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες, το προσωπικό και τους Συλλόγους του, τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς και το κοινό γενικά.

 

Άρθρο 31 Διεύθυνση Διοίκησης

 

1. Η Διεύθυνση Διοίκησης διαρθρώνεται σε Τμήματα ως εξής:

α. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου

β. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Πολιτών

γ. Τμήμα Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

δ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου

αα. Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών.

αβ. Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και ο ορισμός εκπροσώπων του Φορέα σε συλλογικά όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας άλλων Φορέων.

αγ. Η γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Φορέα.

αδ. Η μέριμνα για την υλοποίηση της διαδικασίας αρχαιρεσιών της εκλογής αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

αε. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Δ.Σ. του Φορέα και η τήρηση των πρακτικών του.

 

β. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Πολιτών

βα. Η παρακολούθηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του διαδικτύου για θέματα που ενδιαφέρουν το Φορέα, η ενημέρωση της Διοίκησης και των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων καθώς και η αρχειοθέτηση των σχετικών πληροφοριών.

ββ. Η ενημέρωση του κοινού και των παραγόντων του δημοσίου βίου με κάθε πρόσφορο μέσο για το σκοπό και τις δραστηριότητες του Φορέα και γενικά η προβολή του έργου του.

βγ. Η επιμέλεια σύνταξης ανακοινώσεων του ΕΦΚΑ και η προώθησή τους στα Μ.Μ.Ε. Η σύνταξη των ενδεικνυόμενων απαντήσεων σε δημοσιεύματα που αφορούν το ΕΦΚΑ.

βδ. Η επιμέλεια των πάσης φύσεως εκδηλώσεων του ΕΦΚΑ.

βε. Η κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες υπηρεσίες.

βζ. Ο συντονισμός της συνεργασίας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ με τα Κ.Ε.Π.

βη. Η καταγραφή και κατηγοριοποίηση παραπόνων του κοινού που προκύπτουν από τα συναλλαγές του με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και προώθησή τους προς επίλυση στις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

βθ. Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

βι. Η παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις για την επίλυση θεμάτων εξυπηρέτησης

 

γ. Τμήμα Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

γα. Η άντληση  πληροφόρησης  από τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα, η παρακολούθηση της έκδοσης των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έργων και η ενημέρωση των αρμοδίων Δ/νσεων  της Διοίκησης του  Ταμείου για  την έκδοσή τους.

γβ. Η εισήγηση  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο του  Ταμείου για την υποβολή των προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων, η επιμέλεια για την αρτιότητα των φακέλων και η εν γένει προετοιμασία των φακέλων με τα απαιτούμενα στοιχεία για  την  ένταξη  των Έργων και η αποστολή τους στην αρμόδια  Διαχειριστική Αρχή.

γγ. Η αποστολή της Απόφασης Ένταξης στο φορέα χρηματοδότησης και στις εμπλεκόμενες Δ/νσεις του Ταμείου, για την εφαρμογή των απορρεουσών υποχρεώσεων.

γδ. Η παρακολούθηση των  συγχρηματοδοτούμενων έργων σε όλα τα στάδια, από την έναρξη της υλοποίησης τους μέχρι και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τις εμπλεκόμενες Δ/νσεις και η σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή των τυποποιημένων εντύπων, πρότασης, παρακολούθησης, δαπανών και ολοκλήρωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

γε. Η αποστολή στο φορέα χρηματοδότησης στοιχείων των Έργων για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κάθε έτους καθώς και εκτιμήσεις και προβλέψεις δαπανών και  χρηματοδότησης.

γστ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και για την εκταμίευσή  της από το Ταμείο.

γζ. Η ενημέρωση των εμπλεκομένων Διευθύνσεων για την προετοιμασία τους, σχετικά με τους ελέγχους των Έργων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

γη. Η αποστολή  της Έκθεσης Ελέγχου στις εμπλεκόμενες Δ/νσεις, προκειμένου να προβούν σε τυχόν αναφερόμενες διορθωτικές ενέργειες ή σε τυχόν αντιρρήσεις και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της

 

δ. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

δα. Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Διεύθυνσης με ηλεκτρονικό ή μη ταχυδρομείο, καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων διακίνησης.

δβ. Η τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης ηλεκτρονικού ή μη.

δγ. Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων καθώς και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.

δδ. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δε. Η οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση του αρχείου των σχεδίων εγγράφων της Διεύθυνσης.

δστ. Η μέριμνα και διαχείριση γραφειακού υλικού και αναλώσιμων της Διεύθυνσης.

δζ. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της και του προσωπικού της.

 

Άρθρο 32 Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

 

 1. Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής Νομικό Σύμβουλο, τους Παρέδρους και λοιπά μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τους έμμισθους δικηγόρους των εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίοι εκπροσωπούν τον ΕΦΚΑ ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών έχοντες την πληρεξουσιότητα της παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν. 2557/1997.
 2. Η εν λόγω Διεύθυνση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α.  Τη νομική κάλυψη, εκπροσώπηση και υποστήριξη των υποθέσεων του ΕΦΚΑ ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

β. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων νομικής φύσης που αφορούν το Ταμείο.

γ. Η παροχή νομικών οδηγιών και κατευθύνσεων προς το Δ.Σ. και τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, εφόσον αυτές ζητούνται.

δ. Η νομική επεξεργασία των πάσης φύσεως διακηρύξεων, συμβάσεων και συμφωνιών του ΕΦΚΑ.

ε. Η νομική επεξεργασία των προτεινόμενων από τον ΕΦΚΑ προσχεδίων νόμων, διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων.

στ. Η παρακολούθηση νομολογίας των δικαστηρίων που αφορά στο Ταμείο και η παροχή σχετικών οδηγιών προς τις Υπηρεσίες.

ζ. Η μέριμνα για τον εμπλουτισμό και τη καλή λειτουργία της Νομικής Βιβλιοθήκης.

η. Ο έλεγχος νομιμότητας των δικαστικών εξόδων των Δικηγόρων Αθηνών και επαρχίας, για κάθε υπόθεση.

θ. Η ανάθεση σε εξωτερικούς δικηγόρους της εκπροσώπησης του ΕΦΚΑ ενώπιον των Δικαστηρίων σε όλη την Επικράτεια και η παροχή της σχετικής πληρεξουσιότητας.

 

 1. Οι Οργανικές Μονάδες Νομικών Υποθέσεων των εντασσόμενων Ταμείων διατηρούνται σε ισχύ ως Τμήματα της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών με την υφιστάμενη διάρθρωση και αποκλειστική αρμοδιότητα το χειρισμό των εκκρεμών και νέων δικαστικών υποθέσεων αυτών.

 

 1. Για τη γραμματειακή και διαχειριστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών συνίσταται σ’ αυτή Τμήμα Γραμματείας με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του ΕΦΚΑ, την τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου (περιλαμβανομένου και αρχείου δικογραφιών).

α. Την παραλαβή, έλεγχο και πρωτοκόλληση επιδοθέντων δικογράφων και λοιπών εισερχομένων εγγράφων.

β. Την κοινοποίηση των δικογράφων και δικαστικών αποφάσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

γ. Το συντονισμό και την παροχή οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συγκέντρωση των στοιχείων των επίδικων διαφορών, το σχηματισμό φακέλων και την αποστολή εισηγητικών εκθέσεων στα αρμόδια Δικαστήρια.

δ. Την τήρηση ημερολογίου δικασίμων και την παρακολούθηση της πορείας των δικαστικών υποθέσεων.

 

Άρθρο 33  Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων

 

1. Η  Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

β. Τμήμα Σχεδιασμού, Αναλύσεων, Μεθοδολογίας και Υποστήριξης Ελέγχων

γ. Τμήμα Αποτελεσμάτων, Αξιολόγησης και Προτάσεων

δ. Τμήμα Εσωτερικών Ελέγχων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων (Έδρα Αθήνα)

ε. Τμήμα Εσωτερικών Ελέγχων Βορείου Ελλάδας (Έδρα Θεσσαλονίκη)

στ. Τμήμα Α’ Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων (Έδρα Αθήνα)

ζ. Τμήμα Β’ Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων (Έδρα Αθήνα)

η. Τμήμα Γ’ Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδας (Έδρα Θεσσαλονίκη)

θ. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας (Έδρα Θεσσαλονίκη)

 

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων κατανέμεται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

αα. Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.

αβ. Η τήρηση του Πρωτοκόλλου και του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.

αγ. Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η κατανομή μεταξύ των τμημάτων της Διεύθυνσης καθώς και η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού.

αδ. Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μετακινήσεων του προσωπικού από και προς τη Διεύθυνση.

αε. Η τήρηση βοηθητικού μητρώου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

αστ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, η προμήθεια και η διαχείριση εξοπλισμού και αναλώσιμων που απαιτούνται για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.

αζ. Η μέριμνα για τις συνεργασίες της Διεύθυνσης με εγχώριους και διεθνείς φορείς.

αη. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των ελεγκτών και των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

 

β. Τμήμα Σχεδιασμού, Αναλύσεων, Μεθοδολογίας και Υποστήριξης Ελέγχων

βα. Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης.

ββ. Ο προσδιορισμός, η κατηγοριοποίηση και η ποσοτικοποίηση του πεδίου δράσης της Διεύθυνσης.

βγ. Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδιασμού δράσης της Διεύθυνσης με βάση τη κατηγοριοποίηση και την ποσοτικοποίηση.

βδ. Η συγκέντρωση δεδομένων από κάθε διαθέσιμη πηγή και η κατηγοριοποίηση τους, ώστε να είναι αξιοποιήσιμα.

βε. Η ανάλυση των δεδομένων και η αξιοποίησή τους για την κατάρτιση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδιασμού δράσης, καθώς την υποστήριξη της υλοποίησης της δράσης με τον προσδιορισμό ελεγκτικών στόχων.

βστ. Η διαμόρφωση και η διαρκής βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά τον εσωτερικό έλεγχο.

βζ. Η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση εγχειριδίων μεθοδολογίας διεξαγωγής των ελέγχων με βάση την κατηγοριοποίηση.

βη. Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Φορέα, η εισήγηση βελτιωτικών προτάσεων, η ανάπτυξη και η διαρκής βελτίωση της μεθοδολογίας και των εργαλείων του εσωτερικού ελέγχου.

βθ. Η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του κώδικα δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών.

βι. Η διαμόρφωση αρχών και κανόνων για τη διαχείριση κινδύνων και η ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης κινδύνων.

βια. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η προμήθεια και η υποστήριξη εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η προμήθεια, η ανάπτυξη και η υποστήριξη εφαρμογών πληροφορικής.

βιβ. Η λήψη καταγγελιών για υπαλλήλους και υπηρεσιακές μονάδες και η αξιολόγηση τους σε συνεργασία με την Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών και η άμεση προώθηση τους στα αρμόδια τμήματα για την υλοποίηση ελέγχων.

βιγ. Η αρχειοθέτηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, εφόσον αξιολογηθούν ως ασαφείς, γενικόλογες ή ασήμαντες, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών¨

 

γ. Τμήμα Αποτελεσμάτων, Αξιολόγησης και Προτάσεων

γα. Η αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του Φορέα.

γβ. Η αξιολόγηση του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Φορέα.

γγ. Η ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης της ποιότητας και της αποδοτικότητας καθώς και συντελεστών βαρύτητας και δυσκολίας του έργου με βάση την κατηγοριοποίηση.

γδ. Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων σε μηνιαία βάση και η έκδοση δελτίων αποτελεσμάτων με βάση την κατηγοριοποίηση του έργου.

γε. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, και συγκριτικές αναλύσεις και διαχρονικές συγκρίσεις.

γστ. Η αξιολόγηση των προτάσεων των ελεγκτών και η διαμόρφωση ολοκληρωμένων προτάσεων για τη βελτίωση του έργου της Διεύθυνσης και του Φορέα και τον περιορισμό των κινδύνων και των απειλών.

γζ. Η περιοδική παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων.

γη. Η σύνταξη και ή έκδοση της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης της Διεύθυνσης.

.

δ. Τμήμα Εσωτερικών Ελέγχων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα

Η αρμοδιότητα του τμήματος εκτείνεται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και περιγράφεται ως εξής:

δα.  Η έκδοση εντολών ελέγχου για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων.

δβ. Η υλοποίηση των ελέγχων για την ύπαρξη και τη λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (δικλείδων ασφαλείας) στη ροή εργασιών εντός των υπηρεσιών και μεταξύ των υπηρεσιών του Φορέα, τις οικονομικές λειτουργίες και συγκεκριμένα την ορθή διενέργεια των δαπανών, την ορθή είσπραξη και εμφάνιση εσόδων, τη διαχείριση κινδύνων, όπως και τη διαχείριση της περιουσίας του Φορέα με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, επίσης την απόδοση και τη λειτουργία της διοίκησης και των υπηρεσιακών μονάδων σε όλα τα επίπεδα, την ύπαρξη και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στα συστήματα και τις υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των ανθρώπινων και υλικών πόρων.

δγ. Η διενέργεια τακτικού ελέγχου των παγίων προκαταβολών του Φορέα.

δδ. Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, όπως και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Φορέα.

δε. Η παρακολούθηση της πορείας των ελέγχων και η σύνταξη ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου, όπου κρίνεται αναγκαίο, για κάθε υπόθεση από τους ελεγκτές.

δστ. Η σύνταξη τελικών εκθέσεων ελέγχου μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου και η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση παρομοίων περιπτώσεων.

δζ. Η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις που εντοπισθούν μεμονωμένες συστημικές παρατυπίες σε υπηρεσίες του Φορέα και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

 

ε. Τμήμα Ελέγχων Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με την ως άνω περίπτωση δ’, για τις περιοχές χωρικής αρμοδιότητάς του, ήτοι για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

 

στ. Τμήμα Α’ Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα.

στα. Η αρμοδιότητα του τμήματος εκτείνεται στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

στβ. Η έκδοση εντολών ελέγχου για την διενέργεια προγραμματισμένων και έκτακτων εσωτερικών ελέγχων.

στγ. Η υλοποίηση των ελέγχων που κατά κύριο λόγο αφορούν: την διάπραξη ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων, την περιουσιακή κατάσταση του προσωπικού του Φορέα, τη τήρηση των διαδικασιών (ασφάλισης, παροχών, κλπ), τις υποδομές στέγασης, πληροφορικής και επικοινωνιών και την οικονομική διαχείριση και προμήθειες.

στδ. Η εισήγηση για τη διενέργεια διοικητικών ερευνών, προκαταρκτικών εξετάσεων και Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων, για την διερεύνηση και τεκμηρίωση φαινομένων διαφθοράς και  παραβατικής συμπεριφοράς  των υπαλλήλων.

στε. Οι ενέργειες για την άμεση ενημέρωση και παραπομπή των υπαλλήλων στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, για την πειθαρχική και ποινική δίωξη τους, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

στστ. Η παροχή στοιχείων, τεκμηρίων και εκθέσεων στα αρμόδια Δικαστήρια.

στζ. Η συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με άλλες αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.

 

ζ. Τμήμα Β’ Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Νοτίου Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα.

Οι αρμοδιότητες του τμήματος αυτού είναι ακριβώς ίδιες και εκτείνονται στις ίδιες Περιφέρειες με το Τμήμα (στ).

 

η. Τμήμα Γ’ Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Οι αρμοδιότητες του τμήματος εκτείνονται στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου και είναι ακριβώς ίδιες με αυτές του Τμήματος (στ).

 

θ. Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

θα. Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη των τμημάτων της Διεύθυνσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

θβ. Η τήρηση του Πρωτοκόλλου και του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου των Τμημάτων αυτών.

θγ. Η μέριμνα και η υποστήριξη για τη μετακίνηση των υπαλλήλων των Τμημάτων αυτών σε εκτός έδρας αποστολές για την υλοποίηση του έργου της Διεύθυνσης.

θδ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, η προμήθεια και η διαχείριση εξοπλισμού και αναλώσιμων που απαιτούνται για τη λειτουργία των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

 

Άρθρο 34 Γενική Διεύθυνση Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων

 

 1. Η Γενική Διεύθυνση Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Ανάλυσης, Αξιολόγησης Κινδύνου και Διακανονισμού Οφειλών

β. Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Υποστήριξης Ποινικής Διαδικασίας

γ. Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητρώου Οφειλετών

δ. Περιφερειακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ε. Περιφερειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας

στ. Περιφερειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου

ζ. Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

η. Περιφερειακό Κέντρο Αττικής

θ. Περιφερειακό Κέντρο Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου

ι. Περιφερειακό Κέντρο Δυτικής Ελλάδος και Νήσων Ιονίου

ια. Περιφερειακό Κέντρο Πελοποννήσου

ιβ. Περιφερειακό Κέντρο Κρήτης

 

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων κατανέμονται μεταξύ των Διευθύνσεων και Τμημάτων της ως εξής:

 

1. Η Διεύθυνση Ανάλυσης, Αξιολόγησης Κινδύνου και Διακανονισμού Οφειλών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Σχεδιασμού Δράσης

β. Τμήμα ανάλυσης και αξιολόγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών

γ. Τμήμα Διαχείρισης  Οφειλετών και Χαρακτηρισμού Ληξιπρόθεσμων οφειλών

δ. Τμήμα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

ε.  Τμήμα Ελέγχου & Στατιστικής Παρακολούθησης

 

α. Τμήμα Σχεδιασμού Δράσης

αα. Σχεδιασμός επιχειρησιακών δράσεων.

ββ. Συντονισμός των υπηρεσιών για την υλοποίηση των επιχειρησιακών δράσεων.

 

β. Τμήμα ανάλυσης και αξιολόγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών

βα. Καθορισμός των κριτηρίων για ταξινόμηση των ληξιπρόθεσμων  ασφαλιστικών οφειλών ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας τους.

ββ. Προσδιορισμός συντελεστών επισφάλειας για την είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών.

βγ. Επεξεργασία  των στοιχείων των οφειλετών που τηρούνται στο φορέα ή διατίθενται από συνεργαζόμενους φορείς.

βδ. Κατηγοριοποίηση των εισπράξιμων οφειλών, ώστε να καθορισθεί η προτεραιότητα ως προς την αναγκαστική  είσπραξή τους.

βε. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αναφορών του συστήματος για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των κριτηρίων.

 

γ. Τμήμα Διαχείρισης  Οφειλετών και Χαρακτηρισμού Ληξιπρόθεσμων οφειλών

γα. Πραγματοποίηση των απαραίτητων διασταυρώσεων στο πλαίσιο της διοικητικής ανταλλαγής πληροφοριών με τη φορολογική διοίκηση.

γβ. Επεξεργασία των στοιχείων των οφειλετών  σε σχέση με τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα διαθέσιμα μέσα είσπραξης και ιεράρχηση των μέτρων ανά οφειλέτη με κριτήριο την αποδοτικότητά τους για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

γγ. Διαχείριση αιτημάτων οφειλετών σχετικά με τους όρους διακανονισμού των οφειλών.

γδ. Διαχωρισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ.

 

δ.  Τμήμα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

δα. Ενημέρωση Οφειλετών του ΕΦΚΑ με κάθε πρόσφορο μέσο για ρύθμιση ή εξόφληση της οφειλής. Παρακολούθηση της ανταπόκρισης ή μη των ως άνω οφειλετών.

δβ. Μέριμνα για αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ για τους οφειλέτες που δεν εξόφλησαν ή δε ρύθμισαν την οφειλή.

δγ. Μέριμνα για αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ σε οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει την οφειλή καιπαρέλειψαν να καταβάλλουν μία δόση.

 

ε. Τμήμα Ελέγχου & Στατιστικής Παρακολούθησης

εα. Σχεδιασμός και προσδιορισμός λειτουργικών προδιαγραφών για την τροποποίηση υφιστάμενου ή τη δημιουργία νέου λογισμικού που υποστηρίζει τον διακανονισμό των οφειλών.

εβ. Διενέργεια περιοδικών τακτικών ή έκτακτων ελέγχων στο σύνολο των οφειλετών ή σε μεμονωμένους οφειλέτες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το ύψος των καθυστερούμενων οφειλών και την δυναμική του βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και παραγωγή σχετικών στατιστικών αναφορών.

εγ. Στατιστική παρακολούθηση των οφειλετών που ρύθμισαν την οφειλή.

εδ. Παρακολούθηση διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτήσεων υπαγωγής σε ρύθμιση.

 

 1.  Η Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και Υποστήριξης Ποινικής Διαδικασίας συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Α’ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης

β. Β’ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης

γ. Γ’  Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης

δ. Δ’ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης

ε. Τμήμα Υποστήριξης Ποινικής Διαδικασίας

 

α. Α’ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης

αα. Η διαχείριση των οφειλετών που υπάγονται στα  παρακάτω Περιφερειακά Κέντρα:

 • Περιφερειακό Κέντρο Αττικής
 • Περιφερειακό Κέντρο Πελοποννήσου
 • Περιφερειακό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας και Νήσων Ιονίου

 

αβ. Εντολή προς τα Περιφερειακά Κέντρα για άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά οφειλετών.

αγ. Δημιουργία, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, πράξεων λήψης αναγκαστικών μέτρων για τους οφειλέτες ειδικού ενδιαφέροντος

αδ. Καταχώριση αποφάσεων κήρυξης οφειλετών σε πτώχευση και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας.

αε. Έλεγχος  και παρακολούθηση των Περιφερειακών Κέντρων για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων και αποτελεσμάτων εντός των καθορισμένων χρόνων.

αστ. Έλεγχος και παρακολούθηση της έκδοσης ή μη των μηνυτήριων αναφορών (ποινική δίωξη) σε πανελλαδικό επίπεδο κατά των οφειλετών / υπευθύνων για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

αζ. Έλεγχος και παρακολούθηση της έγκαιρης διακοπής ή αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ.

 

β. Β΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης με αρμοδιότητα τη διαχείριση των οφειλετών που υπάγονται στα  παρακάτω Περιφερειακά Κέντρα:

 •  Β’ Περιφερειακό Κέντρο Αττικής
 • Περιφερειακό Κέντρο Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας
 • Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

γ. Γ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης με αρμοδιότητα τη διαχείριση των οφειλετών που υπάγονται στα  παρακάτω Περιφερειακά Κέντρα:

 • Περιφερειακό Κέντρο Πειραιώς και νήσων Αιγαίου
 • Περιφερειακό Κέντρο Κρήτης

 

δ.  Δ΄ Τμήμα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης με αρμοδιότητα τη διαχείριση των οφειλετών που υπάγονται στις παρακάτω περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

 • Περιφερειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφερειακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

Τα ως άνω Α’, Β’ Γ’ και Δ’ Τμήματα Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης έχουν έκαστο τις ίδιες ως άνω αρμοδιότητες, τις οποίες ασκούν ανάλογα με την κατά τόπο κατανομή.

 

ε. Τμήμα Υποστήριξης Ποινικής Διαδικασίας

εα. Παρακολούθηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκούνται στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια της περιοχής όπου εκδίδεται η προσβαλλόμενη πράξη και διαχειρίζονται από τα αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακά Κέντρα του ΕΦΚΑ.

εβ. Παροχή οδηγιών στα Περιφερειακά Κέντρα του ΕΦΚΑ κατά την υποβολή απόψεων στα Δικαστήρια για οφειλέτες ειδικού ενδιαφέροντος.

εγ. Μέριμνα για κήρυξη σε πτώχευση οφειλετών που δημιουργούν επισφαλείς απαιτήσεις, με σκοπό την παρεμπόδιση συσσώρευσης οφειλών μη εισπράξιμων.

εδ. Παρακολούθηση της υποβολής ή μη των μηνυτήριων αναφορών σε πανελλαδικό επίπεδο κατά των οφειλετών που είναι υπεύθυνοι για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

εε. Έλεγχος και παρακολούθηση της έγκαιρης διακοπής ή αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ.

εστ. Παροχή οδηγιών προς όλα τα Περιφερειακά Κέντρα του ΕΦΚΑ για εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών και τρόπου διαχείρισης  – αντιμετώπισης των θεμάτων.

εζ. Επικοινωνία με άλλους φορείς για διευκόλυνση έγκαιρης λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών.

 

3.  Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητρώου Οφειλετών

α. Τμήμα Μητρώου Οφειλετών

β. Τμήμα Παρακολούθησης και διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής

 

α. Τμήμα Μητρώου Οφειλετών

αα. Τήρηση μητρώου οφειλετών του ΕΦΚΑ, επικαιροποίηση των τηρούμενων στοιχείων  και επίλυση προβλημάτων.

ββ. Έλεγχος πληρότητας των στοιχείων, αποκατάσταση λαθών, συμπλήρωση ελλείψεων μητρώου οφειλετών.

 

β. Τμήμα Παρακολούθησης και διαχείρισης Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής

βα. Παρακολούθηση εισροών Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής, παραλαβή Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής, έλεγχος ορθότητας, πληρότητας και συνέπειας των στοιχείων.

 

4.  Τα Περιφερειακά Κέντρα (ΠΕΚ), τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης:

 • Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή,
 • Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
 • Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Γιάννενα,
 •  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Λάρισα,
 • Αττικής με έδρα την Αθήνα,
 • Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά,
 • Δυτικής Ελλάδος και Νήσων Ιονίου με έδρα την Πάτρα,
 • Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη
 • Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.

 

Τα ως άνω ΠΕΚ συγκροτούνται έκαστο από τα παρακάτω τμήματα:

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσης και Αποτελεσμάτων

β. Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης

γ. Τμήμα Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών

δ. Τμήμα Ενδίκων Διοικητικών Διαδικασιών

ε. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

Οι αρμοδιότητες της των εν λόγω ΠΕΚ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

 

α. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσης και Αποτελεσμάτων

αα. Βεβαίωση κάθε είδους οφειλής με την απόδοση μοναδικού αριθμού, τη δημιουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών.

