ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ http://www.kontranews.gr/rss/politics.xml el Μη φτωχά νοικοκυριά στερούνται ακόμα και βασικά αγαθά… http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289793-Me-phtocha-noikokyria-steroyntai-akoma-kai-basika-agatha <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/elstat-thumb-large_2.jpg?itok=wpOXtCfC" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ</strong></p> <p>Η στέρηση βασικών αγαθών και υπηρεσιών το 2016 αφορούσε και τον μη φτωχό πληθυσμό της χώρας όπως προκύπτει από μελέτη της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού. Ως στέρηση, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, εκλαμβάνεται η δυσκολία ικανοποίησης έκτακτων οικονοµικών αναγκών, κάλυψης εξόδων για διακοπές µίας εβδοµάδας το χρόνο, διατροφής που να περιλαµβάνει κάθε δεύτερη ηµέρα κοτόπουλο, κρέας ή ψάρι, πληρωµής για ικανοποιητική θέρµανση, έλλειψη βασικών αγαθών όπως τηλέφωνο, δυσκολίες στην πληρωµή πάγιων λογαριασµών.</p> <p>Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, και κυρίως από το 2009 και µετά, παρατηρείται αύξηση της υλικής στέρησης (δηλαδή αύξηση του πληθυσµού που, λόγω οικονοµικών δυσκολιών, στερείται τεσσάρων τουλάχιστον βασικών αγαθών και υπηρεσιών από αυτά που προαναφέρθηκαν).</p> <p>Συγκεκριµένα, το ποσοστό του πληθυσµού που αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσκολίες µε αποτέλεσµα να στερείται, τουλάχιστον, τέσσερις από τις εννέα συνολικά διαστάσεις της υλικής στέρησης ανέρχεται σε 22,4% το 2016, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν 22,2% το 2015, 21,5% το 2014, 20,3% το 2013, 19,5% το 2012 και 11% το 2009.</p> <p>Η αύξηση του ποσοστού το 2016 σε σχέση με το 2015 είναι µεγαλύτερη στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας έως και 17 ετών (1 ποσοστιαία µονάδα) συγκριτικά µε τις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες. Η υλική στέρηση των παιδιών ηλικίας έως και 17 ετών ανέρχεται για το 2016 σε 26,7%, ενώ το 2009 ήταν 11,9%.</p> <p>Για τα άτοµα ηλικίας 65 ετών και άνω, το ποσοστό στέρησης το 2016 ανήλθε σε 15,2% και παρέµεινε αµετάβλητο σε σχέση µε το 2015, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 12,1%.</p> <p>Στα άτοµα ηλικίας 18 έως 64 ετών το ποσοστό όσων στερούνται βασικών αγαθών και υπηρεσιών το 2016 ανέρχεται σε 23,7%.</p> <p><strong>Τα νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν ελλείψεις βασικών ανέσεων στην κύρια κατοικία κατατάσσονται, κατά καθεστώς ιδιοκτησίας, ως εξής:</strong></p> <p>    5,5% των νοικοκυριών µε ιδιόκτητη κατοικία µε οικονοµικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη, κλπ.)<br />     5,5% των νοικοκυριών µε ιδιόκτητη κατοικία χωρίς οικονοµικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη, κλπ.)<br />     8,2% των νοικοκυριών σε ενοικιασµένη κατοικία<br />     10,2% των νοικοκυριών σε παραχωρηµένη δωρεάν κατοικία</p> <p>Το ποσοστό του πληθυσµού που διαβιεί σε κατοικία µε στενότητα χώρου ανέρχεται σε 28,7% για το σύνολο του πληθυσµού, σε 25,1% για τον µη φτωχό πληθυσµό και σε 42,2% για τον φτωχό πληθυσµό.</p> <p>Το 53,2% των φτωχών νοικοκυριών δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαµβάνει κάθε δεύτερη ηµέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής αξίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των µη φτωχών νοικοκυριών εκτιµάται σε 1,8%.</p> <p>Το ποσοστό των νοικοκυριών που δηλώνουν οικονοµική αδυναµία να έχουν ικανοποιητική θέρµανση τον χειµώνα ανέρχεται σε 29,2%, ενώ είναι 51,6% για τα φτωχά νοικοκυριά και 23,6% για τα µη φτωχά νοικοκυριά.</p> <p>Το 80,7% των φτωχών νοικοκυριών και το 47,6% των µη φτωχών δηλώνει οικονοµική δυσκολία να αντιµετωπίσει έκτακτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες ύψους, περίπου, 384 ευρώ.</p> <p>Περιβαλλοντικά προβλήµατα από παρακείµενη βιοµηχανία ή προβλήµατα από την κυκλοφορία αυτοκινήτων δηλώνει ότι αντιµετωπίζει το 20% των νοικοκυριών, ενώ ποσοστό 12,2% των νοικοκυριών αναφέρει ως πρόβληµα τους βανδαλισµούς και την εγκληµατικότητα στην περιοχή του.</p> <p>Το 54,1% των νοικοκυριών που έχουν λάβει καταναλωτικό δάνειο για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλώνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ στην αποπληρωµή αυτού ή των δόσεων.</p> <p>Το 62,3% των φτωχών νοικοκυριών δηλώνει δυσκολία στην έγκαιρη πληρωµή πάγιων λογαριασµών, όπως αυτών του ηλεκτρικού ρεύµατος, του νερού, του φυσικού αερίου, κ.λπ.</p> <p>Το 67,4% των φτωχών νοικοκυριών αναφέρει µεγάλη δυσκολία στην αντιµετώπιση των συνήθων αναγκών του µε το συνολικό µηνιαίο ή εβδοµαδιαίο εισόδηµά του.</p> <p>Το ελάχιστο µέσο καθαρό µηνιαίο εισόδηµα για την αντιµετώπιση των αναγκών των νοικοκυριών της χώρας ανέρχεται, κατά δήλωσή τους, σε 1.716 ευρώ. Τα φτωχά νοικοκυριά χρειάζονται 1.467 ευρώ, ενώ τα µη φτωχά νοικοκυριά 1.780 ευρώ.</p> <p>Το 25,5% των φτωχών νοικοκυριών, το 7,9% των µη φτωχών νοικοκυριών και το 11,4% του συνόλου των νοικοκυριών δεν διαθέτουν ένα τουλάχιστον ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο, ενώ το 13,4% των φτωχών νοικοκυριών, το 4,4% των µη φτωχών και το 6,2% του συνόλου των νοικοκυριών δεν διαθέτουν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αν και τον χρειάζονται, λόγω οικονοµικής αδυναµίας</p> <p>Ως προς την υλική στέρηση που σχετίζεται µε την οικονοµική δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών σχετικών µε κοινωνικές δραστηριότητες - για άτοµα ηλικίας 16 ετών και άνω - προέκυψαν τα ακόλουθα ευρήµατα:</p> <p>    το 18,9% του πληθυσµού δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να συναντιέται (στο σπίτι ή κάπου αλλού) µε φίλους ή συγγενείς για ένα γεύµα ή ένα ποτό τουλάχιστον µια φορά το µήνα.<br />     το 27,6% του πληθυσµού δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να συµµετέχει τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής, όπως αθλητισµό, σινεµά κ.λπ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το φτωχό και τον µη φτωχό πληθυσµό ανέρχονται σε 48,8% και 22,2%.<br />     το 45,3% του πληθυσµού δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να ξοδεύει χρήµατα για τον εαυτό του ή για κάποιο χόµπι χωρίς να συµβουλευτεί κάποιο άλλο µέλος του νοικοκυριού. Το ποσοστό εκτιµάται στο 70,2% για τον φτωχό πληθυσµό και στο 39,0% για τον µη φτωχό πληθυσµό.<br />     το 8,2% του πληθυσµού δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο για οικιακή χρήση λόγω έλλειψης οικονοµικής δυνατότητας.</p> <p><strong>Τρίτη στην Ε.Ε. σε υλική στέρηση η Ελλάδα</strong></p> <p>Ο μέσος όρος του πληθυσμού με υλική στέρηση είναι 7,8% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 6,8% στην Ευρωζώνη. Η Ελλάδα (22,4%) βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από τη Βουλγαρία (31,9%) και τη Ρουμανία (23,8%), ενώ η Κύπρος είναι στην 5η χειρότερη θέση (15,4%).</p> <p>Στις τρεις καλύτερες θέσεις βρίσκονται η Σουηδία (0,7%), η Νορβηγία (2%) και το Λουξεμβούργο (2%).</p> </div> Fri, 23 Jun 2017 11:22:51 +0000 phpanos 289793 at http://www.kontranews.gr Ακίνητα σε… τιμές μεταχειρισμένου αυτοκινήτου! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289790-Akineta-se-times-metacheirismenoy-aytokinetoy <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/o-neos-xartis-gia-tis-antikeimenikes-times-akinitwn_1.w_hr_0.jpg?itok=wKiofmEw" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Σε ποιες περιοχές βρίσκεις σπίτι με… 100 ευρώ το τετραγωνικό</strong></p> <p>Σε εξευτελιστικές τιμές, πολλές φορές κάτω από την αντικειμενική τους αξία, πωλούν πολλοί ιδιοκτήτες τα ακίνητά τους, στα χρόνια της κρίσης. </p> <p>Αυτό προκύπτει από τα συμβόλαια που έχουν πέσει στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία, φιλοδοξώντας να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την εξομοίωση αντικειμενικών - εμπορικών τιμών.</p> <p>Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά, καθώς αποτυπώνουν την κατάρρευση της κτηματαγοράς, ακόμα κι αν κάποιος κακόπιστος υποστηρίξει ότι πέρα από το αναγραφόμενο τίμημα στα συμβόλαια, μέρος των αγοραπωλησιών γίνεται και με «μαύρο» χρήμα. Ιδού κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις:</p> <ul> <li>Διαμέρισμα 109,83 τ.μ. , 4ου ορόφου, με αποθήκη 11 τ.μ., στο δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα του δήμου Αθηναίων, με έτος κατασκευής 2006, πωλήθηκε το Μάιο, με τιμή 85.000 ευρώ, δηλαδή έναντι περίπου 773 ευρώ/τ.μ. όταν η Τιμή Ζώνης στη συγκεκριμένη περιοχή είναι 1.250 ευρώ/τ.μ.</li> <li>Διαμέρισμα 140 τ.μ. στο Περιστέρι κατασκευής του 1967, πωλήθηκε με 321 ευρώ/τ.μ. όταν η Τιμή Ζώνης είναι 1.050 ευρώ/τ.μ.</li> <li>Διαμέρισμα 81 τ.μ. κατασκευής του 1980 στη Βουλιαγμένη, πωλήθηκε το Μάρτιο προς 988 ευρώ/τ.μ., όταν η Τιμή Ζώνης παραμένει στις 3.500 ευρώ/τ.μ.</li> <li>Διαμέρισμα 100 τ.μ. του 1970 στη Θεσσαλονίκη, 3ου ορόφου, πωλήθηκε προς 15.000 ευρώ, δηλαδή προς 150 ευρώ/τ.μ. όταν η Τιμή Ζώνης παραμένει στα 1.250 ευρώ/τ.μ.</li> <li>Διαμέρισμα 116 τ.μ του 1989 στου Ζωγράφου, πωλήθηκε προς 35.000 ευρώ, ενώ η αξία του ανέρχεται στις 145.000 ευρώ. </li> <li>Διαμέρισμα 59 τ.μ. στο Μαρούσι, πωλήθηκε 25.000 ευρώ, δηλαδή προς 423 ευρώ το τ.μ., ενώ η αντικειμενική του αξία είναι στα 97.500 ευρώ. </li> <li>Διαμέρισμα 134 τ.μ. στη Γλυφάδα πωλήθηκε αντί 104.000 ευρώ, δηλαδή προς 776 ευρώ το τ.μ., ενώ η αντικειμενική του αξία είναι 222.000 ευρώ.</li> <li>Διαμέρισμα 55 τ.μ. στο Γαλάτσι πωλήθηκε αντί 6.000 ευρώ, δηλαδή προς 106 ευρώ το τ.μ., ενώ η τιμή ζώνης είναι στα 1.200 ευρώ. </li> <li>Διαμέρισμα 66 τ.μ. στο Αιγάλεω, κατασκευής 1969, πουλήθηκε αντί 9.000 ευρώ. </li> <li>Διαμέρισμα 90 τ.μ. στο Μοσχάτο, κατασκευής του 1967, πωλήθηκε αντί 15.000 ευρώ. </li> <li>Διαμέρισμα 40 τ.μ. στο Γαλάτσι, κατασκευής 1950, πωλήθηκε αντί 2.500 ευρώ. </li> <li>Διαμέρισμα 70 τ.μ. στο Περιστέρι, κατασκευής 1982, πωλήθηκε αντί 21.875 ευρώ.</li> </ul> </div> Fri, 23 Jun 2017 11:00:34 +0000 phpanos 289790 at http://www.kontranews.gr Χαλάρωση των Capital Controls στο πρώτο 15μερο του Ιουλίου θέλουν οι τράπεζες http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289738-CHalarose-ton-Capital-Controls-sto-proto-15mero-toy-Ioylioy-theloyn-oi-trapezes <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/436236.jpg?itok=-tWI7l2q" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin:0cm 0cm 10pt"><font color="#000000"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt">Η δόση των 8,5 δις, φέρνει χαλάρωση στα</span></b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"> </span><b><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US">Capital</span></b><b><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US"> </span></b><b><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US">Controls</span></b></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 10pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">Όλο και πιο κοντά έρχεται μία νέα χαλάρωση των </font></span><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US">Capital</span><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US"> </span><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US">Controls</span><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt">! Το θέμα «σιγοψήνεται» εδώ και καιρό στους κόλπους του τραπεζικού συστήματος που θέλει μία έστω και μικρής χαλάρωσης, ώστε να στείλει το σωστό μήνυμα επιστροφής στην κανονικότητα για τις τράπεζες και να κερδίσει πίσω λίγο από την χαμένη εμπιστοσύνη.</span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 10pt"><font color="#000000"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt">Όπως έχει γράψει η </span><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US">kontranews</span></font><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">, στο τραπέζι των συζητήσεων, βρίσκεται η πρόταση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα, <span> </span></font><font color="#000000">βρίσκει θετική ανταπόκριση από τις αρχές εντός και εκτός Ελλάδος. Τώρα, μετά την συμφωνία του </font></span><font color="#000000"><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US">Eurogroup</span><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US"> </span><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt">στο Λουξεμβούργο υπάρχει η κατάλληλη συγκυρία για μείωση των αυστηρών ελέγχων ώστε να ανασάνει η αγορά και ειδικά οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις. </span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 10pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Ο καλύτερος χρόνος, θεωρείται το πρώτο 15θήμερο του Ιουλίου, όπου θα γίνει η εκταμίευση της πρώτης υπό-δόσης των 7,7 δις ευρώ, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM). Το πιθανότερο σενάριο, προβλέπει αύξηση του μηνιαίου ορίου στα 1.800 - 2.000 ευρώ από 1.680 ευρώ που είναι σήμερα.. </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 10pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Επίσης, σημαντική αλλαγή είναι ότι θα δοθεί στους πελάτες των τραπεζών η δυνατότητα να κάνουν ανάληψη όλου του μηνιαίου ορίου μία φορά τον μήνα όχι σε δύο 15θήμερα όπως είναι σήμερα. Στις αλλαγές που εξετάζονται είναι να επιτραπεί και πάλι το άνοιγμα νέου λογαριασμού, όπως και η προσθήκη συνδικαιούχου στους ήδη υφιστάμενους.</font></span></p> </div> Thu, 22 Jun 2017 19:14:45 +0000 kchalkiadakis 289738 at http://www.kontranews.gr Έντονο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, λέει ο Στ. Πιτσιόρλας! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289737-Entono-to-ependytiko-endiapheron-gia-ten-Ellada-leei-o-St-Pitsiorlas <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/pitsiorlas_4.jpg?itok=HOW3ArtO" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τόνισε  ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, από τις Σέρρες, όπου παραβρέθηκε στην έναρξη των εργασιών κατασκευής της πρώτης ολοκληρωμένης υπερσύγχρονης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ.</p> <p>Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της εκδήλωσης, τόνισε ότι μετά την απόφαση του Λουξεμβούργου,  η Ελλάδα μπαίνει σε μια περίοδο σταθερότητας και ότι «υπάρχει ένα έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Πιστεύω ότι το 2017 θα είναι μια χρονιά αλλαγής και στα τέλη του 2018 θα βγούμε στις αγορές αυτόνομοι, έχοντας να παρουσιάσουμε πολύ θετικά βήματα». Στην συνέχεια, προσέθεσε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μετατόπιση της παγκόσμιας οικονομικής ισχύος προς την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Ευρασίας και η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτό το σημαντικό γεωγραφικό χώρο των επενδυτικών ευκαιριών, που μπορεί και πρέπει να εκμεταλλευτεί.</p> </div> Thu, 22 Jun 2017 19:02:22 +0000 kchalkiadakis 289737 at http://www.kontranews.gr «Success Story» στην Ελλάδα και έξοδο στις αγορές βλέπει ο Κλάους Ρέγκλινγκ! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289736-Success-Story-sten-Ellada-kai-exodo-stis-agores-blepei-o-Klaoys-Regklingk <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/klaus_2.jpg?itok=UaKzcnn8" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Το πρόγραμμα «αποδίδει καρπούς και η Ελλάδα μπορεί να καταστεί το επόμενο success story εάν οι μεταρρυθμίσεις συνεχιστούν» αναφέρει  ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, σε σημείωμα που έστειλε στους επενδυτές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Εντυπωσιασμένος από τις μεταρρυθμίσεις και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ο ίδιος συμπλήρωσε ότι  το επόμενο σημαντικό βήμα, είναι η Ελλάδα να προετοιμάσει επιστροφή στις αγορές, ώστε να μπορέσει επιτυχώς να βγει από το πρόγραμμα διάσωσης.</p> <p>Το κύριο θέμα του σημειώματος που απέστειλε στους επενδυτές του Μηχανισμού ο κ. Ρέγκλινγκ ήταν η εκταμίευση της επόμενης δόσης του προγράμματος, ύψους 8,5 δις ευρώ προς την Ελλάδα. Ο ίδιος επανέλαβε τα όσα είχε περιγράψει μετά το Eurogroup του Λουξεμβούργου, για την διαδικασία και τους όρους εκταμίευσης των υπό-δόσεων.</p> <p>Σύμφωνα με τον κ. Ρέγκλινγκ, η εγκριθείσα από το Eurogroup της 15ης Ιουνίου δόση θα σπάσει σε δύο υπό-δόσεις 7,7 δις ευρώ και 800 εκατ. ευρώ. Η πρώτη θα εκταμιευθεί στις αρχές Ιουλίου. Η δεύτερη (των 800 εκατ. ευρώ) θα αποδεσμευθεί μετά το καλοκαίρι και μόνο εάν η Ελλάδα έχει συνεισφέρει με δικούς της πόρους στην προσπάθεια μείωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς ιδιώτες.