Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

Κόκκινα δάνεια: Η ΤτΕ ζητά σχέδια αναδιάρθρωσης οφειλών από τα fund

Μοιραστείτε το

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                                          

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει περιθώριο δύο μηνών, αντί 20 ημερών που προέβλεπε ο νόμος του 2015, για να χορηγήσει την άδεια προς τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) και στις Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ), από την υποβολή της σχετική αίτησης.

Αυτή είναι μία από τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε στη Βουλή και αφορούν στα κόκκινα δάνεια.

Ακόμη, στο αρχικό κείμενο αναφερόταν πως η έκθεση θα έπρεπε να περιλαμβάνει σαφή κριτήρια για την εκτίμηση της καταλληλότητας των εναλλακτικών επιλογών αναδιάρθρωσης, κριτήρια για την εκτίμηση της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής των δανειοληπτών που είναι φυσικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τυχόν τα κατηγοριοποιούν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Στην τελική διατύπωση αναφέρεται το εξής: «η έκθεση πρέπει να παρουσιάζει μεθόδους αναδιάρθρωσης οφειλών εναλλακτικές της αναγκαστικής εκτέλεσης, στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας … λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τυχόν κατηγοριοποιούν τους δανειολήπτες που είναι φυσικά πρόσωπα σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες».

Στη διακριτική ευχέρεια των funds, επαφίεται η εγκατάσταση τους στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 του άρθρου 70, μετά από τη φράση «σε εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες» προστίθεται η φράση «που σύμφωνα με το καταστατικό τους μπορούν να προβαίνουν σε απόκτηση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις» και μετά από τη φράση «υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας» προστίθεται η φράση «οι οποίες έχουν την διακριτική ευχέρεια να εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος».

Επίσης, με τις αλλαγές που επήλθαν στο νομοσχέδιο, ορίσθηκε πως θα καταβάλλονται μόνο πάγια τέλη 2.500 ευρώ, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης αμοιβής ή τέλους για κάθε καταχώρηση ή εγγραφή σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλακείο, ενεχυροφυλακείο ή κτηματολόγιο, για τη διαχείριση και μεταβίβαση απαιτήσεων.

Τα δικαιώματα που εισπράττονται από τα υποθηκοφυλακεία κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας τους ως Κτηματολογικών Γραφείων προσαυξάνονται κατά το ποσό των 500 ευρώ, το οποίο και αποδίδεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε. Διευκρινίζεται δε πως το κόστος εγγραφής δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να μετακυλιστεί στον οφειλέτη και τον εγγυητή του δανείου.

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.