αβ. Ενημέρωση, κατεύθυνση και συντονισμός σχετικά με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο που εκπονεί το Τμήμα Δεδομένων και σχεδιασμού Δράσης της Γενικής Διεύθυνσης, παρακολούθηση της εφαρμογής του και της πορείας εκτέλεσής του, ώστε να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

αγ. Υποστήριξη λειτουργίας Κέντρου Επικοινωνίας (contact center) με οφειλέτες μέσω πολλαπλών καναλιών: Διαδίκτυο, Γραπτά Μηνύματα Κινητής Τηλεφωνίας (sms), Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Έντυπα.

αδ. Αξιολόγηση λειτουργίας και διατύπωση σχετικής εισήγησης .

αε. Διαβίβαση αιτημάτων στα άλλα τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών και Ελέγχων και τις περιφερειακές διευθύνσεις και παρακολούθηση της πορείας διεκπεραίωσης αυτών.

αζ. Επεξεργασία και καθορισμός προτεραιοτήτων.

αη. Υποστήριξη λειτουργίας γραφείου άμεσης βοήθειας (help desk) περιφερειακών διευθύνσεων σε θέματα που άπτονται της χρήσεως των εφαρμογών λογισμικού.

 

β. Τμήμα Ελέγχων ασφάλισης

βα. Παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων.

ββ. Διενέργεια τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υπηρεσιακής αναφοράς, καταγγελίας ή εντολής, για τον εντοπισμό των απασχολούμενων και μη ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ και τον εντοπισμό της εισφοροδιαφυγής γενικότερα.

βγ. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β΄ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΕΦΚΑ. Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 2 του ν.2556/97, όπως κάθε φορά ισχύουν, και αποστέλλονται οι σχετικές πράξεις προς τις αρμόδιες προς είσπραξη Διευθύνσεις για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτών.

βδ. Διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων ασφάλισης και καταβολής εισφορών και σε επιχειρήσεις, κατόπιν ειδικής εντολής του Διοικητή του ΕΦΚΑ.

βε. Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

βστ. Διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις, κατόπιν ειδικής εντολής της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, για τη συνδρομή και υποβοήθηση του έργου των κατά τόπους διευθύνσεων του ΕΦΚΑ.

βζ. Καταλογισμός των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των επιχειρήσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες ορίζονται με σχετική εντολή της Διοίκησης του ΕΦΚΑ.

 

γ. Τμήμα Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών

γα. Ενημέρωση Οφειλετών ΕΦΚΑ με κάθε πρόσφορο μέσο για ρύθμιση ή εξόφληση της οφειλής. Παρακολούθηση της ανταπόκρισης ή μη των ως άνω οφειλετών.

γβ. Μέριμνα για αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ για τους οφειλέτες που δεν εξόφλησαν ή δε ρύθμισαν την οφειλή.

γγ. Μέριμνα για αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ σε οφειλέτες που έχουν ρυθμίσει την οφειλή και παρέλειψαν να καταβάλλουν μία δόση.

γδ. Προσδιορισμός συντελεστών επισφάλειας για την είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών.

γε. Συνεργασία με λοιπούς φορείς της χώρας για τη διάθεση πληροφοριών σχετικών με τα κριτήρια που καθορίζονται για την αξιολόγηση των οφειλετών.

γστ. Επεξεργασία των στοιχείων των οφειλετών που τηρούνται στο φορέα ή διατίθενται από συνεργαζόμενους φορείς (όπως προσωπικά στοιχεία, ύψος εισοδημάτων, περιουσιακή κατάσταση, λοιπά οικονομικά στοιχεία των οφειλετών).

γι. Κατηγοριοποίηση των εισπράξιμων οφειλών ώστε να καθορισθεί η προτεραιότητα ως προς την αναγκαστική είσπραξή τους.

για. Επεξεργασία των στοιχείων των οφειλετών σε σχέση με τις διαθέσιμες πληροφορίες και τα διαθέσιμα μέσα είσπραξης και ιεράρχηση των μέτρων ανά οφειλέτη με κριτήριο την αποδοτικότητά τους για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 γιβ. Πραγματοποίηση των απαραίτητων διασταυρώσεων στο πλαίσιο της διοικητικής ανταλλαγής πληροφοριών με τη φορολογική διοίκηση.

γιγ. Καθορισμός των κριτηρίων για ταξινόμηση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους.

γιδ. Εντολή προς τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες για άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά οφειλετών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση προτεραιοτήτων του Τμήματος Αποτελεσμάτων και Αξιολόγησης.

γιε. Δημιουργία, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, πράξεων λήψης αναγκαστικών μέτρων για οφειλέτες που χαρακτηρίζονται από το Τμήμα Αποτελεσμάτων και Αξιολόγησης, ως ειδικού ενδιαφέροντος, των οποίων η έκδοση, υπογραφή και διεκπεραίωση θα γίνεται από τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες περιφερειακές διευθύνσεις.

γιστ. Καταχώριση αποφάσεων κήρυξης οφειλετών σε πτώχευση και παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας.

γιη. Έλεγχος και παρακολούθηση για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων και αποτελεσμάτων εντός των καθορισμένων χρόνων από τις παραγόμενες μέσω του συστήματος αναφορές προς έλεγχο και τις αντίστοιχες αναφορές αποτελεσμάτων.

γιθ.  Έλεγχος και παρακολούθηση της έγκαιρης διακοπής ή αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ, για την ελαχιστοποίηση της απώλειας εσόδων.

γκ. Ενημέρωση του τμήματος Ενδίκων Διοικητικών Διαδικασιών για τα ενδεδειγμένα ανά περίπτωση μέτρα για την είσπραξη των οφειλών και για την παρεμπόδιση της δημιουργίας νέων.

γκα.  Διαχωρισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν πριν από την έναρξη λειτουργίας του τ.  Κ.Ε.Α.Ο. σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ.

γκβ. Διαχωρισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά την έναρξη λειτουργίας του  τ. Κ.Ε.Α.Ο. και τη δημιουργία του ΕΦΚΑ.

 

δ. Τμήμα Ενδίκων Διοικητικών Διαδικασιών

δα. Παρακολούθηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που ασκούνται στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια της περιοχής όπου εκδίδεται η προσβαλλόμενη πράξη και διαχειρίζονται από τις αρμόδιες κατά τόπους περιφερειακές διευθύνσεις.

δβ. Παροχή κατευθύνσεων κατά την υποβολή απόψεων στα Δικαστήρια για οφειλέτες ειδικού ενδιαφέροντος.

δγ. Καθορισμός απαιτήσεων για την προσαρμογή του λογισμικού στις μεταβολές της νομοθεσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.

δδ. Μέριμνα για κήρυξη σε πτώχευση οφειλετών που δημιουργούν επισφαλείς απαιτήσεις, με σκοπό την παρεμπόδιση συσσώρευσης οφειλών μη εισπράξιμων.

δε. Παρακολούθηση της υποβολής ή μη των μηνυτήριων αναφορών σε πανελλαδικό επίπεδο κατά των οφειλετών που είναι υπεύθυνοι για τη μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

δστ. Έλεγχος και παρακολούθηση της έγκαιρης διακοπής ή αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του ΕΦΚΑ

δζ. Παροχή οδηγιών προς όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις. για εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών και τρόπου διαχείρισης – αντιμετώπισης των θεμάτων αρμοδιότητάς του.

δη. Επικοινωνία με άλλους φορείς για διευκόλυνση έγκαιρης λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών.

δθ. Εισηγήσεις από το Τμήμα Αποτελεσμάτων και Αξιολόγησης Κινδύνου, για ανατροφοδότηση με κριτήρια επιλογής οφειλετών, αν και όταν απαιτείται.

 

ε. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

εα. Η γραμματειακή Υποστήριξη του ΠΕΚ

εβ. Η μέριμνα για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό, φωτισμό, ύδρευση, κλιματισμό, τηλεπικοινωνίες, φύλαξη και ασφάλεια των κτιρίων της περιφερειακής διεύθυνσης  και γενικότερα για κάθε ανάγκη που αφορά θέματα διοικητικής μέριμνας αυτού.

εγ. Η μέριμνα για τον εφοδιασμό της  περιφερειακής διεύθυνσης με υλικό χρήσεως καθώς και υλικό αναλώσιμο (διαχείριση και συντήρηση εξοπλισμού και υλικού, διοικητική μέριμνα και συντήρηση κτιρίου και εγκαταστάσεων της περιφερειακής διεύθυνσης).

εδ. Η τήρηση πρωτοκόλλου, η μέριμνα για τη διακίνηση της αλληλογραφίας και η τήρηση αρχείου.

εε. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και η επικύρωση φωτοαντιγράφων από τον προϊστάμενο της περιφερειακής διεύθυνσης ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

εστ. Η ηλεκτρονική ενημέρωση, μέσω e-mail, από την Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Αξιολόγησης.

εζ. Τήρηση βοηθητικού ατομικού φακέλου υπαλλήλων που υπηρετούν στην περιφερειακή διεύθυνση και ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης.

 

Άρθρο 35 Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης

β. Διεύθυνση Πρόνοιας

γ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Διευθύνσεων και Τμημάτων της ως εξής:

 

Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Μητρώου, Ασφαλισμένων και Εργοδοτών

β. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών   

γ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Υπαλλήλων Δημόσιου Τομέα (εντασσόμενα)

δ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Υπαλλήλων Δημοσίου και ΝΠΔΔ

ε. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

στ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

ζ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Αγροτών

η. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ναυτικών (ΝΑΤ)

θ. Τμήμα Ελέγχου Εσόδων Κύριας Ασφάλισης

 

α. Τμήμα Μητρώου, Ασφαλισμένων και Εργοδοτών

αα. Ο καθορισμός των δεδομένων, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει το Μητρώο των Ασφαλισμένων Μισθωτών καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

αβ. Η τήρηση, ενημέρωση και εκκαθάριση των μητρώων ασφαλισμένων και εργοδοτών.

αγ. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ανάλυση και ο σχεδιασμός:

 • Βάσεων δεδομένων (databases) για το μητρώο ασφαλισμένων μισθωτών καθώς και το μητρώο εργοδοτών.
 • Διαδικτυακών εφαρμογών (internet) πληροφορικής για το μητρώο ασφαλισμένων μισθωτών καθώς και το μητρώο εργοδοτών.
 • Εφαρμογών πληροφορικής για την ανακεφαλαίωση και την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων καθώς και του ιστορικού των εργοδοτών.

αδ.  Η μέριμνα και ο συντονισμός για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου.

αε. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την διαχείριση του ασφαλιστικού ιστορικού των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, με την απεικόνιση της ασφαλιστικής σχέσης, την τήρηση των στοιχείων και λογαριασμών χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων, καθώς και την τήρηση των στοιχείων των εργοδοτών.

αστ. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με την απόδοση, ενημέρωση και τις εν γένει μεταβολές του αριθμού μητρώου εργοδοτών και ασφαλισμένων, όπως και η περιοδική και έκτακτη παρακολούθηση της ορθής τήρησης αυτού.

αζ. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με την τήρηση και σχετικών με την απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.

αη.  Ο χειρισμός θεμάτων για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε ασφαλισμένους του φορέα.

αθ. Η υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών πληροφορικής του μητρώου με έντυπες, ηλεκτρονικές οδηγίες και τηλεπικοινωνιακά (Help desk).

αι.  Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών των μητρώων και η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

αια. Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο σχεδιασμός και η έκδοση  βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, καθώς και περιοδικών αναφορών με στατιστικά στοιχεία για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

αιβ. Η παραλαβή και ο έλεγχος βιβλιαρίων ενσήμων και λοιπών εισφορών.

 

β. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών

Αφορά σε όλους τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τους Κανονισμούς που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, καθώς και ειδικές διατάξεις νόμων.

βα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τη διατήρηση και εν γένει τις μεταβολές της ασφαλιστικής σχέσης σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο υπάγονται οι ως άνω ασφαλισμένοι (πχ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Βαρέα, ειδικές κατηγορίες κ.α.)

ββ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

βγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

βδ. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια των υποκείμενων σε εισφορές αποδοχών, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

βε. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

βστ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, καθώς και των σχετικών με την αποτίμηση σε χρήμα των παροχών σε είδος.

βζ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τους υπόχρεους εργοδότες και την απογραφή των ανωτέρω επιχειρήσεων καθώς και με τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των εισφορών.

βη. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με το «Εργόσημο».

βθ. Η αντιμετώπιση των θεμάτων της ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (βεβαιώσεις μη οφειλής εισφορών κ.λπ.).

βι. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

βια. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

βιβ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Τοπικών Διευθύνσεων.

βιγ. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

βιδ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, με  βάση ειδικές διατάξεις νόμων και ειδικούς κανονισμούς, προσώπων δια­φόρων επαγγελματικών κατηγοριών.

βιε. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τις εισφορές για χρόνο που λογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο.

βιστ. Ο χειρισμός των θεμάτων ασφάλισης και εισφορών που προκύπτουν από τη συγχώνευση στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων ή Οργανισμών κύριας ασφάλισης.

βιζ. Τα θέματα τα σχετικά με τον καθορισμό των επιχειρήσεων που επιβαρύνονται με εισφορά επαγγελματικού κινδύνου καθώς και τα σχετικά με τη μείωση ή αύξηση της εισφοράς αυτή.

βιη. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

βιθ. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

βκ. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

βκα. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ. 

 

γ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Υπαλλήλων Δημόσιου Τομέα (εντασσόμενα)

 

γα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τη διατήρηση και εν γένει τις μεταβολές της ασφαλιστικής σχέσης σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο υπάγονται οι ως άνω ασφαλισμένοι.

γβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

γγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

γδ. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια των υποκείμενων σε εισφορές αποδοχών, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

γε. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

γστ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, καθώς και των σχετικών με την αποτίμηση σε χρήμα των παροχών σε είδος.

γζ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τους υπόχρεους εργοδότες και την απογραφή των ανωτέρω επιχειρήσεων καθώς και με τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των εισφορών.

γη. Η αντιμετώπιση των θεμάτων της ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (βεβαιώσεις μη οφειλής εισφορών κ.λπ.).

γι. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

για. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

γιβ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Τοπικών Διευθύνσεων.

γιγ. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

γιδ. Ο χειρισμός των θεμάτων ασφάλισης και εισφορών που προκύπτουν από τη συγχώνευση στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμείων ή Οργανισμών κύριας ασφάλισης.

γιε. Τα θέματα τα σχετικά με τον καθορισμό των επιχειρήσεων που επιβαρύνονται με εισφορά επαγγελματικού κινδύνου καθώς και τα σχετικά με τη μείωση ή αύξηση της εισφοράς αυτή.

γιστ. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

γιζ. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

γιη. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

γιθ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ. 

δ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και ΝΠΔΔ

δα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τη διατήρηση και εν γένει τις μεταβολές της ασφαλιστικής σχέσης σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο υπάγονται οι ως άνω ασφαλισμένοι.

δβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

δγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

δδ. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια των υποκείμενων σε εισφορές αποδοχών, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

δε. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

δστ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, καθώς και των σχετικών με την αποτίμηση σε χρήμα των παροχών σε είδος.

δζ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τους υπόχρεους εργοδότες και την απογραφή των ανωτέρω επιχειρήσεων καθώς και με τον τρόπο βεβαίωσης και καταβολής των εισφορών.

δη. Η αντιμετώπιση των θεμάτων της ασφαλιστικής ενημερότητας των εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων (βεβαιώσεις μη οφειλής εισφορών κ.λπ.).

δθ. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

δι. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

δια. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Τοπικών Διευθύνσεων.

διβ. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

διγ. Τα θέματα τα σχετικά με τον καθορισμό των επιχειρήσεων που επιβαρύνονται με εισφορά επαγγελματικού κινδύνου καθώς και τα σχετικά με τη μείωση ή αύξηση της εισφοράς αυτή.

διδ. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

διδ. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

διε. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

διστ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ. 

ε. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

εα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

εβ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

εγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

εδ. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια του υποκείμενου σε εισφορές εισοδήματος, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

εε. Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών, τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

εστ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων.

εζ. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

για. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

εη. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

εθ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Τοπικών Διευθύνσεων.

ει. Η παρακολούθηση του έργου των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

εια. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

ειβ. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

ειγ. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

ειδ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ. 

στ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

στα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

στβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

στγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

στδ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση και τις εισφορές για χρόνο που λογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο.

στε. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια του υποκείμενου σε εισφορές εισοδήματος, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

στστ. Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων.

στζ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες των ασφαλισμένων, καθώς και των σχετικών με τις παροχές σε χρήμα.

στη. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

στθ. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

στι. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

στια. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων.

στια. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

στιβ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εξαίρεση των άμεσα ασφαλισμένων από την υπαγωγή στην ασφάλιση στον κλάδο υγείας.

στιγ. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

στιδ. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

στιε. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

στιστ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ. 

 

ζ. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Αγροτών

ζα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

ζβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

ζγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με τήν αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

ζδ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση και τις εισφορές για χρόνο που λογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο.

ζε. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια του υποκείμενου σε εισφορές εισοδήματος, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

ζστ. Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

ζη. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

ζθ. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

ζι. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

ζια. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων.

ζιβ. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

ζιγ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εξαίρεση των άμεσα ασφαλισμένων από την υπαγωγή στην ασφάλιση στον κλάδο υγείας.

ζιδ. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

ζιε. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

ζιστ. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

ζιζ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ. 

 

η. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης Ναυτικών (ΝΑΤ)

ηα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

ηβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

ηγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με τήν αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

ηδ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση και τις εισφορές για χρόνο που λογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο.

ηε. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια των υποκείμενων σε εισφορές αποδοχών, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

ηστ. Ο υπολογισμός, η βεβαίωση και η έκδοση εντολών είσπραξης των τακτικών εισφορών λοιπών κρατήσεων και κάθε άλλης εισφοράς ή τέλους ΝΑΤ – Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠ ΕΝ) – Ειδικών Κεφαλαίων και Λογαριασμών από ναυτολόγια Ελληνικών πλοίων που έχουν μισθολόγιο σε συνάλλαγμα ή σε ευρώ.

ηζ. Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

ηθ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων, καθώς και των σχετικών με την αποτίμηση σε χρήμα των παροχών σε είδος.

ηι. Η κωδικογράφηση όλων των στοιχείων των ναυτολογίων Ελληνικών πλοίων.

ηια. Η παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί έναντι οφειλών από ναυτολόγια.

ηιβ. Η παρακολούθηση κατά τις κείμενες διατάξεις, όπου οι συμβάσεις δεν ορίζουν διαφορετικά, των οφειλών που εκκρεμούν και των ληξιπροθέσμων εγγυητικών επιστολών που έχουν κατατεθεί έναντι οφειλών από καταστάσεις,

ηιγ. Η εφαρμογή του Ν.29/1975 “περί επιβολής ειδικής εισφοράς υπέρ ΝΑΤ”.

ηιδ. Η συστηματική παρακολούθηση των καθυστερουμένων εισφορών πλοιοκτητών, η κίνηση διαδικασιών δίωξης εναντίον τους καθώς και η βεβαίωση των οφειλομένων ποσών.

ηιε. Η κατάρτιση, παρακολούθηση, ανανέωση και καταγγελία των συμβάσεων ασφάλισης των Ελληνικών πληρωμάτων των μετά του ΝΑΤ συμβεβλημένων πλοίων, για την ασφάλιση των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν σ` αυτά.

ηιστ. Η βεβαίωση στο Δημόσιο Ταμείο και η παρακολούθηση των ληξιπροθέσμων οφειλών από ναυτολόγια, από χρεωστικά υπόλοιπα που προκύπτουν από φύλλα εκκαθάρισης, από ασφάλιστρα επιβατών και από τέλη μεταφοράς οχημάτων, καθώς και η λήψη αναγκαστικών μέτρων εναντίον των οφειλετών.

ηιζ. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών.

ηιη. Ο χειρισμός θεμάτων για την είσπραξη εισφορών για λογαριασμό τρίτων φορέων και την απόδοση σε αυτούς.

ηιθ. Η παρακολούθηση των θεμάτων των σχετικών με τους ειδικούς πόρους του ΕΦΚΑ.

ηια. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων.

ηιβ. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

ηιγ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εξαίρεση των άμεσα ασφαλισμένων από την υπαγωγή στην ασφάλιση στον κλάδο υγείας.

ηιδ. Η παροχή οδηγιών σε σχέση με την ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση του χρόνου ασφάλισης.

ηιε. Η διαρκής παρακολούθηση και μελέτη του Ευρωπαϊκού Δικαίου (πρωτογενούς και δευτερογενούς) καθώς και των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλισης, έτσι ώστε να διατυπώνονται προτάσεις για την εναρμόνιση της εγχώριας νομοθεσίας.

ηιστ. Παρακολούθηση της εγχώριας νομοθεσίας, ώστε να γίνεται έγκαιρα ο προσδιορισμός δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να προστεθούν, να τροποποιηθούν ή να απαλειφθούν στο Μητρώο των Ασφαλισμένων καθώς και το Μητρώο Εργοδοτών.

ηιζ. Η συγκέντρωση, καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους ασφαλισμένους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση αι διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών ασφάλισης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ. 

 

θ. Τμήμα Ελέγχου Εσόδων Κύριας Ασφάλισης

θα. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν την απογραφή εργοδοτών – επιχειρήσεων.

θβ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (εφεξής Α.Π.Δ).

θγ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν την Ασφαλιστική Ενημερότητα.

θδ. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τον Έλεγχο Επιχειρήσεων.

θε. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις Πράξεις Καταλογισμού εισφορών, προσαυξήσεων και αυτοτελών προστίμων.

θστ. Η διαχείριση περιπτώσεων υποβολής και ορθής ή μη τήρησης των εντύπων Ε3 (Αναγγελία Πρόσληψης) και Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», ενσωμάτωση στο λογισμικό τροποποιήσεων αναφορικά με την καταχώρηση στο ΟΠΣ διαδικασίας  έκδοσης πράξεων και διαχείριση αυτών.

θζ. Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν την Ασφαλιστική ιστορία ασφαλισμένων.  

θη. Η επεξεργασία και ανάλυση, του περιεχομένου εκθέσεων Επιθεώρησης και Εσωτερικών Υποθέσεων και αξιολόγηση και αξιοποίηση αυτών.

θθ. Ο χειρισμός θεμάτων απογραφής ιδιωτικών οικοδομικών έργων και ιδιωτικών τεχνικών ή δημοσίων έργων. Καθορισμός υπόχρεων εργοδοτών, διαδικασίες απογραφής. 

θι. Ο χειρισμός θεμάτων ελέγχου καταβλητέων εισφορών με βάση το αντικειμενικό σύστημα για ιδιωτικά οικοδομικά έργα και με βάση τις πιστοποιήσεις εργασιών για δημόσια έργα.

θια. Οι διαδικασίες ελέγχων, για ουσιαστικούς, τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, ελέγχους βάσει καταγγελιών, σημάτων αστυνομίας, καθορισμός προτεραιοτήτων. Διαχείριση κεντρικών ελέγχων μέσω ΟΠΣ, Έλεγχος Δηλωθέντων Καταβληθέντων. 

θιβ. Ο χειρισμός θεμάτων υπαγωγής στην ασφάλιση εργατοτεχνιτών οικοδόμων.

θιγ. Ο καθορισμός αρμοδιότητας οργάνων για έλεγχο, τρόπο υπολογισμού και χειρισμού του Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης (εφεξής) Π.Ε.Δ., διαδικασία εκκαθάρισης, εκπτώσεις αναδόχων, υποκατάστασης αναδόχων, προκαταβολές, μελέτες.

θιδ. Η διαχείριση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τον προσδιορισμό και την εφαρμογή Π.Ε.Δ., προβλημάτων που ανακύπτουν από σύνταξη και επίδοση καταλογιστικών πράξεων, αυτομάτων πράξεων από ΟΠΣ ΙΚΑ–ΕΤΑΜ.

θιε. Η διαχείριση υποθέσεων που έχει διαπιστωθεί εικονική ασφάλιση.

θιστ. Η διαχείριση περιπτώσεων σύνταξης Εκθέσεων Ελέγχου Οικοδομοτεχνικών Έργων (εφεξής Ε.Ε.Ο.Ε.) και πάσης φύσεως Πράξεων Επιβολής Εισφορών (εφεξής Π.Ε.Ε.) Πράξεων Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης (εφεξής Π.Ε.Π.Ε.Ε.) ή Πράξεων Επιβολής Προσθέτων Τελών (εφεξής Π.Ε.Π.Τ.).

θιζ. Η σύνταξη προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις ή για τροποποίηση  κανονιστικών διατάξεων και παροχή οδηγιών και έκδοση εγκυκλίων.

θιη. Η συνεργασία με το Τμήμα Κατασκευών και Εργατικών Δαπανών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Ακίνητης Περιουσίας για έκδοση και εφαρμογή οδηγιών, θεμάτων σχετικών με τον  προσδιορισμό ποσοστού εργατικής δαπάνης (Π.Ε.Δ.) για δημόσια έργα, αντιμετώπιση περιπτώσεων ειδικών κτιρίων, ιδιαιτερότητας κατασκευής.

θιθ. Η βελτίωση κανονιστικών διατάξεων για την εφαρμογή θεσμού Α.Π.Δ.

θκ. Η διαχείριση ασφαλιστικής ιστορίας εργατοτεχνιτών οικοδόμων από 01/01/2002 καθώς και διαχείριση της απεικόνισης ασφάλισης περιόδων απασχόλησης πριν την 31/12/2001 με μηχανογραφικά συστήματα. Ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας, τροποποίηση του λογισμικού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

θκα. Η μέριμνα για θέματα προσαύξησης ημερών ασφάλισης οικοδόμων, παροχή πληροφοριών για θέματα παραγραφής του δικαιώματος ΙΚΑ–ΕΤΑΜ για καταλογισμούς, παραγραφή δικαιώματος  ασφαλισμένου για αναγνώριση ημερών ασφάλισης.