</p> <p>Η πρώτη εκταμίευση των 7,7 δις ευρώ και αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου, αφού ολοκληρωθούν οι κυρωτικές διαδικασίες σε όποια κράτη-μέλη απαιτείται. Η δεύτερη, των 800 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά το καλοκαίρι και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα έχει συνεισφέρει με δικούς της πόρους στην προσπάθεια μείωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς ιδιώτες.</p> <p>Τέλος, ενδιαφέρον έχει και ο θετικός τόνος με τον οποίο ξεκινά το σημείωμα του ο επικεφαλής του ESM, «καταρχάς υπάρχουν καλά νέα από την Ελλάδα. Η χώρα άνοιξε το δρόμο για την τρίτη δόση του προγράμματος βοήθειας ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό πακέτο μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις έρχονται να προστεθούν στα όσα έχει ήδη κάνει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια».</p> </div> Thu, 22 Jun 2017 18:54:31 +0000 kchalkiadakis 289736 at http://www.kontranews.gr Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων – Η εφαρμογή που σου λέει πόσο αξίζει το ακίνητό σου! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289734-Metroo-Axion-Metabibaseon-Akineton-E-epharmoge-poy-soy-leei-poso-axizei-to-akineto-soy <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/4626.jpg?itok=Sw1_K9qE" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Πόσο αξίζει το σπίτι σας;  Η νέα εφαρμογή του υπουργείου Οικονομικών, το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων είναι ένα εργαλείο, που δίνει την δυνατότητα της παρακολούθησης του πως διαμορφώνονται οι τιμές στην αγορά ακινήτων, σε όλους τους ενδιαφερόμενους.</p> <p>Μία απλή εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανώνυμα εξασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών.</p> <p>Όπως τονίζουν κύκλοι του υπουργείου, «η εφαρμογή Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων στο site του υπουργείου Οικονομικών (minfin.gr) είναι πληροφοριακού και στατιστικού χαρακτήρα  για την διαμόρφωση της αγοράς ακινήτων ανά περιοχή».</p> <p>Όπως αναφέρεται και στο site,  «είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και στηρίχθηκε σε ένα δείγμα πραγματικών στοιχειών, ούτως ώστε να δοκιμασθεί η λειτουργικότητα της εφαρμογής. Θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες όταν θα τεθεί επίσημα στην παραγωγική του λειτουργία».</p> </div> Thu, 22 Jun 2017 18:11:50 +0000 kchalkiadakis 289734 at http://www.kontranews.gr Έκπτωση έως και 21% στον λογαριασμό της ΔΕΗ – Μάθε πως! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289718-Ekptose-eos-kai-21-ston-logariasmo-tes-DEE-Mathe-pos <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/dei332015_1_0.jpg?itok=fuoZ4rZk" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Πρόγραμμα Προπληρωμένος Λογαριασμός με έκπτωση 6%</strong><br />  <br /> Σε σημαντικές εκπτώσεις προχωρά η ΔΕΗ, με την ενεργοποίηση και του νέου προγράμματος παροχής εκπτώσεων για τα νοικοκυριά! Από τις 12 Ιουνίου 2017 η ΔΕΗ προσφέρει ένα νέο Πρόγραμμα παροχής εκπτώσεων για τα νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.  Το νέο Πρόγραμμα «Προπληρωμένος Λογαριασμός» παρέχει έκπτωση 6% στη Χρέωση Προμήθειας των λογαριασμών στους πελάτες που θα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτό, προπληρώνοντας τους λογαριασμούς ρεύματος ενός έτους.<br />  <br /> Όμως οι εκπτώσεις της ΔΕΗ, μπορούν να συνδυαστούν και η πρόσθεση τους ανεβάζει σημαντικά το όφελος στους λογαριασμούς των νοικοκυριών! Παράδειγμα, αν συνδυαστεί η έκπτωση του 6%  με άλλα ισχύοντα προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Συνέπειας 15%, οι πελάτες της επιχείρησης  μπορούν έχουν συνολικό όφελος έως 21% στη Χρέωση Προμήθειας των λογαριασμών τους!<br />  <br /> Όπως επισημαίνεται από την εταιρία, η έκπτωση 6% θα ισχύει μέχρι να εξαντληθεί το ποσό που έχει προπληρωθεί. Εάν το προπληρωμένο ποσό δεν εξαντληθεί εντός ενός έτους, τότε το πρόγραμμα θα συνεχίσει να ισχύει έως εξαντλήσεως του για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά την πάροδο των επιπλέον 6 μηνών το υπόλοιπο, θα επιστρέφεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο καταναλωτής!<br />  <br /> Επίσης, όσο ισχύει το πρόγραμμα, θα εκδίδονται μόνο εκκαθαριστικοί λογαριασμοί, στους οποίους θα εφαρμόζεται η έκπτωση 6% και θα περιλαμβάνεται αναλυτική ενημέρωση, αναφορικά με τα ποσά που εξοφλούνται μέσω του ποσού προπληρωμής, την επικείμενη λήξη του προγράμματος κ.α.<br />  <br /> Τέλος, η  ΔΕΗ καλεί τους πελάτες της να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Προπληρωμένος Λογαριασμός ώστε  να ωφεληθούν με την επιπλέον έκπτωση 6%, ενώ για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος και την κατάθεση σχετικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να απευθύνονται στα Καταστήματα της ΔΕΗ ή στις υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Μεγάλων Πελατών. </p> <p>Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες στο 11770 και στο www.dei.gr.</p> </div> Thu, 22 Jun 2017 16:40:50 +0000 phpanos 289718 at http://www.kontranews.gr Έξοδο τη χώρας από τα μνημόνια, βλέπει ο Μαργαρίτης Σχοινάς http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289716-Exodo-te-choras-apo-ta-mnemonia-blepei-o-Margarites-Schoinas <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/sxoinas2_2.jpg?itok=CgJ9rzbU" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">Την αισιοδοξία του για την έξοδο τη χώρας από τα μνημόνια, εξέφρασε ο  Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Κανάλι της Βουλής. Ο ίδιος, έθεσε ως προϋπόθεση να συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια και την συνέχεια της πολιτικής στήριξης από τους θεσμούς.</span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">Για το μέγα θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, ο κ. Σχοινάς σημείωσε πως η πρόσφατη απόφαση του Εurogroup προβλέπει ρητά το ζήτημα να συζητηθεί το επόμενο έτος και συμπλήρωσε πως με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης θα πρέπει να συνδυαστούν οι μεταρρυθμίσεις με την Ανάπτυξη.<br />  <br /> Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ένα θέμα στο οποίο τρέχουν οι εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, ο κ. Σχοινάς  επεσήμανε,  ότι όλες πλευρές θέλουν την εμπλοκή τόσο της Κομισιόν όσο και του Προέδρου  Γιούνκερ στη διαπραγματευτική διαδικασία.  </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">Η Ευρώπη από την πλευρά της είναι σύμφωνα με τον ίδιο, έτοιμη να βοηθήσει, κάτι που, ο κ. Σχοινάς ανέδειξε και στο ζήτημα των Σκοπίων υπερθεματίζοντας  την ανάγκη ανάπτυξης σχέσεων καλής γειτονίας.<br />  <br /> Τέλος ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στην εκλογή Μακρόν χαρακτηρίζοντάς την,  ως την «Μεγάλη ελπίδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση», ειδικά σε αυτήν την περίοδο που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις, όπως το  Brexit. Για το τελευταίο, είπε ότι κανένα διαζύγιο δεν είναι ευχάριστο ούτε καν το συναινετικό.</span> </p> </div> Thu, 22 Jun 2017 16:33:24 +0000 phpanos 289716 at http://www.kontranews.gr ΔΝΤ: Η Κ. Λαγκάρντ έρχεται στην Αθήνα, μετά την πρόσκληση Παυλόπουλου http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289698-DNT-E-K-Lagkarnt-erchetai-sten-Athena-meta-ten-prosklese-Paylopoyloy <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/kristin-lagkarnt-dnt.jpg?itok=hBuK2mAm" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">Διαφωνούμε με τις υποθέσεις των Ευρωπαίων για ανάπτυξη και πλεονάσματα, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις, κατά την ενημέρωση του Τύπου στην Ουάσινγκτον. Μία διαφωνία που κράτησε όλες τις πλευρές μακριά από την συνολική συμφωνία στο προηγούμενο </span><span lang="EN-US" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;mso-ansi-language:EN-US" xml:lang="EN-US">Eurogroup</span><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">, στο Λουξεμβούργο και δεν επέτρεψε την άμεση συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Στα καλά νέα, ο κ. Ράις, αποκάλυψε ότι η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστιν Λαγκάρντ, θα βρεθεί στην Αθήνα, αποδεχόμενη με χαρά την πρόσκληση του προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">Οι διαφωνίες Ευρώπης και ΔΝΤ έχουν καταγραφεί πολλές φορές και ο κ. Ράις, σχολιάζοντας τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup, τόνισε ότι είναι προς όφελος της χώρας, παρότι αποτελεί την δεύτερη καλύτερη λύση.  Ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητα του Ταμείου, ότι η συμφωνία για τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους δεν απέχει πολύ, καθώς υπήρξε πρόοδος", ωστόσο χρειάζεται ακόμη χρόνος. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">Σύμφωνα με τον κύριο Ράις «αν θεωρούσαμε ότι μία τέτοια συμφωνία δεν είναι εφικτή δεν θα προχωρούσαμε στην καταρχήν έγκριση μίας προληπτικής γραμμής». </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">Απαντώντας σχετικά με το πόσο ρεαλιστικοί είναι οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί στην Ελλάδα  τόνισε ότι η άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη ρεαλιστική πορεία της ανάπτυξης και των πρωτογενών πλεονασμάτων της Ελλάδας, είναι γνωστή, δεν συμφωνούμε με όλες τις υποθέσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος. Για το λόγο αυτό, η ανάλυση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους  θα βασιστεί αποκλειστικά στις υποθέσεις του Ταμείου. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">Σχετικά με τον υψηλό στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα (3,5% του ΑΕΠ έως το 2022), ο ίδιος είπε ότι  είναι εφικτός, όμως μακροπρόθεσμα ο στόχος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,5%, προκειμένου να δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για την τόνωση της ανάπτυξης, τη μείωση της φορολογίας και την ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου προστασίας. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ταμείου, η καταρχήν έγκριση της συμφωνίας δεν σημαίνει ότι μπαίνει στο περιθώριο η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους και αν το Ταμείο θεωρούσε ότι δεν υπάρχει καλή πιθανότητα να έρθουμε σε συμφωνία «δεν θα προχωρούσαμε με αυτόν τον τρόπο».  Είναι μία διαδικασία που έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές στο παρελθόν όταν το ΔΝΤ και το κράτος μέλος του συμφωνούν στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων αλλά οι πιστωτές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία ως προς την ελάφρυνση του χρέους.  Είναι μία διαδικασία που έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και επιβεβαιώνει την υπόσχεση που έχει δοθεί για την ελάφρυνση του χρέους. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">Τέλος, ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η συμφωνία για το χρέος θα έρθει σύντομα και επανέλαβε ότι συζήτηση στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 27 Ιουλίου, συμπληρώνοντας ότι δεν υπάρχει χρονική προθεσμία για το πότε θα εκταμιευθούν τα χρήματα του ΔΝΤ. </span> </p> </div> Thu, 22 Jun 2017 15:16:57 +0000 phpanos 289698 at http://www.kontranews.gr Θ.Φωτίου: Χωρίς πρόβλημα λειτουργεί η κατασκήνωση Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289693-TH-PHotioy-CHoris-problema-leitoyrgei-e-kataskenose-Metamorphoses-CHalkidikes <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/theano_0_0.jpg?itok=93WSmyly" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Την απρόσκοπτη λειτουργία κατασκήνωσης παιδιών, ΑμεΑ και ηλικιωμένων στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής, τονίζει το υπουργείο Εργασίας, καθώς μετά από ενέργειες της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θ. Φωτίου προς τον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του Αγίου Όρους, θα λειτουργήσει σε όλη τη θερινή περίοδο η κατασκήνωση στη Μεταμόρφωση της Χαλκιδικής για 721 παιδιά χωρίς γονική μέριμνα, 724 ΑμεΑ και 295 ηλικιωμένους (σύνολο 1.740 άτομα).</p> <p>Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του χώρου της κατασκήνωσης, συναίνεσε να μην εκτελεσθεί απόφαση του Εφετείου για αποβολή, από το χώρο αυτόν, του Δήμου ο οποίος λειτουργούσε την κατασκήνωση με πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.</p> </div> Thu, 22 Jun 2017 14:56:05 +0000 kchalkiadakis 289693 at http://www.kontranews.gr Ανοιχτά για ακόμα 2 χρόνια θα παραμένουν τα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289691-Anoichta-gia-akoma-2-chronia-tha-paramenoyn-ta-Kentra-PHrontidas-Elikiomenon <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/345737_4.jpg?itok=qD1XlRv0" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Ανοιχτά έως τον Ιούνιο του 2019 τα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων!</font></span></b></p> <p>  </p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Την διετή παράταση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) ανακοίνωσε σήμερα η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου κατά την συνάντησή της με το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η). Οι απαραίτητοι πόροι θα αντληθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Τα κέντρα είναι δράση συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, μέχρι 30/6/2017 και η υπουργός ανακοίνωσε σήμερα ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού του νέου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας ηλικιωμένων (Ο.Φ.ΗΛΙ) και μετά από διαβούλευση του Υπουργείου με τις Υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, παρατείνεται η διάρκεια λειτουργίας των ΚΗΦΗ, ως δράσης χρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ,<span>  </span></font><font color="#000000">για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι 30/6/2019. </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Επίσης, από το υπουργείο τονίζεται ότι<span>  </span></font><font color="#000000">έχουν ήδη</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προς τις Περιφέρειες, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, και έχουν αποσταλεί στις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να υλοποιηθεί η διετής παράταση λειτουργίας των ΚΗΦΗ.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> </div> Thu, 22 Jun 2017 14:51:50 +0000 kchalkiadakis 289691 at http://www.kontranews.gr Η ώρα των επενδύσεων στον ελληνικό σιδηρόδρομο! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289690-E-ora-ton-ependyseon-ston-elleniko-siderodromo <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/35673_2.jpg?itok=it01qUBc" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin:0cm 0cm 10pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Αναπτυξιακό φόρουμ για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους! </font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 10pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Πανστρατιά για το αύριο των ελληνικών σιδηροδρόμων! <span> </span></font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Οι ραγδαίες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο και οι επενδύσεις που έρχονται για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου, θα βρεθούν στο επίκεντρο του συνεδρίου<span>  </span></font><font color="#000000">«ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ», που οργανώνεται με πρωτοβουλία του Ομίλου ΟΣΕ στις 28-29 </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">Ιουνίου στην Αθήνα (Divani Caravel), σε συνεργασία και με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων στην ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών , επενδυτών, καθώς επίσης εκπροσώπων αρμόδιων ευρωπαϊκών οργανισμών. </font><span><font color="#000000"> </font></span></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Το μεγάλο μέγεθος των επενδύσεων, οι νέες θέσεις εργασίας και η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής Οικονομίας που αναμένεται να προκύψουν από τα νέα έργα υποδομών θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων και σε αυτή την κατεύθυνση, έχουν κληθεί να απευθύνουν τις σκέψεις τους, ο κ. Χρήστος Σπίρτζης, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Αλέξης Χαρίτσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας  Καραμανλής βουλευτής,<span>  </span></font><font color="#000000">Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της «Νέας Δημοκρατίας».