Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
tekmiria-eisodimata

Νέα τροπολογία γλυτώνει τα χαμηλά εισοδήματα από τα τεκμήρια!

Κλείνουν όλες οι φορολογικές εκκρεμότητες πριν από την κατάθεση των δηλώσεων

Φορολογική εξίσωση του συμφώνου συμβίωσης με τους παντρεμένους

«Τείχος προστασίας» από τα τεκμήρια, είναι για τα χαμηλά εισοδήματα η νέα τροπολογία που κατέθεσε στην βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Όσοι δηλώνουν στην εφορία μικρά εισοδήματα από περιστασιακή απασχόληση, όπως άνεργοι, φοιτητές ή νοικοκυρές  και δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, μπορούν να επωφεληθούν από τις νέες αλλαγές στον νόμο.

Με λίγα λόγια, τα εισοδήματα τα οποία αποκτούν, θα φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, με την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.

Αναλυτικά, παρατείνεται η διάταξη της παρ. 35 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. που λέει ότι αν το πραγματικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό δεν υπερβαίνει τις  9.500 ευρώ και αν δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τότε, το εισόδημα αυτό και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών. Δηλαδή, με συντελεστή 22%, αντί για 26%, και έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ.

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έναρξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων το υπουργείο κλείνει όλα τα θέματα που είχαν μείνει εκκρεμή και μέσα σε αυτά είναι και η διάταξη για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος όπως και στα έγγαμα ζευγάρια.

Συγκεκριμένα, για όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης δύνεται η δυνατότητα κοινής δήλωσης εισοδήματος και ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης με τους έγγαμους με κοινή κάλυψη για τεκμήρια και μεταφορά φορολογικών εκπτώσεων, εκτός εάν προβλέπει διαφορετικά το ίδιο το σύμφωνο.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α' 167): «Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλουν και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους» και «Οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης, δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου ή του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης».

Με την τροπολογία, που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης,  υπάρχει διάταξη που δίνει την δυνατότητα σε όσους συμμετέχουν σε επιχειρήσεις να υποβάλουν την δήλωσή τους μετά από τις επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα αναφέρεται, «εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, τα οποία αποκτούν εισόδημα από τη διανομή κερδών στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων».