Εξελίξεις στο ΤΧΣ με «δίδυμο» παραιτήσεων από κορυφαία στελέχη

4
Εξελίξεις στο ΤΧΣ με  «δίδυμο» παραιτήσεων από κορυφαία στελέχη

Επισημοποιήθηκαν οι παραιτήσεις των μελών του Γενικού Συμβούλιου του ΤΧΣ, Pierre Mariani και Wouter Devriendt. Αν και πληροφορίες πρόκριναν το σενάριο η παραίτηση να έχει άμεση σχέση με τις πιέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), μέσω του Εποπτικού της Οργάνου (SSM), στο τραπεζικό σύστημα, που σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους ενδέχεται να φέρει σαρωτικές αλλαγές  στα διοικητικά συμβούλια ορισμένων συστημικών τραπεζών, με ανακοίνωση του το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), τονίζει ότι οι λόγοι είναι προσωπικοί και αφορούν θέματα φόρτου εργασίας.

Στην σχετική ανακοίνωση το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αναφέρει ότι οι κ.κ. Pierre Mariani και Wouter Devriendt, Μη Εκτελεστικά Μέλη του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, υπέβαλαν την παραίτησή τους. Η απόφαση του κ. Mariani οφείλεται σε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και έχει άμεση ισχύ, ενώ η απόφαση του κ. Devriendt σχετίζεται με την ανάληψη καθηκόντων του ως CEO στην τράπεζα Dexia. Ο κος Devriendt θα αποχωρήσει από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ στις 30 Απριλίου 2016.

Τέλος, γίνεται αναφορά και στη διαδικασία επιλογής και αντικατάστασης των δύο μελών του Γενικού Συμβουλίου, η οποία  θα ανατεθεί από την Επιτροπή Επιλογής σε διεθνή εταιρεία συμβούλων.