θκβ. Η επεξεργασία διαμαρτυριών εργοδοτών, ασφαλισμένων ή τρίτων που αποστέλλονται απ’ ευθείας στην Δ/νση ή μέσω άλλων υπηρεσιών δημοσίου τομέα ή Ανεξάρτητων Αρχών και έγγραφες απαντήσεις στους ενδιαφερόμενους, υπηρεσίες και Αρχές.

θκγ. Η παρακολούθηση θεμάτων εχόντων σχέση με τον υπολογισμό αδειοδωρόσημου.

θκδ. Ο σχεδιασμός επιχειρησιακών προγραμμάτων και πλαισίων δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και η υλοποίηση στοχευμένων ελέγχων σε κατηγορίες επιχειρήσεων που παρουσιάζουν αυξημένη παραβατικότητα (risk analysis).

 

2. Η Διεύθυνση Πρόνοιας συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Εισφορών Πρόνοιας Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα

β. Τμήμα Εισφορών Πρόνοιας Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και ΝΠΔΔ

γ. Τμήμα Εισφορών Πρόνοιας Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πρόνοιας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α. Τμήμα Εισφορών Πρόνοιας Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα

αα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

αβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

αγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με τήν αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

αδ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση και τις εισφορές για χρόνο που λογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο.

αε. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια των υποκείμενων σε εισφορές αποδοχών, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

αστ. Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

αζ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, καθώς και των σχετικών με την αποτίμηση σε χρήμα των παροχών σε είδος.

αη. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών

αθ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Τοπικών Διευθύνσεων.

αι. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

 

β. Τμήμα Εισφορών Πρόνοιας Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και ΝΠΔΔ

βα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

ββ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

βγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

βδ. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια των υποκείμενων σε εισφορές αποδοχών, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

βε. Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

βστ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τήν κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, καθώς και των σχετικών με την αποτίμηση σε χρήμα των παροχών σε είδος.

βζ. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών

βη. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Τοπικών Διευθύνσεων.

βθ. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

 

γ. Τμήμα Εισφορών Πρόνοιας Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

γα. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την υπαγωγή στην ασφάλιση και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σχέσης.

γβ. Τα θέματα τα σχετικά με την πολλαπλή απασχόληση και την τυπική ασφάλιση.

γγ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και των σχετικών με την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ στρατιωτικής υπηρεσίας, διαφόρων προϋπηρεσιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλασματικού χρόνου.

γδ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την ασφάλιση και τις εισφορές για χρόνο που λογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο.

γε. Τα θέματα τα σχετικά με την έννοια του υποκείμενου σε εισφορές εισοδήματος, το ύψος (ποσοστό) των εισφορών και το χρόνο και την προθεσμία καταβολής των οφειλομένων εισφορών.

γστ. Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

γζ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τήν κατάταξη σε ασφάλιστικές κλάσεις των ασφαλισμένων, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, καθώς και των σχετικών με την αποτίμηση σε χρήμα των παροχών σε είδος.

γη. Τα θέματα τα σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την παραγραφή για βεβαίωση εισφορών, την επιστροφή και συμψηφισμό εισφορών

γθ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Τοπικών Διευθύνσεων.

γι. Η παρακολούθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων των Τοπικών Διευθύνσεων και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σ` αυτές ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία του ελέγχου των κοινών επιχειρήσεων.

 

4. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης περιγράφονται ως ακολούθως:

α. Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης με ηλεκτρονικό ή μη ταχυδρομείο..

β. Η τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Γενικής Διεύθυνσης ηλεκτρονικού ή μη.

γ. Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων καθώς και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.

δ. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε. Η οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση του αρχείου των σχεδίων εγγράφων της Γενικής Διεύθυνσης.

στ. Η μέριμνα και διαχείριση γραφειακού υλικού και αναλώσιμων της Γενικής Διεύθυνσης.

ζ. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Γενικής Διεύθυνσης και του προσωπικού της.

 

Άρθρο 36 Γενική Διεύθυνση Παροχών

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Παροχών διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις:

α. Διεύθυνση Παροχών Συντάξεων και Ασφαλιστικής Ικανότητας

β. Διεύθυνση Παροχών Πρόνοιας

γ. Διεύθυνση Διακρατικών Σχέσεων

δ. Διεύθυνση Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

ε. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Διευθύνσεων και Τμημάτων της ως εξής:

 

1. Η Διεύθυνση Παροχών Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικανότητας συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων

β. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Μισθωτών

γ. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Δημοσίου Τομέα (εντασσόμενα)

δ. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Υπαλλήλων Δημοσίου και ΝΠΔΔ

ε. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

στ. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Ελεύθερων Επαγγελματιών

ζ. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Αγροτών

η. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Ναυτικών (ΝΑΤ)

θ. Τμήμα Κατ’ οίκον φροντίδας

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παροχών Ασφάλισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α. Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων

αα. Η μέριμνα για την τήρηση του μητρώου των συνταξιούχων.

αβ. Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν  τις

λειτουργίες της Διεύθυνσης. 

αγ. Η  μέριμνα  για την κοινοποίηση των αποφάσεων, πράξεων κ.λ.π.  της Διεύθυνσης, για τη συμπλήρωση και αποστολή των Δελτίων Αναγγελίας Νέων Συνταξιούχων (Δ.Α.Ν.Σ.) καθώς και για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την τήρηση αρχείου, τη   δακτυλογράφηση   και την αναπαραγωγή Εγγράφων και εντύπων της Διεύθυνσης.

αδ. Η διάθεση στους ενδιαφερόμενους των αναγκαίων εντύπων για την άσκηση  του  συνταξιοδοτικού  τους  δικαιώματος  και  την  παροχή  κάθε αναγκαίας  πληροφόρησης  και  διευκόλυνσής  τους για την ορθή και νομότυπη συμπλήρωσή τους. 

αε. Η επεξεργασία των συνταξιοδοτικών στοιχείων για τη χορήγηση στους συνταξιούχους κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών συνταξιοδοτικής κατάστασης.

αστ. Οι ενέργειες για θέματα διαγραφής και επανεγγραφής των συνταξιούχων και χωρισμού σύνταξης.

αζ. Η έκδοση περιοδικών δελτίων κίνησης συνταξιούχων.

αη.  Ο χειρισμός θεμάτων για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε υποψήφιους και συνταξιούχους.

               

β. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Μισθωτών

βα.  Ο χειρισμός των θεμάτων του κλάδου κύριας σύνταξης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ββ. Η παροχή οδηγιών που αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης κύριας σύνταξης. 

βγ. Εποπτεία και συντονισμός των ενεργειών των υπηρεσιών απονομής συντάξεων των Τοπικών Διευθύνσεων.

βδ. Η μελέτη και η αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή   των  διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης.

βε. Η αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων των συγχωνευμένων και των εντασσόμενων στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλιστικών ταμείων.

βστ. Η μελέτη και η αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και η έκδοση σχετικών οδηγιών.

βζ. Οι  ενέργειες  στην  περίπτωση  μεταβολής  της  συνταξιοδοτικής κατάστασης  των   συνταξιούχων  του εν  λόγω τομέα.

βη. Οι  ενέργειες  στην περίπτωση διακοπής ή μείωσης απονεμηθείσας σύνταξης.

βθ. Η έκδοση φύλλων μεταβολών σε κάθε μεταβολή  ποσού σύνταξης σε περίπτωση μεταβολής των μισθών ενεργείας ή άλλης αναπροσαρμογής

 

γ. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Δημοσίου Τομέα (εντασσόμενα)

δ. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και ΝΠΔΔ

δα. Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων αρμοδίως καθώς και η παροχή οδηγιών για θέματα του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος που διέπει τους υπαλλήλους του τ. ΙΚΑ-ETAM και λοιπών ΝΠΔΔ (ν.3163/1955,  ν.δ.4277/1962, κλπ.).

δβ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του ν.δ. 164/1973/ΦΕΚ 223/Α/1973.

δγ.  Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τα μεγέθη των παροχών του κλάδου κύριας σύνταξης και το δικαίωμα των ασφαλισμένων στις παροχές του κλάδου αυτού.

 δδ. Η μελέτη για την καθιέρωση νέων διαδικασιών χορήγησης των παροχών του κλάδου κύριας σύνταξης.

δε. Η αντιμετώπιση των θεμάτων του κλάδου κύριας σύνταξης που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής με τα θέματα αυτά ισχύουσας νομοθεσίας.

δστ. Η μελέτη και η υποβολή προτάσεων αρμοδίως καθώς και η παροχή οδηγιών για  θέματα του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος που διέπει τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. 

δζ.  Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του Ν.Δ. 164/1973 «Περί αναγνωρίσεως διαδοχικών προϋπηρεσιών δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ως  συνταξίμων  και  άλλων  τινών   διατάξεων.  (Α’ 223)» και εν γένει ζητημάτων διαδοχικής ασφάλισης και η έκδοση σχετικών οδηγιών.

δη. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών  με  τα  ένδικα  μέσα  που προβλέπονται  κατά  των  αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σε εφαρμογή των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.  

δθ. Οι  ενέργειες  στην  περίπτωση  μεταβολής  της  συνταξιοδοτικής κατάστασης  των   συνταξιούχων  του εν  λόγω τομέα.

δι. Οι  ενέργειες  στην περίπτωση διακοπής ή μείωσης απονεμηθείσας σύνταξης.

δια. Η έκδοση φύλλων μεταβολών σε κάθε μεταβολή  ποσού σύνταξης σε περίπτωση μεταβολής των μισθών ενεργείας ή άλλης αναπροσαρμογής

 

ε. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

εα.  Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τα μεγέθη των παροχών του κλάδου κύριας σύνταξης και το δικαίωμα των ασφαλισμένων στις παροχές του κλάδου αυτού.

εβ. Η μελέτη για την καθιέρωση νέων διαδικασιών χορήγησης των παροχών του κλάδου κύριας σύνταξης.

εγ. Η αντιμετώπιση των θεμάτων του κλάδου κύριας σύνταξης που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής με τα θέματα αυτά ισχύουσας νομοθεσίας.

εδ. Η μελέτη και η αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και η έκδοση σχετικών οδηγιών.

εστ. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών  με  τα  ένδικα  μέσα  που προβλέπονται  κατά  των  αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σε εφαρμογή των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.  

εζ. Οι  ενέργειες  στην  περίπτωση  μεταβολής  της  συνταξιοδοτικής κατάστασης  των   συνταξιούχων  του εν  λόγω τομέα.

εη. Οι  ενέργειες  στην περίπτωση διακοπής ή μείωσης απονεμηθείσας σύνταξης.

εθ. Η έκδοση φύλλων μεταβολών σε κάθε μεταβολή  ποσού σύνταξης σε περίπτωση μεταβολής των μισθών ενεργείας ή άλλης αναπροσαρμογής

 

ε. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Ελεύθερων Επαγγελματιών

εα.  Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τα μεγέθη των παροχών του κλάδου κύριας σύνταξης και το δικαίωμα των ασφαλισμένων στις παροχές του κλάδου αυτού.

εβ. Η μελέτη για την καθιέρωση νέων διαδικασιών χορήγησης των παροχών του κλάδου κύριας σύνταξης.

εγ. Η αντιμετώπιση των θεμάτων του κλάδου κύριας σύνταξης που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής με τα θέματα αυτά ισχύουσας νομοθεσίας.

εδ. Ο χειρισμός θεμάτων παροχών συντάξεων, που έχουν ή δύναται να προκύψουν από την ενοποίηση στον εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ πρώην Ο.Α.Ε.Ε. των Ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ.

εε. Η μελέτη και η αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και η έκδοση σχετικών οδηγιών.

εστ. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων απονομής ή μη συντάξεων, παροχών Πρόνοιας και ειδικών παροχών στο Υπαλληλικό Προσωπικό του πρώην ΤΣΑ.

εζ. Η παροχή σχετικών οδηγιών προς τις μονάδες του ΕΦΚΑ με εγκυκλίους ή γενικά έγγραφα για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

εθ. Οι  ενέργειες  στην  περίπτωση  μεταβολής  της  συνταξιοδοτικής κατάστασης  των   συνταξιούχων  του εν  λόγω τομέα.

ει. Οι  ενέργειες  στην περίπτωση διακοπής ή μείωσης απονεμηθείσας σύνταξης.

 

στ. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Αγροτών

στα.  Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τα μεγέθη των παροχών του κλάδου κύριας σύνταξης και το δικαίωμα των ασφαλισμένων στις παροχές του κλάδου αυτού.

στβ. Η μελέτη για την καθιέρωση νέων διαδικασιών χορήγησης των παροχών του κλάδου κύριας σύνταξης.

στγ. Η αντιμετώπιση των θεμάτων του κλάδου κύριας σύνταξης που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής με τα θέματα αυτά ισχύουσας νομοθεσίας.

στδ. Η μελέτη και η αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και η έκδοση σχετικών οδηγιών.

στε. Ο χειρισμός των θεμάτων των σχετικών  με  τα  ένδικα  μέσα  που προβλέπονται  κατά  των  αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σε εφαρμογή των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.  

στστ. Οι  ενέργειες  στην  περίπτωση  μεταβολής  της  συνταξιοδοτικής κατάστασης  των   συνταξιούχων  του εν  λόγω τομέα.

στζ. Οι  ενέργειες  στην περίπτωση διακοπής ή μείωσης απονεμηθείσας σύνταξης.

στη. Η έκδοση φύλλων μεταβολών σε κάθε μεταβολή  ποσού σύνταξης σε περίπτωση μεταβολής των μισθών ενεργείας ή άλλης αναπροσαρμογής.

 

ζ. Τμήμα Κύριας Σύνταξης Ναυτικών (ΝΑΤ)

ζα.  Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τα μεγέθη των παροχών του κλάδου κύριας σύνταξης και το δικαίωμα των ασφαλισμένων στις παροχές του κλάδου αυτού.

ζβ. Η αντιμετώπιση των θεμάτων του κλάδου κύριας σύνταξης που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής με τα θέματα αυτά ισχύουσας νομοθεσίας.

ζγ. Η μελέτη και η αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και η έκδοση σχετικών οδηγιών.

ζδ. Η συγκέντρωση, η καταγραφή και ταξινόμηση των προβλημάτων, των παραπόνων και προτάσεων που διατυπώνονται από τους συνταξιούχους με σκοπό τη μελέτη, την αξιολόγηση και διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών συνταξιοδότησης και σύνταξης που προσφέρει ο ΕΦΚΑ.

η. Τμήμα Κατ’ οίκον φροντίδας

ηα. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και διαχείριση του προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων «κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων».

ηβ. Η εποπτεία, ο έλεγχος και η θέσπιση μέτρων για την υλοποίηση του προγράμματος «κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» και η υποστήριξη λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής κατ’ Οίκον Φροντίδας.

ηγ.Η διαχείριση του μητρώου ωφελουμένων, του μητρώου των παρόχων και η παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος. Ο καθορισμός της ελεγκτικής διαδικασίας σε επίπεδο περιφερειακό, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή της κατ’ οίκον φροντίδας στους ωφελούμενους.

ηδ. Ο συντονισμός των διαδικασιών χρηματοδότησης του Προγράμματος και παρακολούθηση της εφαρμογής του.

 

2. Η Διεύθυνση Παροχών Πρόνοιας συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Απονομής Εφάπαξ Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα

β. Τμήμα Απονομής Εφάπαξ Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και ΝΠΔΔ

γ. Τμήμα Απονομής Εφάπαξ Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

δ. Τμήμα Απονομής Εφάπαξ Ναυτικών

ε. Τμήμα Παροχών Πρόνοιας σε Χρήμα

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παροχών Πρόνοιας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α. Τμήμα απονομής Εφάπαξ Υπαλλήλων Ιδιωτικού Τομέα       

β. Τμήμα Απονομής Εφάπαξ Υπαλλήλων Δημοσίου Τομέα και ΝΠΔΔ

γ. Τμήμα Απονομής Εφάπαξ Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

δ. Τμήμα Απονομής Εφάπαξ Ναυτικών

ε. Τμήμα Παροχών Πρόνοιας σε Χρήμα

εα. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τα είδη και τα μεγέθη των παροχών ασθενείας σε χρήμα καθώς  και  το  δικαίωμα των ασφαλισμένων  στις  παροχές  του  κλάδου ασθενείας σε χρήμα.

εβ. Η μελέτη για την καθιέρωση νέων διαδικασιών των παροχών του κλάδου ασθενείας σε χρήμα.

εγ. Η αντιμετώπιση των θεμάτων του κλάδου ασθενείας σε χρήμα που προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής με τα θέματα αυτά νομοθεσίας.

εδ. Η  παρακολούθηση  των  χρηματικών  λογαριασμών για τις παροχές ασθενείας σε χρήμα, που χορηγούνται στα πλαίσια  της  εφαρμογής  των  κοινοτικών κανονισμών  και  των  διεθνών  συμβάσεων,  καθώς  και για τον ασκούμενο ιατρικό και διοικητικό έλεγχο.

εε. Η παρακολούθηση της δραστηριότητας της επιτροπής λογαριασμών ΕΕ και η διατύπωση θέσεων του ΕΦΚΑ για τα ανακύπτοντα θέματα.

εστ. Η παροχή οδηγιών στις μονάδες του ΕΦΚΑ, για τα ανωτέρω θέματα.

                                                                  

 3. Η Διεύθυνση Διακρατικών Σχέσεων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Διακρατικής Ασφάλισης

β. Τμήμα Μητρώου Διακρατικών Συνταξιούχων

γ. Τμήμα Συντάξεων Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ. Τμήμα Συντάξεων Τρίτων Χωρών

ε. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Διακρατικής Ασφάλισης

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διακρατικών Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Διακρατικής Ασφάλισης

αα. Η μέριμνα για την διατύπωση προτάσεων αξιοποίησης μορφωτικών, οικονομικών, οργανωτικών, τεχνικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται και υποστηρίζονται από αντίστοιχα προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με άλλους Φορείς του Δημοσίου Τομέα.

αβ. Η ενημέρωση και ο συντονισμός των ενεργειών των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, για την εξασφάλιση των χρηματοδοτικών πόρων και των άλλων μέσων από τα αρμόδια όργανα των Διεθνών Οργανισμών και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων.

αγ. Η ενημέρωση και ο συντονισμός των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, για την επεξεργασία και την έγκαιρη τελική υποβολή των σχετικών προγραμμάτων στα αρμόδια χρηματοδοτικά και λοιπά όργανα των Διεθνών Οργανισμών και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των χρηματοδο­τούμενων προγραμμάτων.

αδ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των Κανονισμών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Διεθνών Συμβάσεων με Τρίτες Χώρες που έχει συνάψει η Ελλάδα και αναφέρονται σε θέματα ασφάλισης και είσπραξης εσόδων για την ασφάλιση.

αε. Η παρακολούθηση, της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα ερμηνείας των κανονισμών που αφορούν την ασφάλιση καθώς και η διατύπωση θέσεων της Διοίκησης του ΕΦΚΑ για τυχόν ανακύπτοντα θέματα.

αστ. Η διατύπωση απόψεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές επί των Κανονισμών και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συνταξιοδοτικά θέματα των διακινούμενων εργαζόμενων μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αζ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και Τρίτων Χωρών και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση, αναθεώρηση, κλπ των συμβάσεων αυτών.

αη. Η παρακολούθηση και η διατύπωση θέσεων και απόψεων, ως προς τα αντικείμενα του τμήματος, της δραστηριότητας της Διοικητικής Επιτροπής Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διακινούμενων Εργαζόμενων (ΔΕΚΑΔΕ).

αθ. Η παροχή οδηγιών στις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για την εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων.

 

β. Τμήμα Μητρώου Διακρατικών Συνταξιούχων

βα. Η επιμέλεια για την τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου ασφαλισμένων και Συνταξιούχων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτες Χώρες.

ββ. Η επιμέλεια για την περιοδική έκδοση στατιστικών δελτίων σχετικών με την κίνηση των εργαζομένων και ασφαλισμένων μεταξύ Ελλάδας, Χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Χωρών.

βγ. Σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης και του ΕΦΚΑ, η παροχή στοιχείων για το ισχύον στην Ελλάδα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε διεθνείς οργανισμούς, ξένα κράτη και τις ελληνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες.

βδ. Η παρακολούθηση της ενωσιακής δραστηριότητας που σχετίζεται με την  τήρηση  και ανταλλαγή στοιχείων και την επιτάχυνση διαδικασιών και τη διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας.

βε. Η παρακολούθηση της  ενωσιακής  δραστηριότητας  που  αφορά  τη στατιστική απεικόνιση της εφαρμογής των κανονισμών της ευρωπαϊκής ένωσης.

βστ.  Τα  οργανωτικά  θέματα  της Διεύθυνσης από πλευράς στατιστικής υποδομής και μηχανολογιστικών εφαρμογών.

βζ. Η  διεξαγωγή  της  σχετικής  αλληλογραφίας  με  Ιδρύματα  άλλων ΕΕ χωρών για θέματα διοικητικής συνεργασίας που αφορούν:

–  θέματα  αναγνώρισης ως χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ελληνική νομοθεσία, χρόνου απασχόλησης σε χώρες της ΕΕ.

– την ασφάλιση εργατικών ατυχημάτων  και  επαγγελματικών  ασθενειών  της γερμανικής νομοθεσίας.

–  τη  διαπίστωση  χρόνου ασφάλισης παλιννοστούντων από χώρες- μέλη  της ΕΕ.

– τα  δικαιώματα  μετακινουμένων  εργαζομένων  για  αναγνώριση  περιόδων  ασφάλισης  που  απορρέουν  από  τις νομοθεσίες άλλων χωρών ΕΕ (περίοδος ανατροφής τέκνων κ.λ.π.).

βη. Η μέριμνα για τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την  τήρηση  αρχείου και την αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπων της Διεύθυνσης.

βθ. Η μερική διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Διεύθυνσης σε θέματα οικονομικά, προσωπικού και υλικού.

 

γ. Τμήμα Συντάξεων Ευρωπαϊκής Ένωσης

γα. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα των παροχών γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων. Κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και ερμηνευτικών οδηγιών σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας, εποπτεία και συντονισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών των Τοπικών Διευθύνσεων.

γβ. Ο χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με το ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των υπηρεσιών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικός Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων Ε.Ε. 723/2004), καθώς και των υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών με τους οποίους η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση.

γγ. Η παρακολούθηση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατύπωση των θέσεων της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε θέματα ερμηνείας, εφαρμογής ή τροποποίησης της ενωσιακής νομοθεσίας, αλλά και σε προδικαστικά ερωτήματα και προσφυγές

γδ. Η εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ ΕΦΚΑ και ασφαλιστικών φορέων Ε.Ε., ΕΟΧ με σκοπό την ενημέρωση των ασφαλισμένων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων των φορέων για την επίλυση ζητημάτων συντονισμού των διαφορετικών νομοθεσιών στον τομέα των συντάξεων.

γε. Η διαχείριση, βάσει των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 987/09, θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή τον συμψηφισμό παροχών που έχουν χορηγηθεί αχρεώστητα. Ο διοικητικός έλεγχος της απόδοσης δαπάνης των ιατρικών εξετάσεων που αφορούν συντάξεις αναπηρίας (έντυπο Ε125). Η διαχείριση θεμάτων που άπτονται της διαδικασίας πληρωμής των συνταξιούχων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΕ και η έκδοση οδηγιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

γστ. Η σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς την αρμόδια Ελληνική Αρχή και η προετοιμασία των θεμάτων των διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας, στον τομέα των συντάξεων.

γζ. Η παρακολούθηση της διακρατικής δραστηριότητας στον τομέα των συντάξεων που σχετίζεται με την τήρηση και ανταλλαγή στοιχείων, την επιτάχυνση διαδικασιών, την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης και του σφάλματος, την απεικόνιση των δεδομένων της εφαρμογής είτε της ενωσιακής νομοθεσίας, είτε  των πολυμερών συμφωνιών κοινωνικής ασφάλειας.

 

δ. Τμήμα Συντάξεων Τρίτων Χωρών

δα. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας στον τομέα των παροχών γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων. Κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και ερμηνευτικών οδηγιών σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας, εποπτεία και συντονισμός των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών των Τοπικών Διευθύνσεων.

δβ. Η εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ ΕΦΚΑ και Ελβετίας και κρατών με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμβάσεις Κ.Α., με σκοπό την ενημέρωση των ασφαλισμένων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων των φορέων για την επίλυση ζητημάτων συντονισμού των διαφορετικών νομοθεσιών στον τομέα των συντάξεων.

δγ. Η διαχείριση, βάσει των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 987/09, θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή τον συμψηφισμό παροχών που έχουν χορηγηθεί αχρεώστητα. Ο διοικητικός έλεγχος της απόδοσης δαπάνης των ιατρικών εξετάσεων που αφορούν συντάξεις αναπηρίας (έντυπο Ε125). Η διαχείριση θεμάτων που άπτονται της διαδικασίας πληρωμής των συνταξιούχων σύμφωνα με τις διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας και η έκδοση οδηγιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

δδ. Η σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς την αρμόδια Ελληνική Αρχή και η προετοιμασία των θεμάτων των διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας, στον τομέα των συντάξεων.

δε. Η παρακολούθηση της διακρατικής δραστηριότητας στον τομέα των συντάξεων που σχετίζεται με την τήρηση και ανταλλαγή στοιχείων, την επιτάχυνση διαδικασιών, την πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης και του σφάλματος, την απεικόνιση των δεδομένων της εφαρμογής των διμερών ή πολυμερών συμφωνιών κοινωνικής ασφάλειας.