</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Καθώς βρισκόμαστε σε μία αποφασιστική καμπή για τη συνολικότερη ενίσχυση του σιδηροδρόμου και τη σταδιακή μετατροπή του σε βασικό πυλώνα της εθνικής στρατηγικής συνδυασμένων μεταφορών, να συνεισφέρει στην κατάθεση χρήσιμων σκέψεων και προτάσεων σχετικά: Με τα ήδη προγραμματιζόμενα, αλλά και συνολικότερα με τα νέα έργα υποδομής που αναμένεται να βελτιώσουν τις υποδομές αλλά και τη λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Με τη συμβολή του στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών<span>  </span></font><font color="#000000">εμπορευματικών μεταφορών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των βιομηχανικών περιοχών. </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Στο πλέον φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα για τον ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο και πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί <span> </span></font><font color="#000000">από την Ελλάδα θα αναφερθεί σε παρέμβασή του </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">ο κ. Carlo Borghini , Διευθύνων</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">Shift2Rail. Η κ. Τiana Tournier, Διευθύντρια Στρατηγικής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων - Εuropean Union Agency for Railways θα εξηγήσει, πού βρίσκεται σήμερα η προσπάθεια εναρμόνισης και ενοποίησης των συστημάτων των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, προκειμένου τα τρένα να καθίστανται ασφαλέστερα όταν κυκλοφορούν διασυνοριακά. Στην υποστήριξη που υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη του ελληνικού σιδηροδρόμου θα αναφερθεί η κ. Άννα Δάντη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">της Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Ελλάδα.</font><span><font color="#000000">  </font></span></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κ. Θάνος Βούρδας, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, θα αναφερθεί στην άμεση<span>  </span></font><font color="#000000">ανάπτυξη</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">του ελληνικού σιδηροδρόμου ως βασική προϋπόθεση για καθαρές και φθηνές μεταφορές, διεθνείς επενδύσεις, σημαντικό όγκο μεταφοράς εμπορευμάτων και μετατροπή της χώρας σε διεθνή διαμετακομιστικό κέντρο και κέντρο logistics. Από τη δική του πλευρά, ο κ. Γεώργιος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, θα εξηγήσει πώς συνδέεται η τουριστική </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">κίνηση και εξυπηρέτηση στη χώρα μας </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">με</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><span><font color="#000000">                              <wbr></wbr>                  </font></span></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Τα έργα που έρχονται </font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><span><font color="#000000"> </font></span></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Στη<span>  </span></font><font color="#000000">δρομολόγηση των νέων σιδηροδρομικών έργων σύμφωνα με τις ελληνικές αλλά και τις διεθνείς τάσεις στις εμπορικές και επιβατικές μεταφορές και στις δημοπρατήσεις που έρχονται θα αναφερθεί ο </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">κ. Χρήστος Διονέλης, Αντιπρόεδρος</font><span><font color="#000000">   </font></span><font color="#000000">ΕΡΓΟΣΕ</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">, ενώ ο κ. Tάκης Θεοφανόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Εurocert , θα παρουσιάσει καίρια θέματα πιστοποίησης της διαλειτουργικότητας του σιδηροδρομικού συστήματος. Στη Σιδηροδρομική ΕΓΝΑΤΙΑ θα αναφερθεί ο</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">κ. Πάρις Μπίλλιας, Πρόεδρος ΤΕΕ</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">Κεντρικής Μακεδονίας</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">-ΤΕΕ/ΤΚΜ ,</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">ο κ. Aνδρέας</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">Γερακάκης, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών Ελλάδος - ΣΑΤΕ , θα μιλήσει για τις προσδοκίες ανάκαμψης του κατασκευαστικού κλάδου από τις σιδηροδρομικές μεταφορές,</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">ο κ. Δημήτρης Κατσώχης, Αντιπρόεδρος</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">Συλλόγου</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων , θα παρουσιάσει τα κριτήρια αναπτυξιακής πολιτικής για τον σιδηρόδρομο και τη συνεργασία του με τα άλλα μέσα μεταφοράς, ενώ ο</font><span><font color="#000000">  </font></span><font color="#000000">κ. Νικόλαος Ροδόπουλος, Πρόεδρος  ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Logistics - ΕΕL , θα συνδέσει τις επενδύσεις στο σιδηρόδρομο με την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας.</font></span></p> </div> Thu, 22 Jun 2017 14:50:31 +0000 kchalkiadakis 289690 at http://www.kontranews.gr Μόνο εμείς αποφασίζουμε για το Q.E. λέει η ΕΚΤ! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289689-Mono-emeis-apophasizoyme-gia-to-Q-E-leei-e-EKT <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/european-central-bank-gettyimages-499737778_1.jpg?itok=UX5xOWm5" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:10.0pt;margin-left:&#10;0cm"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Εμείς θα αποφασίσουμε για το Q.E. με δική μας ανάλυση για το χρέος, λέει η ΕΚΤ! Τέλος στην σεναριολογία για την ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης (</span><span lang="EN-US" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black;&#10;mso-ansi-language:EN-US" xml:lang="EN-US">Q</span><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">.</span><span lang="EN-US" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black;mso-ansi-language:EN-US" xml:lang="EN-US">E</span><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">.) βάζει η ΕΚΤ, με το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της, Πέτερ Πράετ, να ξεκαθαρίζει σε συνέντευξη του στο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ότι η μόνο Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα αποφασίσει για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα αγορών ομολόγων (QE) με βάση αξιολόγηση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους (</span><span lang="EN-US" style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black;mso-ansi-language:EN-US" xml:lang="EN-US">DSA</span><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;&#10;color:black">),  που θα πραγματοποιήσουν τα στελέχη της και όχι κάποιος εξωτερικός οργανισμός (π.χ. ΔΝΤ).</span> </p> <p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:10.0pt;margin-left:&#10;0cm"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Σε αυτή την κατεύθυνση, το έμπειρο στέλεχος της ΕΚΤ, ξεκαθάρισε ότι «δεν θα βασισθούμε σε άλλους για αυτό. Είτε πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας είτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο καθένας έχει τη δική του προοπτική. Όταν, όμως, πρόκειται για αγορά ομολόγων, πρέπει να το εξετάσουμε εμείς».</p> <p>Μετά από ερώτηση του Γερμανού δημοσιογράφου, για το αν αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα μπει στο πρόγραμμα, ο ίδιος απάντησε ότι δεν είναι έτσι, «σημαίνει ότι πρέπει να το εξετάσουμε εμείς».</p> <p>Σχετικά με τις πιέσεις που δέχεται ο Μάριο Ντράγκι για την σταδιακή κατάργηση των αγορών κρατικών ομολόγων, ο κύριος Πράετ απάντησε «εάν αυξηθούν τα spreads για μία συγκεκριμένη χώρα, αυτό δεν είναι πρόβλημα νομισματικής πολιτικής. Δεν ξεχωρίζουμε συγκεκριμένες χώρες και ούτε είμαστε εδώ για να διασφαλίζουμε ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για τις κυβερνήσεις. Όταν έρθει η ημέρα, θα κοιτάξουμε τον πληθωρισμό και θα δράσουμε ανάλογα, ανεξάρτητα από το αν θα διαμαρτυρηθούν κυβερνήσεις». Το τελευταίο αφορά περισσότερο την Ιταλία, που αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην Οικονομία της και τα ομόλογά της γίνονται όλο και πιο ακριβά, όσο αυξάνεται η αβεβαιότητα και οι πιθανότητες για κλιμάκωση της κρίσης. </span> </p> </div> Thu, 22 Jun 2017 14:48:08 +0000 phpanos 289689 at http://www.kontranews.gr Οι εργαζόμενοι στα Ταμεία καταδικάζουν τα κρούσματα διαφθοράς! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289685-Oi-ergazomenoi-sta-Tameia-katadikazoyn-ta-kroysmata-diaphthoras <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/0_6_1.jpg?itok=MKjK0ZXK" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong> </strong></p> <p>«Όπου υπάρχει αποδεδειγμένα δόλος, απαιτούν την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων», όπως αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) καταδικάζουν απερίφραστα τα κρούσματα διαφθοράς στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συγκεκριμένων υποθέσεων (Πάτρα, Βόλος), αλλά και όλων των υποθέσεων διαφθοράς.</p> <p>Όπως επισημαίνουν οι διοικήσεις των Οργανισμών, «τα λεφτά των ασφαλισμένων είναι ιερά» και  δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που οι συνταξιούχοι τα τελευταία χρόνια έχουν υποστεί οδυνηρές μειώσεις στα ποσά των συντάξεών τους, κάποιοι ανεγκέφαλοι να ενεργούν παραβατικά. Σε κάθε περίπτωση αυτοί δεν έχουν καμία απολύτως θέση ανάμεσα στη μεγάλη έντιμη οικογένεια των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ.</p> <p>Τέλος, στην ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν τις μεγάλες ευθύνες της Διοίκησης του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, αφού επί ένα εξάμηνο και παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, δεν συγκροτούν το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, ώστε να  αποδοθούν οι τιμωρίες στους επίορκους υπαλλήλους.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιστρέφουν στο χώρο εργασίας άτομα που βαρύνονται με σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώματα.                             </p> </div> Thu, 22 Jun 2017 14:23:03 +0000 phpanos 289685 at http://www.kontranews.gr Νέα μείωση του ELA κατά 600 εκατ. ευρώ! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289683-Nea-meiose-toy-ELA-kata-600-ekat-eyro <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/ecb_2.jpg?itok=zGqIEU2R" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Η βελτίωση της ρευστότητας των τραπεζών έφερε νέα μείωση του ELA κατά 600 εκατ. ευρώ!  Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος(ΤτΕ), σχετικά με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, στις 21 Ιουνίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 43,6 δις ευρώ έως και την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, μετά από αίτημα της ΤτΕ.</p> <p>Όπως τονίζεται από την ΤτΕ η  μείωση του ανώτατου ορίου κατά 600 εκατ.  ευρώ αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.</p> <p>Το ελληνικό σύστημα, αργά αλλά σταθερά, απαγκιστρώνεται από την ακριβή χρηματοδότηση του ELA, που έχει επιτόκιο 1,5% και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την κερδοφορία του. Όπως σχολίασαν τραπεζικές πηγές, η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο τραπεζικό σύστημα, βρίσκει τις ελληνικές τράπεζες με επαρκή ρευστότητα για να στηρίξουν την ανάκαμψη της ελληνικής Οικονομίας μέσα από νέες χορηγήσεις προς την ελληνική αγορά.</p> <p> </p> </div> Thu, 22 Jun 2017 14:18:29 +0000 phpanos 289683 at http://www.kontranews.gr Γαρύφαλλα και ντάλιες από την Καβάλα στην Ινδία! (Εικόνες) http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289647-Garyphalla-kai-ntalies-apo-ten-Kabala-sten-India <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/7O5A6573.jpg?itok=OBQuqPlH" width="400" height="300" alt="Γαρύφαλλα και ντάλιες από την Καβάλα στην Ινδία!" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Το ανθοκομικό θερμοκήπιο της «</strong><strong>Selecta Ηellas» αξιοποιεί το γεωθερμικό πεδίο της περιοχής και καινοτομεί με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα</strong></p> <p>Ελληνικές εξαγωγές λουλουδιών στη «μητέρα» της ανθοκομικής, Ολλανδία;</p> <p>Αλεξανδρινά, πετούνιες, γαρύφαλλα, ντάλιες και κατιφέδες από την Καβάλα στην Ινδία;</p> <p>Απίστευτο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό το επίτευγμα της πρότυπης ανθοκομικής μονάδας της «Selecta Hellas». Μάλιστα, η καινοτομία της ελληνικής επιχείρησης δεν εξαντλείται εδώ, αφού αξιοποιεί πλήρως τον φυσικό πλούτο της καβαλιώτικης γης. Στην περίπτωση του ανθοκομικού θερμοκηπίου της «Selecta Hellas» αυτός ο πλούτος δεν είναι άλλος από το γεωθερμικό πεδίο της περιοχής, δηλαδή τα θερμά νερά (θερμοκρασία περίπου 70 βαθμών Κελσίου) που βρίσκονται σε βάθος 700 μέτρων και χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση της μονάδας.</p> <figure role="group" class="caption caption-img align-center"><img alt="Το παραγόμενο προϊόν, υψηλού ποιοτικού επιπέδου λουλούδια όπως αλεξανδρινά, πετούνιες, γαρύφαλλα, εξάγεται στη συντριπτική του πλειονότητα στο εξωτερικό και, μάλιστα, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Ολλανδία." data-entity-type="file" data-entity-uuid="43dee04f-a778-48c8-b6b6-f7538bfecea9" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6546.jpg" /><br /> <figcaption><em>Το παραγόμενο προϊόν, υψηλού ποιοτικού επιπέδου λουλούδια όπως αλεξανδρινά, πετούνιες, γαρύφαλλα, εξάγεται στη συντριπτική του πλειονότητα στο εξωτερικό και, μάλιστα, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Ολλανδία.</em></figcaption> </figure> <p>Το ανθοκομικό θερμοκήπιο της «Selecta Hellas», έκτασης περίπου 35 στρεμμάτων, βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Πρόκειται για μια επένδυση συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένης και της επικείμενης επέκτασης σε επιπλέον 25 στρέμματα. Η συνολική έκταση των σχεδόν 60 στρεμμάτων παραχωρήθηκε στην εταιρεία -κατόπιν δημοπρασίας- για 25 χρόνια, μετά από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου. Γνώμονα της παραχώρησης αποτέλεσε και η συμβολή της επένδυσης στο δημόσιο συμφέρον, καθώς πρόκειται για μια επιχείρηση με εξαγωγικό προσανατολισμό, η οποία δημιουργεί σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας και, μάλιστα, σε μια περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα από την ανεργία.</p> <p><strong>Ποια είναι τα συστατικά της επιτυχίας;</strong></p> <p>1) Η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού Καβάλας (σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Νέστου).</p> <p>2) Η χρήση υψηλής τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και εξοπλισμού.</p> <p>3) Η οικολογική συνείδηση και το συνολικά μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.</p> <p>4) Το εξειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό.</p> <p>Ακριβώς στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας στάθηκε –με δηλώσεις του- και ο Γενικός Διευθυντής της «Selecta Hellas», Γιάννης Παπαθεοχάρης, υπογραμμίζοντας ότι: «<em>Απασχολούμε περίπου 120 ανθρώπους. Το 30% είναι νέοι, κυρίως γυναίκες από τις γύρω περιοχές. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζόμενων είναι 35 χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που σχεδίασα την επένδυση, πρωταρχική μου μέριμνα ήταν να στηριχτώ στους ανθρώπους της περιοχής. Και, βέβαια, η “</em><em>Selecta </em><em>Hellas” απασχολεί ιδιαίτερα αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό. Αυτή την στιγμή εργάζονται στην επιχείρηση 15 γεωπόνοι, επιστήμονες χωρίς τους οποίους δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα</em>».  </p> <figure role="group" class="caption caption-img align-center"><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f3be4c23-e8e1-41d4-abe8-e6b5a39321f2" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6834.jpg" /><br /> <figcaption><em> «Αν το λουλούδι σου “στέκεται“ σε αγορές όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, αυτό σημαίνει ότι κάνεις σωστά την δουλειά σου» τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της «Selecta Hellas», Γιάννης Παπαθεοχάρης.