Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Λίφτινγκ του Δημοσίου Χρέους

Με πρOσφατη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά, ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) Ανδρέας Γεωργίου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή, για το ποινικό αδίκημα της κατάσυκοφάντησης και δυσφήμισης του διευθυντικού στελέχους της ΕΛΣΤΑΤ Νικόλαου Στρόμπλου. Ουσιαστικά, το Τριμελές Εφετείο Πειραιά επιβεβαίωσε την πρωτόδικη καταδίκη του κ. Γεωργίου. Επιγραμματικά, η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014, όταν ο κ. Γεωργίου δημοσίευσε στην ελληνική και την αγγλική άρθρο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στο οποίο ισχυριζόταν ότι η προηγούμενη διοίκηση με πρόεδρο το μακαρίτη Μανώλη Κοντοπυράκη, είχε χαλκεύσει τα εθνικολογιστικά στοιχεία της περιόδου 2004-2009. Σαφές είναι ότι ο κ. Γεωργίου κατηγορούσε άμεσα τις κυβερνήσεις Κώστα Α. Καραμανλή για παραχάραξη των επίσημων εθνικολογιστικών-δημοσιονομικών στοιχείων, που η Ελλάδα έδινε στην Eurostat και στους υπόλοιπους διεθνείς οργανισμούς, όπως ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), Παγκόσμια Τράπεζα, κ.λπ.

Ο κ. Στρόμπλος ως ο άμεσα υπεύθυνος της Διεύθυνσης των Εθνικών Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, σαφώς εμπλεκόμενος και θιγόμενος, υπέβαλε μήνυση στον κ. Γεωργίου για δυσφήμιση και συκοφάντηση, όπου και τελικά δικαιώθηκε με την δωδεκάμηνη καταδίκη του κ. Γεωργίου. Το κομβικής σημασίας συμπέρασμα από το αιτιολογικό αυτής της δικαστικής  απόφασης, είναι ότι η ΕΛΣΤΑΤ όχι μόνο δεν μαγειρεύει τα επίσημα εθνικολογιστικά-δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας, αλλά απεναντίας τα παραγόμενα στατιστικά δεδομένα της είναι γνήσια και αληθή. Πάμπολλες φορές από τη θέση αυτή έχουμε επισημάνει, ότι, καίρια μακροοικονομικά μεγέθη περνάνε από λίφτινγκ και άρα ωραιοποιούνται. Ωραιοποίηση που υποδηλώνει παραχάραξη των στοιχείων. Η περίπτωση του δημοσίου χρέους είναι χαρακτηριστική και λίαν διδακτική. Πριν μερικές μέρες, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δημοσίευσε συνοπτική μελέτη, με τίτλο «Δημόσιο Χρέος και Δανεισμός το 2015» (Μάρτιος 2017).

Στον πίνακα 4 της συγκεκριμένης εργασίας, αναλύεται η διάρθρωση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. Στην έβδομη στήλη του πίνακα 4 αναφέρεται ότι την 31η Δεκεμβρίου του 2015, το μεσομακροπρόθεσμο δημόσιο χρέος της Ελλάδας όπως αυτό απεικονίζεται από το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, ανήλθε σε 321,3 δις ευρώ (€). Ωστόσο, στην τρίτη στήλη του πίνακα καταγράφεται ποσό της τάξης των 701,4 δις €, το οποίο αφορά βραχυπρόθεσμα δάνεια υπό τη μορφή εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου. Ουσιαστικά, το ποσό των 701,4 δις € θεωρείται ως «βραχυπρόθεσμο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης». Σημειώστε ότι το 2010, δηλαδή τη χρονιά που η Ελλάδα μπήκε στο Νταχάου των μνημονίων, το βραχυπρόθεσμο χρέος της κεντρικής κυβέρνησης υπό τη μορφή εντόκων γραμματίων ανερχόταν περίπου σε 26 δις €, μηδαμινό ποσό σε σύγκριση με τα 701,4 δις € του 2015. Ο ΟΔΔΗΧ, όχι μόνο στην προαναφερθείσα έκδοση, αλλά απ’ όσα γνωρίζουμε σε καμία άλλη μελέτη, δεν εξηγεί τους παράγοντες και τα αίτια της τρομακτικής αύξησης του βραχυπρόθεσμου χρέους της κεντρικής κυβέρνησης από μόλις 26 δις € το 2010 σε 701,4 δις € το 2015.

Οι απορίες  που ανακύπτουν είναι πολλές και εύλογες. Αν όντως το ποσό των 701,4 δις είναι αληθές και δεν οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος, συνάγεται ότι το 2015 το σύνολο του βραχυπρόθεσμου και του μεσομακροπρόθεσμου δημοσίου χρέους της Ελλάδας, εκτιμάται σε 1.022,7 δις € (701,4+321,3=1.022,7) ή 583% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Εμείς τα επίσημα στοιχεία αναλύουμε, διαπιστώσεις κάνουμε και εύλογα ερωτήματα θέτουμε. Από τα 701,4 δις €, πόσα δις θεωρούνται εσωτερικό και πόσα δις αξιολογούνται ως εξωτερικό βραχυπρόθεσμο χρέος; Ποιοι είναι οι κάτοχοι των εντόκων γραμματίων αξίας 701,4 δις ευρώ; Τελικά, το 2015 το πραγματικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας ήταν 321,3 ή 1.022,7 δις ευρώ; Ποιο είναι το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας βάσει των στοιχείων του Ελεγκτικού Συνεδρίου; Διαισθανόμαστε ότι το χρέος των 321,3 δις € είναι εμφανώς υποεκτιμημένο και έχει δεχτεί επαγγελματικό λίφτινγκ.

 

 

 

 

 

Αρθρογράφος