 

ε. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Διακρατικής Ασφάλισης

εα. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ιστορίας των διακινούμενων εργαζομένων (ανακεφαλαίωση), τα δικαιώματα μετακινούμενων εργαζόμενων για αναγνώριση περιόδων ασφάλισης, που απορρέουν από τις νομοθεσίες είτε άλλων κρατών – μελών της Ε.Ε. του Ε.Ο.Χ. ή της Ελβετίας (περίοδος ανατροφής τέκνων, περίοδοι κατοικίας, κλπ.), είτε κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης.

εβ. Η μελέτη και η διατύπωση των θέσεων του ΕΦΚΑ σε θέματα προσφυγών, προδικαστικά ή άλλα θέματα ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

εγ. Ο χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με το ιδιαίτερο ασφαλιστικό   καθεστώς των υπαλλήλων των υπηρεσιών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών με τους οποίους η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση.

εδ. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των διμερών ή πολυμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης κλασικού τύπου μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών.

εε. Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των διμερών ή πολυμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών. Η υποβολή προτάσεων αρμοδίως για τροποποίηση, αναθεώρηση κλπ. Αυτών

εστ. Η παροχή στοιχείων για το ισχύον στην Ελλάδα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε Διεθνείς Οργανισμούς, ξένους ασφαλιστικούς φορείς και τις ελληνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες.

εζ. Η προετοιμασία των θεμάτων των διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη ή τροποποίηση διμερών ή πολυμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης.

 

4. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Μητρώου Αναπήρων

β. Τμήμα Αναπηρίας και Ιατρικής Εργασίας

γ. Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Υγειονομικών Επιτροπών

δ. Τμήμα Διαχείρισης Γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α. Τμήμα Μητρώου Αναπήρων

αα. Η δημιουργία και η τήρηση Εθνικού Μητρώου Αναπήρων.

αβ. Η δημιουργία και η τήρηση Μητρώου Αναπήρων λόγω επαγγελματικής ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος.

αγ. Η καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων και η καταχώρισή τους σε Μητρώο Επαγγελματικής Αναπηρίας.

αδ Η μελέτη και η έρευνα των αιτιών και των συνθηκών που προκαλούν τους κινδύνους της επαγγελματικής ασθένειας και του εργατικού ατυχήματος. Εκπόνηση σχετικών προτάσεων προς κάθε αρμόδιο φορέα και Υπουργείο.

αε. Η τήρηση και η επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων, που αφορούν τα αντικείμενα της Δ/νσης.

αστ. Η κατάρτιση ειδικών μελετών και η διενέργεια ερευνών σε θέματα που αφορούν δραστηριότητες για την βελτίωση, απλοποίηση, την κωδικοποίηση του νομικού πλαισίου, που διέπει τα θέματα κοινωνικής και ασφαλιστικής αναπηρίας.

 

β. Τμήμα Αναπηρίας και Ιατρικής Εργασίας

βα. Η εισήγηση για τη σύσταση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των σημείων παροχής υπηρεσιών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

ββ. Η παροχή εγγράφων διευκρινίσεων επί αιτημάτων φορέων για αποσαφήνιση – συμπλήρωση γνωμοδοτήσεων Υ.Ε. όπου αυτό απαιτείται.

βγ.  Η έκδοση εγκυκλίων οδηγιών, εγγράφων, καθώς και η παροχή διευκρινίσεων προς κάθε αρμόδια διοικητική και δικαστική αρχή σε θέματα αναπηρίας.

βδ. Η διατύπωση απόψεων επί προσφυγών ασφαλισμένων και μη κατά των οριστικοποιημένων γνωματεύσεων των Υ.Ε.

βε. Η μέριμνα για την γραμματειακή υποστήριξη των Υ.Ε. και για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας τους.

βστ. Η κατάρτιση ειδικών μελετών και τα  διενέργεια  ερευνών  σε  θέματα  που  αφορούν  δραστηριότητες  για  αντιμετώπιση  του ασφαλιστικού κινδύνου “ασθένεια”.

βζ. Η  διατύπωση γενικών κανόνων του ΕΦΚΑ για την εκτίμηση του ασφαλιστικού  κινδύνου  “ασθένεια”  και  η  αντιμετώπιση  των  σχετικών προβλημάτων.

βη, Η  αντιμετώπιση  θεμάτων  που  αφορούν τις επαγγελματικές ασθένειες.

βθ.  Η τήρηση και η επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων, που αφορούν τα αντικείμενα του τμήματος.

 

γ. Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Υγειονομικών Επιτροπών

γα. Η καταγραφή με βάση στατιστικά στοιχεία, του απαιτούμενου αριθμού ιατρών του Ειδικού Σώματος συνολικά ανά ειδικότητα και η ενημέρωση του Τμήματος  Ελέγχου. 

γβ. Η συγκρότηση των τακτικών  και έκτακτων Υ.Ε. καθώς και ο αριθμός συμμετοχής έκαστου ιατρού στην Υ.Ε. ανά σημείο παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α..

γγ. Η διατύπωση όρων και διαδικασίας ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης του συνόλου των εργασιών πιστοποίησης αναπηρίας.

γδ. Η διατύπωση κανόνων και αντικειμενικών κριτηρίων ηλεκτρονικής επεξεργασίας των αιτημάτων πιστοποίησης αναπηρίας, με σκοπό την έκδοση με αυτοματοποιημένο τρόπο, των πινάκων των εξεταζόμενων περιπτώσεων ανά συνεδρίαση των Υ.Ε.

γε. Η συλλογή, τήρηση και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων των Υ.Ε.

γστ. Η έκδοση ανακλητικών αποφάσεων επί αδυναμίας συμμετοχής ιατρών.

γζ. Η επεξεργασία και διαχείριση παντός είδους αδειών των ιατρών.

γη. Η κατάρτιση μηνιαίων καταστάσεων αμοιβής ιατρών και γραμματέων που δικαιούται ειδικής αποζημίωσης, λόγω συμμετοχής στις ΥΕ των ΚΕ.Π.Α..

γθ. Η συλλογή και επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων που αφορούν την πιστοποίηση αναπηρίας και τη λειτουργία των Υ.Ε.

γι. Η δημιουργία και τήρηση Μητρώου Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και του Σώματος γραμματέων Υ.Ε..

για. Η μέριμνα για την ορθή τήρηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Αναπηρίας, η αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του και η υποβολή προτάσεων για την αναθεώρησή του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γιβ. Η μέριμνα για το διαχωρισμό των πόρων που απαιτούνται για την επιδότηση της αναπηρίας.

γιγ. Η κατάρτιση εισηγήσεων γνωμοδοτικού χαρακτήρα προς τα αρμόδια διοικητικά όργανα για την άσκηση προσφυγών στις Β/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές.

γιδ. Η μέριμνα για την εκπαιδευτική ύλη, ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση αυτής.

γιε. Η μέριμνα για την ένταξη νέων ιατρών στο Ειδικό Σώμα, σύμφωνα με τις ανάγκες που διατυπώνονται από το Τμήμα του Προγραμματισμού.

γιστ. Η μέριμνα για την εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση των ιατρών του Ειδικού Σώματος, καθώς και των γραμματέων Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας.

γιζ. Η συγκρότηση και η λειτουργία Επιτροπής δειγματοληπτικού ελέγχου γνωματεύσεων Υ.Ε.

 

δ. Τμήμα Διαχείρισης Γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών

δα. Παρακολούθηση και  έλεγχος των γνωματεύσεων.

δβ. Η έκδοση τροποποιητικών  αποφάσεων επί των γνωματεύσεων.

 

5. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης περιγράφονται ως ακολούθως:

α. Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης με ηλεκτρονικό ή μη ταχυδρομείο, καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων διακίνησης.

β. Η τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Γενικής Διεύθυνσης ηλεκτρονικού ή μη.

γ. Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων καθώς και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.

δ. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε. Η οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση του αρχείου των σχεδίων εγγράφων της Γενικής Διεύθυνσης.

στ. Η μέριμνα και διαχείριση γραφειακού υλικού και αναλώσιμων της Γενικής Διεύθυνσης.

ζ. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Γενικής Διεύθυνσης και του προσωπικού της.

 

Άρθρο 37 Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης διαρθρώνεται ως εξής:

α. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

β. Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης

γ. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιοποίησης Πόρων

δ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

ε. Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

 

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Κατανέμονται μεταξύ των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της ως εξής:

 

 1. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού συγκροτείται  από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Α΄ Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Προσωπικού πρώην ΙΚΑ -ΕΤΑΜ

β. Β΄ Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Προσωπικού λοιπών εντασσόμενων Φορέων

γ. Γ’ Τμήμα Διοίκησης Λοιπού Προσωπικού εντασσόμενων Φορέων

δ. Τμήμα Μητρώου Προσωπικού

ε. Τμήμα Πειθαρχικών Διαδικασιών και Υποθέσεων

στ. Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α. Α΄ Τμήμα Διοίκησης  Μόνιμου Προσωπικού

αα. Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, εξέλιξης και λύσης της σχέσης του μόνιμου προσωπικού του Φορέα.

αβ. Η επεξεργασία δεδομένων για τη σύνθεση και τις μεταβολές του προσωπικού.

αγ. Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η κατανομή του προσωπικού σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες των μονίμων υπαλλήλων του Φορέα.

αδ. Οι μετακινήσεις προσωπικού από ή προς Υπουργεία ή άλλους Φορείς καθώς και σε Φορείς του εξωτερικού.

 

β. Β΄ Τμήμα Διοίκησης Μόνιμου Προσωπικού

βα. Ο χειρισμός των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης, εξέλιξης και λύσης της σχέσης του μόνιμου προσωπικού του Φορέα.

ββ. Η επεξεργασία δεδομένων για τη σύνθεση και τις μεταβολές του προσωπικού.

βγ. Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η κατανομή του προσωπικού σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες των μονίμων υπαλλήλων του Φορέα.

βδ. Οι μετακινήσεις προσωπικού από ή προς Υπουργεία ή άλλους Φορείς καθώς και σε Φορείς του εξωτερικού.

βε. Ο χειρισμός αιτήσεων του προσωπικού για άσκηση ιδιωτικού έργου καθώς και αιτήσεων αδειών άνευ αποδοχών.

βστ. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις κανονικές, αναρρωτικές και εκπαιδευτικές άδειες του προσωπικού και λοιπές άδειες.

βζ. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

 

γ. Τμήμα Διοίκησης Λοιπού Προσωπικού

Ασκούνται οι αρμοδιότητες του Α΄ Τμήματος Διοίκησης Μόνιμου Προσωπικού κατά το μέρος που αφορούν το λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος, ήτοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έργου, έμμισθης εντολής κ.λ.π.

      

δ. Τμήμα Μητρώου Προσωπικού

δα. Η τήρηση και ενημέρωση του προσωπικού μητρώου (φυσικού και ηλεκτρονικού) των υπαλλήλων του Φορέα.

δβ. Η κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση του προσωπικού με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, την ειδικότητα, τις δεξιότητες, την εμπειρία και άλλα κριτήρια.

δγ. Η έκδοση μηνιαίων δελτίων κίνησης και μεταβολών του προσωπικού με βάση την ανωτέρω κατηγοριοποίηση.

δδ. Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

δε. Η διοικητική συνδρομή στη συνδικαλιστικές δραστηριότητες των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ.

 

ε. Τμήμα Πειθαρχικών Διαδικασιών και Υποθέσεων

εα. Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου στο σύνολο του προσωπικού του Φορέα.

εβ. Η κίνηση της σχετικής διαδικασίας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.  

εγ. Η τήρηση αρχείου των πειθαρχικών ποινών και η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους.

εδ. Η παροχή απόψεων στα Διοικητικά Δικαστήρια επί αιτήσεων ακυρώσεως ή ανακλήσεως διοικητικών πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος.

εε. Ενημέρωση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την πορεία των πειθαρχικών υποθέσεων

εστ. Η ανταλλαγή πληροφοριών με υπηρεσίες και αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

στ. Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου

στα. Η τήρηση του Γενικού Πρωτοκόλλου (φυσικού ή ηλεκτρονικού) της κεντρικής υπηρεσίας.  

στβ. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

στγ. Η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εγκυκλίων και εγγράφων όλων των Γενικών Διευθύνσεων.   

 

2. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης

β. Τμήμα  Κωδικοποιήσεων, Βιβλιοθήκης και Αρχείου

γ. Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας

δ. Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Εκπαίδευσης

ε. Τμήμα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:

α. Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης, Βιβλιοθήκης και Αρχείου

αα. Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Φορέα και η εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας αυτών.

αβ. Η εισήγηση και έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων του Φορέα.

αγ. Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων θέσεων εργασίας του Φορέα.

αδ. Ο χειρισμός των θεμάτων σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα.

αε. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής.

αστ. Η σύνταξη και η επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ιδρύματος.

 

β. Τμήμα Βιβλιοθήκης και Αρχείου

βα. Η μέριμνα για τη λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και των Βιβλιοθηκών των Περιφερειακών υπηρεσιών του Φορέα, ο εμπλουτισμός αυτών με βιβλία, περιοδικά καθώς και έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για χρήση από τους υπαλλήλους.

ββ. Η οργάνωση, συντήρηση, διαρκής ενημέρωση και αξιοποίηση αρχείου νομοθεσίας-νομολογίας ασφαλιστικού περιεχομένου.

βγ. Ο συντονισμός για την κωδικοποίηση από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών.

 

γ. Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας

γα. Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, με σκοπό τη μείωση του κόστους και του προκαλούμενου διοικητικού βάρους.

γβ. Ο καθορισμός σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με το Φορέα.

γγ. Η μελέτη, βελτίωση και τυποποίηση των χρησιμοποιούμενων εντύπων και η μέριμνα για τη σχεδίαση νέων απλουστευμένων, για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με το Φορέα.

γδ. Η μέριμνα για την εκκαθάριση και ψηφιοποίηση των αρχείων του Φορέα.

γε. Η επιμέλεια για την έκδοση ενημερωτικών εντύπων και η συνεχής επικαιροποίηση τηλεφωνικών καταλόγων των υπηρεσιών του Φορέα.

γστ. Η μέριμνα για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών στη διοίκηση καθώς και η μελέτη και εισήγηση καθιέρωσης συστημάτων κινήτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας.

γζ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών.

 

δ. Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Εκπαίδευσης

δα. Η ανίχνευση, η ανάλυση και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Φορέα.

δβ. Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

δγ. Η υποβολή για έγκριση και πιστοποίηση στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προγραμμάτων εκπαίδευσης.

δδ. Η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση και τη δια βίου επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση υπηρεσίες τους και το Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Πόρων.

δε. Η μέριμνα για την εκπροσώπηση του Φορέα σε εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Φορέων

δστ. Η μέριμνα για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, εκμάθησης ξένων γλωσσών καθώς και σε επιμορφωτικά προγράμματα, συνέδρια και σεμινάρια για θέματα συναφή προς τα αντικείμενα του Φορέα.

 

ε. Τμήμα Υλοποίησης και Παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων

εα.  Η μέριμνα για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

εβ. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς το βαθμό επίτευξης των στόχων καθώς και το βαθμό μεταφοράς της γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον

 

3. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιοποίησης Πόρων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Πόρων

β. Τμήμα Υπηρεσιακών Αποστολών

γ. Τμήμα ΑμεΑ και Συνθηκών Εργασίας

δ. Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιοποίησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:

α. Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Πόρων

αα. Η εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας.

αβ. Η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του Φορέα σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

αγ. Ο σχεδιασμός και η εκπόνηση μελετών για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών ενίσχυσης της αποδοτικότητας του προσωπικού του Φορέα.

αδ. Ο στρατηγικός προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.

αε. Η περιγραφή καθηκόντων, προσόντων και δεξιοτήτων ανά θέση εργασίας και ανάπτυξη μοντέλου σχέσεων μεταξύ καθηκόντων, προσόντων και δεξιοτήτων.

αστ. Η ανάπτυξη και επικαιροποίηση μοντέλου σχέσεων μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων.

αζ. Η ανάπτυξη και επικαιροποίηση μοντέλου στελέχωσης των υπηρεσιακών μονάδων με βάση τις σχέσεις μεταξύ των υπηρεσιακών μονάδων, τις ανάγκες και τα προσόντα, τις ειδικότητες και τις δεξιότητες του προσωπικού.

αη. Η μελέτη των τρεχουσών ειδικοτήτων σε σχέση με νέες ειδικότητες και επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε τρέχουσες και νέες ειδικότητες με βάση τις προοπτικές ανάπτυξης του φορέα.

αθ. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και επικαιροποίηση του κώδικα δεοντολογίας.

αι. Η κατάρτιση και επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

αια. Ο στρατηγικός προγραμματισμός των αναγκών εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών με βάση τις οργανικές μονάδες και τις θέσεις εργασίας.

αιβ. Η περιγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών ανά θέση εργασίας και οργανική μονάδα.

αιγ. Η μελέτη πλήρους χρησιμοποίησης και αξιοποίησης του εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών.

αιδ. Η κατάρτιση και επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων χρησιμοποίησης του εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών.

 

β. Τμήμα Υπηρεσιακών Αποστολών

βα. Η μέριμνα για τη μετακίνηση εκτός έδρας στην Ελλάδα και το εξωτερικό του Διοικητή, Υποδιοικητών καθώς και των υπαλλήλων του Φορέα.

 

γ. Τμήμα ΑμεΑ και Συνθηκών Εργασίας

γα. Η εισήγηση, ο χειρισμός και η λήψη μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού του Φορέα.

γβ. Η εφαρμογή δημόσιων πολιτικών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.

γγ. Η εφαρμογή αρχών εργονομικού σχεδιασμού των γραφείων και των ροών εργασίας.

γδ. Ο χειρισμός και λήψη μέτρων που αφορούν την πρόσβαση των ΑμεΑ στις υπηρεσίες του Φορέα. 

 

δ. Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας

δα. Ο καθορισμός των ετήσιων στόχων με μετρήσιμους δείκτες για το σύνολο των Μονάδων σύμφωνα με τους  γενικούς και ειδικούς στόχους της Κεντρικής Διοίκησης.

δβ. Η σχεδίαση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών.

δγ. Ο προσδιορισμός δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας.

δδ. Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αναφέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των υπηρεσιακών μονάδων.

δε. Η παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασίας των ανωτέρω στοιχείων.

δστ. Η διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρεσιακών μονάδων.

δζ. Η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών.

δη. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κάθε μονάδας με τη χρήση δεικτών.

δθ. Η σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επιμέρους αξιολογήσεις.

δι. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού αποτελεσμάτων.

δια. Η εισήγηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση μέτρων και διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των  πολιτών με τις υπηρεσίες του Φορέα, ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις  ανάγκες τους.

διβ. Η παρακολούθηση των μονάδων ως προς τη νομότυπη λειτουργία τους και ως προς την εφαρμογή των οδηγιών και των κανονισμών της  κεντρικής Διοίκησης.

διγ. Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγησης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ISO).

διδ. Η αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοδιοίκησης, δυσλειτουργίας των υπηρεσιών, χαμηλής ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών και υψηλού κόστους λειτουργίας με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

 1. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης περιγράφονται ως ακολούθως:

α) Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας με ηλεκτρονικό ή μη ταχυδρομείο, καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων διακίνησης.

β) Η τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Γενικής Διεύθυνσης, ηλεκτρονικού ή μη.

γ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων καθώς και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.

δ) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε) Η οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση του αρχείου των σχεδίων εγγράφων της Γενικής Διεύθυνσης.

στ) Η μέριμνα και διαχείριση γραφειακού υλικού και αναλώσιμων της Γενικής Διεύθυνσης.

ζ) Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Γενικής Δ/νσης και του προσωπικού της.

 

 1. Αυτοτελές Τμήμα ΠΣΕΑ

Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος ΠΣΕΑ περιγράφονται ως ακολούθως:

Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κινητοποίηση και η δράση κατά τον πόλεμο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε καιρό ειρήνης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ καθώς και η ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Άρθρο 38 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται ως εξής:

α. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

β. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Πρόνοιας

γ. Διεύθυνση Προμηθειών

δ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης

ε. Διεύθυνση Μελετών

στ. Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας

ζ. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της ως εξής:

 

1. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Γενικού Προϋπολογισμού

β. Τμήμα Λογιστηρίου

γ. Τμήμα Εκτέλεσης Δαπανών

δ. Τμήμα Μισθοδοσίας

ε. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Δαπανών

 

Οι αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Γενικού Προϋπολογισμού

αα. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, τροποποίηση και αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού του Φορέα και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

αβ. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της διαχείρισης των δαπανών, σύμφωνα με τους τεθέντες δημοσιονομικούς στόχους, η αιτιολογημένη εισήγηση για την αναμόρφωσή του κατά τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

αγ. Η επιμέλεια για την κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού και τη μεταφορά τους στις μονάδες και περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ.

αδ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.

αε. Η κατανομή στους δικαιούχους οργανισμούς των συνεισπραττόμενων εσόδων.

αστ. Η συλλογή, επεξεργασία δημοσιονομικών στοιχείων και  παραγωγή των σχετικών αναλύσεων-αναφορών.

αζ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των λογιστικών στοιχείων της Διοίκησης και των μονάδων του Φορέα.

 

β. Τμήμα Λογιστηρίου

βα. Η επιμέλεια της οργάνωσης, συντονισμού και εποπτείας όλων των οικονομικών υπηρεσιών των μονάδων του Φορέα.

ββ. Η κατάρτιση και ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου.

βγ.Η τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του Ταμείου των κλάδων Κύριας Ασφάλισης, Παροχών σε Χρήμα και Ανεργίας, η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και των αναλύσεων και εκθέσεων που τις συνοδεύουν.

βδ. Η σύνταξη του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού του ΕΦΚΑ.

βε. Η υποβολή των κατά νόμο δηλώσεων και στοιχείων στην αρμόδια φορολογική αρχή.

βστ. Η επιμέλεια της απόδοσης των εισφορών και κρατήσεων υπέρ των δικαιούχων οργανισμών καθώς και του φόρου και χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου.

βζ. Η μέριμνα για την συμφωνία των πάσης φύσεως λογαριασμών (τραπεζών, υπολόγων κλπ).

βη. Ο έλεγχος των ταμειακών παραστατικών. Ο έλεγχος και η συμφωνία των μηνιαίων αντιγράφων λογαριασμών του Ταμείου και Τραπεζών (EXTRAIT) και η ανάλυση της χρέωσης και πίστωσης τους με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά κατά κατηγορία εσόδου− εξόδου.

βθ. Η μέριμνα για τη διενέργεια του ετήσιου τακτικού ελέγχου για την έγκριση του Ισολογισμού.

βι. Η παρακολούθηση των επισφαλών απαιτήσεων του Ταμείου και η μέριμνα για την εκκαθάριση ή τακτοποίησή τους.

βια. Η μέριμνα για τη συμπλήρωση των κανονιστικών διατάξεων και η παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων λογιστικοοικονομικού περιεχομένου.

βιβ. Η τήρηση του αρχείου του λογιστηρίου της Διεύθυνσης.  

 

γ. Τμήμα Εκτέλεσης Δαπανών

γα. Η ενταλματοποίηση των πάσης φύσεως δαπανών των κλάδων Κύριας Ασφάλισης, Παροχών σε Χρήμα και Ανεργίας, η  έκδοση των λογιστικών παραστατικών που αφορούν σε οικονομικές πράξεις, και η τήρηση και παρακολούθηση των αντίστοιχων λογαριασμών.

γβ. Η παρακολούθηση των χρηματικών υπολοίπων, η μέριμνα για τον εφοδιασμό των Τραπεζών που έχουν ταμιακή διαχείριση με τα αναγκαία χρηματικά ποσά, η παραλαβή και ο έλεγχος των υπό των Τραπεζών αποστελλομένων δικαιολογητικών πληρωμής των παροχών και δαπανών.

γγ. Η μέριμνα για την κανονική είσπραξη των κοινωνικών πόρων, των επιχορηγήσεων, της κάθε μορφής κρατικής χρηματοδότησης και η αποστολή εγγράφων αρμοδίως για την είσπραξη των  οφειλόμενων ποσών.

γδ. Η εκτέλεση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Φορέα από την εφαρμογή των διατάξεων για τη διαδοχική και διακρατική ασφάλιση.

γε. Η πληρωμή και έκδοση των σχετικών παραστατικών των αποδοχών του προσωπικού, των εκτός έδρας αποζημιώσεων και εξόδων κίνησης, των επιδομάτων και πρόσθετων αμοιβών, και εν γένει των πάσης φύσεως αποζημιώσεων του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών από Συμβούλια και Επιτροπές.

γστ. Η μέριμνα για την είσπραξη επιδικασθεισών δαπανών και πάσης φύσεως υποχρεώσεων προς το Φορέα.

γζ. Η κίνηση και παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών (σε ταμιακό επίπεδο καθημερινά).

 

δ. Τμήμα Μισθοδοσίας

δα. Η μέριμνα για μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού του Ταμείου και η χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας.

δβ. Η τήρηση του μισθολογικού μητρώου του προσωπικού όλων των κατηγοριών. Η υλοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου, κρατήσεων και εισφορών.

δγ. Η εκκαθάριση των αποδοχών του πάσης φύσεως προσωπικού, των εκτός έδρας αποζημιώσεων και εξόδων κίνησης, των επιδομάτων και πρόσθετων αμοιβών, και εν γένει των πάσης φύσεως αποζημιώσεων του προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών από Συμβούλια και Επιτροπές.

δδ. Η μέριμνα για την απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων, εισφορών, φόρου, κράτηση προστίμων, χαρτοσήμου, διατροφών κ.λ.π. ή καταλογισμών.