</em></figcaption> </figure> <p>Το παραγόμενο προϊόν, υψηλού ποιοτικού επιπέδου λουλούδια όπως αλεξανδρινά, πετούνιες, γαρύφαλλα, εξάγεται στη συντριπτική του πλειονότητα στο εξωτερικό και, μάλιστα, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία και η Ολλανδία, δηλαδή σε περιοχές του πλανήτη με σημαντική παράδοση και εμπειρία αιώνων στην ανθοκομία. «<em>Αυτό από μόνο του είναι ένα γεγονός που επιβραβεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό το προϊόν μας. Αν το λουλούδι σου “στέκεται“ σε αγορές όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, αυτό σημαίνει ότι κάνεις σωστά την δουλειά σου</em>», σημείωσε ο Γιάννης Παπαθεοχάρης. Μάλιστα, η «Selecta Hellas» -σε μόλις μισό χρόνο λειτουργίας- ξεπέρασε τα ευρωπαϊκά σύνορα και τα λουλούδια της έφτασαν μέχρι την Ινδία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Δεν σταματά, όμως, εκεί: ακολουθούν σύντομα η Ιαπωνία και άλλες χώρες.</p> <p><strong>ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ</strong></p> <p>Πέρα από τις προφανείς άμεσες και έμμεσες κοινωνικές και οικονομικές επιδράσεις της επένδυσης του ανθοκομικού θερμοκηπίου της «Selecta Hellas», αξίζει να αναφερθεί ότι η μονάδα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, με συνολικά μηδενικό περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα (Ενεργειακή Κλάση A+). Αυτό σημαίνει πως:</p> <p>1) συλλέγεται και χρησιμοποιείται βρόχινο νερό για το πότισμα των φυτών,</p> <p>2) γίνεται ανακύκλωση του νερού μετά το πότισμα και τέλος</p> <p>3) οι ανάγκες ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης υποστηρίζονται ενεργειακά από κύκλωμα φωτοβολταϊκών και δεν υπάρχει «φουγάρο».  </p> <p>«<em>Οι 100 και πλέον θέσεις εργασίας που δημιουργούνται θα δώσουν μια μεγάλη ανάσα στις οικογένειες των ανθρώπων που θα απασχοληθούν</em>», τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, που παραβρέθηκε στα εγκαίνια του ανθοκομικού θερμοκηπίου της «Selecta Hellas». Και πρόσθεσε: «<em>Πρόκειται για </em><em>μια περιοχή που πλήττεται ιδιαίτερα από την ανεργία και η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι εξαιρετικά σημαντική για την τοπική κοινωνία. Η επένδυση της “Selecta Hellas“ α</em><em>νοίγει ακόμη ένα παράθυρο στις δυνατότητες της χώρας μας να αξιοποιήσει τις κλιματολογικές της συνθήκες, αυτό της ανθοκομίας. Οφείλουμε όλοι μας να διδαχθούμε από τέτοιες πρωτοβουλίες. Τόσο η Πολιτεία, όσο και επιχειρηματικός κόσμος. Γιατί δεν χωράει αμφιβολία πως </em><em>ο δρόμος της ελληνικής οικονομίας προς την ανάκαμψη περνά μέσα από τα χωράφια και την αγροτική καινοτομία</em>».</p> <figure role="group" class="caption caption-img align-center"><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="be29ed54-3a35-4caa-8e01-3a8062a4d797" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6896.jpg" /><br /> <figcaption><em>«Δεν χωράει αμφιβολία πως ο δρόμος της ελληνικής οικονομίας προς την ανάκαμψη περνά μέσα από τα χωράφια και την αγροτική καινοτομία» υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου.</em></figcaption> </figure> <p> </p> <p><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="550d00df-035c-41f2-af7f-9e44b111e03a" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6579.jpg" class="align-center" /><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="728baf0c-1cf8-4245-9629-a00df65eee94" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6546_0.jpg" class="align-center" /><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="120a084c-4a74-465c-bdb0-a854e32389bb" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6559.jpg" class="align-center" /><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7ff776df-e5a7-4949-928e-d9c03718732a" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6573.jpg" class="align-center" /><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="457dd1ac-fc9c-427f-b1d3-df0cf38c858d" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6544.jpg" class="align-center" /><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7c8fc558-703d-4536-82d3-d9c60e1b1f69" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6845.jpg" class="align-center" /><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="99a0f2fa-dd21-433d-9f73-cd8599b1d44b" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6896_0.jpg" class="align-center" /><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="646614ba-98df-4201-b900-7452db39ebdc" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6838.jpg" class="align-center" /><img alt="1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="179e6f91-4e40-424b-be9b-f3390663210d" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/7O5A6901.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> Thu, 22 Jun 2017 12:31:25 +0000 phpanos 289647 at http://www.kontranews.gr Citi: Πιο κοντά στην έξοδο στις αγορές η Ελλάδα http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289639-Citi-Pio-konta-sten-exodo-stis-agores-e-Ellada <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/citi-640x428.jpg?itok=hjRTckq_" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Με τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων να υποχωρούν στα επίπεδα του 2014 -όταν η Ελλάδα είχε προχωρήσει σε δυο ομολογιακές εκδόσεις- οι πιθανότητες μιας δοκιμαστικής εξόδου στις αγορές αυξάνονται, υπογραμμίζει η Citi σε σημερινό σχόλιό της.</p> <p>Ωστόσο, ο οίκος δηλώνει ότι παραμένει επιφυλακτικός, για το κατά πόσο μπορεί να αποκατασταθεί η πλήρης πρόσβαση στις αγορές έως το τέλος του τρέχοντος προγράμματος, το καλοκαίρι του 2018.</p> <p>Το τέλος των πολύμηνων διαπραγματεύσεων της Ελλάδας με τους πιστωτές, με τη συμφωνία του Eurogroup θα συνεχίσει να δίνει θετικό momentum στα ελληνικά assets, επισημαίνει η Citi.</p> </div> Thu, 22 Jun 2017 11:40:04 +0000 phpanos 289639 at http://www.kontranews.gr Μίχαλος: Θετικό βήμα, αλλά χρειάζεται βελτιώσεις ο εξωδικαστικός http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289571-Michalos-THetiko-bema-alla-chreiazetai-beltioseis-o-exodikastikos <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/2_177.jpg?itok=_hUWXxhE" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>«Θετικό βήμα» για την αγορά, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, αλλά για να λειτουργήσει σωστά «χρειάζεται πολλές βελτιώσεις» , τόνισε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και της ΚΕΕΕ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, κατά την ομιλία του, στην εκδήλωση με θέμα «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», που συνδιοργάνωσαν οι Κοινωνικοί Εταίροι ΓΣΕΕ-ΣΕΒ-ΓΣΕΒΕΕ-ΕΣΕΕ-ΣΕΤΕ και η  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,  με την υποστήριξη του ΕΒΕΑ.</p> <p>Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλά γνωστά ονόματα από την ελληνική αγορά όπως ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καβαθάς, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Α' αντιπρόεδρος στην ΕΣΕΕ Ν. Μπόνης.</p> <p>Μετά το καλωσόρισμα από τον οικοδεσπότη Κ. Μίχαλο, τον λόγο πήρε ο κεντρικός ομιλητής και Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης. Η συζήτηση άρχισε για τα καλά, μετά τις τοποθετήσεις των τραπεζικών στελεχών που συμμετείχαν στην εκδήλωση και εκπροσωπούσαν τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Ανάμεσα σε άλλους, το παρόν έδωσαν ο Αν. Διεθύνων Σύμβουλος της Eurobank Θεόδωρος Καλαντώνης, ο ομόλογός του από την Attica Bank Γιάννης Τσακιράκης, ο Senior Manager της Τράπεζας Πειραιώς Παναγιώτης Κουμεντάκος και ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank Περικλής Κιτριλάκης.</p> <p>Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Μίχαλο, το πρόβλημα είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια, «με τις οφειλές να συσσωρεύονται λόγω της μείωσης του τζίρου και της ρευστότητας, με τις τράπεζες να μην παρέχουν νέα χρηματοδότηση, με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να λυγίζουν κάτω από το βάρος των δανειακών τους υποχρεώσεων και να κλείνουν. Με αποτέλεσμα να χάνονται θέσεις εργασίας και να αυξάνεται ακόμη περισσότερο ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες».</p> <p>Ένας κύκλος που «πρέπει να σπάσει. Η οικονομία δεν μπορεί να βγει από το αδιέξοδο, αν δεν αποκατασταθούν ομαλές συνθήκες χρηματοδότησης της αγοράς».  Όμως ο ίδιος τόνισε ότι «για να λειτουργήσει σωστά στην πράξη ο συγκεκριμένος μηχανισμός, χρειάζεται πολλές βελτιώσεις».</p> <p>Η βασική θέση του επιμελητηρίου, θέλει τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα δίνει την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερες βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να παραμείνουν στη ζωή, συνεισφέροντας στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στα δημόσια έσοδα.</p> <p>Η ΚΕΕΕ,  ζητά επαρκείς και ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες, με σκοπό να αποφευχθούν φαινόμενα καταχρηστικής εκμετάλλευσης της διαδικασίας από συστηματικούς κακοπληρωτές, σε βάρος της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, των υπολοίπων πιστωτών, αλλά και του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.</p> <p>Εξίσου σημαντικό όμως είναι να διασφαλιστεί και η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού, με δεδομένο ότι θα προκύψει ένας μεγάλος όγκος υποθέσεων προς διαχείριση.</p> <p>Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, θα πρέπει να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στο υφιστάμενο σχέδιο, ώστε να μην επαναληφθεί το αρνητικό προηγούμενο του Νόμου Κατσέλη, στο πλαίσιο του οποίου εκκρεμούν ήδη περισσότερες από 150.000 αιτήσεις και οι ημερομηνίες εκδίκασης υποθέσεων φθάνουν ως το 2032 .</p> <p>Σε αυτή την κατεύθυνση «έχουμε προτείνει συγκεκριμένη τροπολογία, ώστε να αναλάβουν τα Επιμελητήρια το ρόλο του διαχειριστή και επόπτη της διαδικασίας».</p> <p><img alt="790" data-entity-type="file" data-entity-uuid="a292c541-7a65-4a74-881b-2277cdd8533e" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/3_387.jpg" class="align-center" /> <p> </p> <p><img alt="45747" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7ce509fe-75d0-4206-8bc6-bb16a4166c75" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/inline-images/1_391.jpg" class="align-center" /> <p> </p> </div> Wed, 21 Jun 2017 19:54:03 +0000 kchalkiadakis 289571 at http://www.kontranews.gr Παράταση μέχρι τις 14 Ιουλίου, στα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289570-Paratase-mechri-tis-14-Ioylioy-sta-prostima-gia-ta-anasphalista <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/ix_5.jpg?itok=DA7Iy77y" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><font color="#000000"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt">Τέλος στο αλαλούμ με τα πρόστιμα των 250 ευρώ, που έπεσαν βροχή στους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων έβαλε η κυβέρνηση! </span><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt">Παράταση μέχρι  τις 14 Ιουλίου, στα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα, για να διορθωθούν  τα λάθη της λίστας, έδωσε η κυβέρνηση. Μετά το μπέρδεμα με τα 250 - 300 χιλιάδες πιθανώς λάθος πρόστιμα, όπως έγινε γνωστό μετά το πρωινό υπουργικό συμβούλιο, όσοι προχωρήσουν σε ασφάλιση του οχήματός τους μέχρι τότε, θα γλυτώσουν το πρόστιμο. Για τους λίγους που πλήρωσαν ήδη τα 250 ευρώ , το ποσό θα τους επιστραφεί. </span></font></p> <p> </p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p> </p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Στόχος των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών είναι μα δημιουργηθεί μία αξιόπιστη λίστα, με τα ανασφάλιστα οχήματα και σε αυτή την κατεύθυνση δόθηκε  εντολή για επανέλεγχο και διορθώσεις στα περίπου 250.000 λάθη της λίστας.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Μετά από την βεβαίωση των προστίμων και την αποκάλυψη ότι περίπου 250.000 από αυτά έχουν επιβληθεί βασισμένα σε λάθος στοιχεία, η κυβέρνηση σε ανώτατο επίπεδο πήρε την απόφαση να ξεκαθαρίσει την κατάσταση δίνοντας δεύτερη ευκαιρία στους παραβάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το πρωινό υπουργικό συμβούλιο, αναμένεται να δοθεί παράταση μέχρι τις 14 Ιουλίου σε όλους όσους έλαβαν το μήνυμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ώστε να ασφαλίσουν τα οχήματά τους και να απαλλαγούν από τα πρόστιμα! </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 10pt"><font color="#000000"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt">Σύμφωνα με κύκλους από το υπουργείο Οικονομικών, </span><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font size="3">λόγω των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων (όπως λάθη στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, οχήματα θανόντων, κλεμμένα κλπ.) αποφασίστηκε το πάγωμα των παραβόλων μέχρι τις 14/7/2017. </font></span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 10pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να διορθώσουν τα λάθη ή να ασφαλίσουν τα οχήματά τους χωρίς την καταβολή του παραβόλου των 250 ευρώ. Σχετική υπουργική απόφαση θα εκδοθεί άμεσα. Το παράβολο θα επιστραφεί σε όσους το έχουν ήδη καταβάλει τις προηγούμενες ημέρες.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 10pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">Από την οδό Νίκης, επισημαίνεται ότι «με βάση τη νομοθεσία οι πολίτες οφείλουν να ανανεώνουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των οχημάτων τους πριν από την ημέρα λήξης τους και οφείλουν να τα έχουν ασφαλισμένα, εφόσον δεν έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους, ασχέτως εάν </font><font color="#000000" size="3">τα κινούν ή όχι». </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Πως φτάσαμε σε τόσο γρήγορη απόφαση; Βοήθησε που σήμερα το πρωί συνεδρίασε το </font></span><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">υπουργικό συμβούλιο και όλοι οι υπουργοί συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο. Με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, να ζητάει από τους υπουργούς του, να τρέξουν όλα τα θέματα που θα κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη, δεν ήταν δυνατόν να μην παρθεί απόφαση για τα πρόστιμα. Ένα θέμα που εκτός του ότι ταλαιπώρησε 1,15 εκατ. συμπολίτες μας, περιλάμβανε και μία σημαντική «γκάφα»<span>  </span></font><font color="#000000">με τα εκατοντάδες χιλιάδες λάθος πρόστιμα, τώρα ευτυχώς κλείνει. </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Έτσι θα επιστραφούν τα χρήματα του προστίμου! </font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><font color="#000000"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt">Για τους περίπου έντεκα χιλιάδες φορολογούμενους που ήδη πλήρωσαν το πρόστιμο, αυτό θα τους επιστραφεί άμεσα από το υπουργείο Οικονομικών στον λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο </span><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US">E</span><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt">1. Εδώ υπάρχουν δύο σημαντικά σημεία που θέλουν προσοχή. Πρώτον, για να γίνει η επιστροφή, θα χρειαστεί να περάσει νομοθετική ρύθμιση από τη Βουλή που ενδεχομένως να περιλαμβάνει και άλλες αλλαγές. Δεύτερον, δεν θα επιστραφούν τα λεφτά σε όλους. Για όσους έχουν οφειλές στην εφορία, δηλαδή περίπου 4,2 εκατ. ή τους μισούς φορολογούμενους, θεωρείται πολύ πιθανών ότι θα γίνει συμψηφισμός. Αυτό σημαίνει ότι θα τους επιστραφεί το υπερβάλλων ποσό, αν υπάρχει. </span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Μειωμένο πρόστιμο για τα δίκυκλα; </font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μέσα στις προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι, είναι να μειωθεί το πρόστιμο για τα ανασφάλιστα δίκυκλα από τα 250 ευρώ στα 100 ευρώ. Αν και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν πέρασε αυτή η πρόταση, το θέμα θα ξεκαθαρίσει με την κατάθεση της σχετικής διάταξης στη Βουλή. </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Μου ήρθε λάθος πρόστιμο, τι κάνω;</font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Οι περίπου 250-300 χιλιάδες περιπτώσεις που εκτιμάται ότι έχει επιβληθεί το πρόστιμο, ενώ δεν έπρεπε, δεν αναμένεται να διορθωθούν αυτόματα κατά την νέα διασταύρωση που θα πραγματοποιηθεί μετά τις 14 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν σας ήρθε το πρόστιμο κατά λάθος, τότε θα σας ξανάρθει! Για να αποφύγει κάποιος δυσάρεστες εξελίξεις, όσοι εμφανίζονται ανασφάλιστοι, είτε να επικοινωνήσουν με την ασφαλιστική τους, να διορθώσει τα στοιχεία της, είτε για πιο περίπλοκες περιπτώσεις να επικοινωνήσουν με την Εφορία. Για λάθη που περιλαμβάνουν κλοπή, κατάθεση πινακίδων, καταστροφή ή απόσυρση,<span>  </span></font><font color="#000000">τα στοιχεία μπορεί να διορθωθούν με την νέα διασταύρωση.