Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

2021: Χρονιά διεκδικήσεων για υγεία, ζωή, εργασία και χαμένα εισοδήματα και δικαιώματα

Μοιραστείτε το

Του Δημήτρη Στρατούλη από την Κυριακάτικη Kontranews

Το ζοφερό, λόγω της διπλής κρίσης, υγειονομικής και οικονομικής, που την πλήρωσαν περισσότερο από όλους τα φτωχά και μικρομεσαία λαϊκά στρώματα, 2020 έφυγε. Μπαίνει το 2021, κατά τη διάρ­κεια του οποίου θα κριθούν πολλά για το πως θα πάνε οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα μας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει δείξει, ακόμα και εν μέσω της πανδημίας, ότι επιδιώκει να φορτώσει όλα τα βάρη της κρίσης, στις δυνά­μεις της εργασίας και ότι προχωρεί ακάθεκτη στην εφαρμογή του νεοφιλελευθέρου αντικοι­νωνικού προγράμματός της.

Οι εργαζόμενοι δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα το 2021, αλλά θα δώσουν τη μάχη τους σε τέσσαρα μέτωπα:

1. Υπεράσπιση της υγείας και της ζωής τους. Με την καθολική συμμετοχή τους στον εμβο­λιασμό για να αποκοτήσουν ανοσία από τον κορωνοϊό και για αλληλεγγύη στους άλλους συνανθρώπους τους, με την απα­ρέγκλιτη τήρηση των αναγκαίων υγειονο­μικών όρων. Με εμπιστοσύνη στην έρευ­να και την επιστήμη, που μέσα μόνο σε 12 μήνες μπόρεσαν να δώσουν στην ανθρω­πότητα εμβόλιο, διαγνωστικές μεθόδους και θεραπευτικά φάρμακα. Με τη διεκδί­κηση από την κυβέρνηση της ενίσχυσης του δημόσιου Συστήματος Υγείας με άμεσες προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσω­πικού, με ΜΕΘ, ιατροτεχνολογικό εξοπλι­σμό, προστατευτικά μέσα και υγειονομικό υλικό. Με μαζική διενέργεια test διάγνω­σης του κορωνοϊού, που πρέπει επιτέλους να είναι δωρεάν για όλους και να συνταγο­γραφούνται. Με γενναία στήριξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Υγείας. Με επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και την ένταξή του στο δημόσιο σχεδιασμό αντιμετώπισης της πανδημίας. Με λήψη μέτρων υγειονομικής προστασίας στους χώρους εργασίας

2. Υπεράσπιση της εργασίας τους, με νομο­θετική προστασία τους από τις απολύσεις, με πραγματική οικονομική και κοινωνική στήριξη όσων έχασαν τη δουλειά τους. Με ουσιαστική αύξηση από το δημόσιο επεν­δύσεων σε δημόσιες υποδομές αλλά οικο­νομική στήριξη και των κλάδων του ιδιω­τικού τομέα που θίχτηκαν -και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δρουν σε αυτούς- με κριτήρια την διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας, το σεβασμό στην εργατική και ασφαλιστική νομοθε­σία και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και την συμβολή τους στην παραγω­γική ανασυγκρότηση της χώρας. Τον περι­ορισμό της εργατικής ασυδοσίας και την κατάργηση των δυνατοτήτων, που δόθη­καν στις επιχειρήσεις με πρόσχημα την πανδημία, να επεκτείνουν μονομερώς ελα­στικές και κακοπληρωμένες μορφές εργα­σίας, όπως την εκ περιτροπής εργασία, το δανεισμό και την ενοικίαση των εργαζομέ­νων, την τηλεργασία χωρίς δικαιώματα κλπ. Να ενεργοποιηθούν επιτέλους οι δημόσιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να σταματήσει η εργοδοτική αυθαιρεσία, η οποία εκμεταλ­λευόμενη τις ιδιαίτερες συνθήκες της παν­δημίας οργιάζει.

3. Υπεράσπιση των εισοδημάτων τους, απο­κατάσταση των μισθών τους από τις μειώ­σεις που υπέστησαν από την κυβέρνηση με πρόσχημα την πανδημία και την αναβάθ­μισή τους, για να ζήσουν μία ζωή με αξιο­πρέπεια αλλά και για να αυξηθεί η ζήτηση, που θα συμβάλλει στην επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. Να σταματήσουν οι κατασχέσεις και πλειστηριασμοί λαϊκής κατοικίας και περιουσίας και να προωθη­θεί σεισάχθεια για όσους/ες αδυνατούν και λόγω συγκυρίας να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Να σταματήσουν οι αποκο­πές ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και να αποκατασταθούν οι συνδέσεις όσων δια­κόπηκαν.

4. Υπεράσπιση εργασιακών και δημοκρατι­κών δικαιωμάτων και κατάργηση όλων των αυταρχικών αντιδημοκρατικών μέτρων, που πήρε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως ο περιορισμός συν­δικαλιστικού και απεργιακού δικαιώματος, η απαγόρευση συγκεντρώσεων και διαδη­λώσεων κ.λπ.

Οι δυνάμεις της μαχόμενης Αριστεράς οφεί­λουν να αφουγκραστούν τις πραγματικές ανά­γκες και αγωνίες των φτωχοποιημένων λαϊ­κών στρωμάτων. Να αγωνιστούν μαζί με τους ανθρώπους του μόχθου, που παράγουν τον πλούτο της κοινωνίας μας, για να αποκρού­σουν την επιθετική αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, για να καλύψουν το κενό της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, για να προστατευτούν και να αναβαθμιστούν η υγεία, η ζωή, η εργασία, το εισόδημα και τα δικαιώματά τους.

* Στέλεχος ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, π. Βουλευτής και Υπουργός

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.