Επίδομα 1.471 ευρώ σε 3.600 ανέργους για Πρακτική Άσκηση, από τον ΠΣΕ

106
 Επίδομα 1.471 ευρώ σε 3.600 ανέργους για Πρακτική Άσκηση, από τον ΠΣΕ

«Ηχηρό σύνθημα επανεκκίνησης της παραγωγής στην οικονομία και ειδικά τον πρωτογενή τομέα, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας», στέλνει η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, σύμφωνα με την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων(ΠΣΕ), Χριστίνα Σακελλαρίδη. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής»,  που απευθύνεται στους χιλιάδες άνεργους της χώρας που επιζητούν να αναπτύξουν δεξιότητες προκειμένου να συνδεθούν άμεσα με τις δυναμικότερες εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας. Οι 3.600 συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.471 ευρώ, μετά από 380 ώρες συμβουλευτικής καθοδήγησης και εκπαίδευσης, όπως και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτούν από το πρόγραμμα.

Στόχος του Προγράμματος, συνολικού Προϋπολογισμού 9,5 εκατ. ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ)και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), είναι η εντός 380 ωρών, συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.600 ανέργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, στο αντικείμενο των εξαγωγών με έμφαση στον Πρωτογενή Τομέα με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους, ώστε να αποτελέσουν ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών εξαγωγών.

Όπως τόνισε σε ειδική Συνέντευξη Τύπου, η Πρόεδρος του ΠΣΕ, Κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «ήδη εκατοντάδες εξαγωγικές επιχειρήσεις και μέλη του ΠΣΕ μπορούν να υποβάλλουν Αιτήσεις για την ΔΩΡΕΑΝ απασχόληση – πρακτική άσκηση 260 ωρών ανέργων νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών, οι οποίοι θα έχουν καταρτιστεί στον κλάδο του εξαγωγικού εμπορίου. Η υλοποίηση του Προγράμματος εντάσσεται στη δέσμευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων εξαγωγών (personalized solutions for exports), τόσο για τις επιχειρήσεις-μέλη του, όσο και για τους χιλιάδες άνεργους της χώρας που επιζητούν να αναπτύξουν δεξιότητες προκειμένου να συνδεθούν άμεσα με τις δυναμικότερες εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας. Ουσιαστικά, η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας στέλνει ηχηρό σύνθημα επανεκκίνησης της παραγωγής στην οικονομία και ειδικά τον πρωτογενή τομέα, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας».

Από την πλευρά της, η Αντιπρόεδρος του ΠΣΕ, Κυρία Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου δηλώνοντας τη συμμετοχή στην Πράξη 3 επιχειρήσεων του Ομίλου (Μύλοι Σόγιας, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, GF Energy), τόνισε «την ανάγκη να σταματήσει το brain drain, με την έξοδο από τη χώρα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού και τη συστηματικότερη προσέγγιση των εξαγωγικών διαδικασιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Οι πτυχές της Πράξης θα αναλυθούν διεξοδικά σε ειδική εσπερίδα που διοργανώνει ο ΠΣΕ, σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ, την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 16:00 στην Αθηναϊκή Λέσχη, με θέμα: “Λύσεις Εξωστρέφειας: Ανθρώπινο Δυναμικό & Εξαγωγές”, θα μιλήσουν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, κ. Ανδρέας Νεφελούδης, ο Πρόεδρος της ΟΚΕ, κ. Γιώργος Βερνίκος, η Αντιπρόεδρος του ΠΣΕ, Κυρία Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου (Μύλοι Σόγιας, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, GF Energy) και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΔΕ, κ. Αθ. Ρούλιας.

H Πράξη

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι έχουν καταθέσει σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν επιλεχθεί και πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

i. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

ii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

iii. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/ Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας/ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. v. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Oι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμέτοχής στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα www.exagogiko-eede.gr . Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων».

Κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών & Πρακτική Άσκηση διάρκειας 260 ωρών

Οι ειδικότητες στις οποίες θα καταρτιστούν οι ωφελούμενοι είναι:

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

• ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

• ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΞΑΓΩΓΩΝ)

Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μια από τις ανωτέρω ειδικότητες.