Λογαριασμός ρεύματος – Φυσικό αέριο: Διευρύνονται οι δικαιούχοι επιδότησης

12
Με κορωνοϊό η Ανθή Βούλγαρη:

Διευρύνονται οι δικαιούχοι επιδότησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σύμφωνα με την σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση. Η επιδότηση αφορά εφεξής όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών αγροτικής χρήσης, καθώς και όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου.

Τη διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση στους δικαιούχους περιλαμβάνονται εφεξής:

  • όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης, συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών αγροτικής χρήσης για τους οποίους περιορίζεται η κατανάλωση από την 1/8/2021 έως και 31/12/2021, έναντι των καταναλωτών χαμηλής τάσης και αγροτικής χρήσης μέσης τάσης που ισχύει σήμερα
  • όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης φυσικού αερίου για παραγωγή θερμικής ενέργειας, έναντι μόνο των οικιακών καταναλωτών φυσικού αερίου που ισχύει σήμερα.

Κατόπιν τούτου, επανακαθορίζεται και το περιεχόμενο των προβλεπόμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες ρυθμίζονται επιπρόσθετα, θέματα σχετικά με την επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (οι υποχρεώσεις των προμηθευτών, χρόνος εκκαθάρισης και τα ανώτατα όρια επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου κ.λπ.), καθώς και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγησή της πέραν των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων που ήδη προβλέπονται (κατηγορίες πελατών, είδος, μέγεθος και αντικείμενο δραστηριότητας, ένταση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας των επιχειρήσεων κ.λπ.).