δε. Η μέριμνα για την είσπραξη από το προσωπικό, επιδικασθεισών δαπανών καθώς και πάσης φύσεως υποχρεώσεων αυτού προς το Ταμείο, και η έκδοση των σχετικών παραστατικών.

δστ. Η παρακράτηση και παρακολούθηση της τακτικής καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων από δάνεια σε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ.

δζ. Η εκτέλεση της εξαγοράς προϋπηρεσιών του προσωπικού.

 

ε. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Δαπανών

εα.   Ο έλεγχος για την πραγματοποίηση των εν γένει δαπανών και υποχρεώσεων των κλάδων Κύριας Ασφάλισης, Παροχών σε Χρήμα και Ανεργίας του ΕΦΚΑ.

εβ. Η εποπτεία της  εκκαθάρισης των πάσης φύσεως δαπανών των κλάδων Κύριας Ασφάλισης, Παροχών σε Χρήμα και Ανεργίας του ΕΦΚΑ.

 

2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Πρόνοιας συγκροτείται από τα παρακάτω τμήματα:

α. Τμήμα Προϋπολογισμού Πρόνοιας

β. Τμήμα Λογιστηρίου Πρόνοιας

γ. Τμήμα Εκτέλεσης Δαπανών Πρόνοιας

δ. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Δαπανών Πρόνοιας

 

Οι αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Πρόνοιας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Προϋπολογισμού Πρόνοιας

αα. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, τροποποίηση και αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΦΚΑ, και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που αφορά τον Κλάδο Πρόνοιας του ΕΦΚΑ και η διαβίβασή τους για ενημέωση στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΦΚΑ.

αβ. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της διαχείρισης των δαπανών, του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΦΚΑ σύμφωνα με τους τεθέντες δημοσιονομικούς στόχους και η σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΦΚΑ.

αγ. Η επιμέλεια για την κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του κλάδου Πρόνοιας του ΕΦΚΑ και τη μεταφορά τους στις μονάδες και περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΦΚΑ.

αδ. Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του κλάδου Πρόνοιας του ΕΦΚΑ και η σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΦΚΑ .

αστ. Η συλλογή, επεξεργασία δημοσιονομικών στοιχείων και  παραγωγή των σχετικών αναλύσεων-αναφορών και η διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΦΚΑ.

αζ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των λογιστικών στοιχείων του Κλάδου Πρόνοιας του ΕΦΚΑ.

αη. Η μέριμνα για τη συστηματική ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΦΚΑ με όλα τα στοιχεία αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

β. Τμήμα Λογιστηρίου Πρόνοιας

βα. Η τήρηση των Λογιστικών Βιβλίων του ΕΦΚΑ του κλάδου Πρόνοιας, η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και των αναλύσεων και εκθέσεων που τις συνοδεύουν.

ββ. Η εκτέλεση όλων των αναγκαίων ενεργειών για σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού, απολογισμού του Κλάδου Πρόνοιας του Φορέα και διαβίβαση των σχετικών αναφορών στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα.

βγ. Η επιμέλεια της απόδοσης των εισφορών και κρατήσεων υπέρ των δικαιούχων οργανισμών καθώς και του φόρου και χαρτοσήμου υπέρ του Δημοσίου.

βδ. Η μέριμνα για την συμφωνία των πάσης φύσεως λογαριασμών (τραπεζών, υπολόγων κλπ).

βε. Ο έλεγχος των ταμιακών παραστατικών. Ο έλεγχος και η συμφωνία των μηνιαίων αντιγράφων λογαριασμών του Ταμείου και Τραπεζών (EXTRAIT) και η ανάλυση της χρέωσης και πίστωσης τους με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά κατά κατηγορία εσόδου − εξόδου.

βστ. Η μέριμνα για τη διενέργεια του ετήσιου τακτικού ελέγχου για την έγκριση του Ισολογισμού του Κλάδου Πρόνοιας του Φορέα.

βζ. Η παρακολούθηση των επισφαλών απαιτήσεων του ΕΦΚΑ και η μέριμνα για την εκκαθάριση ή τακτοποίησή τους.

βη. Η τήρηση του αρχείου του λογιστηρίου της Διεύθυνσης.  

βθ. Η μέριμνα για τη συστηματική ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΦΚΑ με όλα τα στοιχεία αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

γ. Τμήμα Εκτέλεσης Δαπανών Πρόνοιας

γα. Η ενταλματοποίηση των πάσης φύσεως δαπανών του Κλάδου Πρόνοιας του Φορέα, η  έκδοση των λογιστικών παραστατικών που αφορούν σε οικονομικές πράξεις και η τήρηση και παρακολούθηση των αντίστοιχων λογαριασμών.

γβ. Η παρακολούθηση των χρηματικών υπολοίπων, η μέριμνα για τον εφοδιασμό των Τραπεζών που έχουν ταμειακή διαχείριση με τα αναγκαία χρηματικά ποσά, η παραλαβή και ο έλεγχος των υπό των Τραπεζών αποστελλομένων δικαιολογητικών πληρωμής των παροχών και δαπανών.

γγ. Η μέριμνα για την κανονική είσπραξη των πόρων, της κάθε μορφής έκτακτης κρατικής χρηματοδότησης και η αποστολή εγγράφων αρμοδίως για την είσπραξη των  οφειλόμενων ποσών.

γστ. Η μέριμνα για την είσπραξη επιδικασθεισών δαπανών και πάσης φύσεως υποχρεώσεων προς τον Κλάδο Πρόνοιας του Φορέα.

γζ. Η κίνηση και παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών του Κλάδου Πρόνοιας (σε ταμειακό επίπεδο καθημερινά).

 

δ. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Δαπανών Πρόνοιας

δα.         Ο έλεγχος για την πραγματοποίηση των εν γένει δαπανών και υποχρεώσεων του Κλάδου Πρόνοιας του Φορέα.

δβ. Η εποπτεία της  εκκαθάρισης των πάσης φύσεως δαπανών του κλάδου Πρόνοιας του Φορέα.

 

3. Η Διεύθυνση Προμηθειών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών και Προδιαγραφών

β. Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Προμηθειών Υλικών

γ. Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών

δ. Τμήμα Μητρώων, Υλικών και Αποθήκης

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α. Τμήμα Προγραμματισμού Προμηθειών και Προδιαγραφών

αα. Η κατάρτιση των ετησίων προγραμμάτων προμήθειας και εφοδιασμού όλων των μονάδων του Φορέα με εξοπλισμό, υλικό και υπηρεσίες με βάση τις σταθμίσεις αναγκών που γίνονται από τις αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες.

αβ. Η μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η έρευνα αγοράς των υπό προμήθεια ειδών.

αγ. Η κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για τις διαδικασίες προμήθειας, εφοδιασμού, διαχείρισης και χρησιμοποίησης του εξοπλισμού και του υλικού που αφορούν αρμοδιότητες της Διεύθυνσης και των μονάδων του Φορέα.

αδ. Η παρακολούθηση της αγοράς και τεχνολογίας στον τομέα του υλικού που χρησιμοποιείται από τις μονάδες του Φορέα.

αε. Η τήρηση, επεξεργασία και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν το αντικείμενο της Διεύθυνσης.

 

β. Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Προμηθειών Υλικών

βα. Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των ειδών εξοπλισμού, υλικού και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τυχόν τροποποιήσεις αυτών όπου απαιτείται.

ββ. Η μέριμνα για την ανάδειξη αναδόχων προμηθειών, το άνοιγμα σχετικών πιστώσεων και την πιστοποίηση και παραλαβή των παρεχόμενων προμηθειών.

βγ. Η μέριμνα για τη διενέργεια του έργου των επιτροπών εμπειρογνωμόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών.

βδ. Η επιμέλεια για την ορθή και απρόσκοπτη τήρηση των όρων των συμβάσεων.

βε. Ο έλεγχος για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκτέλεση των διαγωνισμών και η μέριμνα για την επιβολή κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση.

βστ. Η μέριμνα για τη νομική υποστήριξη σε θέματα προκηρύξεων διαγωνισμών, γνωμοδοτήσεων, επεξεργασίας των σχεδίων σύμβασης και ειδικότερα σε θέματα που σχετίζονται με το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

γ. Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών

γα. Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια υπηρεσιών και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία  και τυχόν τροποποιήσεις αυτών όπου απαιτείται.

γβ. Η μέριμνα για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών, το άνοιγμα σχετικών πιστώσεων και  την πιστοποίηση και παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών.

γγ. Η μέριμνα για τη διενέργεια του έργου των επιτροπών εμπειρογνωμόνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών.

γδ. Η επιμέλεια για την ορθή και απρόσκοπτη τήρηση των όρων των συμβάσεων.

γε. Ο έλεγχος για την εμπρόθεσμη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές εκτέλεση των διαγωνισμών και η μέριμνα για την επιβολή κυρώσεων σε αντίθετη περίπτωση.

γστ. Η μέριμνα για τη νομική υποστήριξη σε θέματα προκηρύξεων διαγωνισμών, γνωμοδοτήσεων, επεξεργασίας των σχεδίων σύμβασης και ειδικότερα σε θέματα που σχετίζονται με το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

γζ. Η επιμέλεια για την ασφάλιση και απασφάλιση των κτιρίων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων κλπ. του Ταμείου.

 

δ. Τμήμα Μητρώων, Υλικών και Αποθήκης

δα. Η παραλαβή, αποθήκευση, φύλαξη και εφοδιασμός των μονάδων του φορέα των πάσης φύσεως εντύπων, ειδών εξοπλισμού, υλικών καθώς και η μέριμνα για την παραλαβή του επιστρεφόμενου υλικού. 

δβ. Η έγκαιρη και τακτική ενημέρωση του τμήματος Προγραμματισμού προμηθειών για τα υπόλοιπα των ειδών αποθήκης. Η μέριμνα για τη συμπλήρωση του υλικού ανάλογα με τους ισχύοντες κανόνες διαχείρισης αποθεμάτων.

δγ. Η επιμέλεια για τη διενέργεια της ετήσιας απογραφής υλικού των μονάδων του Ταμείου και η αποτίμηση αυτού.

 

4. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Μητρώου Ακινήτων

β. Τμήμα  Στέγασης & Προγραμματισμού 

γ. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών

δ. Τμήμα Αρχιτεκτονικών – Στατικών Μελετών

ε. Τμήμα Κατασκευών και Εργατικών Δαπανών

στ. Τμήμα  Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού

ζ. Τμήμα Συντήρησης Δομικών

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α. Τμήμα Μητρώου Ακινήτων

αα. Η μέριμνα για την εκμίσθωση ή αγορά ακινήτων σε εκτέλεση του προγράμματος στέγασης.

αβ. Η τήρηση και επεξεργασία βάσης δεδομένων ακίνητης περιουσίας και εκμισθώσεων.

αγ. Η διασφάλιση της κυριότητας, νομής και κατοχής της ακίνητης περιουσίας του Φορέα.

αδ. Η μέριμνα συμπλήρωσης εντύπων για την ακίνητη περιουσία του Φορέα, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ο χειρισμός των σχετικών θεμάτων.

αε. Η μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ακίνητης περιουσίας του Φορέα.

 

β. Τμήμα  Στέγασης και Προγραμματισμού

βα. Η διαμόρφωση των ετήσιων προγραμμάτων στέγασης που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, αγορά, μίσθωση, επέκταση, διαρρύθμιση των κτιριακών χώρων και εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Φορέα.

ββ. Η σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, ο έλεγχος των αντίστοιχων προγραμμάτων που συντάσσονται από τρίτους καθώς και η μέριμνα για την έγκρισή τους.

βγ. Η τήρηση και επεξεργασία βάσης δεδομένων και  μισθώσεων.

βδ. Η μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων και την εγκατάσταση των μονάδων του Φορέα σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτίρια.

 

γ. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών

γα. Η εκπόνηση μελετών και σύνταξη προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών ή/και αξιολόγηση υποβληθέντων μελετών και προδιαγραφών.

γβ. Η επίβλεψη και παραλαβή ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

γγ. Η μέριμνα για αυτοψίες, πραγματογνωμοσύνες.

γδ. Ο έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, μισθωμένων και προς μίσθωση κτηρίων.

γε. Ο έλεγχος συνθηκών ασφάλειας – λειτουργικότητας και εξασφάλιση αυτών.

γστ. Η γνωμοδότηση ποσοστού εργατικής δαπάνης σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

 

δ. Τμήμα Αρχιτεκτονικών – Στατικών Μελετών

δα. Η εκπόνηση μελετών και σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών μελετών ή/και αξιολόγηση υποβληθέντων μελετών και προδιαγραφών.

δβ. Η επίβλεψη και παραλαβή οικοδομικών εργασιών.

δγ. Η διενέργεια αυτοψιών- πραγματογνωμοσυνών.

δδ. Ο έλεγχος κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, μισθωμένων και προς μίσθωση κτηρίων.

δε. Η γνωμοδότηση ποσοστού εργατικής δαπάνης σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

 

ε. Τμήμα Κατασκευών και Εργατικών Δαπανών

εα. Η εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων κτηρίων, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και διαρρύθμισης υφισταμένων κτηρίων.

εβ. Η διαχείριση και επίλυση νομικών θεμάτων σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των ανωτέρω έργων.

εγ. Η διενέργεια αυτοψιών- πραγματογνωμοσυνών.

εδ. Η γνωμοδότηση ποσοστού εργατικής δαπάνης σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

εε. Ο συντονισμός του συνόλου των τεχνικών δράσεων τόσο της Διεύθυνσης όσο και των τμημάτων με αρμοδιότητες τεχνικής φύσης ανά την ελληνική επικράτεια, παρακολούθηση της εφαρμογής τους, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και  προθεσμιών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

εστ. Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις αρμοδιότητες και δράσεις τόσο της Διεύθυνσης όσο και των τμημάτων με αρμοδιότητες τεχνικής φύσης ανά την ελληνική επικράτεια.

εζ.Η σύνταξη τευχών δημοπράτησης.

εθ.Η διενέργεια διαδικασίας διαγωνισμών τεχνικών έργων και μελετών.

 

στ. Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων   Εξοπλισμού

στα. Η μέριμνα για τη συντήρηση, φωτισμό, ύδρευση, κλιματισμό, τηλεπικοινωνίες, φύλαξη και ασφάλεια των ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και δικτύων του Φορέα.

στβ. Η εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών με σκοπό τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων και δικτύων του Φορέα  και του κινητού εξοπλισμού.

στγ. Η εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων και συσκευών του Φορέα.

στδ. Οι εγκρίσεις οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε υπαλλήλους μονάδων του Φορέα.

στε. Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε μεταφορικά μέσα.

στστ. Η μέριμνα για την αγορά, επισκευή, συντήρηση και κίνηση μεταφορικών μέσων του Φορέα.

 

ζ. Τμήμα Συντήρησης Δομικών

ζα. Η μέριμνα για την ασφάλεια των κτιριακών χώρων και εγκαταστάσεων του Φορέα.

ζβ. Η εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των κτιρίων και εγκαταστάσεων του Φορέα.

 

5. Η Διεύθυνση Μελετών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Δεδομένων, Στατιστικών Δελτίων και Ενημέρωσης

β. Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

γ. Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

δ. Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Δεδομένων, Στατιστικών Δελτίων και Ενημέρωσης

αα. Ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η λειτουργία βάσης δεδομένων που σχετίζονται με τις ανάγκες του Φορέα σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πληροφορικής.

αβ. Η συνεχής ανάπτυξη και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Διοίκησης, του εποπτεύοντος Υπουργείου, τις τάσεις του εθνικού και Ευρωπαικού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, τις δημογραφικές εξελίξεις, τις θεσμικές εξελίξεις κλπ.

αγ. Η διαμόρφωση πλαισίου περιοδικής και ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων με άλλους φορείς και η μέριμνα για την εκτέλεση του.

αδ. Η μεθοδική κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των δεδομένων, ώστε αυτά να είναι αξιοποιήσιμα για τις ανάγκες του Φορέα.

αε. Η συγκέντρωση, η επεξεργασία και ο έλεγχος των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης, παρακολούθησης ασφαλιστικών μεγεθών και υπολογισμός σχετικών δεικτών που επηρεάζουν το κοινωνικό, δημογραφικό και οικονομικό περιβάλλον.

αστ. Ο σχεδιασμός και η μέριμνα για τη συστηματική έκδοση και δημοσιοποίηση στατιστικών και ενημερωτικών δελτίων αναφορικά με θέματα του Φορέα, η επιμέλεια σχετικής ενημέρωσης του ιστότοπου του Φορέα.

αζ. Η συνεργασία με ημεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκμηρίωσης και λοιπούς φορείς για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των στατιστικών δελτίων και εντύπων.

 

β. Τμήμα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

βα. Η κατάρτιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου του Φορέα, σε συνεργασία με τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις.

ββ. Ο προγραμματισμός των δράσεων και η κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου, η εκτίμηση των αναγκαίων πόρων και ο συντονισμός των εργασιών που απαιτούνται, ώστε οι επιμέρους δράσεις να εναρμονίζονται με τους στρατηγικούς στόχους του Φορέα.

βγ. Η διαχείριση και ανάλυση κινδύνων που σχετίζονται με την υλοποίηση του ετησίου σχεδίου δράσεων.

βδ. Ο οργανωτικός σχεδιασμός και ο προσδιορισμός του αντικειμένου εργασιών για την υλοποίηση των δράσεων του επιχειρησιακού σχεδίου.

βε. Η παρακολούθηση των τάσεων που αναπτύσσονται σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και η μελέτη των επιπτώσεων στο επιχειρησιακό, θεσμικό, οργανωτικό και λειτουργικό περιβάλλον του Ταμείου.

βστ. Η σύνταξη εκθέσεων στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας των οργανικών μονάδων του Φορά, η παρακολούθηση της εξέλιξης των στοιχείων αυτών και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

βζ. Η σύνταξη και υποβολή στη Διοίκηση της ετήσιας έκθεσης απολογισμού και προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του Φορέα,  η υποβολή προτάσεων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων αυτών.

 

γ. Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

γα. Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του Φορέα γενικώς, καθώς και προς την κατά κλάδους ή τομείς δραστηριότητά του.

γβ.  Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των πάσης φύσεως παροχών του ασφαλισμένου πληθυσμού που χορηγεί ο ΕΦΚΑ, παρακολούθηση ασφαλιστικών μεγεθών,  υπολογισμός σχετικών δεικτών.

γγ. Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις ασφαλιστικών μεγεθών και η σύνταξη συναφών εκθέσεων.

γδ. Η κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Φορέα και των πληροφοριών από ημεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκμηρίωσης καθώς και η διενέργεια ερευνών σχετικά με την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Φορέα.

γε. Η ανάπτυξη αναλογιστικού μοντέλου και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του σε ετήσια βάση.

 

δ. Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων

δα. Η κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σύνταξη συναφών εκθέσεων.

δβ. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες των υπηρεσιακών μονάδων του Ταμείου και η σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσμάτων.

δγ. Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρότητας, θνησιμότητας κ.λ.π. του ασφαλισμένου πληθυσμού και η κατάρτιση συναφών εκθέσεων.

δδ. Η επιμέλεια της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής όλων των στοιχείων και των πληροφοριών που χρειάζονται για την παραγωγή του έργου των Κεντρικών Υπηρεσιών της Διοίκησης.

δε. Η συνεργασία με ημεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκμηρίωσης και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για θέματα συναφή με τα αντικείμενα του Φορέα.

δστ. Η κατάρτιση οικονομικών μελετών σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του Ταμείου, καθώς και προς την κατά κλάδους και τομείς δραστηριότητά του.

δζ. Η ανάλυση, εκτίμηση και παρακολούθηση των σχεδιαζόμενων μέτρων πολιτικής για την κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.).

 

6.  Η Διεύθυνση Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθάρισης Προσθέτων Ασφαλειών.

       β. Τμήμα Καταπτώσεων Εγγυητικών Επιστολών και Προεξοφλήσεων Λογαριασμών.

       γ. Τμήμα Βεβαίωσης Οφειλών και Αναγκαστικής Εκτέλεσης Οφειλών.

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης Εγγυητικών Επιστολών και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Προσθέτων Ασφαλειών

αα. Η εγγραφή μετόχων και εταιριών που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς έργων και υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σημαντικών ιδιωτικών έργων ως πιστούχων και διαχείριση του σχετικού ηλεκτρονικού μητρώου τους.

αβ. Ο έλεγχος, η έκδοση, και χορήγηση εγγυητικών επιστολών στους πιστούχους, περιλαμβανομένου και του ελέγχου για επιβολή πρόσθετης ασφάλειας. Η τήρηση και ενημέρωση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου. Η τήρηση όλων των δικαιολογητικών έκδοσης εγγυητικών επιστολών κατά πιστούχο.

αγ.Η μέριμνα για την είσπραξη από τους πιστούχους των οφειλομένων από αυτούς προμηθειών και τόκων από εγγυητικές επιστολές.

αδ.Η τήρηση και παρακολούθηση του ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης των οφειλόμενων προμηθειών για κάθε πιστούχο.

αε.Η διαχείριση μειώσεων κεφαλαίου και μειώσεων προμήθειας εγγυητικών επιστολών, και η διαχείριση διαγραφών επιστρεφομένων εγγυητικών επιστολών.

αστ.Η τήρηση, συστηματική ενημέρωση και παρακολούθηση του ηλεκτρονικού αρχείου υποστήριξης όλων των αρμοδιοτήτων του Τμήματος (μητρώο πιστούχων, εγγυητικών επιστολών, οφειλόμενων προμηθειών).

αζ.Η διαχείριση πρόσθετων ασφαλειών (μετρητά, χρεόγραφα, άυλοι τίτλοι και προσημειώσεις ακινήτων) για έκδοση εγγυητικών επιστολών.

αη.Η σύνταξη μηνιαίας ενημερωτικής κατάστασης και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κίνηση και την εικόνα του Τμήματος.

αθ.Η διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας (εισπράξεις-πληρωμές) σχετικά με την εγγυοδοσία και πιστοδοσία.

 

β. Τμήμα Καταπτώσεων Εγγυητικών Επιστολών και Προεξοφλήσεων Λογαριασμών

βα. Ο έλεγχος δικαιολογητικών εγγυητικών επιστολών, οι οποίες καταπίπτουν.

ββ. Η τήρηση – ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου καταπτώσεων και προεξοφλήσεων εγγυητικών επιστολών πιστούχων.

βγ. Η διαχείριση πληρωμών και εισπράξεων από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, από προεξοφλήσεις λογαριασμών και η έκδοση των σχετικών παραστατικών.

βδ.Η παρακολούθηση και διαχείριση οφειλομένων από καταπτώσεις.

βε. Η παρακολούθηση οφειλών συνταξιούχων από καταπτώσεις, από οφειλές εγγυητικών επιστολών ή από οφειλές προεξοφλήσεων λογαριασμών.

βστ.Ο έλεγχος δικαιολογητικών για προεξοφλήσεις λογα­ριασμών, προκειμένου να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

βζ. Η διαχείριση πληρωμών και εισπράξεων από προεξοφλήσεις λογαριασμών.

βη. Η παρακολούθηση και διαχείριση οφειλομένων από προεξοφλήσεις λογαριασμών.

βθ. Η συνεχής υποστήριξη και ενημέρωση λοιπών τμημάτων και υπηρεσιών, στον τομέα των αρμοδιοτήτων του.

βι. Η σύνταξη μηνιαίας ενημερωτικής κατάστασης και υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κίνηση και την εικόνα του Τμήματος.

 

γ. Τμήμα Βεβαιώσεως οφειλών και Αναγκαστικής Εκτέλεσης οφειλών από εγγυοδοσία και πιστοδοσία

γα. Η σύνταξη βεβαιώσεων οφειλής για οφειλές από προμήθειες εγγυητικών επιστολών,

από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών και από προεξοφλήσεις.

γβ. Η σύνταξη ατομικών ειδοποιήσεων για οφειλές από προμήθειες εγγυητικών επιστολών,

από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών και από προεξοφλήσεις.

γγ . Η κλήση σε ακρόαση αιτούμενων συνταξιοδότησης ή κληρονόμων για οφειλές από προμήθειες εγγυητικών επιστολών, καταπτώσεις και προεξοφλήσεις.

γδ. Η ενημέρωση των αρμόδιων μονάδων παροχής συντάξεων για οφειλές από προμήθειες εγγυητικών επιστολών, καταπτώσεις και προεξοφλήσεις και η παρακολούθηση των κρατήσεων.

γε. Η διαδικασία εκτέλεσης σε βάρος οφειλετών από προμήθειες εγγυητικών επιστολών, καταπτώσεις και προεξοφλήσεις σε συνεργασία με δικηγόρους της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων ή εξωτερικούς δικηγόρους.

γζ. Η είσπραξη απαιτήσεων και η ενημέρωση του αντίστοιχου μητρώου.

 

7. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης περιγράφονται ως ακολούθως:

α. Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης με ηλεκτρονικό ή μη ταχυδρομείο, καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων διακίνησης.

β. Η τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Γενικής Διεύθυνσης ηλεκτρονικού ή μη.

γ. Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων καθώς και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.

δ. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε. Η οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση του αρχείου των σχεδίων εγγράφων της Γενικής Διεύθυνσης.

στ. Η μέριμνα και διαχείριση γραφειακού υλικού και αναλώσιμων της Γενικής Διεύθυνσης.

ζ. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Γενικής Διεύθυνσης και του προσωπικού της.

 

Άρθρο 39 Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

 1. Η  Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται ως εξής:

α. Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

β. Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

γ. Διεύθυνση Διαλειτουργικότητας

δ. Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Ασφάλειας

ε. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται μεταξύ των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της ως εξής:

 

1. Η Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Μητρώου και Προδιαγραφών Εξοπλισμού Πληροφορικής

β. Τμήμα Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων

γ. Τμήμα Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης Κεντρικών Συστημάτων

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α Τμήμα Μητρώου και Προδιαγραφών Εξοπλισμού Πληροφορικής

αα. Η καταχώρηση, οι μεταβολές και η διαγραφή Εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών στο μητρώο.