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Με ποιόν πρέπει να επικοινωνήσω για να διορθώσω τα στοιχεία;</font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Αν κάποιος ανήκει σε μία από τις περιπτώσεις των λαθών, τότε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ,  θα πρέπει αν το όχημα ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.)</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ.237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Μαυραγάνης: Η κοινωνία αφυπνίστηκε, τώρα να δοθεί παράταση<span>   </span></font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></b></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><font color="#000000"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt">Από το πρωί, ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Μαυραγάνης, με ραδιοφωνικές του δηλώσεις (</span><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US">Real</span><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US"> </span><span lang="EN-US" style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt" xml:lang="EN-US">fm</span></font><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">),<span>  </span></font><font color="#000000">επισήμανε ότι «πρέπει να γίνει επικαιροποίηση της λίστας, επομένως να δοθεί μία νέα ημερομηνία στην οποία θα παρθούν τα στοιχεία ποια είναι ασφαλισμένα και ποια ανασφάλιστα». Ο υπουργο΄ς ξεκαθάρισε ότι </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">«δεν νοείται όχημα ανασφάλιστο να κυκλοφορεί, είναι κίνδυνος-θάνατος και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει κάτι για να αφυπνιστεί η κοινωνία. Αφυπνίστηκε η κοινωνία αυτή τη στιγμή; Αφυπνίστηκε».</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-size:12pt"><font color="#000000">Στη συνέχεια τόνισε ότι «κύριοι, εφόσον ο στόχος επετεύχθη και αφυπνίστηκε η κοινωνία, θα πρέπει να δοθεί μία νέα ημερομηνία στην οποία να επικαιροποιηθεί η λίστα. Οποίοι λοιπόν πράγματι θέλουν να ασφαλίσουν τα οχήματά τους και πρέπει να θέλουν όλοι να ασφαλίσουν τα οχήματά τους για το δικό τους καλό, πρέπει να τα ασφαλίσουν μέσα σε αυτές τις ημέρες που διανύουμε και να τελειώνει το πρόβλημα». </font></span></p> </div> Wed, 21 Jun 2017 19:41:02 +0000 kchalkiadakis 289570 at http://www.kontranews.gr Υπ. Εργασίας: Καμία συζήτηση Αχτσιόγλου - Αδαμίδη για τη μετακίνηση εργαζομένων της ΔΕΗ http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289569-Yp-Ergasias-Kamia-syzetese-Achtsiogloy-Adamide-gia-te-metakinese-ergazomenon-tes-DEE <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/4567346.jpg?itok=cPthhk4P" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Σε διάψευση δημοσιευμάτων σχετικά με το θέμα της ΔΕΗ και την θέση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, προχώρησε το υπουργείο Εργασίας.</p> <p>Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της οδού Σταδίου, χαρακτηρίζεται «ψευδές» το σχετικό  δημοσίευμα της ιστοσελίδας «skai.gr», με τον συκοφαντικό τίτλο «Η Αχτσιόγλου υπέρ των αργόμισθων της ΔΕΗ;».</p> <p>Από το υπουργείο τονίζεται ότι «Την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ, Γιώργο Αδαμίδη.</p> <p>Στη συνάντηση συζητήθηκαν εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους της ΔΕΗ.</p> <p>Ουδεμία συζήτηση έγινε για το ζήτημα που αφορά τη μετακίνηση εργαζομένων σε μονάδες της ΔΕΗ.</p> <p>Το συγκεκριμένο θέμα δεν τέθηκε στη συζήτηση ούτε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων ούτε από την πλευρά του Υπουργείου, επομένως τα όσα αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ είναι προϊόν μυθοπλασίας».</p> </div> Wed, 21 Jun 2017 19:26:53 +0000 kchalkiadakis 289569 at http://www.kontranews.gr Κόντρα κυβέρνησης- αντιπολίτευσης για τις υποδομές http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289568-Kontra-kyberneses-antipoliteyses-gia-tis-ypodomes <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/proastiakos_lavrio.jpg?itok=LuP7FjNd" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης κυβέρνησης – αντιπολίτευσης και στο πεδίο των υποδομών! Τα υπουργεία Οικονομίας και Υποδομών, σε ανακοίνωσή τους, κάνουν λόγο για μνημείο πολιτικής στρεψοδικίας και εξαπάτησης των πολιτών, αναφερόμενα στις  αιτιάσεις του στον βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιάννη Μανιάτη για αρνητικές εξελίξεις με το έργο κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής Κορωπί – Λαύριο.</p> <p>Τα υπουργεία, τονίζουν ότι «αυτός και οι συνάδελφοι του των προηγούμενων κυβερνήσεων εξασφάλισαν ένα ζοφερό μέλλον για τις υποδομές των μεταφορών της χώρας.  Οι σχεδιασμοί τους οδήγησαν σε υπερδεσμεύσεις του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος των Υποδομών Μεταφορών άνω του 150%, γεγονός που μεταφράζεται σε έλλειψη διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ ήδη από την αφετηρία σχεδιασμού των έργων».</p> <p>Από οδό Νίκης και Παπάγου, προσθέτουν ότι είναι «βαριά κληρονομιά» για το σήμερα, «η  παντελής απουσία στρατηγικής για τις υποδομές μεταφορών των προηγούμενων κυβερνήσεων και οι μικροπολιτικές επιλογές έργων».</p> <p>Σε αυτό το παρελθόν απαντούν «με στοχευμένες κινήσεις για την ωρίμανση και την υλοποίηση εμβληματικών έργων υποδομών. Ξεκινήσαμε ήδη την ωρίμανση του σημαντικού αυτού έργου με πόρους του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ» ενώ τονίζεται ότι τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Υποδομών θα διασφαλίσουν την χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου, προχωρώντας στις  κατάλληλες ενέργειες</p> </div> Wed, 21 Jun 2017 19:11:10 +0000 kchalkiadakis 289568 at http://www.kontranews.gr Κουντουρά: Yψηλές επιδόσεις σε τουρισμό, απασχόληση και επενδύσεις http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289567-Koyntoyra-Ypseles-epidoseis-se-toyrismo-apascholese-kai-ependyseis <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/55747.jpg?itok=FOoeY6oH" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">«Η δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού μας και οι προοπτικές που δημιουργούμε  για τα επόμενα χρόνια καθιστούν την  Ελλάδα ένα πολύ ελκυστικό προορισμό για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης», τόνισε κατά τον </span><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">χαιρετισμό της, η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά στο συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ)  για τους Δρόμους Εξόδου από την κρίση με τίτλο «Εμπιστοσύνη, Επενδύσεις, Εξαγωγές». Η υπουργός τόνισε ότι «</span><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">ο τουρισμός είναι εθνικό κεφάλαιο, είναι εθνική υπόθεση. Η επένδυση στον τουρισμό είναι επένδυση στο μέλλον μας».</span></font></p> <p>  </p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt;line-height:115%"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"> </span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt;line-height:115%"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">Η υπουργός εστίασε στην ισχυρή δυναμική ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού και το σημαντικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, επισήμανε ότι σε εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής τα δύο τελευταία χρόνια παρά τις δυσκολίες και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αυξήθηκαν οι εξαγωγές, η απασχόληση και οι επενδύσεις, και πλέον με την  επιτυχή ολοκλήρωση της συμφωνίας ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη.   </span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt;line-height:115%"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"> </span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt;line-height:115%"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">Σύμφωνα με το υπουργείο, σε εφαρμογή της εθνικής τουριστικής  πολιτικής καταγράφηκαν οι υψηλότερες ιστορικά επιδόσεις με διαδοχικά ρεκόρ 26 εκατ. διεθνών αφίξεων το 2015 και 28 εκατ. το 2016. Μάλιστα, το 2017, που η τουριστική πολιτική εφαρμόζεται για τρίτη συνεχή χρονιά, καταγράφεται σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη:  στις διεθνείς  αφίξεις και τα τουριστικά έσοδα, στις πληρότητες, τις διανυκτερεύσεις, τις νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, και στις τουριστικές επενδύσεις.</span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt;line-height:115%"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"> </span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt;line-height:115%"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ελληνικός τουρισμός κινείται με ρυθμούς ανάπτυξης 7% διπλάσιους του μέσου όρου του παγκόσμιου τουρισμού που είναι 3-4%. </span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt;line-height:115%"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"> </span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt;line-height:115%"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">Μέσω της υλοποιούμενης τουριστικής πολιτικής, επιτεύχθηκε:</span></font></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt;line-height:115%"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"> </span></font></p> <ul style="list-style-type:square;direction:ltr"> <li style="color:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-weight:normal"> <p style="color:rgb(0,0,0);line-height:115%;font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">η  επιμήκυνση της θερινής τουριστικής περιόδου </span></font></p> </li> <li style="color:rgb(0,0,0);font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal"> <p style="color:rgb(0,0,0);line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">το άνοιγμα νέων ξένων αγορών επισκεπτών υψηλών εισοδημάτων  και η αύξηση 10% του τουρισμού πολυτελείας</span></font></p> </li> <li style="color:rgb(0,0,0);font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal"> <p style="color:rgb(0,0,0);line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">η προώθηση νέων ελληνικών προορισμών για να διαχυθεί το όφελος στις τοπικές κοινωνίες</span></font></p> </li> <li style="color:rgb(0,0,0);font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal"> <p style="color:rgb(0,0,0);line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, που στο παρελθόν ήταν κεφάλαιο αναξιοποίητο.</span></font></p> </li> <li style="color:rgb(0,0,0);font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal"> <p style="color:rgb(0,0,0);line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">«Κλειδί»  για την ανάπτυξη είναι η απευθείας αεροπορική πρόσβαση. Για το λόγο αυτό έγιναν διαπραγματεύσεις και συμφωνίες και αυξήθηκε η συνδεσιμότητα με  150 νέες αεροπορικές συνδέσεις και  6000  προγραμματισμένες πρόσθετες πτήσεις προς τα περιφερειακά αεροδρόμια το 2017.</span></font></p> </li> </ul> <ul style="list-style-type:square;direction:ltr"> <li style="color:rgb(0,0,0);font-style:normal;font-weight:normal"> <p style="color:rgb(0,0,0);line-height:115%;font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">ρεκόρ 17ετίας στις νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης έδειξε το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας το πεντάμηνο του 2017, τη μεγαλύτερη επίδοση από το 2001.  </span></font></p> </li> <li style="color:rgb(0,0,0);font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal"> <p style="color:rgb(0,0,0);line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">πρωτοφανές εγχώριο και επενδυτικό ενδιαφέρον για τουριστικές επενδύσεις:</span><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">142 φάκελοι  για νέα και υφιστάμενα ξενοδοχεία άνω των 300 κλινών κατατέθηκαν το 2016  στην αρμόδια υπηρεσία ΕΥΠΑΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού. </span></font></p> </li> <li style="color:rgb(0,0,0);font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal"> <p style="color:rgb(0,0,0);line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;font-style:normal;font-weight:normal;margin-top:0cm;margin-bottom:0pt"><font color="#000000" face="Georgia"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;">Στον αναπτυξιακό νόμο υποβλήθηκαν 251 προτάσεις για ξενοδοχειακές επενδύσεις που αναλογούν στο 50% της αξίας των συνολικών προτάσεων </span></font></p> </li> </ul> </div> Wed, 21 Jun 2017 19:10:28 +0000 kchalkiadakis 289567 at http://www.kontranews.gr Στο καλύτερο επίπεδο από το 2010 τα ελληνικά ομόλογα! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289534-Sto-kalytero-epipedo-apo-to-2010-ta-ellenika-omologa <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/28aa29103a1526a3792ceafe9db576ef_XL.jpg?itok=04IF5vdQ" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Μεγάλη βελτίωση στις τιμές των ελληνικών τίτλων έχει φέρει η συμφωνία του προηγούμενου Eurogroup! Ιδιαίτερα στους βραχυπρόθεσμους τίτλους το 2ετές <span> </span></font><font color="#000000">βρίσκεται χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2010! Αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ πιο ελκυστικό για τους επενδυτές καθώς έφτασε σήμερα το 4,15% με πτώση 1,2%, μέσα σε μία μέρα! </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 20 Ιανουαρίου του 2010 όπου διαμορφωνόταν στο 4,069%. Βελτίωση αν και όχι τόσο μεγάλη, έχει και το 10ετές ομόλογο που βρίσκεται στο 5,575% σε χαμηλά επίπεδα 7 ετών.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τόνισε σήμερα στο υπουργικό ότι η Αθήνα θα πρέπει να είναι σε θέση να επιστρέψει πολύ σύντομα στις αγορές ομολόγων, προβλέποντας ότι οι αποδόσεις των ομολόγων της χώρας θα συνεχίσουν να μειώνονται.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p> </div> Wed, 21 Jun 2017 14:55:39 +0000 phpanos 289534 at http://www.kontranews.gr ΤτΕ: Αύξηση 11,3% στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289530-TtE-Ayxese-11-3-stis-taxidiotikes-eispraxeis-ton-Aprilio <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/1471339-trapeza-ellados-930-2.jpg?itok=ACzeXCHA" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Ισχυρή αύξηση στην ταξιδιωτική κίνηση κατά 12% - Αυξήθηκαν κατά 147,5% τα έσοδα από Γάλλους τουρίστες! </strong></p> <p>Μεγάλη αύξηση της τάξης του 11,3% κατέγραψε η ΤτΕ, στις ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο! Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον Απρίλιο, εμφάνισε πλεόνασμα 247 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 263 εκατ. ευρώ το 2016. Σημαντική ενίσχυση ήρθε από την αύξηση 11,3%στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 484 εκατ. ευρώ, έναντι 435 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2016, ενώ αύξηση κατά 38,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές στα 237 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2017 έναντι 171 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2016.</p> <p>Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 12,0%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε μικρή μείωση κατά 0,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 20,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 40,0% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.</p> <p><strong>Αύξηση 14,1% στο πλεόνασμα στο πεντάμηνο του 2017! </strong></p> <p>Με την τουριστική βιομηχανία να συνεισφέρει περίπου το 20% του ΑΕΠ, η ενίσχυση που δείχνουν τα νούμερα του 2017 και οι προβλέψεις για σημαντική αύξηση των επισκεπτών, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για την Οικονομία. Σύμφωνα με την ΤτΕ, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 387 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,1% έναντι πλεονάσματος 340 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα τόσο της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 2,4% όσο και της μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 24 εκατ. ευρώ ή 3,8%.</p> <p>Οι εισπράξεις αυξήθηκαν κυρίως χάρη στην άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης κατά 3,2%, αν και το ίδιο διάστημα η μέση δαπάνη ανά ταξίδι παρουσίασε μικρή μείωση κατά 0,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 6,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 23,1% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.