Διαβάστε δωρεάν την «Kontra News» της Τετάρτης σε ψηφιακή μορφή

19
Διαβάστε δωρεάν την «Kontra News» της Τετάρτης σε ψηφιακή μορφή

 

 

Λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών, η «Kontra News» προσφέρει σε ηλεκτρονική μορφή το σημερινό φύλλο της.  

Πατήστε στην εικόνα του PDF  για να κατεβάσετε το φύλλο σε μορφή pdf ή κάνετε 

Download