αβ. Ο προσδιορισμός των αναγκών για εξοπλισμό και αναλώσιμα και η πραγματοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για την ικανοποίηση των αναγκών.

αγ. Η επιμέλεια για τον προσδιορισμό και τη σύνταξη των προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.

αδ. Επιμέλεια για την έκδοση περιοδικών στατιστικών δελτίων για τον εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

β. Τμήμα Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης Δικτύων.

βα. Η διαχείριση, επίβλεψη, η υποστήριξη και η παρακολούθηση των συστημάτων εξωτερικής επικοινωνίας (internet).

ββ. Η ανάπτυξη, η διαχείριση, η υποστήριξη, επίβλεψη, η παρακολούθηση και η συντήρηση των εσωτερικών δικτύων (intranet).

βγ. Η εφαρμογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δικτύων.

βδ. Η εξασφάλιση και η ασφαλής επικοινωνία με δίκτυα και δικτυακούς κόμβους άλλων δημοσίων φορέων (ΗΔΙΚΑ, ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κλπ).

βε. Η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των συστημάτων επικοινωνίας.

βστ. Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση και η έκδοση στατιστικών δελτίων σχετικών με τα θέματα των συστημάτων επικοινωνίας.

βζ. Η διαχείριση αναλωσίμων.

 

γ. Τμήμα Διαχείρισης, Λειτουργίας και Συντήρησης Κεντρικών Συστημάτων

γα. Η διαχείριση, επίβλεψη, η υποστήριξη και η παρακολούθηση των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

γβ. Η διαχείριση, η υποστήριξη, επίβλεψη, η παρακολούθηση και η συντήρηση των περιφερειακών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

γγ. Η εγκατάσταση και η επικαιροποίηση των λογισμικών των κεντρικών και των περιφερειακών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

γδ. Η περιοδική λήψη και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων.

γε. Η εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφαλείας από εξωτερικούς κινδύνους.

γστ. Η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

γζ. Η εγκατάσταση, η συντήρηση, η βελτίωση και η αντικατάσταση των περιφερειακών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

γη. Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση και η έκδοση στατιστικών δελτίων σχετικών με τα θέματα των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

γθ. Η διαχείριση αναλωσίμων

 

2. Η Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α. Τμήμα Μητρώου και Προδιαγραφών Εφαρμογών Πληροφορικής

β. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Πληροφορικής

γ. Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α. Τμήμα Μητρώου και Προδιαγραφών Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

αα. Η καταχώρηση, οι μεταβολές και η διαγραφή εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών στο μητρώο

αβ. Ο προσδιορισμός των αναγκών για εφαρμογές πληροφορικής και η πραγματοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για την ικανοποίηση των αναγκών.

αγ. Η επιμέλεια για τον προσδιορισμό και τη σύνταξη των προδιαγραφών για την προμήθεια εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών

αδ. Η Επιμέλεια για την έκδοση περιοδικών στατιστικών δελτίων για τις εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών

 

β. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Πληροφορικής

βα. Η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής που απαιτούνται για την υποστήριξη του έργου του ιδρύματος.

ββ. Η συντήρηση και η Βελτίωση των εφαρμογών.

βγ. Οι περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι και οι έκτατοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

βδ. Η εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφαλείας από εξωτερικούς κινδύνους.

βε. Η συνεργασία, η καθοδήγηση και ο έλεγχος εξωτερικών συνεργατών

βστ. Η παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους εξωτερικούς συνεργάτες.

βζ. Η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

γ. Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων

γα. Η μέριμνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής.

γβ. Η προετοιμασία, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η εισαγωγή δεδομένων στις βάσεις δεδομένων του Ιδρύματος.

γγ. Οι περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την ποιότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων.

γδ. Η επιμέλεια για τη σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των δεδομένων άλλων φορέων στις βάσεις δεδομένων του Ιδρύματος.

γε. Η υποστήριξη, η ενημέρωση και η καθοδήγηση των χρηστών καθώς και η καταγραφή και αξιολόγηση των προβλημάτων και των παρατηρήσεων που γίνονται από τους χρήστες.

γστ. Η υποστήριξη της ψηφιοποίησης του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων.

γζ. Οι περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι και οι έκτατοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

γη. Η εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφαλείας από εξωτερικούς κινδύνους.

 

3. Η Διεύθυνση Διαλειτουργικότητας συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Εφαρμογών Ανταλλαγής Δεδομένων

β. Τμήμα Διαδικτυακών Εφαρμογών για τους Πολίτες

γ. Τμήμα Λειτουργικής Υποστήριξης (Help-desk)

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαλειτουργικότητας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α. Τμήμα Εφαρμογών Ανταλλαγής Δεδομένων

αα. Ο προσδιορισμός άλλων φορέων καθώς και ο προσδιορισμός και η καταγραφή των δεδομένων των άλλων φορέων που κρίνονται απαραίτητα για την υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

αβ. Ο προσδιορισμός, η καταγραφή και η προετοιμασία των δεδομένων του Ιδρύματος τα οποία είναι δυνατό να είναι διαθέσιμα σε άλλους φορείς

αγ. Ο καθορισμός των κανόνων ασφαλούς ανταλλαγής των δεδομένων και η προετοιμασία και η σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με τους άλλους φορείς.

αδ. Ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η ανάπτυξη εφαρμογών αυτόματης ανταλλαγής των δεδομένων.

αε. Η υποστήριξη, η συντήρηση, η επικαιροποίηση και η μέριμνα για την αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρμογών ανταλλαγής δεδομένων.

αζ. Οι περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι και οι έκτατοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

αη. Η εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφαλείας από εξωτερικούς κινδύνους.

 

β. Τμήμα Διαδικτυακών Εφαρμογών για τους Πολίτες

βα. Η ανίχνευση, η καταγραφή, η σχεδίαση και η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Ιδρύματος.

ββ. Η επικαιροποίηση και η διαρκής υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας ων διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών.

βγ. Η διαμόρφωση, η υλοποίηση και η εφαρμογή κανόνων και συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών.

βδ. Η καταγραφή και η αξιολόγηση των παρατηρήσεων και των πολιτών, ώστε να γίνεται διαρκής βελτίωση των διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών.

βε. Η επικοινωνία με το πρόγραμμα «Διαύγεια» και η ανάρτηση σε αυτό όλων των σχετικών εγγράφων.

βστ. Οι περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι και οι έκτατοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

βζ. Η εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφαλείας από εξωτερικούς κινδύνους.

 

γ. Τμήμα Λειτουργικής Υποστήριξης (Help Desk)

γα. Η υποστήριξη του συνόλου των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών για τη χρήση των εφαρμογών πληροφορικής.

γβ. Η συγκέντρωση, η καταγραφή, η αξιολόγηση και η επίλυση προβλημάτων καθώς και η παρακολούθηση της πορείας επίλυσής τους όταν αυτά αντιμετωπίζονται από άλλα τμήματα.

γγ. Η υποστήριξη υποδομών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως υποστήριξη λειτουργίας διαδικτυακών τόπων (portals) και ο εμπλουτισμός τους με πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα

γδ. Η παρακολούθηση και η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες.

γε. Οι περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι και οι έκτατοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

 

4. Η Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Ασφάλειας συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

α. Τμήμα Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

β. Τμήμα Ασφάλειας Συστημάτων και Εφαρμογών

γ. Τμήμα Στατιστικών Δεδομένων και Αποτελεσμάτων

 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνση Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Ασφάλειας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως:

α. Τμήμα Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης

αα. Η εκπόνηση και η διαρκής επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Ιδρύματος σε θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.

αβ. Η παρακολούθηση και η μελέτη των εξελίξεων στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

αγ. Αξιολόγηση και η σύγκριση των νέων τεχνολογιών σε σχέση με τις υφιστάμενες στο Ίδρυμα και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης.

αδ. Η εκπόνηση μελετών για θέματα εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών καθώς και η διατύπωση προτάσεων με σκοπό τη χάραξη της στρατηγικής του Ιδρύματος σε θέματα εκσυγχρονισμού και επικαιροποίησης των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.

αε. Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση και η αξιολόγηση των προτάσεων και των εισηγήσεων των χρηστών των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και η σύνταξη μελετών και προτάσεων για την επικαιροποίηση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

αστ. Η εκπόνηση προγραμμάτων δράσης και προγραμμάτων έργων για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου.

 

β. Τμήμα Ασφάλειας Συστημάτων και Εφαρμογών

βα. Η παρακολούθηση και η διαρκής ενημέρωση της εξέλιξης των τεχνολογιών σε θέματα ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών

ββ. Η εκπόνηση μελετών για τη διαμόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου ασφάλειας που θα εφαρμόζεται από το Ίδρυμα.

βγ. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου ασφάλειας και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του.

βδ. Η διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων ασφάλειας που έχουν τεθεί με το σχέδιο ασφάλειας.

βε. Η σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων ασφάλειας καθώς και ετήσιας απολογιστικής έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σχεδίου ασφάλειας και διατύπωση προτάσεων για την επικαιροποίησή του.

 

γ. Τμήμα Στατιστικών Δεδομένων και Αποτελεσμάτων

γα. Συγκέντρωση όλων των προτάσεων από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος για την έκδοση τυποποιημένων στατιστικών πινάκων που θα χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων από τις υπηρεσίες και τη διοίκηση του Ιδρύματος καθώς και την ενημέρωση άλλων φορέων και των πολιτών.

γβ. Η Ταξινόμηση και η υλοποίηση των προτάσεων για την έκδοση τυποποιημένων στατιστικών πινάκων.

γγ. Η συγκέντρωση όλων των προτάσεων ή αξιολόγηση και η υλοποίηση για πολυπαραμετρικές αναζητήσεις πληροφοριών και η τυποποιημένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες αναφοράς που θα χρησιμοποιούνται στη λήψη αποφάσεων από τις υπηρεσίες και τη διοίκηση του Ιδρύματος.

 

5. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης περιγράφονται ως ακολούθως:

α. Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας της Γενικής Διεύθυνσης με ηλεκτρονικό ή μη ταχυδρομείο, καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων διακίνησης.

β. Η τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Γενικής Διεύθυνσης ηλεκτρονικού ή μη.

γ. Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων καθώς και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.

δ. Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών, η επικύρωση αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων από τον προϊστάμενο του Τμήματος ή το νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ε. Η οργάνωση, ταξινόμηση, τήρηση του αρχείου των σχεδίων εγγράφων της Γενικής Διεύθυνσης.

στ. Η μέριμνα και διαχείριση γραφειακού υλικού και αναλώσιμων της Γενικής Διεύθυνσης.

ζ. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Γενικής Διεύθυνσης και του προσωπικού της.

 

Άρθρο 40  Τοπικές Διευθύνσεις ΕΦΚΑ

 

1. Οι Τοπικές Διευθύνσεις συγκροτούνται έκαστη από τα εξής Τμήματα:

 

α. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

β. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

γ. Τμήμα Μητρώων

δ. Τμήμα Ανακεφαλαίωσης

ε. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης

στ. Τμήμα Ελέγχων

ζ. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Ιδιωτικών Υπαλλήλων

η. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Τακτικών Υπαλλήλων Δημοσίου και ΝΠΔΔ

θ. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Ελεύθερων Επαγγελματιών

ι. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

ια. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Αγροτών

ιβ. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Ναυτικών

ιγ. Τμήμα Απονομής Εφάπαξ

ιδ. Τμήμα Παροχών Ασθένειας σε Χρήμα

ιε. Τμήμα Λοιπών Παροχών Πρόνοιας

ιστ. Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων

ιζ. Τμήμα Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας

ιη. Τμήμα Ενδίκων Διοικητικών Διαδικασιών 

 

2. Οι αρμοδιότητες έκαστης Τοπικής Διεύθυνσης κατανέμεται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

αα. Η τήρηση βοηθητικού μητρώου του προσωπικού.

αβ. Η τήρηση διαδικασιών που σχετίζονται με τις κάθε φύσης διοικητικές υποθέσεις του προσωπικού (προσλήψεις, απολύσεις, στοιχεία ατομικής και οικογενειακής κατάστασης, εξέλιξη, αμοιβές, άδειες, απουσίες, βεβαιώσεις, πειθαρχικά κλπ.).

αγ. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών.

αδ. Η τήρηση γενικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώρηση εγγράφου. 

αε. Η πλήρης διοικητική και επιμελητειακή υποστήριξη της Τοπικής Διεύθυνσης.

αστ. Η διατήρηση του αρχείου της Τοπικής Διεύθυνσης.

αζ. Η φροντίδα για τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό βιβλιοθήκης, την συντήρηση και καλή λειτουργία της.

αη. Η γραμματειακή υποστήριξη των ΚΕ.Π.Α.

 

β. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

βα. Η τήρηση του προϋπολογισμού της Τοπικής Διεύθυνσης.

ββ. Η διενέργεια κάθε είδους οικονομικής και ταμειακής συναλλαγής που αφορούν την Τοπική Διεύθυνση (εισπράξεις – πληρωμές) και η έκδοση των αναγκαίων ταμειακών παραστατικών.

βγ. Η απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων και εισφορών.

βδ. Η εκκαθάριση και πληρωμή των προσθέτων αμοιβών του προσωπικού της Τοπικής Διεύθυνσης.

βε. Η διαχείριση υλικού της Τοπικής Διεύθυνσης.

βστ. Η συμφωνία των λογαριασμών της Τοπικής Διεύθυνσης (τραπεζών, υπολόγων κλπ.).

 

γ. Τμήμα Μητρώων

γα. Η απογραφή ασφαλισμένων και ενημέρωση του ασφαλιστικού τους λογαριασμού.

γβ. Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας.

 

δ. Τμήμα Ανακεφαλαίωσης

δα. Η ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης.

δβ. Ο προέλεγχος Υπεύθυνης Δήλωσης Απώλειας Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου (ΥΔΑΑΒ)

δγ. Η χορήγηση βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης σε ασφαλισμένους.

δδ. Οι αναγνωρίσεις στρατιωτικής υπηρεσίας, πλασματικών και λοιπών χρόνων.

 

ε. Τμήμα Κύριας Ασφάλισης

εα. ο χειρισμός των θεμάτων υπαγωγής στην ασφάλιση γενικών, ειδικών και καταστατικών διατάξεων.         

στ. Τμήμα Ελέγχων

στα. Ο έλεγχος κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων, επιχειρήσεων Δημόσιου Τομέα, Ειδικών κατηγοριών εργοδοτών, Τραπεζών και λοιπών επιχειρήσεων για την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων.

στβ. Η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων.

στγ. Η έκδοση πράξεων καταλογισμού εισφορών, προσαυξήσεων και προστίμων.

στδ. Η παραλαβή και οι διορθώσεις λαθών ΑΠΔ.

στε. Η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας.

στστ. Η τήρηση και ενημέρωση του μητρώου εργοδοτών

στζ. Ο χειρισμός αιτημάτων για έλλειψη ασφάλισης, πλημμελή ασφάλιση, απώλεια ασφαλιστικών βιβλιαρίων και διαπιστώσεις πραγματικής απασχόλησης.

 

ζ. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

ζα. Η διαχείριση αιτημάτων συνταξιοδότησης και ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

ζβ. Η έκδοση, τροποποίηση και ανάκληση συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

ζγ. Η έκδοση αποφάσεων ως συμμετέχοντα φορέα στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης.

ζδ. Η διαχείριση αιτημάτων συνταξιοδότησης και η έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διμερών Συμβάσεων

 

η. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Τακτικών Υπαλλήλων Δημοσίου και ΝΠΔΔ

ηα. Η διαχείριση αιτημάτων αναγνώρισης και συνταξιοδότησης.

ηβ. Η έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας ως συντάξιμης και απονομής, ανάκλησης, τροποποίησης σύνταξης για το προσωπικό του Δημοσίου  και των Ν.Π.Δ.Δ..

ηγ. Η έκδοση αποφάσεων ως συμμετέχοντα φορέα στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης.

ηδ. Η έκδοση καταλογιστικών αποφάσεων για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

 

θ. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Ελεύθερων Επαγγελματιών

ι. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

ια. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Αγροτών

ιβ. Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης Ναυτικών

ιγ. Τμήμα Απονομής Εφάπαξ

 

ιδ. Τμήμα Παροχών Ασθένειας σε Χρήμα

ιδα. Η διαχείριση αιτημάτων και η έκδοση αποφάσεων χορήγησης παροχών σε χρήμα.

ιδβ. Η έκδοση αποφάσεων καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών σε χρήμα.

ιδγ. Η διαχείριση δηλώσεων ατυχημάτων, η έρευνα και ο χαρακτηρισμός τους.

ιδδ. Η έκδοση αποφάσεων για ατυχήματα υπαιτιότητας τρίτων από 1/1/2012 και μετά.

ιδε. Η διαχείριση προγράμματος κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων.

ιδστ. Η συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας για τον ορισμό προσωρινών διαχειριστών για την πληρωμή των συνταξιούχων.

 

ιε. Τμήμα Λοιπών Παροχών Πρόνοιας

ιστ. Τμήμα Πληρωμής Συντάξεων

ιστα. Η διαχείριση των θεμάτων πληρωμής συντάξεων και επιδομάτων και παρακολούθηση της μεταβολής τους καθώς και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

ιστβ. Η έκδοση αποφάσεων καταλογισμού  για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

ιστγ.  Η διαχείριση των θεμάτων εξαίρεσης κλάδου ασθενείας.

ιζ. Τμήμα Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας

ιη. Τμήμα Ενδίκων Διοικητικών Διαδικασιών 

ιηα. Η αντιμετώπιση αιτήσεων θεραπείας, προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου για θέματα αρμοδιότητας της Τοπικής Δ/νσης.

 

3. Με το ως άνω ΠΔ μπορούν να μεταβάλλονται τα παραπάνω Τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες τις κάθε περιοχής.

 

Άρθρο 41 Διευθύνσεις Ασφάλισης και Παροχών Τρίτων Χωρών

 

1.  Η Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών Τρίτων ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΕΕ και τρίτων χωρών Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, με έδρα  την Αθήνα, συγκροτείται από τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

β. Τμήμα Μητρώου

γ. Τμήμα Ασφαλισμένων χωρών ΕΕ

δ. Τμήμα Ασφαλισμένων τρίτων χωρών

ε. Τμήμα Απονομής Σύνταξης συνταξιούχων χωρών ΕΕ

   στ. Τμήμα Απονομής Σύνταξης συνταξιούχων τρίτων χωρών. 

 

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

αα. Η μέριμνα για τη διακίνηση της έντυπης  και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, Διεύθυνσης.

αβ. Η τήρηση του Πρωτοκόλλου και του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης

αγ. Η τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης

αδ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του φορέα μεριμνά για την υποστήριξη του έργου της Διεύθυνσης με τις κατάλληλες υποδομές και εφαρμογές πληροφορικής.

αε. Η μέριμνα για την ενημέρωση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων καθώς και των πολιτών σε θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

αστ. Η μέριμνα και ο χειρισμός των θεμάτων προσωπικού και υλικοτεχνικών υποδομών και πόρων της Διεύθυνσης.

 

β. Τμήμα Μητρώου

βα. Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου ασφαλισμένων και Συνταξιούχων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτες Χώρες.

ββ. Η συγκέντρωση των κατάλληλων δεδομένων και η έκδοση περιοδικών στατιστικών δελτίων σχετικά με την κίνηση και τα οικονομικά δεδομένα των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων της Διεύθυνσης.

βγ. Σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, η παροχή των απαιτούμενων στοιχείων προς τη Διοίκηση και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Φορέα για το χειρισμό των θεμάτων ασφάλισης κατοίκων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και κατοίκων Τρίτων Χωρών.

 

γ. Τμήμα Ασφάλισης Ασφαλισμένων Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

γα. Η ασφάλιση των κατοίκων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γβ. Η μεταφορά καθώς και η είσπραξη των εσόδων που αφορούν την ασφάλιση.

γγ. Σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Φορέα, η παρακολούθηση των χρηματικών λογαριασμών που αφορούν την ασφάλιση.

 

δ. Τμήμα Ασφάλισης  Ασφαλισμένων Χωρών Τρίτων Χωρών

δα. Η ασφάλιση των κατοίκων Τρίτων Χωρών εκτός ΕΕ με τις οποίες ή Ελλάδα έχει συνάψει  διακρατικές συμφωνίες ασφάλισης.

δβ. Η μεταφορά καθώς και η είσπραξη των εσόδων που αφορούν την ασφάλιση.

δγ. Σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Φορέα, η παρακολούθηση των χρηματικών λογαριασμών που αφορούν την ασφάλιση των πολιτών των Τρίτων Χωρών.

 

ε. Τμήμα Απονομής Σύνταξης Ασφαλισμένων Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης  

εα. Ο υπολογισμός και η απονομή κυρίων συντάξεων σε κατοίκους των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

εβ. Ο υπολογισμός και η απονομή παροχών σε χρήμα εκτός της κύριας σύνταξης σε κατοίκους των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

εγ. Σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Φορέα, η παρακολούθηση των χρηματικών λογαριασμών που αφορούν τις συντάξεις και τις λοιπές παροχές.

 

στ. Τμήμα Απονομής Σύνταξης Ασφαλισμένων Τρίτων Χωρών

στα. Ο υπολογισμός και η απονομή κυρίων συντάξεων σε κατοίκους Τρίτων Χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατικές συμβάσεις.

στβ. Ο υπολογισμός και η απονομή παροχών σε χρήμα εκτός της κύριας σύνταξης σε κατοίκους Τρίτων Χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατικές συμβάσεις

στγ. Σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Φορέα, η παρακολούθηση των χρηματικών λογαριασμών που αφορούν τις συντάξεις και τις λοιπές παροχές.

 

3. Η Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΕΕ και τρίτων χωρών, Βορείου και Δυτικής Ελλάδας, με έδρα  τη Θεσσαλονίκη, συγκροτείται από τα ίδια τμήματα με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες με την ως άνω Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΕΕ και τρίτων χωρών με έδρα  την Αθήνα, εκτείνονται δε αυτές στις περιοχής χωρικής αρμοδιότητάς της.

 

Άρθρο 42 Ενιαίο μητρώο ασφαλισμένων

 

 1. Ο ΕΦΚΑ τηρεί ενιαίο μητρώο ασφαλισμένων για όλες τις κατηγορίες προσώπων που ασφαλίζονται σε αυτόν. Για κάθε ασφαλισμένο τηρείται ατομική μερίδα ασφάλισης που περιλαμβάνει το πλήρες ασφαλιστικό ιστορικό του και ιδίως τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται ή οφείλονται και το μισθό ή το εισόδημα, επί του οποίου υπολογίζονται.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικές με το μητρώο και την ατομική μερίδα ασφάλισης.

 

Άρθρο 43 Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία

 

1.   Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους φορείς και τομείς Κύριας Ασφάλισης, φορείς και τομείς Πρόνοιας, τους λογαριασμούς παροχών σε χρήμα και τους τομείς ανεργίας και δώρου, που εντάσσονται στο νέο Φορέα, οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στον ΕΦΚΑ ως καθολικό διάδοχό τους. Ο ΕΦΚΑ υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου.

3. Σε περίπτωση συγκυριότητας των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων με άλλους φορείς που δεν εντάσσονται σε αυτόν επί περιουσιακών στοιχείων ο διαχωρισμός της περιουσίας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από οικονομική μελέτη.

4. Ο ισολογισμός του ΕΦΚΑ πραγματοποιείται με μεταφορά ως στοιχείων Ισολογισμού έναρξής του, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των εντασσόμενων Φορέων, Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών αντιστοίχως,  όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται ειδικά για το σκοπό αυτό. Τα Διοικητικά Συμβούλια των τελευταίων διατηρούν τη νόμιμη ευθύνη για  τη σύνταξη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την περάτωση των οικονομικών χρήσεων μέχρι την παύση λειτουργίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 1.

5. Το Λογιστικό και Οικονομικό έτος του  ΕΦΚΑ  ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Ο ενιαίος προϋπολογισμός εκτελείται υπό την ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ δύναται να μεταβιβάζεται ή να εκχωρείται  δικαίωμα υπογραφής σε θέματα διαχείρισης ή εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

6. Οι οικονομικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ καταρτίζουν τον Προϋπολογισμό του για το πρώτο ενιαίο οικονομικό έτος της λειτουργίας του, ο οποίος περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα ετήσια έσοδα και έξοδα και μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έγκριση του ενιαίου προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ του πρώτου οικονομικού έτους οι δαπάνες του εκτελούνται από τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των εντασσομένων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.

7.  Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσομένων Φορέων, Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις οικονομικές υπηρεσίες τους μέχρι την παύση της λειτουργίας τους, ή από ορκωτούς λογιστές, μετά από ανάθεση.

8. Oι οικονομικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 (ΦΕΚ68α) και τις διατάξεις περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδίδεται Κανονισμός  Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΕΦΚΑ.  Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

11. H κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, που προβλέπεται από το άρθρο 53 του Ν.4144/2013 (Α 88) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2018.

12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

 

Άρθρο 44 Θέματα Προσωπικού

 

 1. α. Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των εντασσόμενων με το παρόντα φορέων, τομέων και κλάδων στον ΕΦΚΑμεταφέρονται σε αυτόν με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν. Κατά την διάρκεια της παράλληλης λειτουργίας των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων  με τον ΕΦΚΑ, η μεταφορά γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 46.
 2.  