</p> <p><strong>Αύξηση κατά 24,2% στις εισπράξεις από Ευρωπαίους τουρίστες! </strong></p> <p>Μεγάλο μπόνους στα έσοδα, ήταν η αύξηση κατά 24,2% στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 στα 277 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά,οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 3,6% (Απρίλιος 2017: 180 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2016: 186 εκατ. ευρώ).</p> <p>Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 54,9% (Απρίλιος 2017: 207 εκατ. ευρώ, Απρίλιος 2016: 134 εκατ. ευρώ), καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 22,0%.</p> <p><strong>Γέμισε η Ελλάδα Γάλλους! </strong></p> <p>Οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 147,5% και διαμορφώθηκαν στα 67 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τη Γερμανία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 39,3% και διαμορφώθηκαν στα 57 εκατ. ευρώ. Πτώση κατά 33,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 38,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ, οι οποίες μειώθηκαν κατά 55,9% και διαμορφώθηκαν στα 25 εκατ. ευρώ.</p> <p>Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2017, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 2,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και διαμορφώθηκαν στα 997 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 9,2% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 545 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-28 μειώθηκαν κατά 5,6% και διαμορφώθηκαν στα 412 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 29,3% και διαμορφώθηκαν στα 381 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 19,9% και διαμορφώθηκαν στα 164 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 89,3% και διαμορφώθηκαν στα 81 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 20,6% και διαμορφώθηκαν στα 112 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 33,1% και διαμορφώθηκαν στα 70 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 1,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ, οι οποίες μειώθηκαν κατά 27,0% και διαμορφώθηκαν στα 78 εκατ. ευρώ.</p> <p><strong>Αύξηση 12% στην ταξιδιωτική κίνηση! </strong></p> <p>Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρίλιο του 2017 διαμορφώθηκε στις 1,01 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 10,0% και αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 12,4%.</p> <p>Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά 21,3%, καθώς η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28 παρέμεινε σταθερή. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 348 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,6%, ενώ μείωση κατά 3,1% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ (Απρίλιος 2017: 270 χιλ., Απρίλιος 2016: 279 χιλ.). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 108,9% και διαμορφώθηκε στις 91 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 52,4% και διαμορφώθηκε στις 92 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 18,3% και διαμορφώθηκε στις 81 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, πτώση κατά 33,2% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 14 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 43,9% και διαμορφώθηκε στις 36 χιλ. ταξιδιώτες.</p> </div> Wed, 21 Jun 2017 14:34:02 +0000 phpanos 289530 at http://www.kontranews.gr Παράνομες χορηγήσεις 80.000 από πρώην ΙΚΑ Βόλου! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289529-Paranomes-choregeseis-80-000-apo-proen-IKA-Boloy <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%9A%CE%95%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97.jpg?itok=cAHtKXZ0" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Πώς μπήκαν τα λεφτά σε λογαριασμούς μη δικαιούχων για επιδόματα «μαϊμού»!</strong><br />  <br /> Σημαντικές παραβάσεις εντόπισε κλιμάκιο των επιθεωρητών του ΕΦΚΑ που πραγματοποιεί έλεγχο στο υποκατάστημα Βόλου σχετικά με τη χορήγηση επιδομάτων παροχών και πίστωση χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς IBAN μη δικαιούχων.  Μέχρι στιγμής, κατά την πρώτη φάση του ελέγχου,  έχει προκύψει το ποσό των 80.000 ευρώ ,  το οποίο έχει αποδοθεί σε μη δικαιούχους από παράνομες  ενέργειες συγκεκριμένων υπαλλήλων.<br />  <br /> Ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα ελέγχου υπόθεσης  διαφθοράς στο Περιφερειακό Yποκατάστημα Μαγνησίας του ΕΦΚΑ στον Βόλο  η Διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), γνωστοποίησε ότι  για όσους υπαλλήλους προκύψει παραβατική συμπεριφορά θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απόδοση ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων.  Τα παραπάνω είναι μόνο τα πρώτα ευρήματα, καθώς η έρευνα συνεχίζεται και σε άλλους τομείς λειτουργίας του εν λόγω υποκαταστήματος.<br />  <br /> Επισημάνεται ότι η έρευνα ξεκίνησε με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπηρεσίας Επιθεώρησης  σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΕφΚΑ   και όχι εξαιτίας καταγγελιών τρίτων, όπως αναγράφηκε στον τοπικό τύπο.  <br />  <br /> Σύμφωνα με ανακοίνωση της  Διοίκησης του Ταμείου, από την έναρξη  λειτουργίας του Φορέα και την ανάληψη των καθηκόντων της, έχει διακηρύξει τη θέση αρχής της για  πλήρη διαφάνεια και νομιμότητα στη λειτουργία του Φορέα και τη διαχείριση των υποθέσεών του, στα πλαίσια και της σχετικής κατεύθυνσης του εποπτεύοντος Υπουργείου. Σε αυτή την πορεία  θα συνεχίσει να κινείται αταλάντευτα εντατικοποιώντας  τους ελέγχους,  στέλνοντας το μήνυμα της μηδενικής ανοχής σε σχέση με τη διαφθορά.<br />  </p> <p> </p> </div> Wed, 21 Jun 2017 14:29:14 +0000 phpanos 289529 at http://www.kontranews.gr Παράταση μέχρι τις 14 Ιουλίου, στα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289502-Paratase-gia-ta-anasphalista-ochemata-edose-e-Kybernese <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/ich_1_0.jpg?itok=O92ba3wS" width="400" height="300" alt="Παράταση για τα ανασφάλιστα οχήματα έδωσε η Κυβέρνηση" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Παράταση μέχρι  τις 14 Ιουλίου, στα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα, για να διορθωθούν  τα λάθη έδωσε η κυβέρνηση</p> <p>Μετά το μπέρδεμα με τα 250 - 300 χιλιάδες  πιθανώς λάθος πρόστιμα, όπως έγινε γνωστό μετά το πρωινό υπουργικό συμβούλιο,  όσοι Προχωρήσουν σε ασφάλιση του οχήματός τους μέχρι τότε, , θα γλυτώσουν το  πρόστιμο. Για τους λίγους που πλήρωσαν ήδη  τα 250 ευρώ , το ποσό θα τους επιστραφεί.</p> <p>Στόχος των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Μεταφορών είναι μα δημιουργηθεί μία αξιόπιστη λίστα, με τα ανασφάλιστα οχήματα και σε αυτή την κατεύθυνση δόθηκε  εντολή για επανέλεγχο και διορθώσεις στα περίπου 250.000 λάθη της λίστας.</p> </div> Wed, 21 Jun 2017 13:00:59 +0000 phpanos 289502 at http://www.kontranews.gr Μοσκοβισί: H Κομισιόν θα προτείνει την έξοδο της Ελλάδας από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289492-Moskobisi-H-Komision-tha-proteinei-ten-exodo-tes-Elladas-apo-te-diadikasia-toy-yperbolikoy-elleimmatos <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/pierre_moscovici_01-thumb-large.jpg?itok=rv-75Qev" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει την έξοδο της Ελλάδας από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος "μέσα στις επόμενες βδομάδες" ανακοίνωσε σήμερα ο επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί.</p> <p>Ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ανέφερε ότι "η Ελλάδα έχει κάνει εντυπωσιακές προσπάθειες", επισημαίνοντας ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας δεν είναι πλέον άνω του 3%, όπως ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας, ενώ το 2016 ξεπεράστηκε και ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος σχεδόν κατά δέκα φορές.</p> <p>Ο ίδιος εξήγησε ότι η Επιτροπή δεν προχώρησε στην εν λόγω πρόταση τον προηγούμενο μήνα γιατί ανέμενε το αποτέλεσμα των συζητήσεων στο Eurogroup για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, το οποίο τελικά ήταν "επιτυχές", όπως είπε, σηματοδοτώντας την "εμπιστοσύνη" των εταίρων στην Ελλάδα.</p> <p>"Δεν υπάρχει λόγος πλέον να καθυστερούμε την απόφαση για την έξοδο της Ελλάδας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος", υπογράμμισε ο κ. Μοσκοβισί, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα υποβάλει την πρόταση "πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες". "Ήρθε η ώρα να αναγνωριστούν οι προσπάθειες της Ελλάδας", κατέληξε ο Γάλλος επίτροπος.</p> </div> Wed, 21 Jun 2017 12:37:34 +0000 phpanos 289492 at http://www.kontranews.gr Προκλητική δήλωση του Ολλανδού ακροδεξιού Βίλντερς: Οι Έλληνες ξοδεύουν τα χρήματα «σε σουβλάκι και ούζο» http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289487-Prokletike-delose-toy-Ollandoy-akrodexioy-Bilnters-Oi-Ellenes-xodeyoyn-ta-chremata-se-soyblaki-kai-oyzo <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/a8381d7b-f3e4-4234-994a-8c97d29fb4c2.jpg?itok=ZeoulsDz" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Την εκτίμηση ότι οι Έλληνες «εξαπατούν», ξοδεύουν τα χρήματα «σε σουβλάκι και ούζο» και μετά ζητούν δανεικά, εξέφρασε σε ερώτηση προς τον Ολλανδό υπουργό Οικονομικών Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο Γκέερτ Βίλντερς, ο ακροδεξιός ηγέτης του Ολλανδικού «Κόμματος για την Ελευθερία», ο οποίος αποκάλεσε «πηγάδι δίχως πάτο» την Ελλάδα.</p> <p>Η άκρως προκλητική ερώτηση στο ολλανδικό Κοινοβούλιο προς τον Γερούν Ντάισελμπλουμ κατατέθηκε στις 19 Ιουνίου από τον Βίλντερς και άλλους δύο βουλευτές, τους Βίκυ Μάγιερ και Τόνι βαν Ντάικ, και αφορά τη δόση των 8,5 δισ. ευρώ που αναμένεται να λάβει η Ελλάδα.</p> <p>Υιοθετώντας ένα έντονα λαϊκίστικο ύφος, οι τρεις βουλευτές ρωτούν: «Συμμερίζεστε την άποψη που λέει ότι δεν μπορείτε να ξοδεύετε όλα τα χρήματά σας σε σουβλάκι και ούζο και στη συνέχεια να ζητάτε κοινωνικά επιδόματα; Αν ναι, πότε σκοπεύετε να πείτε στους Έλληνες ότι δεν θα ανταμείβονται άλλο πια για την απάτη και την εξαπάτηση τους; Αν όχι, πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό στους Ολλανδούς, οι οποίοι μόλις και μετά βίας μπορούν να τα βγάλουν πέρα;».</p> <p>Και η ερώτηση καταλήγει ακόμη πιο επιθετικά: «Σκοπεύετε να καταστήσετε σαφές προς την Ελλάδα ότι η Ολλανδία δεν θα πληρώσει ούτε μια δεκάρα από τα χρήματα των φορολογουμένων σε αυτό το πηγάδι δίχως πάτο;»</p> </div> Wed, 21 Jun 2017 11:38:49 +0000 phpanos 289487 at http://www.kontranews.gr Τι συζήτησαν Παπαδημητρίου - Ρος http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289483-Ti-syzetesan-Papademetrioy-Ros <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/DCxZxPuXkAAiKkR-760x570.jpg?itok=kZWIDJ6L" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Στο επίκεντρο οι εξαγωγές και η προσέλκυση επενδύσεων</strong></p> <p>Με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, Γουίλμπουρ Ρος, συναντήθηκε χθες ο υπουργός Οικονομίας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, στο περιθώριο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ.</p> <p>Η συνάντηση, σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο, πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα και οι δυο Υπουργοί συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στους τομείς των εξαγωγών και των επενδύσεων.</p> <p>Ο κ. Παπαδημητρίου ενημέρωσε τον κ. Ross για την πρόσφατη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup, για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τις προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και τις επενδυτικές ευκαιρίες. Οι δυο αξιωματούχοι συζήτησαν επίσης θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων το μεταναστευτικό ζήτημα και οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ.</p> <p>Σήμερα, ο κ. Παπαδημητρίου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο National Press Club, και στη συνέχεια θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει ως ομιλητής στο  Greek Investment Forum, το οποίο διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συμβολή του Enterprise Greece.</p> </div> Wed, 21 Jun 2017 11:05:01 +0000 phpanos 289483 at http://www.kontranews.gr Σε χαμηλό τριών ετών διατηρούνται τα ελληνικά ομόλογα http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289480-Se-chamelo-trion-eton-diateroyntai-ta-ellenika-omologa <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/index_23.jpg?itok=AVAA2i2O" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Μικρές μεταβολές καταγράφουν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την επικείμενες εξελίξεις γύρω από τη συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους. </p> <p>Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα (12.48), η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώνεται κατά 0,5 μονάδα βάσης στο 5,587% και του 2ετούς ομολόγου διολισθαίνει κατά 5,3 μονάδες βάσης στο 4,245%. </p> <p>Οι ελληνικές αποδόσεις βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014, όταν και η χώρα βγήκε στις αγορές με την έκδοση 5ετούς ομολόγου. </p> <p>Στο μεταξύ, τα spreads των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονται στις 539,9 μονάδες βάσης έναντι 519 μονάδων βάσης χθες. Η επιδείνωση οφείλεται στην πτώση των γερμανικών ομολόγων σε χαμηλό δύο μηνών. </p> <p>Την ίδια ώρα, στην ευρω-περιφέρεια, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου της Πορτογαλίας μειώνεται κατά 0,2 μ.β., της Ισπανίας κατά 3,2 μ.β., της Ιταλίας κατά 3,4 μ.β. και της Γαλλίας κατά 2,1 μ.β. </p> </div> Wed, 21 Jun 2017 10:43:57 +0000 phpanos 289480 at http://www.kontranews.gr EE εναντίον Σόιμπλε: Ζητά ελάφρυνση χρέους, χαμηλότερα πλεονάσματα και πιστωτική γραμμή για την Ελλάδα http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289447-EE-enantion-Soimple-Zeta-elaphrynse-chreoys-chamelotera-pleonasmata-kai-pistotike-gramme-gia-ten-Ellada <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/Comision%20megali_11.jpg?itok=b0aDzsuV" width="400" height="300" alt="Κομισιόν" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Η Κομισιόν εμφανίζεται εντελώς αντίθετη με τη γραμμή Σοϊμπλε και των συμμάχων του</strong></p> <p>Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιωσιμότητα του χρέους που έφερε στο φως το Bloomberg, προτείνει προληπτική πιστωτική γραμμή 9 δις μέχρι και τα μέσα του 2019 μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και πιο ρεαλιστικούς δημοσιονομικούς στόχους.</p> <div> <div> <p>Στην ουσία η Κομισιόν εμφανίζεται εντελώς αντίθετη με την γραμμή Σοϊμπλε και των συμμάχων του στο Eurogroup που θέλουν το βάρος της ελάφρυνσης του χρέους να μεταφέρεται από τους εταίρους και δανειστές στην Ελλάδα ζητώντας από το Eurogroup να αναλάβει τις ευθύνες του .</p> <p>Στο κείμενο που διέρρευσε γίνεται η εκτίμηση ότι στο τέλος του προγράμματος δηλαδή στα μέσα του 2018 από το δάνειο των 86 δις ευρώ που υπέγραψε το καλοκαίρι του 2015 η Ελλάδα με τον ESM θα μείνει υπόλοιπο 27,4 δις ευρώ.</p> <p>Μέχρι στιγμής η χώρα μας έχει πάρει από αυτό το δάνειο 31,7 δις ευρώ τα οποία θα φτάσουν τα 40,2 όταν καταβληθεί τον Σεπτέμβριο στο σύνολο της η δόση των 8,5 δις ευρώ που εγκρίθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Eurogroup του Λουξεμβούργου.</p> <p>Συνεπώς από το Σεπτέμβριο του 2017 το υπόλοιπο του δανείου θα είναι 45,8 δις ευρώ. Για να έχει αδιάθετο υπόλοιπο 27,4 δις το δάνειο του ESM ως το τέλος Αυγούστου, θα πρέπει μέχρι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος του προγράμματος να εκταμιευτεί προς την Ελλάδα ένα επιπλέον ποσό της τάξης των 18,4 δις ευρώ.</p> <p>Από αυτά τα 9 ,4 δις ευρώ θα δοθούν για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του χρέους και την ανάγκη αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμών ύψους 6,5 δις ευρώ του δημοσίου προς ιδιώτες που θα πρέπει να εξοφληθούν μέχρι το τέλος του προγράμματος, όπως αναφέρει το enikonomia.</p> <p>Τα υπόλοιπα 9 δις ευρώ θα δοθούν στο τέλος του προγράμματος ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας για εννέα έως και δέκα μήνες μετά το τέλος του τρίτου προγράμματος.</p> <p>Ο υπολογισμός αυτός συμφωνεί και με το σχεδιασμό των Ευρωπαίων να δημιουργήσουν ένα μαξιλάρι ρευστότητας για την Ελλάδα προς το τέλος του προγράμματος με στόχο την ομαλή επάνοδο της στο δανεισμό από τις αγορές.