Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ

Διάκριση με βάση το φύλο: Ασφαλιστική εταιρεία καλείται να αποζημιώσει ασφαλισμένη

Μοιραστείτε το

Δικαιώθηκε ασφαλισμένη‭ η οποία ‬προσέφυγε‭ στην ‬Ανεξάρτητη‭ ‬Αρχή‭ ‬‬”Συνήγορος‭ ‬του Καταναλωτή”, ‭καταγγέλλοντας ότι‬ η ασφαλιστική της εταιρία,‭ στην οποία τηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής‬ με‭ ‬ ‭ ‬προσαρτηματική‭‭ ‬κάλυψη ‬εξωνοσοκομειακών‭ ‬παροχών,‭ ‭εφαρμόζει‬ διάκριση με βάση το φύλο, καθώς εξαιρεί της κάλυψης τις ασθένειες των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τις επιπλοκές τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής,‭ που έχει οριστεί φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της‬ αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή τους στον ιδιωτικό τομέα, η εταιρεία στην απάντησή της αρνήθηκε ότι εφαρμόζει διάκριση με βάση το φύλο επικαλούμενη αφενός ότι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην παροχή‭ ‬υγειονομικών υπηρεσιών, οι οποίες οφείλονται στις σωματικές διαφορές ‭‬των‭ ‬δύο ‬φύλων ‬δεν‭ ‬συνιστούν ‭‬διάκριση και ‭‬αφετέρου ότι ‬τέτοια συντρέχει, όταν γίνεται χρήση του φύλου ως αναλογιστικού παράγονται για τον καθορισμό των ασφαλίστρων, που δεν συμβαίνει, εν προκειμένω.

Κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εμπλεκομένων μερών στα γραφεία‭ ‬ ‭ ‬της‭ ‬ Αρχής,‭ ο ‬Συνήγορος‭ του ‬Καταναλωτή‭ ‬συνέστησε‭ ‬στην ασφαλιστική εταιρία:

  • Να εξαλείψει την ανωτέρω εξαίρεση από τους όρους του εν λόγω παραρτήματος και
  • Να προβεί σε καταβολή αποζημίωσης στην καταναλώτρια για την τελευταία πενταετία με την προσκόμιση εκ μέρους της σχετικών‭‭ ‬παραστατικών‭ για‭‭ ‬ιατρικές ‭ ‬γυναικολογικές‭ ‬επισκέψεις‭ ‬και γυναικολογικές διαγνωστικές εξετάσεις σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής και‭ τα‭ ανώτατα‭‭ ‬όρια κάλυψης‭ που ορίζει το συγκεκριμένο συμβόλαιο απορρίπτοντας ‬τους ‬προβληθέντες ‬ισχυρισμούς‭ ‬της‭ ‬ ‭ ‬ασφαλιστικής‬ ‬εταιρίας.

Ειδικότερα, ‭ο Συνήγορος του Καταναλωτή τόνισε ότι οι παρεχόμενες από‬ την ‭ ‬εταιρία υπηρεσίες είναι‬ ασφαλιστικές ‬και‬ όχι υγειονομικές ‭‬και‭ ‬ότι διάκριση λόγω φύλου συνιστά και η χρήση του φύλου για τον καθορισμό των ασφαλιστικών παροχών και όχι μόνο των ασφαλίστρων. ‭ 

Ο Συνήγορος‬ του‭ ‬Καταναλωτή‭ διαπίστωσε‭ ‬ότι‭ ‬ ‭ ‬στην‭ ‬ ‭ ‬υπό‭ ‬ ‭ ‬κρίση‭ ‬ ‭ ‬περίπτωση‭ ‬ ‭ ‬εφαρμόζεται διάκριση στις παροχές του προγράμματος με βάση το φύλο που αντιβαίνει στις διατάξεις‭ του‭ ν. ‬3769/2009, χωρίς‭ μάλιστα η‭ εταιρία‭ να επιχειρεί‭ να αιτιολογήσει την εν λόγω εξαίρεση επί τη βάση σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών στατιστικών δεδομένων.

Η ασφαλιστική εταιρία έκανε εν τέλει αποδεκτά τα ανωτέρω. Δεσμεύτηκε ταυτόχρονα‭ να‭ ‬ αποσύρει‭ άμεσα‭ το‭ εν‭ ‬λόγω‭ ‬ ‭ ‬προσάρτημα‭ ‬‬από‭ ‬τις‭ ‬‬νέες πωλήσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων του Κλάδου ζωής, ενώ σε σχέση με το‭ ‬ ‭ ‬υπάρχον‭ ‬χαρτοφυλάκιο‭ ‬ ‭ ‬δεσμεύτηκε‭ ‬ ‭ ‬να‭ ‬ ‭ ‬στείλει‭ ‬ εντός‭ ‬ ‭ ‬του‭ ‬ ‭ ‬πρώτου εξαμήνου του 2020 στους παλιούς ασφαλισμένους επιστολές, με τις οποίες θα ενημερώνει για την κατάργηση της συγκεκριμένης εξαίρεσης, ενώ όσα αιτήματα για αποζημίωση προκύψουν εν τω μεταξύ, θα καλυφθούν.

Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης

Τελευταία Άρθρα

Τα πιο Δημοφιλή

Μην χάνετε καμία στιγμή ενημέρωσης. Παρακολουθήστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Kontra Channel σε
απευθείας μετάδοση 24/7.