2. Για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στους εντασσόμενους Φορείς, Τομείς και Κλάδους Κοινωνικής Ασφάλισης, εφαρμόζεται αναλόγως η ρύθμιση της παραγράφου 1.Μετά τη μεταφορά, η απόσπαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της, εκτός αν αποφασίσει την διακοπή της το ΔΣ του ΕΦΚΑ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη: α) όσον αφορά τους αποσπασμένους από την ΔΕΗ Α.Ε., την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ Α.Ε. βαρύνουν τις εταιρείες αυτές και ο ΕΦΚΑ αποδίδει στις εταιρείες το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2012 που αφορούν στο μισθολογικό κόστος των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου και β) όσον αφορά τους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, υπηρετούντες με διάθεση υπαλλήλους βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι ανωτέρω υπάλληλοι κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο ΕΦΚΑ και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύνες δημοσίου υπαλλήλου.

 

 1. Οι συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στους εντασσόμενους φορείς κατ’ αποκοπή μπορεί να συνεχίζονται και με τον ΕΚΦΑ, μέχρι τη λήξη τους, με  απόφαση του ΔΣ του τελευταίου.

 

 1. Οι διατάξεις της Φ.10050/οικ.20496/4067/4-8-2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν για το αποσπασμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε και τις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

 1. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στους εντασσόμενους φορείς συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του ΕΦΚΑ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται αντίστοιχα στο ΕΦΚΑ.

 

 1. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις των εντασσόμενων Φορέων, Τομέων και Κλάδων καταργούνται από την ημερομηνία ένταξής τους στον ΕΦΚΑ, εκτός εάν έχει προκηρυχθεί η πλήρωσή τους.

 

 1. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Προσωπικού του ΕΦΚΑ.

 

Κεφάλαιο Ε’ Διαχρονικό Δίκαιο

Άρθρο 45 Γενικές Μεταβατικές Διατάξεις

 

 1. Ο ΕΦΚΑ αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων, και υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτών, από την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων της παραγράφου 2 ή από το χρονικό σημείο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

α. Οι εντασσόμενοι φορείς, τομείς και κλάδοι συνεχίζουν τη λειτουργία τους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο αυτό, μέχρι την ολοκλήρωση τους.  Η παύση της λειτουργίας τους διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Οι θέσεις των Διοικητών, των Υποδιοικητών, των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των εντασσομένων φορέων, τομέων και κλάδων καταργούνται από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου .

γ. Οι υπηρεσίες των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων κατά το διάστημα που λειτουργούν για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του νόμου αυτού, λειτουργούν με την υφιστάμενη οργανωτική τους δομή.

 

 1. Μέχρι την επιλογή και το διορισμό Διοικητή στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, Διοικητής του ΕΦΚΑ ορίζεται ο Διοικητής του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

 1. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, συγκροτείται προσωρινό Δ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

α. τον Διοικητή του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως Πρόεδρο, με έναν από τους υποδιοικητές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ως αναπληρωτή του.

β. τους Διοικητές ή Πρόεδρους των λοιπών εντασσομένων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο ΕΦΚΑ με αναπληρωτές όσους τους αναπλήρωναν στην διοίκηση αυτών.

γ. έναν (1) προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του.

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, ο οποίος επιλέγεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής  (ΠΟΠΟΚΠ), μεταξύ των ήδη συμμετεχόντων εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Διοικητικά Συμβούλια των εντασσομένων Ταμείων, με τον αναπληρωτή του.

ε. τρία (3) μέλη, τα οποία επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταξύ των ήδη συμμετεχόντων εκπροσώπων ασφαλισμένων, εργοδοτών και συνταξιούχων στα Διοικητικά Συμβούλια των εντασσομένων Ταμείων, με τους αναπληρωτές τους.

στ. έναν (1) προϊστάμενο Τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος επιλέγεται από τον Υπουργό Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του.

ζ . τέσσερις (4) ειδικούς επιστήμονες, από τους οποίους οπωσδήποτε ένας ειδικός σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας και ένας σε θέματα οικονομικών και οικονομικής διαχείρισης, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τους αναπληρωτές τους.

Το ΔΣ έχει νόμιμη σύνθεση ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών των περιπτώσεων δ ή ε, εφόσον αυτά δεν προταθούν ή δεν αναλάβουν τα καθήκοντα τους.

Στις συνεδριάσεις του προσωρινού Δ.Σ. μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως Κυβερνητικός Επίτροπος, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Aσφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή του τον Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

 1. Στα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου που είναι διοικητές των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων συνεχίζουν να καταβάλλονται οι αποδοχές της θέσης, από την οποία προέρχονται. Στα λοιπά μέλη καταβάλλεται η μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται για το ΔΣ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

 

 1. Αρμοδιότητες του προσωρινού Δ.Σ. είναι, ιδίως, η μέριμνα για την προεργασία και λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του ΕΦΚΑ, τη στέγαση των υπηρεσιών, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και η ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικά με τη λειτουργία του μέχρι τον ορισμό του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροποποιούνται ή συμπληρώνονται οι αρμοδιότητες του προσωρινού Διοικητή, καθώς και του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ.

 

 1. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Φορέων, Τομέων και Κλάδων συνεχίζονται από τον ΕΦΚΑ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης, από την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων της παραγράφου 2. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΕΦΚΑ.
 2. Οι συμβάσεις με νομικά πρόσωπα φορέων, τομέων και κλάδων, οι οποίοι με τον παρόντα νόμο εντάσσονται στον ΕΦΚΑ εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΕΦΚΑ, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το προσωρινό ή οριστικό Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σχετικούς με την διαδικασία και τις ανάγκες ένταξης.

 

 1. α) Διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης της επόμενης παραγράφου οι διατάξεις που αφορούν τα κάτωθι συλλογικά όργανα των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν με την υφιστάμενη σύνθεση και με τις αρμοδιότητες που έχουν, ως εξής:

ι) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: α) οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές (ΤΔΕ), β) το Ανώτατο Τεχνικό Συμβούλιο, γ) οι Επιτροπές του ΠΔ 118/2007, δ) η Επιτροπή Στέγασης.

ιι) του ΟΑΕΕ:οι Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές,

ιιι) του ΟΓΑ: α) η Επιτροπή Διαχείρισης Παροχών Υγείας, β) οι τριμελείς επιτροπές της παρ.4 του άρθρου 14 του ν.2458/1997, γ) η επιτροπή εξέτασης προσφυγών του άρθρου 8 της αρ. Δ27/οικ.15239/645/21-05-2013 ΚΥΑ του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δ) το αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση των ενστάσεων του άρθρου 41 του ν.4075/2012,

ιν) οι Διοικούσες Επιτροπές του ΕΤΑΑ.

β) Αιτήσεις θεραπείαςκατά αποφάσεων του ΤΠΔΥ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ εξακολουθούν να εξετάζονται από το ΔΣ αυτών, μέχρι την έκδοση της απόφασης της επόμενης παραγράφου.

Οι παραπάνω διοικητικές διαφορές εξετάζονται βάσει των διατάξεων των οικείων φορέων, κλάδων και τομέων που ίσχυαν κατά την δημοσίευση του νόμου.

 

10. Με τον Οργανισμό του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 2 συστήνονται στον ΕΦΚΑ οι διοικητικές επιτροπές και ορίζονται οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων του ΕΦΚΑ που θα ασκούν τις αρμοδιότητες των Επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου και θα κρίνουν τις αιτήσεις θεραπείας κατά των αποφάσεων αυτού. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού μπορεί να συστήνονται παρόμοιες Επιτροπές με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν πρότασης του ΔΣ του ΕΦΚΑ. Από τη σύσταση των επιτροπών αυτών οι διοικητικές προσφυγές που εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων αποφασιζόντων οργάνων των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων εξετάζονται από αυτές.

 

11.

 

Άρθρο 46 Μεταβατικές διατάξεις για θέματα προσωπικού

 

 1. Από την δημοσίευση του νόμου και μέχρι την 31.8.2016 η μεταφορά προσωπικού ενεργείται με κοινή απόφαση των ΔΣ του οικείου φορέα και του προσωρινού ΔΣ του ΕΦΚΑ, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητή του.  Κατά προτεραιότητα μεταφέρεται προσωπικό που καταθέτει σχετική αίτηση ή πρέπει να καλύψει άμεσες ανάγκες του ΕΦΚΑ.
 2. α. Με κοινή απόφαση του ΔΣ του οικείου φορέα και του προσωρινού ή μόνιμου ΔΣ του ΕΦΚΑ μπορεί να μεταφέρονται στον ΕΦΚΑ ολόκληρες οργανικές μονάδες και να μετατρέπονται ή να εντάσσονται σε συναφείς οργανικές μονάδες αυτού. Η συνάφεια κρίνεται αιτιολογημένα με την απόφαση μεταφοράς.

β. Σε περίπτωση μεταφοράς κατά το προηγούμενο εδάφιο, εφόσον η οικεία μονάδα του ΕΦΚΑ δεν έχει προϊστάμενο, ως προϊστάμενος τοποθετείται σε αυτήν ένας από τους προϊσταμένους των μεταφερόμενων οργανικών μονάδων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου. Όσοι τοποθετούνται με τον τρόπο αυτό εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου. Εάν δεν υφίστανται  θέσεις προϊσταμένων του ΕΦΚΑ ομοίου επιπέδου, οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι μπορεί να τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου.

γ. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, πριν την κρίση όλων των υπαλλήλων δυνάμει της ρύθμισης της παραγράφου 4, σε αυτήν τοποθετείται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, κατά προτεραιότητα, προϊστάμενος αντίστοιχου επιπέδου από αυτούς που ήταν προϊστάμενοι στους εντασσόμενους φορείς ή του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 1. Την 1.9.2016 το σύνολο του εναπομείναντος προσωπικού μεταφέρεται αυτοδίκαια στον ΕΦΚΑ, εκτός όσων εξαιρεθούν με κοινή απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ και του οικείου φορέα για την κάλυψη αναγκών του τελευταίου, μέχρι την οριστική παύση της λειτουργίας του ή όσων έχουν μετακινηθεί σε άλλους φορείς, στο πλαίσιο διαδικασιών κινητικότητας. Από την ίδια ημερομηνία λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ως εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων και τα καθήκοντα τους ασκούνται από το προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 47  και από το οριστικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, όταν αυτό συγκροτηθεί.
 2. Μέχρι 31.12.2016 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων στις συνιστώμενες με τον παρόντα νόμο οργανικές μονάδες, οπότε και λήγει αυτοδίκαια η θητεία όλων των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων και παύει η άσκηση των καθηκόντων με αναπλήρωση.

 

 1. Τα πειθαρχικά συμβούλια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ και το κοινό πειθαρχικό συμβούλιο για τους φορείς ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΠΔΥ και ΝΑΤ αρμοδιότητας της ΓΓΚΑ εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη σύσταση νέου πειθαρχικού συμβουλίου του ΕΦΚΑ, το οποίο πρέπει να συγκροτηθεί μέχρι την 1.9.2016. Οι υπάλληλοι του ΟΓΑ υπάγονται στο πειθαρχικό συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι τη σύσταση νέου πειθαρχικού συμβουλίου του ΕΦΚΑ.

 

Άρθρο 47 Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο

 

 1. Συνιστάται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλειας πενταμελές Προσωρινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για το σύνολο του προσωπικού του ΕΦΚΑ. Το Συμβούλιο αυτό, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχει έδρα την έδρα του ΕΦΚΑ, αποτελείται από:

 

 α) Τρεις (3) Προϊσταμένους Διεύθυνσης που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή έχουν επιλεγεί ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης με μεταφορά από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς και κλάδους με τους αναπληρωτές τους.

 

 β) Δύο (2) εκπροσώπους των υπαλλήλων με ισάριθμους αναπληρωτές με βαθμό τουλάχιστον Γ`, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, οι οποίοι υποδεικνύονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής  (ΠΟΠΟΚΠ), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Υπουργού  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισηςκαι Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της αμέσως υποκείμενης οργανικής μονάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι και μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

 Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται, ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα υπό στοιχείο (α) της παρ. 1 τακτικά μέλη.

 

 Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.

 

 Γραμματέας του Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ`, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού.

 

 Τα υπό στοιχείο (α) μέλη, ο εισηγητής και ο γραμματέας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού.

 

 1. Οι αρμοδιότητες του Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. και είναι:

 

 α) Η εξέταση όλων των θεμάτων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ΕΦΚΑ μέχρι τη συγκρότηση του μόνιμου υπηρεσιακού συμβουλίου του ΕΦΚΑ.

 

 β) Η εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον των υπηρεσιακών συμβουλίων, στα οποία υπαγόταν το προσωπικό των εντασσόμενων φορέων, τομέων και κλάδων που μεταφέρθηκε στον ΕΦΚΑ, μετά την 1.9.2016.

 

γ) Η ανάδειξη των προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ .

 

 3. Η θητεία του προσωρινού υπηρεσιακού συμβουλίου λήγει με τη σύσταση του οριστικού υπηρεσιακού συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 του Κώδικα ΚατάστασηςΔημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. , όπως ισχύει.

Άρθρο 48 Ειδικές διατάξεις για θέματα παροχών

 

 1. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της δικαιούμενης σύνταξης κατά τους κανόνες που ίσχυαν σε έκαστο Φορέα κατά την 31.12.2014. Η ρύθμιση του άρθρου 15 του παρόντος εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή.
 2. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που κατατίθενται μετά την δημοσίευση του νόμου εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό της εκδιδομένης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα εκδιδόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς κατά ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της υπό κρίση διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 15. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 συνεχίζει να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς, και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς.
 3.  Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων,  τομέων και κλάδων, κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον ΕΦΚΑ, εφόσον οι συντάξεις τους είναι της αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον ΕΦΚΑ σύνταξη ίση με το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς και κλάδους. Σε περίπτωση που οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, ο ΕΦΚΑ εξακολουθεί να καταβάλει αυτές χωριστά.

4. Η Ειδική Προσαύξηση του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που συστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3518/2006, καταργείται από 1.1.2016. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) θεωρείται ως προς τις έννομες συνέπειες ως χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση της Ειδικής Προσαύξησης. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης, για τα έτη ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ειδική Προσαύξηση από 1.1.2007 και μετά ή για χρόνο ασφάλισης που έχει μεταφερθεί σε αυτήν από τον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ).

5. Ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) καταργείται από 1.1.2016. Οι ασφαλισμένοι προερχόμενοι από το ΤΣΑΥ που έχουν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, βάσει σχετικής οικονομικής αναλογιστικής μελέτης.

 1. Εφόσον διαπιστώνεται αιτιολογημένα ότι δεν υφίστανται πλήρη και ακριβή στοιχεία για το ύψος των συντάξιμων αποδοχών ή του εισοδήματος ως προς ορισμένα έτη ασφάλισης για το χρονικό διάστημα πριν από την δημοσίευση του νόμου, για τον προσδιορισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, κατά το άρθρο 8 παρ. 3,  της εφάπαξ παροχής, κατά το άρθρο 16 παρ. 4, της επικουρικής σύνταξης κατά το άρθρο 50 ή για τον προσδιορισμό οποιασδήποτε άλλης παροχής, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών ή του εισοδήματος του συνόλου του ασφαλιστικού βίου λαμβάνονται υπόψη μόνον τα διαθέσιμα στοιχεία.
 2. α. Ο χρόνος παράλληλης ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός εκ των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων και κλάδων, εφόσον είναι μεγαλύτερος της δεκαετίας, προσμετράται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης κατά ποσοστό που θα προσδιορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν αναλογιστικής μελέτης, για κάθε προσμετρούμενο έτος παράλληλης ασφάλισης.

β. Στην περίπτωση συνταξιούχου που αναλαμβάνει υπηρεσία εφαρμόζεται οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου διατάξεις.

Άρθρο 49 Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων- Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. α. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο νόμο σχετικά με τη λειτουργία και την οργάνωση του ΕΦΚΑ, τις εισφορές, παροχές, οφειλές και μέχρι την έκδοση του Κώδικα του εδαφίου β’, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εφαρμόζονται αναλογικά οιγενικές ή ειδικέςδιατάξειςπου ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .Με όμοια απόφαση επεκτείνεται η δήλωση των εισφορώνμέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και η είσπραξη εισφορών και οφειλών μέσω ΚΕΑΟ

β. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μέσα στο 2016, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας καταρτίζεται Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης που κωδικοποιεί σε ενιαίο κείμενο τις διατάξεις περί Κοινωνικής Ασφάλισης, στη βάση πορίσματος Επιτροπής που θα συγκροτηθεί από τον ανωτέρω Υπουργό. Για την πληρότητα της κωδικοποίησης, μπορεί να μεταβάλλεται η σειρά, η αρίθμηση και η διατύπωση άρθρων και παραγράφων, καθώς επίσης να καταργούνται, εν όλω ή εν μέρει, διατάξεις που είναι ευθέως αντίθετες με τον παρόντα νόμο ή να προστίθενται νέες, σύμφωνες με το νόμο αυτό, αναγκαίες για την ενότητα της κωδικοποίησης.

 1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΕΦΚΑ με τον οποίο ιδίως ρυθμίζονται:

α) η οργάνωση και η καθ’ ύλην και κατά τόπον κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που συγκροτούν τον ΕΦΚΑ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και θέματα λειτουργίας και αρμοδιότητας τους,.

β) ο αναγκαίος αριθμός θέσεων του προσωπικού που θα κατανεμηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες του κατά κατηγορία και κλάδο.  

γ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση, στελέχωση, αρμοδιότητες και λειτουργία του ΕΦΚΑ, ακόμη και κατά τροποποίηση σχετικών ρυθμίσεων του παρόντος.

 1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, καταρτίζεται Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδεται ο Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΕΦΚΑ.

 

Κεφάλαιο Στ’ Επικουρική  Κοινωνική Ασφάλιση

 

Άρθρο 50 Παροχές ΕΤΕΑ-Υπολογισμός Επικουρικής σύνταξης –Διαδοχική  και Παράλληλη Ασφάλιση-Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων

 

 

 1. Από την 1.1.2016  το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη των ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ  καθορίζεται ως εξής:

  1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες θνησιμότητας και β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.

 2. Μέχρι 30.04.2016 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.»

3. α) Για τους ασφαλισμένους από την 1.1.2014 και εφεξής το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

β) Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και εντεύθεν, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

 1. ) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί σε 0,45% υπολογιζομένου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισμένου, όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.
 2. ) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

2. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλογικά και επί των συντάξεων του ΕΤΕΑ.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένης αναλόγως και της ρύθμισης της παραγράφου 2 του άρθρου 15.

4. Σε εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1 και των ενιαίων κανόνων του ΕΤΕΑ οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την δημοσίευση του νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχανκατά την δημοσίευση του παρόντος.

5. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, το ΕΤΕΑ χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καταργούμενης κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονταιπροσυνταξιοδοτικέςπαροχές που καταβάλλονται στους συνταξιούχους κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθώς και κάθε άλλο θέμα ως προς την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η εργάσιμη ημέρα κατά την οποία θα καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη του ΕΤΕΑ. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

 

Άρθρο 51 Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

 

 1. Από 1.1.2016 και μέχρι την 31.12.2018, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 4% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει. Μετά το πέρας της τριετίας, η μηνιαία εισφορά επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά την 31.12.2015.
 2.  Από 1.1.2016 και για διάστημα τριών ετών, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), υπολογίζεται σε ποσοστό 7,5% επί του εισοδήματος όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 53 και 54 του παρόντος. Μετά το πέρας της τριετίας, η μηνιαία εισφορά διαμορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά την 31.12.2015.
 3. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται, εντός του διαστήματος των τριών αυτών ετών, να μειώνεται αναλόγως το ύψος των εισφορών των ασφαλισμένων μισθωτών και αυταπασχολούμενων, ανάλογα με την αύξηση της εισπραξιμότητας αυτών.
 4.  Εισφορές που καταβλήθηκαν νόμιμα δεν επιστρέφονται.
 5. α. Το σύνολο  της περιουσίας του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΤΥΠΑΤΕ) περιέρχεται αυτοδίκαια στο ΕΤΕΑ, χωρίς καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, ΟΤΑ ή άλλων προσώπων, το δε ΕΤΕΑ βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΛΕΜ  και για το πέραν του προβλεπόμενου από το άρθρο 10 του Κανονισμού ΕΛΕΜ χρόνου συνταξιοδότησης.

β. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου

Κεφάλαιο Ζ’ Ενιαίοι Κανόνες Εισφορών – Πόροι-Ανακεφαλαιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Άρθρο 52 Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών

 

 1. Από τη δημοσίευση του νόμου, το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον ΕΦΚΑ ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές  λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας  και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένου από 1.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5.
 2. α. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

β. Το ανώτατο όριο του εδαφίου α εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής όσον αφορά στην εισφορά ασφαλισμένου.

3. Καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά εργοδότη – εργαζόμενου για τον κλάδο σύνταξης, ως μισθωτοί και οι ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων, διατηρούμενης σε ισχύ του τεκμηρίου της ρύθμισης του άρθρου 2 παρ. 1 του ΑΝ 1846/51:

α) Οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ, καθώς και οι αναβάτες και προπονητές που έως ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3655/2008, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.

β) Οι ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.

γ) Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, και άλλα πρόσωπα ασφαλιστέα λόγω ιδιότητας, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση. Ως προς το εισόδημα από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53, με την εξαίρεση της υποχρέωσης υπαγωγής στην κατώτατη ασφαλιστική κλάση χαμηλότερου εισοδήματος.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους της ανωτέρω περ. α, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τον ασφαλισμένο καθορίζεται από 1.7.2016 σε 17%, από 1.1.2017 σε 15%, από 1/1/2018 σε 10% και από 1/1/2019 και μετά σε 6,67%. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς για τον εργοδότη καθορίζεται από 1.7.2016 σε 3%, από 1/1/2017 σε 5%, από 1/1/2018 σε 10% και από 1/1/2009 και μετά σε 13,33%.

ε) Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους έναντι περιοδικής παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 1. Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ποσοστό που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.
 2. Δεν αναπροσαρμόζονται, και παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, που εμπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαρ. Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Φ11321/οικ.47523/1570 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 2311/26-10-2015), καθώς και των εργαζομένων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α115), όπως ισχύει. Στο ίδιο ύψος παραμένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.
 3. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τη δημοσίευση του παρόντος  νομοθεσία του τελευταίου.
 4. α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για τον επαναπροσδιορισμό των ποσοστών, οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα, η αναπροσαρμογή των ποσοστών των κατά την παρ. 5 εξαιρούμενων κατηγοριών ασφαλισμένων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

β) Με όμοια απόφαση, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΝΑΤ, προσδιορίζεται η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων εισφορών των ασφαλισμένων σε αυτό και άλλο ειδικότερο ζήτημα αφορά εισφορές.

 

 

Άρθρο 53 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

 

1.Από 1.1.2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε και του Ε.Τ.Α.Α. αντίστοιχα, καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα,  από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτουςγια το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξειδικεύονται τα ειδικότερα θέματα όσον αφορά στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα. 

2. Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι της παρ. 1 δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Ως προς το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 52.

3. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, καθώς και για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δικηγόρων, όπως και για τους μηχανικούς που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. Οι δικηγόροι και οι μηχανικοί αυτοί καταβάλλουν την εισφορά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2.

4. Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ και ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, καταβάλλουν, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 ασφαλιστικές εισφορές.

5.Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα των οριζομένων στην παράγραφο 1 ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου Σύνταξης ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται ισόποσα και σταδιακά από 1.7.2016, και ετησίως από 1.1.2017 και εφεξής, ούτως ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθούν στο αντίστοιχο ύψος που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο.

6. α. Για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, οι διατάξεις που προβλέπουν το συνυπολογισμό ποσών που καταβάλλονται επί αμοιβών και επί αναλογικών δικαιωμάτων εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2017.  Ειδικά για τους δικηγόρους, από 1-7-2016 τα ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται. Υπέρ του ΕΦΚΑ καταβάλλεται προείσπραξη επί του 20% της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση. Ο οικείος δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον ΕΦΚΑ τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέσω ενσήμων ή της ανωτέρω διαδικασίας που τα αντικαθιστά, αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου.

β. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει την προκύπτουσα διαφορά σε χρήμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.2042/1992.

γ. Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή.

7. Διατάξεις νόμου που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται από 1.1.2017.

8. Από 1.7.2016 ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές εισφορές και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν.3986/2011 εισφορά, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4144/2013, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ καθώς και υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Κλάδος ασφαλισμένων ΕΤΑΑ, την οποία και αποδίδει στον ΟΑΕΔ.

9. Ο ΕΦΚΑ παρέχει από 1.7.2016 και εφεξής τις υπηρεσίες που αφορούν στην εγγυοδοσία και πιστοδοσία για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις, αναλογικά εφαρμοζόμενες. Έσοδα που προκύπτουν από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών αποτελούν πόρους του ΕΦΚΑ.

10. Το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή κλάσεις ή αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων που ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στον ΟΑΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων που υπάγονταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος στον Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2015 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31.12.2016.

11. Η σταθερή μηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31/12/2015 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31/12/2016.

12. Μέχρι την 30.6.2016 οι ασφαλιστικές εισφορές των παρ. 10 και 11 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να εισπράττονται από τους ασφαλιστικούς φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ δυνάμει των ρυθμίσεων  των άρθρων 19 και 21 του νόμου αυτού.

13. α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών για τις κατηγορίες των αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των εισφορών όσων ασφαλίζονταν στο Ταμείο αυτό πριν από την δημοσίευση του παρόντος και κάθε άλλο ειδικό ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.