</p> <p><b>Ανέφικτα τα υψηλά πλεονάσματα</b></p> <p>Μάλιστα τίθεται σε αμφισβήτηση η ικανότητα της Ελλάδας να φέρει σε πέρας τον στόχο για πολυετή υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα αφού όπως τονίζεται υπάρχουν κίνδυνοι και για το ρυθμό ανάπτυξης αλλά και για την ανταγωνιστικότητα με δεδομένη την γήρανση του πληθυσμού και μάλιστα για ένα διάστημα που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες.</p> <p><b>Πρόσθετα μέτρα για το χρέος</b></p> <p>Στην έκθεση, διαπιστώνεται η αναγκαιότητα «εφαρμογής πρόσθετων μέτρων για τον μετριασμό του χρέους, με βάση τους όρους και τις δεσμεύσεις που περιγράφονται στα ανακοινωθέντα των συνεδριάσεων του Eurogroup της 25ης Μαΐου 2016 και 15ης Ιουνίου 2017».</p> <p>«Ένας κατάλληλος συνδυασμός μέτρων για την διαχείριση του χρέους (περιλαμβανομένης της πλήρους εφαρμογής των βραχυπρόθεσμων μέτρων), επιμήκυνσης του χρόνου ωρίμανσης και περιόδων χάριτος για την αποπληρωμή τόσο του κεφαλαίου, όσο και των τόκων, από κοινού με την απόδοση των κερδών των ελληνικών ομολόγων (SMPκαι ANFA) που διακρατούνται από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης, θα επιτρέψουν την επαναφορά του ελληνικού χρέους σε βιώσιμη τροχιά όσον αφορά τις ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες».</p> </div> </div> </div> Wed, 21 Jun 2017 07:01:42 +0000 n.anastasiou 289447 at http://www.kontranews.gr Ασφάλιση των οχημάτων χωρίς πρόστιμο προτείνει ο Μαυραγάνης http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289444-Asphalise-ton-anasphaliston-ochematon-choris-prostimo-proteinei-o-Mayraganes <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/mauraganis_2.jpg?itok=o--CvEiW" width="400" height="300" alt="Μαυραγάνης" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong><span id="spBody">"Θα πρέπει το όχημα να θεωρείται ασφαλισμένο με την καταβολή του ασφαλίστρου"</span></strong></p> <p><span id="spBody">Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Μαυραγάνης, πρότεινε </span><span>μιλώντας στον ΑΝΤ1, </span><span id="spBody">επικαιροποίηση της λίστας με τα ασφαλισμένα και ανασφάλιστα οχήματα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και ασφάλιση των οχημάτων χωρίς πρόστιμο. </span><span> Σε διαφορετική περίπτωση οι οδηγοί θα πρέπει να καταθέτουν τις πινακίδες μέσα σε ολιγοήμερο χρονικό διάστημα.</span></p> <p><span id="spBody">Διευκρίνισε ότι το θέμα είναι στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομικών, ενώ σημείωσε ότι θα φέρει τις προτάσεις του στο υπουργικό συμβούλιο και πως τις κατέθεσε και στη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το θέμα.</span></p> <p><span id="spBody">Ο κ. Μαυραγάνης είπε πως θα πρέπει το όχημα να θεωρείται ασφαλισμένο με την καταβολή του ασφαλίστρου και όχι με την είσπραξή του από την ασφαλιστική εταιρεία. Πρότεινε να δέχονται οι εταιρείες δόσεις για τα ασφάλιστρα, ενώ για όσους έχουν πληρώσει ήδη το πρόστιμο ανέφερε ότι, είτε θα επιστραφεί, είτε θα συμψηφιστεί.</span></p> <p><span id="spBody">Συμπλήρωσε, τέλος, ότι ανέρχονται σε 10.700 όσοι έχουν καταβάλει το πρόστιμο.</span></p> </div> Wed, 21 Jun 2017 06:50:52 +0000 n.anastasiou 289444 at http://www.kontranews.gr Τι θα γίνει τελικά με τα ανασφάλιστα οχήματα; http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289422-Ti-tha-ginei-telika-me-ta-anasphalista-ochemata <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/ix_4.jpg?itok=Orv842Ws" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Νέα ρύθμιση θα καταργεί το πρόστιμο για όσους ασφαλίσουν το Ι.Χ. τους!</strong></p> <p> Μετά την «κεραμίδα» του προστίμου 250 ευρώ για περίπου 1,15 εκατ. ιδιοκτήτες ανασφάλιστων Ι.Χ., ξεκαθαρίζει το τοπίο και το οικονομικό επιτελείο, φέρεται να ετοιμάζει δεύτερη ευκαιρία! Κάτι το μεγάλο πλήθος των προστίμων, κάτι τα λάθη που σύμφωνα με εκτιμήσεις ασφαλιστών ξεπερνούν τις 250 χιλιάδες και κάτι η δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάει η χώρα, το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νέα ρύθμιση ώστε να γλυτώσουν από τα πρόστιμα, όσοι «μετανοήσουν» και σπεύσουν να ασφαλίσουν τα οχήματά τους εντός προθεσμίας που αναμένεται να δοθεί τις επόμενες ημέρες και πιθανολογείται ότι θα φτάνει τους 2-6 μήνες.</p> <p> Το υπουργείο επανεξετάζει το πρόστιμο των 250 ευρώ για τους κατόχους ανασφάλιστων οχημάτων και μελετά την κατάθεση μίας νέας νομοθετικής ρύθμισης που ουσιαστικά θα ανοίξει «θύρα απόδρασης» όσων βρέθηκαν σε αδιέξοδο, μετά τα μηνύματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) της 16ης  Ιουνίου. Προϋπόθεση για να «σβηστεί» το πρόστιμο, θα είναι να ασφαλίσουν το όχημά τους, μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.  </p> <p>Για τους «αμετανόητους», όσους δεν ασφαλίσουν το όχημα ή οχήματά τους, τότε θα βρεθούν  απέναντι σε αυστηρές κυρώσεις, με μεγαλύτερα πρόστιμα, ενδεχομένως και με απώλεια της άδειας οδήγησής τους.</p> <p>Το μεγάλο «αγκάθι»  αυτού του προστίμου είναι οι περιπτώσεις όπου το πρόστιμο επεβλήθη λανθασμένα. Δηλαδή οχήματα βρέθηκαν ανασφάλιστα, ενώ είχαν ασφάλιση ή υπήρχε κάποιο λάθος στα στοιχεία με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν πρόστιμα για οχήματα που κάποιος δεν είχε στην κατοχή του.</p> <p>Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, οι πιο συνηθισμένες περίπτωσης λάθους, είναι αν το όχημα έχει κλαπεί ή καταστραφεί και ενώ ιδιοκτήτης έκανε το αυτονόητο να ειδοποιήσει τις αστυνομικές αρχές για το συμβάν και αυτό να έχει καταγραφεί επισήμως, δεν πήγε μετά να το δηλώσει στο υπουργείο Οικονομικών. Στην τελευταία περίπτωση, το υπουργείο συνεχίζει να έχει στα στοιχεία τους το Ι.Χ. σε χρήση, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να στέλνει και τους λογαριασμούς για τα τέλη κυκλοφορίας.</p> <p>Όμως, γιατί έγινε τέτοιο μπέρδεμα σε αυτές τις διασταυρώσεις; Η απάντηση είναι ότι οι διασταυρώσεις έγιναν σε πολύ διαφορετικά στοιχεία, που αντλήθηκαν από τη   βάση δεδομένων του υπουργείου Μεταφορών (9,5 εκατ. οχήματα), τη βάση δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών (6,5 εκατ. οχήματα) και τη βάση δεδομένων των ασφαλιστικών εταιρειών, που από πολλούς θεωρείται και η πιο έγκυρη και αριθμεί περίπου 5,8 εκατ. ασφαλισμένα οχήματα.</p> <p>Αν κάποιος ανήκει σε μία από τις περιπτώσεις των λαθών, τότε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ,  θα πρέπει αν το όχημα ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.</p> <p>Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.)</p> <p>Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.</p> <p>Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης</p> <p>Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ.237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.</p> </div> Tue, 20 Jun 2017 18:39:31 +0000 kchalkiadakis 289422 at http://www.kontranews.gr Πετρόπουλος: Θα δοθούν όλες οι εκκρεμείς συντάξεις έως τον Νοέμβριο! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289418-Petropoylos-THa-dothoyn-oles-oi-ekkremeis-syntaxeis-eos-ton-Noembrio <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/567856_1.jpg?itok=uA0hslki" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Έως τον Νοέμβριο θα έχουν εκδοθεί όλες οι αποφάσεις για τις 138.000 συντάξεις που εκκρεμούν, ενώ του χρόνου τέτοια εποχή δεν θα υπάρχει καμία εκκρεμότητα στα εφάπαξ, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αν. Πετρόπουλος, κατά την ενημέρωση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τις εξελίξεις στο Ασφαλιστικό.</p> <p>Ο ίδιος, απέδωσε τις καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων, στα μητρώα των φορέων που συγχωνεύτηκαν στον Οργανισμό, όπως ενημέρωσαν ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αθανάσιος  Μπακαλέξης, και ο πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Αθανάσιος Καποτάς.</p> <p>Σύμφωνα με τον υπουργό, δόθηκε αύξηση 48 ευρώ στις κατώτατες συντάξεις ενώ, από 1η Ιανουαρίου 2023 θα υπάρξει αύξηση σε όλες τις συντάξεις. Στη συνέχεια ο αρμόδιος υφυπουργός, ανέφερε ότι οι περίπου 344.000 συντάξεις θα έχουν αύξηση τουλάχιστον κατά 48 ευρώ ενώ θα έχουμε και άλλες αυξήσεις από το 2023 και μετά.</p> <p>Για τον ΕΦΚΑ είπε πως «για εμάς είναι χαρά να μιλάμε για τον ΕΦΚΑ, όσα προβλήματα έχει τα κληρονομήσαμε. Εμείς απολογούμαστε μόνο για όσα επιτυγχάνουμε».</p> <p>Το νέο Ταμείο, είναι σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο, «πεδίο δοκιμασίας για την πολιτική και εθνική ευθύνη» ενώ στη συνέχεια, έκανε λόγο και για αύξηση της τάξης του 4% της εισπραξιμότητας σε σχέση με τους στόχους για το 2017.</p> </div> Tue, 20 Jun 2017 17:58:25 +0000 kchalkiadakis 289418 at http://www.kontranews.gr Το ΕΕΑ δίνει τρόφιμα στους Δήμους, για την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289414-To-EEA-dinei-trophima-stoys-Demoys-gia-ten-enischyse-ton-eypathon-omadon <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/eea.jpg?itok=KjmWevMq" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Τρόφιμα στους Δήμους για τη στήριξη ευπαθών ομάδων από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ)! Ξεκινά τις επόμενες ημέρες, από την Πέμπτη 22 Ιουνίου, η ενίσχυση από το ΕΕΑ κοινωνικών δομών δήμων της Αττικής ένα μόλις μήνα μετά την ανακοίνωση της κοινωνικής αυτής δράσης.  </p> <p>Που και πότε θα δοθούν τα τρόφιμα  </p> <p>1.    Πέμπτη 22 Ιουνίου και ώρα 14.00 Δήμος Αγίας Βαρβάρας, παράδοση τροφίμων στη διεύθυνση Σερίφου 2, ισόγειο, Τ.Κ. 12351 Αγία Βαρβάρα, παρουσία του Δημάρχου, Γιώργου Καπλάνη.</p> <p>2.    Πέμπτη 22 Ιουνίου και ώρα 15.00 Δήμος Χαϊδαρίου, παράδοση τροφίμων στη διεύθυνση Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ.12461 (Δημαρχείο), παρουσία του Δημάρχου, Μιχάλη Σελέκου.</p> <p>3.    Παρασκευή 23 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ. Δήμος Αγίων Αναργύρων, παράδοση τροφίμων στη διεύθυνση Κάδμου και Κιλελέρ, στο Καματερό - Κοινωνική Μέριμνα, παρουσία του Δημάρχου, Νίκου Σαράντη.</p> <p>4.    Παρασκευή 23 Ιουνίου και ώρα 11:30 π.μ. Δήμος Νέας Ιωνίας, παράδοση τροφίμων στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 3, (κάθετος Ηρακλείου) Ισόγειο, παρουσία του Δημάρχου, Ηρακλή Γκότση.</p> <p>5.    Παρασκευή 23 Ιουνίου και ώρα 13:30 Δήμος Καισαριανής, παράδοση τροφίμων στη διεύθυνση Κοιμήσεως Θεοτόκου 31, ΤΚ 16121,  Ισόγειο (Πρώην ΙΚΑ), παρουσία του Δημάρχου, Ηλία Σταμέλου.  Θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες οι παραδόσεις στους Δήμους Αθηναίων, Περιστερίου και Καλλιθέας.</p> </div> Tue, 20 Jun 2017 17:41:29 +0000 kchalkiadakis 289414 at http://www.kontranews.gr Το υπουργείο Οικονομίας απαντά σε δημοσιεύματα για τα προσφυγόπουλα http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289394-To-ypoyrgeio-Oikonomias-apanta-se-demosieymata-gia-ta-prosphygopoyla <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/ypourgeio-oikonomikon-ypoik-ktirio.jpg?itok=vMuy9isi" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Δεν αποκλείονται από τη υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά τους δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα συμμετοχής στην αγροτική ή τεχνική εκπαίδευση, όπως ακριβώς γίνεται και με τα παιδιά ελληνικής καταγωγής, απαντά το υπουργείο Οικονομίας σε δημοσιεύματα σχετικά με τη μόρφωση των ανήλικων προσφύγων. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι εν λόγω εκπαιδεύσεις και όσοι συμμετέχουν σε αυτές, είτε Έλληνες είτε μετανάστες και πρόσφυγες, δεν υστερούν σε ποιότητα και αξία από τους αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.</span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Σχετικά με τα δημοσιεύματα, από την οδό Νίκης τονίζουν ότι «είναι χυδαίο να διαστρεβλώνεται τόσο απροκάλυπτα η πραγματικότητα, για θέματα μάλιστα που αφορούν μία ιδιαίτερα ευαίσθητη κοινωνική ομάδα η οποία χρήζει της στήριξης όλων μας».</span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt"><span style="color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Στην απάντησή του, το υπουργείο, επισημαίνει ότι, η ένταξη του συνόλου των προσφυγοπαίδων στο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί βασική προτεραιότητα και υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Σήμερα, και δεδομένης της μεγάλης προσπάθειας που έχει καταβληθεί για την ένταξη του συνόλου των προσφυγοπαίδων στο εκπαιδευτικό σύστημα, και παρά τις κάθε λογής αντιδράσεις, παρακολουθούν την υποχρεωτική εκπαίδευση πάνω από 2.000 προσφυγόπαιδα σε όλη την Ελλάδα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Το Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί και για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια των παραπάνω παρεμβάσεων, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών, που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας».</span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Οι βασικοί στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι η εκπαίδευση των παιδιών αυτών και η απόκτηση δεξιοτήτων σε πεδία αγροτικής εκπαίδευσης, οι οποίες να μπορούν να συμβάλλουν ως γνώση, μεταξύ άλλων, στην ενδεχόμενη επαγγελματική πορεία των παιδιών που βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση, είτε στη χώρα μας, εφόσον παραμείνουν, είτε σε χώρα που θα μετεγκατασταθούν. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Το πιλοτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε χώρους και από διδακτικό προσωπικό των δυο Γεωπονικών Πανεπιστημίων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, με θεωρητική όσο και πρακτική άσκηση κατ’ αναλογία με την πρακτική άσκηση των φοιτητών των αντίστοιχων Ιδρυμάτων. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Συνεπώς, τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα δεν πρόκειται να μεταφερθούν σε κανένα χωράφι ούτε για να εκπαιδευτούν ούτε για να εργαστούν. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Για τα παιδιά, ηλικίας 15-18 ετών, τα οποία δεν μπορούν εύκολα να ενταχθούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, αφενός λόγω της απομάκρυνσής τους από την εκπαιδευτική διαδικασία στις χώρες προέλευσής τους, εξαιτίας των συνθηκών/εξελίξεων που επικρατούν σε αυτές, αφετέρου δε λόγω ηλικίας, σχεδιάστηκε  η συγκεκριμένη πρόσκληση για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης. </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black"> </span> </p> <p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:115%"><span style="font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;;color:black">Η επιλογή αυτή έγινε γιατί κανένα υπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μπορεί να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων αυτών παιδιών. Μέριμνά μας είναι όχι μόνο η προστασία τους από κινδύνους εκμετάλλευσης, αλλά και η εκπαίδευσή τους από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στοιχεία που δηλώνουν τη μεροληψία μας υπέρ των παιδιών αυτών.</span> </p> </div> Tue, 20 Jun 2017 16:05:19 +0000 phpanos 289394 at http://www.kontranews.gr Πόλεμος τραπεζών κατά των «μπαταχτσήδων»! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289391-Polemos-trapezon-kata-ton-mpatachtsedon <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/3452_55.jpg?itok=uRJPIKSz" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Ούτε ψύλλος στον κόρφο των στρατηγικών κακοπληρωτών! Οι τράπεζες έχουν ξεκινήσει εκστρατεία ώστε να εισπράξουν τις οφειλές από τους «μπαταχτσήδες» και τους αποκλείουν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να βρεθούν πρώτοι στις λίστες των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, ενώπιον κατασχέσεων και πλειστηριασμών!  <br />  <br /> Μάλιστα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για μαζική άντληση πληροφοριών από τις τράπεζες, ώστε να εντοπίσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο τους, είτε το έχουν κρύψει στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, τραπεζικές πηγές, ξεκαθαρίζουν ότι  μόνο οι στρατηγικοί κακοπληρωτές κινδυνεύουν με πλειστηριασμό!<br />  <br /> Την ώρα που τα τραπεζικά στελέχη, προετοιμάζουν μεγάλες ρυθμίσεις για τους οφειλέτες, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την ίδια στιγμή, στέλνουν και δύο ξεκάθαρα μηνύματα. Ένα, ότι είναι αποφασισμένες να κερδίσουν το στοίχημα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να φτάσουν τους στόχους τους έως το 2019 και δύο ότι το τραπεζικό σύστημα και ιδιαίτερα οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες, διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα κεφάλαια για να στηρίξουν την αγορά με την αναγκαία ρευστότητα ώστε να συμβάλλουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.