Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

Υπόγειος πόλεμος ΕΛΣΤΑΤ και Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ για τα προσωπικά φορολογικά στοιχειά που ζητούνται

Μοιραστείτε το

ΔΙΚΑΙΩΜΑ(;)  ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ ΝΑ ΤΑ ΕΚΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΕΙΡΕΙ ΦΟΒΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΧΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΦΑΝΤΣ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΦΜ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

Γιατί θέλει τα εκατομμύρια ΑΦΜ με ονοματεπώνυμα η ΕΣΛΤΑΤ και είναι αληθές ότι δικαιούται να τα διαβιβάζει σε εξουσιοδοτημένα από εκείνη (νομικά; ) πρόσωπα; Σε έναν τέτοιο προβληματισμό βρίσκονται εδώ και μέρες  νομικοί και οικονομικοί παράγοντες της χώρας, μετά την αποκάλυψη πως εκατομμύρια ΑΦΜ και άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή  , με την άδεια της

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  Το θέμα είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις από την ΓΓΔΕ σχετικά με το γεγονός ότι τα στοιχεία θα  δίνονταν προσωποποιημένα, αλλά τελικά  με γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας (ΑΠΔΠΧ)  δίδεται η σχετική έκκριση. Επίσης η αρχική απροθυμία εκτέλεση της εντολής για νομικούς κυρίως λόγους από τις υπηρεσίες της ΓΓΔΕ, είχε να κάνει με την δυνατότητα (όπως λέγεται) της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχει αυτά τα στοιχεία και σε εξουσιοδοτημένα από αυτή πρόσωπα.

Δηλαδή, ρωτούν οι πολίτες, «τα προσωπικά στοιχεία (πέραν των φορολογικών) καθενός από εμάς θα μπορούσαν να σταλούν,  είτε π.χ σε εισπρακτικές εταιρίες, είτε σε ξένα φαντς που θα αγοράζουν κόκκινα δάνεια ;»

Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Στην υπ΄ αριθμόν 3/2016 γνωμοδότηση , η Αρχή απαντά θετικά στην ΓΓ∆Ε που έθεσε το ερώτημα για τη νοµιµότητα χορήγησης στην ΕΛΣΤΑΤ προσωποποιημένων στοιχείων ανά ΑΦΜ., που περιλαµβάνουν τόσο πληροφορίες µητρώου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και επαγγέλματος, τηλέφωνο επικοινωνίας, είδος δραστηριότητας, σχέσεις κτλ.) όσο και πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος (ολόκληρο το έντυπο Ε3 για επιτηδευματίες – φυσικά και νοµικά πρόσωπα από το έτος 2011, υποσύνολο κωδικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.. για τα ίδια έτη κ.α.) ταυτοποιηµένες µε τα υπόχρεα πρόσωπα.

Όλα αυτά προβλέπονται σε µνηµόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της ΓΓ∆Ε, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων .Πρόκειται για στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στην ΑΠΔΠΧ για την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών και την ενημέρωση του μητρώου επιχειρήσεων.

Η ΑΠΔΠΧ επισημαίνει στη γνωμοδότηση της ότι υπάρχει σαφής νομική βάση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας και αφετέρου ότι η δημόσια στατιστική αρχή συγκαταλέγεται στους σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί καταρχήν, θεμιτό σκοπό επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και ευαίσθητων.

Επισημαίνεται ακόμα πως είναι δυνατό να γίνει δεκτό ότι δεν υφίσταται υποχρέωση προηγούµενης  ενηµέρωσης των πολιτών-φορολογουμένων , καθώς δύναται να θεωρηθεί ότι η διαβίβαση αποτελεί κοινή γνώση του επιµελούς πολίτη.

Ωστόσο, η ΑΠΔΠΧ επισημαίνει ότι υφίσταται ανάγκη ειδικού προσδιορισμού, απαρίθμησης καθώς και ειδικής αιτιολόγησης από την ΕΛΣΤΑΤ όταν αφορά στη διαβίβαση δεδοµένων από την ΓΓ∆Ε όχι δειγματοληπτικά, αλλά μαζικά για ένα σύνολο φορολογουμένων. Παράλληλα, τονίζει ότι υφίσταται ζήτημα σχετικά µε τη νομιμότητα διαβίβασης φορολογικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ΓΓ∆Ε πριν τη σχετική πρόβλεψη στη νομοθεσία περί φορολογικού απορρήτου, το 2014.

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.