γ) Λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Άρθρο 54 Εισφορές αγροτών

 

1.  Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων του ΟΓΑ ασφαλίζονταν ως αυτοπασχολούμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ,  ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, από 1-1-2017 καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία απασχολείται η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα ως φορολογητέο εισόδημα καθενός από αυτούς λαμβάνεται το κατώτατο  ασφαλιστέο εισόδημα όπως αυτό ορίζεται στο εδάφιο β της παραγράφου 2.

2. Το ποσοστό υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους της παραγράφου 1 και τους μελλοντικούς ασφαλισμένους της ίδιας κατηγορίας κατ’ επάγγελμα αγρότες, ορίζεται, σταδιακά αυξανόμενο από την 1.7.2015 έως την 31.12.2019, σε ποσοστό 20%, ως εξής:

α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος του ποσοστού υπολογισμού ασφαλίστρου κλάδου σύνταξης αυξάνεται κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.

β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 80% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παραγράφου 2 του άρθρου 52.

γ. Κατά το έτος 2017 το ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 14%, από 1.1.2018 αυξάνεται σε 17% και από 1.1.2019 διαμορφώνεται στο τελικό 20%.

3. Ασφαλισμένοι οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση,  υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, αναλογικά εφαρμοζόμενων.

4. Ασφαλισμένοι οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, από 1.1.2017 καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Το ποσοστό της ασφαλιστικής εισφοράς για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων αυξάνεται ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και έως 31.12.2019 ώστε από την 1.1.2020 να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου52 παρ. 1 του παρόντος.

5. Οι απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία πρώην ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α., που έχουν ενταχθεί στα επενδυτικά προγράμματα για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτά του αγροτουρισμού και την αγροβιοτεχνίας, στο πλαίσιο των σχετικών Κανονισμών της Ε.Ε. και χρηματοδοτούνται για το σκοπό αυτόν, υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού.

6. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες−αγρότισσες  που είναι παράλληλα και μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως και οι αγρεργάτες που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού.

7. Οι πρώην ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισης ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστημα των έξι μηνών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με τις ανάγκες τις επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

8. Η πρώιμη παύση της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1096/88 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας δεν αποτελεί λόγο  διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον ΕΦΚΑ, τόσο για τους δικαιούχους όσο και τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, και μέχρι συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόμενοι σ’ αυτό αγρότες και οι σύζυγοι τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ότι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.

9. Από 1.1.2017 οι ασφαλισμένοι  του παρόντος άρθρου στο Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά  υπέρ αυτού, καταργούμενης της κρατικής επιχορήγησης. Η εισφορά βαρύνει τον ασφαλισμένο και συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης. Το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς ορίζεται στο 0,5% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, όπως ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού.

10. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.1140/81 καταργούνται.

11.Για τον προσδιορισμό του ασφαλιστέου εισοδήματος και άλλες  λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Άρθρο 55 Ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών

 

1. Για τους απασχολούμενους ως εργάτες γης σε εργασίες κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α`) εκδίδεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλιστικών εισφορών αγρεργατών, στο εξής παράβολο,  στο οποίο περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς υπέρ του ΕΦΚΑ. Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδότη από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, από τις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΚΑ τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και από οποιονδήποτε άλλον φορέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με καταβολή του οικείου ποσού της ασφαλιστικής εισφοράς.

β. Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν ανά μήνα στον ΕΦΚΑ τα ποσά που εισέπραξαν από την διάθεση του παραβόλου.

γ. Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση στον εργοδότη, η οποία χρησιμοποιείται για την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, μέχρι του ορίου που θα οριστεί με την απόφαση του εδαφίου β της παραγράφου 2.

 

 2. α. Ο τύπος του παραβόλου, τα αναγραφόμενα σε αυτό στοιχεία εργοδότη και εργαζόμενου, οι ασφαλιστικές εισφορές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά διασφάλισης της γνησιότητας του, της διαδικασίας που θα τηρηθεί για την είσπραξη και απόδοση των εισφορών στον ΕΦΚΑ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή στοιχείο για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του ΕΦΚΑ και του ΟΓΑ.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προσμέτρηση των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των αγροτών, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Άρθρο 56 Προθεσμία Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

 

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, καταβάλλονται εντός των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών και σύμφωνα με την ισχύουσα για κάθε φορέα διαδικασία μέχρι 31.12.2016.

2. Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν.  Οι εισφορές των αγροτών καταβάλλονται ανά τρίμηνο. Εάν δεν εξοφληθούν εγκαίρως οι ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται καθυστερούμενες και βαρύνονται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

3.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 57 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων

 

 1. Από 01.01.2016 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη. Όπου προβλέπεται η καταβολή, επιπλέον των ανωτέρω οριζομένων, ποσοστού εισφοράς, και ποσοστού εισφοράς για την ασφάλιση των μελών οικογενείας καταργείται.
 2. Η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ελεύθερων επαγγελματιών, των ανεξάρτητα απασχολούμενων, των κατ’επάγγελμα αγροτών καθώς και των λοιπών κατηγοριών των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 53 και 54, αντιστοίχως του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό  6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματός τους, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 53, βαρύνει εξολοκλήρου τους ασφαλισμένους και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και ποσοστό 0,50 % για παροχές σε χρήμα.
 3. α. Όπου το ποσοστό εισφορών είναι κατά την δημοσίευση του νόμου μικρότερες ή μεγαλύτερες των οριζόμενων στο άρθρο αυτό,  αναπροσαρμόζονται ισόποσα ετησίως μέχρι την 31.12.2019 ώστε από 1.1.2020 να διαμορφωθεί στα ανωτέρω ποσοστά.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

 

Άρθρο 58 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων

 

Η παρ. 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80) η οποία με τις διατάξεις της περ. 2, υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α 94) αναριθμήθηκε σε παρ. 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 1. α) Από την 1.1.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Κύριας Ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ (άρθρο 149 του ν. 3655/2008).

Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Κύριας Ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ, κατά το άρθρο 149 του ν. 3655/2008.

Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηνιαίου εισοδήματός τους.

β) Από την 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, υπολογιζόμενης επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης.

Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας επικουρικής συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας (γήρατος, αναπηρίας, χηρείας), και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Κύριας Ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ, κατά το άρθρο 149 του ν. 3655/2008.

 

Άρθρο 59 Κοινό Μητρώο Εισφορών και Φόρου Εισοδήματος

 

1.   Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται κοινό μητρώο των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος στο οποίο ενσωματώνονται και εναρμονίζονται οι διαδικασίες εγγραφής, δήλωσης, πληρωμής και βεβαίωσης καταβολής του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών.

2.   Με την ίδια απόφαση, η οποία πρέπει να εκδοθεί εντός του 2016, καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του κοινού μητρώου, ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας, οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, τομέων και κλάδων οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 1.

3.   Από 1/07/2016 οι ασφαλιστικές εισφορές του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού και όλων των απασχολουμένων στο Δημόσιο,στα ΝΠΔΔ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής ή μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, δηλώνονται και καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

4.   Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες περιοδικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, η δομή και το περιεχόμενο των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, ο υπεύθυνος φορέας λήψης των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, τομέων και κλάδων οι προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5.

 

Άρθρο 60 Αντικειμενικό  σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών

 

1. α. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να θεσπίζεται αντικειμενικό  σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού ημερομισθίων και ποσού εισφορών για κατηγορίες ή κλάδους επιχειρήσεων κατά μήνα λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις εκτελούμενες εργασίες. Η προσδιοριζόμενη κατά το σύστημα αυτό δαπάνη αποτελεί το ελάχιστο οφειλόμενο ποσό για ασφαλιστικές εισφορές κατά μαχητό τεκμήριο.

β.  Με τις αποφάσεις του προηγουμένου εδαφίου καθορίζεται το αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων,  η διαδικασία είσπραξης των επιπλέον των δηλωθέντων ποσών εισφορών και κάθε αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος ειδικότερο ζήτημα

2. Σε περίπτωση κατά την οποία το παραπάνω ελάχιστο τεκμαρτό ποσό είναι μεγαλύτερο από τα δηλωθέντα από τον εργοδότη ημερομίσθια ο εργοδότης δύναται να αμφισβητήσει τον υπολογισμό υποβάλλοντας εντός διμήνου από την υποβολή της Α.Π.Δ. του αντίστοιχου διαστήματος  τους ισχυρισμούς του και κάθε αναγκαίο αποδεικτικό στοιχείο.  Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί ο υπολογισμός ή δεν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις του εργοδότη το επιπλέον δηλωθέν ποσό συμψηφίζεται με οφειλόμενες εισφορές για ασφαλιστική τακτοποίηση συγκεκριμένων προσώπων αν διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι αυτό απασχολήθηκε στον εργασίες του συγκεκριμένου εργοδότη κατά την ίδια περίοδο. Αν ο εργοδότης απασχολεί εργαζόμενους μερικής απασχόλησης το επιπλέον ποσό δύναται επιπλέον να συμψηφισθεί με το απαιτούμενο για τους ίδιους εργαζόμενους ποσό εισφορών για πλήρη απασχόληση.

3. Η καταβολή των ελάχιστων εισφορών βάσει του αντικειμενικού συστήματος της παρούσας παραγράφου δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από την καταβολή επιπλέον εισφορών  και των σχετικών προσαυξήσεων και ποινών αν διαπιστωθεί απασχόληση επιπλέον από την προβλεπόμενη για την συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων.

4. Το αντικειμενικό  σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού ρυθμίζεται με βάση πρόσφορα κριτήρια υπολογισμού της ελάχιστης εργατικής απασχόλησης όπως είναι ενδεικτικά το είδος της επιχείρησης, το μέγεθος της εγκατάστασης, το ωράριο λειτουργίας, η τυχόν εποχιακή φύση της λειτουργίας της επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών , οι αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών ειδικότητες, η γεωγραφική θέση της επιχείρησης,  η τυχόν εισφορά προσωπικής απασχόλησης από τον εργοδότη ή τους εταίρους εργοδοτικής επιχείρησης .

 

Άρθρο 61 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών

 

1.            Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με επωνυμία «Εταιρεία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών Α.Ε.» και συνοπτικά «Ε.Δ.Α.Π.ΑΣ.Ο. Α.Ε.» με αποκλειστικό μέτοχο τον ΕΦΚΑ. Η Εταιρία τελεί υπό την εποπτεία του Δημοσίου, που ασκείται από κοινού από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2.            Η Ε.Δ.Α.Π.ΑΣ.Ο. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του Δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον παρόντα νόμο, είναι δε αόριστης διάρκειας.

3.            Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίζεται σε *** Ευρώ.  Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από μία μετοχή που ανήκει στον ΕΦΚΑ. Η μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική και αδιαίρετη.   Το Μετοχικό Κεφάλαιο αναλαμβάνεται και καταβάλλεται ολόκληρο από τον ΕΦΚΑ.

4.            Σκοπός της Εταιρείας είναι

α. η αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ και η διενέργεια επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εκτός  εκείνης  που  έχει  εκάστοτε     προορισθεί  προς άμεση χρήση των υπηρεσιών του Ιδρύματος, για την οποία το ιδρυόμενο νομικό  πρόσωπο  μπορεί  να  προβαίνει  μόνο  σε  εργασίες επιμέλειας και συντηρήσεως,

β. η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, διαχείρισης και αξιοποίησης ακινήτων, καθώς και η παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

γ. Κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι συναφής με τους παραπάνω σκοπούς.

5.            Στην Ε.Δ.Α.Π.ΑΣ.Ο. Α.Ε. ανήκει η αρμοδιότητα αποκλειστικής διαχείρισης, διοίκησης, αξιοποίησης των ακινήτων και των δικαιωμάτων επί ακινήτων του ΕΦΚΑ, εκτός των ακινήτων που θα παραμείνουν στην διοίκηση και διαχείριση του τελευταίου για λόγους ιδιόχρησης ή κάλυψης κτιριακών αναγκών υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή εποπτευόμενων από αυτό φορέων. Η σχετική απόφαση για την εξαίρεση των ακινήτων αυτών λαμβάνεται από το ΔΣ του ΕΦΚΑ και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικης Αλληλεγγύης.

6.            α. Η Ε.Δ.Α.Π.ΑΣ.Ο. Α.Ε. ασκεί επενδυτική δραστηριότητα σύμφωνα με τα άρθρα 21  κ.ε. του ν.2778/1999.

β. Στο πλαίσιο άσκησης του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, όπως ενδεικτικά, να εκμισθώνει τα ακίνητα που διοικεί και διαχειρίζεται και να παραχωρεί τη χρήση τους έναντι ανταλλάγματος, ή άνευ ανταλλάγματος για ανάγκες του Δημοσίου, να εκπονεί πάσης φύσεως μελέτες σχετικές με τους σκοπούς της, να υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης, ανάπλασης και διαχείρισης των ακινήτων, να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης στο όνομα και για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, να ενάγει και ενάγεται και γενικά να ασκεί οποιοδήποτε ένδικο μέσο και να διεξάγει κάθε δίκη, για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων που διοικεί και διαχειρίζεται, να επιχειρεί κάθε πράξη εκτέλεσης για την προστασία και επιμελή διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων, να προβαίνει σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια προς αποτροπή κινδύνου από καταπάτηση, βανδαλισμούς, κλοπές και φθορές ή προς άρση επικινδυνότητας των επί των ακινήτων  κτισμάτων, να προβαίνει σε απογραφή, φροντίδα για τη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, σε συγκέντρωση των τίτλων ιδιοκτησίας των επιμέρους ακινήτων καθώς και σε καταγραφή με  τη  δημιουργία  κατάλληλα  ενημερωμένου  αρχείου όλης της ακίνητης περιουσίας στοιχείων του ΕΦΚΑ, να εκποιεί μέρος των ακινήτων και γενικά να διοικεί σύμφωνα  με  τους κανόνες  της τακτικής εκμετάλλευσης την ακίνητη περιουσία που περιέρχεται στον ΕΦΚΑ με οποιαδήποτε αιτία και να προβαίνει σε κάθε άλλη  ενέργεια  και  πράξη  που  ανάγεται στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, με  γνώμονα  πάντοτε  τη δημιουργία  μέσων  και  πόρων  για  το έργο του ΕΦΚΑ.

7.            α. Τα έσοδα από τη διαχείριση των ακινήτων, οι τόκοι και τα μερίσματα από τις καταθέσεις και τις επενδύσεις εσόδων από τα ακίνητα αποτελούν πόρο του ΕΦΚΑ.

β. Η  Εταιρεία  για  την  κάλυψη  των  δαπανών  λειτουργίας  της  δικαιούται  ποσοστό  επί  των  εισπράξεων  από την   εν γένει διαχείριση των ακινήτων, που ορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης η Εταιρία δικαιούται πάγιο διαχειριστικό δικαίωμα επί των χρηματικών ποσών που τίθενται στη διάθεσή της από τον  ΕΦΚΑ για την πραγματοποίηση κατ’ εντολή των αγορών ακινήτων ή εκτέλεση τεχνικών έργων ή εκπόνηση μελετών.

γ.            Πόρους της εταιρείας αποτελούν και χρηματοδοτήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων, αναπτυξιακών, υποδομής, γενικότερου δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής ωφέλειας σχετικά με την ακίνητη περιουσία.

8.            Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι α)η Γενική Συνέλευση των μετόχων, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

9.            Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελείται από τον μέτοχο της Εταιρείας ή εκπρόσωπο αυτού. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.

10.          α.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία, κατά τους όρους του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες., κατά τους όρους του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες.

β. Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, και συγκεκριμένα από: α)Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα (1) μέλος, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τρία (3) μέλη, εκπροσώπους του μετόχου, που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα αναπληρωματικά μέλη ορίζονται με απόφαση του οργάνου που ορίζει τα τακτικά.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι `Ελληνες Πολίτες και διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία που απαιτούνται για να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους.

11.          Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου και Διευθύνοντας συμβούλου είναι τριετής  και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού νέου Προέδρου και Διευθύνοντος  Συμβούλου.

12.          Το Διοικητικό Συμβούλιο  είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας και την επιδίωξη του σκοπού της και να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να μην ενεργούν πράξεις  ανταγωνιστικές του σκοπού της Εταιρείας.

13.          Ο  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

α- εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς  και  εξωδίκως .

β-            προεδρεύει  της Γενικής Συνέλευσης

γ-            προεδρεύει των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του και εισηγείται τα θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης του  Δ.Σ., 

δ-            προϊσταται των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία τους,

ε-            επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

στ-          υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας,

ζ-             εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για  τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές.  Για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων μπορεί να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας.

η-            διορίζει  τους  πληρεξούσιους  δικηγόρους,

θ-            αποφασίζει  την     πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού

ι-             ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό.

ια-          έχει  την  ανώτατη  εποπτεία λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

14.          α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού, εξειδικεύονται τα μέσα για επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και οι δραστηριότητες που ασκεί και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Εταιρίας.

Β.            Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το καταστατικό της εταιρείας.

 

Άρθρο 62 Σύσταση Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ Α.Ο.) και συγχώνευσης σε αυτήν εταιριών ΕΔΕΚΤ ΕΠΕΥ & ΑΕΔΑΚ ΑΟ Α.Ε.

 

1.            Συνιστάται Εταιρία με την ονομασία Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο. ΑΕ) με αποκλειστικό μέτοχο  τον ΕΦΚΑ. Η Εταιρία τελεί υπό την εποπτεία του Δημοσίου, που ασκείται από κοινού από τον Υπουργό Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2.            Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Α.Ο. ΑΕ λειτουργεί χάριν του Δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον παρόντα νόμο, είναι δε αόριστης διάρκειας.

3.            Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. ΑΕ ορίζεται σε *** Ευρώ και αποτελείται από μία μετοχή που ανήκει στον ΕΦΚΑ. 

4.            α. Σκοπός της εταιρείας είναι η αξιοποίηση της κινητής περιουσίας του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α`), όπως ισχύει.

β.            Μέσα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι, μεταξύ άλλων, η διαχείριση, συγκρότηση και λειτουργία αμοιβαίων κεφαλαίων, η διαχείριση διαθεσίμων κεφαλαίων στο Κοινό Κεφάλαιο Ασφαλιστικών Φορέων και ΝΠΔΔ της Τράπεζας της Ελλάδος, η αξιοποίηση κεφαλαίων του ΕΦΚΑ, όπως ενδεικτικά η αγορά και πώληση κινητών αξιών συμπεριλαμβανομένων και τίτλων ελληνικού δημοσίου, η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, η σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικής φύσης για τη διατήρηση και επενδύσεις κεφαλαίων.

4.            Στην εταιρία μεταβιβάζεται αυτοδίκαια η κινητή περιουσία, κινητές αξίες και μετρητά των συγχωνευόμενων εταιρειών, κατά τους όρους της παραγράφου 5 και του ΕΦΚΑ, εκτός από τα αναγκαία για την λειτουργία και την εκπλήρωση των σκοπών του τελευταίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το μέρος της κινητής περιουσίας του ΕΦΚΑ, η διαχείριση του οποίου παραμένει σε αυτόν.

5.            α. Στην Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. Α.Ε. συγχωνεύονται αυτοδίκαια, από την δημοσίευση του νόμου, με απορρόφησή από την Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. ΑΕ , οι ακόλουθες εταιρείες:

-ι             Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Ειδικού Κεφαλαίου Ασφάλισης (ΦΕΚ Σύστασης 273/8.12.1999),

-ιι            η Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΦΕΚ Σύστασης 8835/27.9.2000)

β. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες της απορροφήσεως.

6.  α. Τα έσοδα της εταιρίας, με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου, αποτελούν πόρο του ΕΦΚΑ.

β. Η  Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. Α.Ε. για  την  κάλυψη  των  δαπανών  λειτουργίας  της  δικαιούται  ποσοστό  επί των εισπράξεων από τη διαχείριση της κινητής περιουσίας του φορέα, που ορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών  Οικονομικών και Εργασίας. Επίσης η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. Α.Ε. δικαιούται πάγιο διαχειριστικό δικαίωμα επί των χρηματικών ποσών που τίθενται στη διάθεσή της για την πραγματοποίηση κατ’ εντολή επενδύσεων  ή εκτέλεση έργων ή εκπόνηση μελετών.

7.            Όργανα διοίκησης της Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Ο. Α.Ε. είναι α) η Συνέλευση των μετόχων, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

8.            α.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την εταιρεία, κατά τους όρους του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες., κατά τους όρους του νόμου για τις ανώνυμες εταιρείες.

β. Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με τους αναπληρωτές τους, και συγκεκριμένα από: α)Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα (1) μέλος, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τρία (3) μέλη, εκπροσώπους του μετόχου, που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα αναπληρωματικά μέλη ορίζονται με απόφαση του οργάνου που ορίζει τα τακτικά.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι `Ελληνες Πολίτες και διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία που απαιτούνται για να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο τους.

9.            Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου και Διευθύνοντας συμβούλου είναι τριετής  και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμού νέου Προέδρου και Διευθύνοντος  Συμβούλου.

10.          Το Διοικητικό Συμβούλιο  είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας και την επιδίωξη του σκοπού της και να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα, τα οποία, κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να μην ενεργούν πράξεις  ανταγωνιστικές του σκοπού της Εταιρείας.

11.          Ο  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

α- εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς  και  εξωδίκως .

β-            προεδρεύει  της Γενικής Συνέλευσης

γ-            προεδρεύει των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του και εισηγείται τα θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης του  Δ.Σ., 

δ-            προϊσταται των υπηρεσιών της Εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει τη λειτουργία τους,

ε-            επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

στ-          υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας,

ζ-             εισπράττει τις απαιτήσεις, ενεργεί αναλήψεις, υπογράφει τις εντολές πληρωμής για  τις τρέχουσες συναλλαγές και τις υπόλοιπες πληρωμές.  Για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων μπορεί να εξουσιοδοτεί υπάλληλο της Εταιρείας.

η-            διορίζει  τους  πληρεξούσιους  δικηγόρους,

θ-            αποφασίζει  την     πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού

ι-             ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό αυτό.

ια-          έχει  την  ανώτατη  εποπτεία λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

12.          α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού, εξειδικεύονται τα μέσα για επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και οι δραστηριότητες που ασκεί και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της Εταιρίας.

β.            Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται το καταστατικό της εταιρείας.

 

Άρθρο 63 Νέοι Πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος

 

Το άρθρο αυτό θα διαμορφωθεί στη βάση πορίσματος διυπουργικής επιτροπής που έχει συσταθεί με απόφαση του ΚΥΣΚΟΙΠ για το σκοπό αυτό.    

 

Άρθρο 64 Ευθύνη διοικούντων προσώπων Ανωνύμων Εταιριών για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς και τους  εργαζομένους

 

1.Οι παράγραφοι 1, 2, και 4 του άρθρου 31 του ν.4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας ρύθμιση οφειλών, τροποποίηση ΚΦΕ, ΦΠΑ κλπ) (ΦΕΚ 32 Α΄) τροποποιούνται ως ακολούθως, προστίθεται νέα παράγραφος 5 και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε παράγραφο 6:

«1. Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και για κάθε είδους ληξιπρόθεσμη απαίτηση των εργαζομένων των νομικών προσώπων ή οντοτήτων αυτών που πηγάζουν από τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που έχουν συνάψει οι πρώτοι με αυτά και έχουν επιδικασθεί με εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και ληξιπρόθεσμων μέχρι διετίας εργοδοτικών οφειλών του διαλυόμενου νομικού προσώπου και εκείνο ή εκείνη η νομική οντότητα που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο ή η νέα νομική οντότητα που συστήθηκε, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων,  λοιπών επιβαρύνσεων και ληξιπρόθεσμων μέχρι διετίας εργοδοτικών οφειλών που οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες υπάρχει και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που εκπροσωπούν.

2. Αν κατά το χρόνο διάλυσης νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους εργαζομένους του, οι, κατά το χρόνο διάλυσης αυτών, μέτοχοι ή εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθετών τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων και ληξιπρόθεσμων μέχρι διετίας εργοδοτικών οφειλών. Επίσης και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα (10%) τοις εκατό, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθετών τελών, προσαυξήσεων, λοιπών επιβαρύνσεων και ως άνω εργοδοτικών οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε..

«3. Τα πρόσωπα που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς Φ.Κ.Α., κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν αυτοτελώς κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί ρυθμίσεως οφειλών διατάξεις τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.»

4. Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών και των ως άνω εργοδοτικών οφειλών εκ μέρους του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύνανται να ασκήσουν έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των ασκούντων των ανωτέρω κάθε είδους απαιτήσεων από τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας εργαζομένων, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, οποιοδήποτε δικαίωμα θα είχε στη διάθεσή του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα.

5. Οι ως άνω διατάξεις για την προσωπική, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη των ανωτέρω προσώπων των νομικών προσώπων ή οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013, για κάθε είδους ληξιπρόθεσμη μέχρι δύο ετών απαίτηση των εργαζομένων των νομικών προσώπων ή οντοτήτων αυτών που πηγάζουν από τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που έχουν συνάψει οι πρώτοι με αυτά, καταλαμβάνουν και απαιτήσεις γεγενημένες πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εάν η εδώ προβλεπόμενη διετία συμπληρώνεται μετά την έναρξη ισχύος του.»  

3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την ημερομηνία κατάργησης του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 για τα πρόσωπα που ήταν υπεύθυνα με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997 (Α΄270), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1). Για τα υπόλοιπα πρόσωπα ισχύει από την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

 


[1] Το οργανωτικό τμήμα του ΕΦΚΑ (άρθρα 28-41 είναι σε συνεχή επεργασία, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, του ΙΚΑ και των εντασσόμενων φορέων.

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.