<br />  <br /> Από την άλλη πλευρά, για τους κακοπληρωτές που ενώ έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους, τις αποφεύγουν με κόλπα, οι τράπεζες φτάνουν μέχρι το σημείο να προσλάβουν μεγάλες εξειδικευμένες, εταιρείες  συμβούλων στο εξωτερικό, ώστε να ανακαλύψουν την κρυμμένη περιουσία τους στο εξωτερικό.<br />  <br />  Πρώτοι στη λίστα της έρευνας είναι όσοι έχουν προχωρήσει σε αγορά  ακινήτων στο εξωτερικό (αδήλωτα), όσοι έχουν υπεράκτιες (off shore) εταιρείες και όσοι είναι στις λίστες του μαύρου χρήματος που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας.<br />  <br /> Τραπεζικοί κύκλοι, τόνιζαν μέσα στην εβδομάδα, ότι  η έρευνα που γίνεται λειτουργεί ως «φόβητρο», ένας μοχλός πίεσης, ώστε οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, να αποκτήσουν ένα νέο κίνητρο-φόβητρο ώστε να αρχίζουν να αποπληρώνουν τις οφειλές τους!<br />  <br /> Σχετικά με τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, οι τράπεζες παραδέχονται ότι καμία εταιρία δεν μπορεί να κάνει έρευνα στους λογαριασμούς, που βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά στοιχεία μπορούν να αντληθούν από τις  λίστες της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).</p> </div> Tue, 20 Jun 2017 15:59:56 +0000 phpanos 289391 at http://www.kontranews.gr Επενδύσεις 209 δις φέρνει το σχέδιο Γιούνκερ! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289358-Se-kinetopoiese-ependyseon-ano-ton-200-dis-eyro-stocheyei-o-Gioynker <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/gunker.jpg?itok=C3GbRFmV" width="400" height="300" alt="Σε κινητοποίηση επενδύσεων άνω των 200 δισ. ευρώ στοχεύει ο Γιούνκερ" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ένεση ρευστότητας και ενίσχυσης των επενδύσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη από το σχέδιο Γιούνκερ! Επενδύσεις ύψους πάνω από 209 δις ευρώ </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">αναμένεται να φέρει το σχέδιο Γιούνκερ για τα ευρωπαϊκά κράτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν. Οι πόροι έχουν βρεθεί και η Ευρώπη, στο πρόγραμμα Γιούνκερ, βλέπει μία ανάσα για την Οικονομία, την ρευστότητα και τις υποδομές. Ο </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">αντιπρόεδρος της Κομισιόν, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, κ. Κατάινεν, </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">δήλωσε σχετικά ότι «οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν σαφώς ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων εξακολουθεί να παρέχει σημαντική ώθηση στις επενδύσεις, στην απασχόληση και στην ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη». </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">Με επενδύσεις ύψους 209 δις ευρώ που αναμένεται τώρα να κινητοποιηθούν, ο κ. Κατάινεν λέει «έχουμε φτάσει στο σημαντικό ποσοστό των δύο τρίτων του αρχικού μας στόχου, ύψους 315 δισ. ευρώ. Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη για ταχεία έγκριση της πρότασης του ΕΤΣΕ 2.0, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνέχιση της επιτυχίας του».</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ποσό αντιπροσωπεύει τα 2/3 από τον αρχικό στόχο για συνολικές επενδύσεις ύψους 315 δις ευρώ, τα οποία πρέπει να κινητοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούνκερ ξεκαθάρισε ότι η πρόταση που έχει γίνει για επέκταση και ενίσχυση του ΕΤΣΕ ή «ΕΤΣΕ 2.0» όπως λέγεται, είναι μία από τις κορυφαίες νομοθετικές προτεραιότητες της Επιτροπής. </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Στόχος του πλάνου <span> </span></font><font color="#000000">Γιούνκερ είναι η βελτίωση της προβολής των επενδυτικών έργων. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ) θα πρέπει να λειτουργεί ως πλατφόρμα αντιστοίχισης των φορέων υλοποίησης έργων με τους επενδυτές, αναφέρεται στην ανακοίνωση.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Η ελληνική Οικονομία μπορεί να κερδίσει πολλά από την εκμετάλλευση τέτοιων προγραμμάτων της Κομισιόν, ώστε να ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της.<span>  </span></font><font color="#000000">Για να πάρει όμως μία επένδυση κονδύλια από το πρόγραμμα Γιούνκερ πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια και πολλοί τονίζουν ότι ήταν τόσο υψηλά τα όρια, που επί της ουσία απευθύνοντας περισσότερο σε μεγάλα έργα υποδομών, τουλάχιστον για τις εν Ελλάδι επενδύσεις. Αν και τα όρια στα 5 εκατ. ευρώ ήταν υψηλά για τα προξεκτς των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η Κομισιόν, </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη για τους υπευθύνους των σχεδίων η επισήμανση των επενδυτικών ευκαιριών, η ΕΠΕΕ έχει πλέον μειώσει το όριο για τα επιλέξιμα έργα από 5 εκατ. ευρώ σε 1 εκατ. ευρώ και την ίδια στιγμή, έχει αποσύρει το τέλος καταχώρισης.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><font color="#000000" face="Calibri" size="3" style="font-family: Calibri,serif,&quot;EmojiFont&quot;;"> </font></p> <p> </p> </div> Tue, 20 Jun 2017 15:06:24 +0000 phpanos 289358 at http://www.kontranews.gr Αθ. Μπακαλέξης: Υπέρβαση εσόδων 10,4% για τον ΕΦΚΑ στο 5μηνο του 2017! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289374-Ath-Mpakalexes-Yperbase-esodon-10-4-gia-ton-EPHKA-sto-5meno-toy-2017 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/194654-735x459_1.jpg?itok=T234T3xg" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000">Υπέρβαση 10,4% στα έσοδα του ΕΦΚΑ ή 209 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, ανακοίνωσε ο Διοικητής του Φορέα Αθανάσιος Μπακαλέξης, κατά την ενημέρωση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών από τις διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Σύμφωνα με τον ίδιος τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ανήλθαν σε 2,436 δις ευρώ.</font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><font color="#000000"> </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">Ο κ. Μπακαλέξης, υποστηρίζοντας ότι ο </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">στόχος των υπηρεσιών είναι να εκδίδουν 20.000 νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις κάθε μήνα, προσέθεσε ότι «ήδη έχουμε βγάλει 9.000 αποφάσεις εντός του Ιουνίου». Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αυτό των καθυστερήσεων στην απονομή συντάξεων αλλά και των δυσβάσταχτων εισφορών που καλούνται να πληρώσουν όσοι εμφανίζουν μικρά αγροτικά εισοδήματα τέθηκε και από βουλευτές της κυβέρνησης, καθώς απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία. </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του πρώτου 5μήνου του 2017, ο διοικητής του ΕΦΚΑ τόνισε ότι «τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών ανήλθαν σε 2,436 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας υπέρβαση 209 εκατ. ευρώ ή 10,4%. Από ασφαλιστικές εισφορές μη μισθωτών είχαμε έσοδα 781 εκατ. έναντι στόχου 708 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εισπράξεις μη μισθωτών ανήλθαν σε 1,070 δισ. ευρώ μαζί με την εισφορά περίθαλψης. Τα έσοδα από εισφορές μισθωτών δημοσίου υπολείπονται κατά 71 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από ρύθμιση οφειλών ανήλθαν σε 350 εκατ. ευρώ - υπέρβαση 37 εκατ. ευρώ – ενώ οι αποδόσεις περιουσίας εκτός ΔΕΗ ανήλθαν σε 127 εκατ  ευρώ». </font></span></p> <p style="margin:0cm 0cm 0pt"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;,serif,&quot;EmojiFont&quot;; font-size: 12pt;"><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">Στη συνέχεια, ο ίδιος, προσέθεσε </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">ότι οι δαπάνες για κύριες συντάξεις είναι κάτω των στόχων κατά περίπου 80 εκατ. ευρώ».</font></p> <p><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών Αθανάσιος Καποτάς παίρνοντας το λόγο είπε ότι «δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε θέση να δώσουμε στον πολίτη αυτά που οφείλουμε και να δώσουμε τα λεφτά του στην ώρα τους (…) εκκρεμούν 62.000 αποφάσεις που πρέπει να βγουν».</font></p> <p><font color="#000000">Ο διοικητής του δεύτερου μεγαλύτερου Ταμείου στη χώρα </font><span><font color="#000000"> </font></span><font color="#000000">επεσήμανε ότι «ήδη το ταμείο παίρνει κρατική επιχορήγηση και όποιο κενό παρουσιαστεί είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι τα αποθεματικά ταμείου επαρκούν. Είμαι βέβαιος ότι τέτοια εποχή του χρόνου δεν θα έχουμε καμία εκκρεμότητα στο εφάπαξ».</font></p> <p><font color="#000000">Τέλος, σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις, είπε ότι «έχουμε 126.000 εκκρεμότητες συνολικού ύψους 420 εκατ. ευρώ. Τα αποθεματικά του τομέα πρόνοιας και του τομέα επικουρικής ασφάλισης είναι περίπου 2,5 δις ευρώ στο κάθε ένα».</font></span></p> </div> Tue, 20 Jun 2017 14:58:40 +0000 phpanos 289374 at http://www.kontranews.gr Σχεδόν 1.000 αιτήσεις για 300 θέσεις συντονιστών για τον Εξωδικαστικό! http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/289372-Schedon-1-000-aiteseis-gia-300-theseis-syntoniston-gia-ton-Exodikastiko <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden"></span><div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-above"><div class="field__item"><div about="/oikonomia" id="taxonomy-term-4" class="taxonomy-term vocabulary-category"><h2></h2><div class="content"></div> </div> </div></div><div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__item"><img property="schema:image" src="http://www.kontranews.gr/sites/default/files/styles/teaser_cropped_400x300_/public/field/image/9_110.jpg?itok=5ir6T8DD" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="image-style-teaser-cropped-400x300-" /></div><div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">Υπ. Οικονομίας: Μητρώο Συντονιστών για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό</font></span></b></p> <p>  </p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><b><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3"> </font></span></b></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font size="3"><font color="#000000">Την υποβολή 986 αιτήσεων για τις 320 θέσεις συντονιστών για τον εξωδικαστικό Μηχανισμό, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας. <span> </span></font></font><font color="#000000" size="3">Την Δευτέρα, ολοκληρώθηκε η προθεσμία για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Μητρώο των Συντονιστών που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν. 4469/2017). Συνολικά υποβλήθηκαν 986 αιτήσεις ενώ ο Νόμος προβλέπει αρχικά 320 συντονιστές για τις 13 Περιφέρειες της χώρας. </font></span></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3"> </font></span></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">Με εξαίρεση την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε όλες τις άλλες Περιφέρειες οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων και συνεπώς θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, εντός του Ιουλίου, με πλήρη δημοσιότητα και τρόπο απολύτως αδιάβλητο. </font></span></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3"> </font></span></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που περιλαμβάνει και την πρόσφατα σεισμόπληκτη περιφερειακή ενότητα Λέσβου, θα υπάρξει άμεσα νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δικηγόρους με 5ετή εμπειρία, όπως ορίζει ο Νόμος. </font></span></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3"> </font></span></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν.</font></span></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3"> </font></span></p> <div align="center"> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:currentColor;border-collapse:collapse" width="486"> <tbody> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;padding:0cm 5.4pt;border:1pt solid windowtext;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3"> </font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:1pt 1pt 1pt 0px;border-style:solid solid solid none;border-color:windowtext windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:1pt 1pt 1pt 0px;border-style:solid solid solid none;border-color:windowtext windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">αρχικές θέσεις </font></span></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">στο Μητρώο</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΑΤΤΙΚΗΣ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">454</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">120</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:28.8pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:28.8pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:28.8pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">233</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:28.8pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">50</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">70</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">20</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">33</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">20</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΚΡΗΤΗΣ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">31</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">20</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">26</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">20</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:43.2pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:43.2pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:43.2pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">52</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:43.2pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">10</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:28.8pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:28.8pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:28.8pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">17</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:28.8pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">10</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΗΠΕΙΡΟΥ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">17</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">10</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">13</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">10</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">24</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">10</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">4</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">10</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">12</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">10</font></span></p> </td> </tr> <tr style="height:14.4pt"> <td style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt;border-style:none solid solid;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext;padding:0cm 5.4pt;width:158.6pt;height:14.4pt" valign="top" width="211"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">ΣΥΝΟΛΟ</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">986</font></span></p> </td> <td nowrap="nowrap" style="background:white;border-width:0px 1pt 1pt 0px;border-style:none solid solid none;border-color:rgb(0,0,0) windowtext windowtext rgb(0,0,0);padding:0cm 5.4pt;width:103.05pt;height:14.4pt" valign="bottom" width="137"> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">320</font></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3"> </font></span></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">Σημειώνεται, επίσης, ότι το όριο των 320 συντονιστών ισχύει αρχικά στο Νόμο και μπορεί να επεκταθεί, με απλή απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι προκύπτει αυξημένος φόρτος εργασίας εξαιτίας αυξημένου ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για τον Μηχανισμό.</font></span></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3"> </font></span></p> <p align="left" style="margin:0cm 0cm 0pt;text-align:left;line-height:115%"><span style="line-height:115%;font-family:&quot;Georgia&quot;,&quot;serif&quot;"><font color="#000000" size="3">Υπενθυμίζεται ότι περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον ιστότοπο www.keyd.gov.gr.</font></span></p> </div> Tue, 20 Jun 2017 14:54:55 +0000 kchalkiadakis 289372 at http://www.kontranews.gr