Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε την Ελλάδα σε Β+ από Β-

Ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε την Ελλάδα σε Β+ από Β-

 Ως λόγους για την αναβάθμιση, ο οίκος επικαλείται, σε έκθεση που δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του, τη συμμόρφωση της χώρας με το πρόγραμμα προσαρμογής, τη βελτιωμένη δημοσιονομική επίδοση, την οικονομική σταθεροποίηση και το πιο ευνοϊκό πολιτικό περιβάλλον

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε το αξιόχρεο της Ελλάδας σε Β+ από Β-, μεταβάλλοντας παράλληλα τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.

Σύμφωνα με τον οίκο, η αναβάθμιση βασίζεται σε τρεις παράγοντες: 1) στην εκτίμηση της Scope ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής, χάρη στη σταθεροποίηση των μακροοικονομικών δεικτών της Ελλάδας παράλληλα με την ισχυρή μεταρρυθμιστική πρόοδο της κυβέρνησης που αντιμετωπίζει τις αδυναμίες στη φορολογική και τη δημόσια διοίκηση, 2) στη διαρθρωτική βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων, με δημοσιονομικά αποτελέσματα που υπερβαίνουν τους στόχους, υποστηριζόμενα από ένα ισχυρό προφίλ δημόσιου χρέους και τον συνεχιζόμενο σχηματισμό ενός μεγάλου ταμειακού αποθέματος, που αναμένεται να στηρίξει τη βιώσιμη επιστροφή της Ελλάδας στη χρηματοδότηση από τις αγορές, 3) στις μειωμένες αβεβαιότητες σε πολιτικό επίπεδο, δεδομένης της στήριξης και των δεσμεύσεων των επίσημων πιστωτών της ευρωζώνης να παράσχουν στην Ελλάδα πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης χρέους, εάν χρειαστεί, παράλληλα με το γεγονός ότι όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα στηρίζουν την παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη, παρέχοντας μια πιο σταθερή προοπτική για την εγχώρια πολιτική κατάσταση.

Η μεταβολή των προοπτικών για την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας σε ‘θετικές’ από ‘σταθερές’ αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες του οίκου για περαιτέρω θετικές για το αξιόχρεο (credit positive) εξελίξεις, όπως το αποτέλεσμα της εξόδου από το πρόγραμμα προσαρμογής και τις διαπραγματεύσεις για την ελάφρυνση χρέους.

Ως περιοριστικούς παράγοντες για το αξιόχρεο, ο οίκος επισημαίνει την εύθραυστη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης.