Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ypourgeio-oikonomikwn

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Οικονομίας το νομοσχέδιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις και  καλεί τους όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 28η  Μαρτίου.

Ήδη έχει αναρτηθεί στην σελίδα του opengov το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου και το δεύτερο αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο νέος νόμος αλλάζει την ισχύουσα νομοθεσία προς τις διατάξεις της  Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, τις διαδικασίες προγραμματισμού, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και λοιπών υπηρεσιών, θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών και βάζει το πλαίσιο για τον συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Επίσης βάζει το πλαίσιο για την διοικητική διαδικασία επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων.

Όπως αναφέρεται από το υπουργείο «Αναρτήθηκε σήμερα προς διαβούλευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypoian/?p=6339 το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Το δεύτερο μέρος θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες».